Červen 2004 Lovosický dnešek - Strana 4

Zprávy z radnice

Hospodaření města
Příjmy a výdaje v roce 2003

Jak jsme slíbili v minulém čísle, vracíme se k problematice hospodaření města a budeme se dnes zabývat příjmy a výdaji města v loňském roce. Plán roku letošního si rozebereme v čísle následujícím.Pro lepší přehled se budeme věnovat jen významným nebo kumulovaným položkám, které řadíme sestupně podle velikosti. Ve druhém řádku z nich pak vybíráme nejdůležitější hodnoty.

Příjmová část

1. Přijaté dotace neinvestičního charakteru
(státní správa 56 mil, školství 52 mil.)
121 210 mil. Kč
2. Investiční dotace
(fond PHARE, Ministerstvo místního rozvoje)
86 679 mil. Kč
3. Přímé daně včetně místních poplatků
(DPH 21 mil., právnické os. 19 mil., fysické os. 17 mil.)
67 132 mil. Kč
4. Platby od pojišťovny
(náhrady za povodňové škody)
47 090 mil. Kč
5. Prodeje pozemků, bytů, akcií
(pozemky investorům 18 mil., plynovod 3 mil.)
34 755 mil. Kč
6. Nájmy, poplatky a ostatní
(nájmy NP 4 mil., nájem tepel. zařízení 5 mil.)
23 526 mil. Kč
= Celkem příjmy380 392 mil. Kč

Výdajová část

1. Výstavba průmyslu - PLCL
(stavby 82 mil., stroje a zařízení 12 mil., poradenství 6 mil.)
109 623 mil. Kč
2. Místní správa
(přístavba radnice 28 mil, platy 20 mil, sociální zab. 6 mil.)
72 768 mil. Kč
3. Sportovní zařízení a volný čas dětí
(opravy v areálu TJ 29 mil., investice 8 mil., energie 6 mil.)
47 465 mil. Kč
4. Základní školy a školní jídelna
(l.ZŠ 14 mil., 3.ZŠ 11 mil., 4. ZŠ 8 mil., CŠJ 5 mil.)
37 877 mil. Kč
5. Sociální dávky a další péče
péče o rodinu a děti 24 mil, pečovatelská služba 5 mil)
36 584 mil. Kč
6. Živelná pohroma - povodeň
(opravy a údržba 14 mil)
14 751 mil. Kč
7. Komunální komunikace
(opravy, vozový park 9 mil., platy 2 mil.)
13 827 mil. Kč
8. Mateřské školy
(MŠ Sady p. 4 mil., MŠ Resslova 3 mil., MŠ Terez. 4 mil.)
11 083 mil. Kč
9. Záležitosti kultury
(ZUŠ 5 mil., KS Lovoš 2 mil., obnova památek 2 mil.)
10 352 mil. Kč
10. Bytové a nebytové hospodářství, komunální služby
(byt. hosp.4 mil., nebyt. hosp.2 mil., veřejné osvětlení 2 mil.)
9 674 mil. Kč
11. Péče o vzhled obce, komunální odpad
(svoz komun. odpadu 6 mil., zahradnické služby 2 mil.)
8 739 mil. Kč
12. Ostatní různé výdaje a splátka úvěru
(splátka úvěru prům. zóny 6 mil.Kč)
24 892 mil. Kč
= Celkem výdaje 397 635 mil. Kč

 

Jarní úklid ulic v Lovosicích

V březnu a dubnu prováděli pracovníci komunálních služeb úklid ulic ve městě. K tomu, aby úklid mohl být proveden až do kraje vozovky, byl úsek silnice týden předem označen dopravními značkami „Zákaz zastavení“ s vyznačením doby úklidu. Přesně tak, jak je to u podobných akcí ve všech městech zvykem a jak to nařizuje vyhláška. Doba úklidu byla vymezena v době od 7 do 14 hodin. Ze strany komunálních služeb bylo vše připravené a přesně v danou hodinu zahájení čistících prací byli zametací stroje a „zametači“ na místě. Celá akce se ze strany řidičů setkala s naprostým ignorováním dopravního značení o zákazu parkování a potřebné místo na kraji vozovek k zametání nebylo od aut uvolněné. Podle vyjádření mistra komunálních služeb Stanislava Šumy byl přístup řidičů k tomuto organizovanému úklidu naprosto negativní a omezení parkování pro takto prováděný jarní úklid nebrali vůbec na vědomí. O tom svědčí počet aut, která v 7 hodin ráno u kraje ulic zůstala:

21.3.2004 Ul. 8. května (pravá str. k olejně) 2 auta,
25.3.2004 Dlouhá ul. (pravá str. k městu) 19 aut,
1.4.2004 Kostelní ul. (pravá str. k Terezínské ul.) 10 aut,
1.4.2004 Dlouhá ul. (levá str. k městu) 23 aut,
8.4.2004 Žižkova ul. (pravá str. k nádraží) 18 aut,
8.4.2004 Kostelní ul. (opakování pravá str.) 9 aut,
15.4.2004 Žižkova ul. (levá str. k nádraží) 23 aut,
22.4. 2004 K. Maličkého a Krátká ul. (obě strany) 24 aut.

Snad nejhorší situace byla v Dlouhé ulici, podobná situace byla i v Žižkově ulici, kde se počet zaparkovaných aut snad ani nesnížil.. Celá úklidová akce byla sledována i policií. Velitel lovosického oddělení Policie ČR kapitán Gertner nám k tomu řekl: „Přestupku se dopustili řidiči špatným parkováním a neuposlechnutím dopravní značky Zákaz zastavení s označením doby platnosti v souvislosti s úklidem vozovky. Řidiči, které jsme zastihli, byli potrestáni blokovou pokutou, ostatní - nepřítomní - byli předvoláni na městské oddělení České policie. V postizích za tento přestupek se bude pokračovat i nadále.

Není co dodat. Snad jen to, že se běžně ve městech při takovýchto akcích provádí odtah aut na náklady řidičů. Podle rozhlasového vysílání se například v Českých Budějovicích týdně odtáhne 80 vozidel. Řidiče stojí odtah 1100 Kč a dalších 80 Kč za každý den parkování na parkovišti odtažených aut.

Text a foto (hv)

Z redakčního stolu

Napište o tom…

…oslovují mne nejrůznější z našich spoluobčanů a pokračují v této větě označením konkrétního tématu, které by se tak mělo stát středobodem mé pozornosti. Není vůbec pro tento článek důležité, o jaká témata se jedná. Vypadá to, jakoby nikdo z našich bližních neuměl napsat jednoduchou zprávičku o nějakém nešvaru či švaru, nebo snad se ještě stále lidé bojí, že za své psaní utrpí nějakou újmu. Pravda, s ekonomikou je to u nás místy na levačku a to cítíme všichni, ale co se týče svobody slova je všechno celkem tak, jak má být. Nebo je ještě jedna možnost: že totiž dotyčný navrhovatel tématu sice psát umí, nebojí se ani uvázaného psa, ani svlečeného hada, ale je líný vzít tužku do ruky. Argument: já to tak napsat neumím neobstojí – vždyť to jsem již psal vícekrát, že jde o to napsat fakta, fakta, fakta. Jazyková stránka je vedlejší, od toho jsme tu my, abychom vám s ní pomohli, abychom vaší zprávě dodali formální správnosti.

Poradit vám mohou i členové redakční rady, pokud je o to požádáte, některá témata dokonce mohou opravdu napsat za vás. Já ne – já jsem v tomto mlýně informací tím, kdo koordinuje práce a tomu všemu dává před předáním tiskárně konečnou podobu jazykovou a grafickou. Sem tam něco napíši, ale vždy jen to, o čem mám dobré informace. Starosta, který vždy píše v časové tísni, se nestydí říci: když tam najdeš nějakou botu, tak to oprav… proč byste se měli stydět vy?

Tak přátelé – je pravda, že jsem spokojený, když dostanu příspěvek na disketě, nebo e-mailem, ale věřte: dobré zprávy a připomínky, sedící kritiky i pochvaly rád a s chutí přepíši bez ohledu na to od koho jsou, čas si na to najdu.

Psal sem tento článeček k něčemu, nebo nanic? To se ukáže velmi brzo. Jsem skeptický, takže mne můžete jedině příjemně překvapit…

Čampulka

Čtyřicet křížovek

vytvořila za téměř sedm let spolupráce s Lovosickým dneškem paní Dana Hromádková, bývalá zdravotní sestra a velice sečtělá paní. Komu by se to zdálo málo, ať si zkusí sám takovou křížovku sestavit. Není to snadné, stvoření čtyřiceti takových hříček stálo stovky hodin práce. První křížovka paní Hromádkové, kterou vytvořila pro Lovosický dnešek, byla otištěna v čísle 7/1997. Většina jejích prací byla obohacením křížovkové tvorby, neboť užívala velice zvláštní způsob dělení obrazce a velmi často dost neočekávané vtipné legendové výrazy. Poslední dobou si však stěžovala, že už pro ni tato práce není - jako dřív - zdrojem zábavy a že tedy křížovka v čísle 5/2004 bude poslední, kterou pro naše noviny udělá. No víme svoje o tom, jak se mění s přibývajícími léty chutě a vztahy k dějům a věcem. Proto chápeme rozhodnutí naší spolupracovnice a za odvedenou práci jí i za Vás, čtenáře a luštitele jejích křížovek, velice děkujeme.

Jménem vydavatele Miroslav Šanda a jménem redakční rady Lovosického dneška Jaroslav Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4