Květen 2004 Lovosický dnešek - Strana 7

Představujeme obce

V Prackovicích nad Labem jsou lidé spolu rádi

Obec na levém břehu Labe leží 8 km severně od Lovosic při státní silnici do Ústí nad Labem, na jižním úpatí Děbuše. Údolí na západ uzavřeno je Kubačkou (také se nesprávně říká Kukačka) a Srnou nad Dobkovičkami. V současnosti má 508 stálých obyvatel včetně místní části (Litochovice nad Labem). V obci je nádraží Českých drah, možnost spojení je i autobusem. K občanskému vybavení patří kromě Obecního úřadu pošta, mateřská škola, základní škola, restaurace, vodovod a kanalizace (obé od r. 1902). Elektřina byla do vsi zavedena v roce 1913. V roce 2003 byla obec plynofikována. Starostou byl na druhé volební období zvolen Josef Kodýtek a zástupcem starosty Bohuslav Dbalý z Litochovic nad Labem. Zastupitelstvo je sedmičlenné a všichni jeho členové kandidovali v komunálních volbách 2002 za Sdružení nezávislých kandidátů.

V obci působí od roku 1956 Tělovýchovná jednota, v současnosti pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Prackovice. Od počátku do ní patřil fotbalový oddíl, který byl a je celou dobu nejaktivnějším oddílem a v roce 2006 oslaví "50 let trvání". V červnu 1958 bylo slavnostně v obci otevřeno fotbalové hřiště. Oddíl má družstvo dospělých, které v současnosti hraje okresní soutěž II. třídy ve skupině "A". Po celou dobu trvání jsou zde také dorostenecké a žákovské družstvo. Obě startují na úrovni okresních soutěží. Za Sokol Prackovice hraje též Stará garda ve skupině "A". Od roku 1957 provozuje aktivní činnost i oddíl stolního tenisu, který každoročně pořádá tři tradiční turnaje. V současnosti startují dvě prackovická družstva v OP II. a OP III. třídy.

Pro občany se v obci koná mnoho pravidelných společenských akcí, v únoru maškarní ples pro děti, v březnu Josefovská zábava, v dubnu oblíbené pálení čarodějnic, v červnu Dětský den a utkání v ženském fotbalu. O prázdninách je pro letošní rok plánován zájezd pro rodiče s dětmi, na září Vepřové hody a v říjnu Zájezd pro houbaře. Na prosinec se připravuje "Živý Betlém".

První písemná zmínka o vsi se vyskytuje pravděpodobně v donační listině Spytihněva II. v roce 1057 ve tvaru Ptachichu, Bradcici či Brodčiči a tím jsou Prackovice dle kontextu opravdu míněny. Farář Černý, který je zdejším rodákem, vysvětluje, že prý správným tvarem je Brodčici, který ukazuje k tomu, že zde byl důležitý brod, od kterého vedla cesta z Chlumce a z Teplic do Litoměřic. Koncem XII. století byla ves královským majetkem, v roce 1319 náležela ke klášteru benediktinek v Teplicích. V husitských bouřích přešla ves do majetku Jakoubka z Vřesovic. Po roce 1620 odešla převážná část protestantského obyvatelstva do Saska, ves byla rekatolizována a po třicetileté válce patřila hraběti Hartvigovi Nosticovi. V té době byla obec již silně poněmčena a tento stav trval až do 20. století (v roce 1890 se k Čechům hlásilo pouze 5 osob z 419 obyvatel).

Ve vsi je farní kostel sv. Matouše, patrona celníků (v obci býval brod). Původně gotický kostel byl přestavěn v 16. století, zbarokizován kolem r. 1800 a empírově upraven v 1. polovině 19. století. Kolem kostela je hřbitov. Ke kostelu patřil přívoz včetně domku přívozníka a to až do roku 1922.

Dle pamětních knih farních zde byla škola již v roce 1733. V letech 1830 - 50 zde byla německá škola jednotřídní a v r. 1878 byla vystavěna nová školní budova, již dvojtřídní. Česká škola jednotřídní byla otevřena 1. září 1929. Pro školní rok 2004 / 2005 svedla obec s krajským úřadem o zachování malotřídní základní školy vítězný zápas.

Prackovice místní část Litochovice nad Labem

Obec leží při státní silnici z Lovosic do Ústi nad Labem, z obce odbočuje okresní silnice do Velemína. Přesné datum založení rybářské osady není známo, ale byla pravděpodobně založena ve stejné době jako Libochovany nebo brzy potom (kolem roku 1170). Roku 1275 patřily Litochovice ke klášteru Chotěšovskému a v XVI. století náležely pánům z Geršderfu. 4.prosince 1588 byla ves prodána společně s jiným zbožím Bohuslavu Kaplířovi ze Sulevic za 10 750 kop grošů českých. Tenkrát byla středem tohoto majetku Chotiměř, později přešly Litochovice do panství lovosického. Koncem XVIII. stol. měly Litochovice 34 domů a až do roku 1830 zůstal počet domů nezměněn; dva z nich byly hostince. Z historie je známo, že se tu dobře dařilo obilí, ovoci (zvláště pak raným třešním a vínu). Mírné klima způsobuje údolí uzavřené Dobrým - 311 m, Chlomkem - 274 m, a na severu mohutnou Kubačkou a Děbušem. Ještě ve 30. letech minulého století byly Litochovice vyhledávaným a oblíbeným letoviskem vhodným pro léčebný pobyt a rekonvalescenci. Školou a farou náležela obec vždycky k Prackovicím. Obyvatelstvo se zabývá polním hospodářstvím a sadařstvím. V okolí byly rulové a porfýrové lomy.

Ve vsi je kaple sv. Jana se zvoničkou - byla postavena roku 1792 a znovu opravena roku 1857 a pěkný porfýrový pomník padlým ve I. světové válce. Z 1. poloviny 18. století pochází socha sv. Antonína Paduánského, která do roku 1854 stála u Labe, v tomtéž roce byla renovována a přenesena do obce. Ve vsi je známý motorest.

Sbor dobrovolných hasičů Prackovice nad Labem byl původně založen jako Sbor dobrovolných hasičů Litochovice nad Labem už v roce 1945. Až do roku 1989 se SDH podílel na požární ochraně, výchově mladých hasičů i kulturních akcích. Družstvo se zúčastňovalo mnoha soutěží v požárním sportu a dosahovalo mnohdy vynikajících výsledků. V letech 1989-1995 došlo k útlumu činnosti sboru, v roce 1995 byla jednotka SHD obce Prackovice nad Labem, místní část Libochovice, opět zřízena. V letech 2001 se jednotka podílela na dosažení světového rekordu v dálkové dopravě vody (47,2 km). Dalšího pokusu o rekord se jednotka zúčastnila v roce 2002 spolu se 162 dalšími jednotkami. Bylo dosaženo světového rekordu v délce 52,7 km. Jednotka se ovšem také aktivně účastnila záchranných prací při katastrofálních záplavách, které postihly jak obec Prackovice, tak i místní část Litochovice nad Labem.

K TJ Litochovice patří známý oddíl dálkového plavání a sportovního otužování. Otužilecký klub má vlastní budovu, která byla zle poničena záplavami v srpnu 2002. Chata byla pěkně rekonstruována a zároveň bylo u ní vybudováno kvalitní tábořiště, na němž nechybí ani pevné ohniště. Obec plánuje pro letošní sezónu i zavedení informační služby.

Litochovice nad Labem

Otužilci mají většinou srazy v únoru, pořádají také akci Plavecký maratón (v tomto roce proběhne jako 11. ročník Memoriálu Ladislava Applta 14. srpna od 10 hodin, v minulosti se ho zúčastnil třeba František Venclovský, který přeplaval kanál La Manche). V letošním roce se konal 14. února už 34. ročník sportovního klání "Otužilci na Labi", který byl zároveň 18. memoriálem Jiřího Pokrovského. Zúčastnilo se ho dvanáct plavců, jeden byl z Německa. Vůbec společenský život se ve vsi točí kolem vody. Prackovická kulturní komise pořádá každoročně srazy vodníků a rusalek v Českém středohoří, a to právě v Litochovicích. Vůbec lze říci, že společenský život v obou vsích jen kvete. Na sraz přišlo cca 200 osob, hrála hudba, místní hasiči uspořádali pro děti řadu soutěží a den byl zakončen ohňostrojem. V září bývá zase drakiáda a 30. dubna sraz čarodějnic, při kterém také vyhrává hudba a hasiči se starají o oheň. Zajímavostí byla v roce 2002 dražba koštěte Miss Čarodějnice - výtěžek šel na pomoc zdejší mateřské škole, která přišla při požáru o část svého vybavení.

Z iniciativy Obecního úřadu Prackovice nad Labem byl založen turistický a přírodovědný oddíl VEVERČATA. Jeho vedoucími jsou Jana a Marek Bernáškovi, asistenty Lenka Poláková a Miroslav Huja. Nyní oddíl, který má 23 členů ve věku od 4 do 15 let, působí pod TJ Litochovice nad Labem, jíž jsou všichni členy. Každý pátek se oddíl schází ve svých klubovnách a 1 x za 14 dní podniká celodenní výlety. Za čtyři roky prošli jeho členové téměř celé severní Čechy a 3 x navštívili Německo, ti větší podnikají také autovýlety. V létě se koná týdenní letní tábor. Je obdivuhodné, že tak aktivní oddíl (letos plánují 24 výletů) existuje v obci s cca půltisícovkou obyvatel.

Ve vsi je zastávka Českých drah (trať Praha - Děčín) a obchod se smíšeným zbožím.

Eva Hozmanová

 

Zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice

Informace, které nám poskytl ředitel CSP Litoměřice se sídlem v Lovosicích Ing. Karel Prokop o zařízeních CSP dnes končí. Poslední zařízení je Manželská a předmanželská poradna v Litoměřicích.

Manželská a předmanželská poradna je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, Foto (hv)

Poradna poskytuje psychologickou a právní pomoc rodině i jednotlivcům při řešení jejich problémů. Jde o pomoc při výběru partnera (řízené seznamování), po rozvodové vedení. Pomoc je poskytována i osobám v aktuální životní tísni, osobám osamělým, řeší problémy sexuálního soužití, výchovy dětí či náplň volného času. Nabízí pomoc při bezradnosti v některých právních úkonech či pomoc při hledání nejvhodnějších kontaktů s úřady.

    Bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských vztahů:
  • individuální problémy negativně ovlivňující vztahy k lidem
  • problémy partnerských vztahů, manželských, předmanželských a mezigene-račních krizí
  • otázky volby partnera, problematika optimální volby životního partnera, odhad perspektiv vztahu, řízené seznamování
  • problémy v souvislosti s rozvodem manželství, právní poradenství,vztahy bývalých manželů
  • majetkové vypořádání po rozvodu, úprava styku s dětmi a problémy výchovy dětí po rozpadu manželství
  • poradenství v oblasti alkoholové, drogové a hráčské závislosti
  • DREAMER - stimulace mozku pomocí tzv. psychowalkmanu

Manželská a předmanželská poradna je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem v Lovosicích. Založena byla 15.12.1978. Do roku 1980 měla sídlo v budově ředitelství Okresního ústavu sociálních služeb v Zápotockého ulici (dnes Dlouhá) v Lovosicích, následně pak necelé dva roky v budově ONV. V letech 1982 - 1992 měla sídlo v Zítkově ulici č.4. (budova Okresního kulturního střediska) v Litoměřicích. Na dnešní adrese sídlí poradna od roku 1993. Od počátku roku 2003 má poradna i detašované pracoviště v Lounech. Manželská poradna je zařízením určeným pro širokou veřejnost, zejména pro osoby, jejichž manželství či rodina se ocitly v obtížné, svépomocí neřešitelné, krizi. Dále pro osoby osamělé či rozvedené, s aktuálními psychickými problémy. Dále poradna slouží mladým párům a snoubencům. Pomáhá i při výběru partnera u osob nesezdaných. Poradna poskytuje rady a konzultace ve věcech právních, týkajících se jak rozvodu manželství, práv po rozpadu manželství, ale i tzv. předmanželských smluv a majetkoprávních vztahů. Poradna je klientu nápomocna též při řešení osobních problémů a psychických krizí. Poradensky zasahuje u osob závislých na návykových látkách a výherních automatech. Veškeré služby poradny jsou poskytovány bezplatně.

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 7,30 - 15,00 hodin, možnost ohlásit se na záznamník
Fax: 416 738 084
E-mail: mpp.litomerice @ tiscali.cz
Vedoucí poradny: PhDr. Josef Klaus, psycholog, manželský a rodinný poradce.
Poradenství a řízené seznamování: PhDr.Alena Dobišová, sociolog, manželský a rodinný poradce.
Právní porady: JUDr.Jiří Hejda, advokát.
Ekonomika rodiny: Milena Knaiflová, sociální pracovnice.

Připravil (hv)

 

Velemínský VETERAN CAR CLUB

současně připravuje ve dnech 14. - 16. května pořádá již po 21. SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL v Terezíně. Předchozích dvacet ročníků bylo vždy s mezinárodní účastí a to je pro všechny pořadatele velmi potěšující. Také letos očekáváme zahraniční účastníky. V den, kdy toto píši, jest již přihlášen pan Tobiáš Kreutz ze Schwarzheide, který se zúčastnil ročníku 1984. Zatímco v prvním ročníku, tedy 1983, se zúčastnilo 34 exponátů, v pozdějších ročnících jich bylo až 170.

Sraz je letos stejně jako v předešlých ročnících na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, odkud účastníci vyrazí na předváděcí jízdu po Lovosicku. Trasa povede z Litoměřic přes Terezín, Bohušovice, Brňany, Keblice, Jenčice, Třebenice, Vlastislav, Velemín, Chotiměř a Lovosice zpět do Litoměřic. Během předváděcí jízdy budou plnit jezdci některé úkoly, zkoušky, jejichž výsledek určí vítěze soutěží. Tyto zkoušky budou v nácestných obcích a to Třebenicích, Vilemíně, Chotiměři a Lovosicích. Radnice těchto obcí věnovaly ceny pro vítěze zkoušky v místě. Snad bude zajímavé zmínit se o tom, v čem vlastně jezdci soutěží: ve znalostech historie motorizmu, v technických znalostech a v ovládání vozidel, jízdě zručnosti. Příklady: 1. existuje motor, v němž běhají dva písty současně v jediném válci? 2. v kterém roce zanechala závodní činnosti paní Eliška Junková a proč? 3. kdo vynalezl vstřikovací čerpadlo pro naftové motory? (Zkuste si odpovědět sami a správnost své odpovědi si ověřte na telefonu 416 597158 dne 16. května od 15 do 16 hod.).

Něco málo z historie Velemínského klubu: před dvaceti pěti lety ho založilo devět členů, ale rozrostl se až na 132 členů i z poměrně dalekých měst, jako Děčína, Varnsdorfu a dalších. Tři ze zakládajících letos končí svou činnost, vesměs ze zdravotních důvodů: předseda Mrvík, tajemník Jan Buchta starší a organizační pracovník Milan Patrák.

Jan Buchta st.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 7