Červen 2004 Lovosický dnešek - Strana 9

ELKO hlásí

Nabídka na prázdniny

Letošní duben byl nabitý akcemi a kromě spousty sportovních turnajů v házené, košíkové a florbale proběhlo v Dlažkovicích l7. 4. krajské kolo soutěže včelařů „Zlatá včela.“ Jakub Fibiger získal 1. místo a Ondřej Fibiger 2. místo. Moc jim k tomuto úspěchu blahopřejeme.

V letošním roce převzal vedení kroužku včelařů po R. Geletičovi Aleš Pelikán, který úspěšně navazuje na dobrou tradici kroužku v uplynulých desetiletích. Věříme, že včelařský kroužek bude dál rozvíjet svou činnost: učit děti poznávat včely a jejich chov a chránit přírodu.

17. 4. uspořádal náš turistický oddíl závody na Skalici u Litoměřic. I přes chladné počasí byla účast slušná.

25.4. proběhlo u  Labe místní kolo „Zlaté udice”.

Konečně o akci největší – volbě „Miss čarodějnice: Vzhledem k nádhernému počasí se letos 30.4. na Osmičce opět sešel velký počet návštěvníků. Všem se určitě líbilo vystoupení mažoretek ze Štětí – tentokrát na Osmičce, které doprovázel „Evergreen band“ a  „Enklava band“ ZUŠ Lovosice – velmi jim za oživení podvečerního programu děkujeme. Kvůli rozkopanému náměstí jsme byli donuceni přesunout koncert na Osmičku, ale nikdo toho ani nelitoval.

Soutěžících čarodějnic se letos sešlo 16. Všichni víme, že vybrat tu nejkrásnější čarodějnici, zvláště mezi těmi roztomilými drobečky, není jednoduché. Nakonec zvítězila Darina Súkeníková, 2. Michaela Tajčová a 3. Štěpánka Svobodová. Cenu nejmenší účastnice dostala Libuše Perknerová. Ceny v podobě malé čarodějnice, drobné hračky a pamětní list dostaly všechny soutěžící, které se umístily shodně na 4. místě.

Členové skupiny historického šermu „Lepus“ po svém vystoupení zapálili loučemi hranici a  potom už jsme mohli poslouchat country skupinu Báry, která zaujala příjemnou hudbou a čarodějnickými převleky zpěvaček. Po ní následovala hudební skupina Komplett, (zastoupila jindy hrající Paradox).

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s pořadatelskou službou (STP, Rezonance). Zvláštní poděkování patří pracovníkům MÚ (Standa Novák a jeho kolegové). Nejde ani vyjmenovat všechno, co bylo potřeba připravit. Zvládli vše od postavení hranice až po ranní úklid. (Když jsme se po druhé hodině ranní rozcházeli, nebylo pro nepořádek téměř vidět trávník, přestože byly v průběhu celého večera vyměňovány koše. Nad tím by se měl zamyslet každý návštěvník.)

V sobotu 29.5. byl pro všechny děti ve 13 hodin připraven na Osmičce nafukovací hrad a tradiční soutěže, od 15 hodin zábavný program.

Poslední naší velkou akcí tohoto školního roku bude 9. ročník HAŠMAR Country festivalu ve dnech 3.- 5 . 6. na Osmičce.

Na letní prázdniny 2004 jsme připravili pro děti tyto tábory:

 • 5.7.- 17.7. Letní tábor – SMĚDAVA v Jizerských horách ve spolupráci s DDM Trend Roudnice n/L.
 • 10.8.- 23.8. Letní tábor s Rozmarýnem – ROŽELOV u  ROŽMITÁLU.
 • 27.7.-1.8. Rybářský tábor
 • 7.8.- 21.8. Turistický tábor MEZHOLEZY u Gdyně

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NABÍZÍME NA TYTO TERMÍNY:
19.7.- 23.7.,26.7.- 30.7.,2.8. - 6.8.,
9.8. - 13.8., 16.8. - 20.8. 2004 

Je nutné závazně přihlásit děti do 10. června , protože v případě malého zájmu dětí (méně,než 5) bude v daném týdnu příměstský tábor zrušen!

Informace o táborech přímo v DDM nebo na těchto telefonních číslech: 416 532505, 603 279911

Z našich škol

Jak jsme vzdali hold naší Zemi

Dne 22. dubna 2004 celá lidská civilizace oslavila Den Země. K této oslavě se připojili i žáci a učitelé naší školy, 1. ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2. Ve čtvrtek 22. dubna vystoupili na horu Lovoš, naší „matce Zemi“ se uklonili a na štafetový kolík připnuli symbolickou stuhu se svými podpisy a vzkazy.

Pokud byste v současné době naši školu navštívili, budete mít možnost prohlédnout a přečíst si všechna poselství a přání, která se bytostně týkají budoucnosti nás všech. Mgr. J. Kůsová

Basketbal 1. ZŠ Lovosice uspěl v krajském kole

Postup do kraje si žákyně naší školy zajistily díky vyhranému turnaji v okresním kole, které proběhlo 24. 3. 2004 v Litoměřicích. Dne 6. 4. se v Ústí n/L sešlo šest vítězných družstev z okresních kol, aby si jedno z nich svým vítězstvím vybojovalo postup na kvalifikaci republikového finále (oblast ZÁPAD).

Starší žákyně 1. ZŠ ve složení: Adéla Paurová – 7. B, Barbora Kočišová – 8. A, Simona Veselá – 8. A, Lenka Svobodová – 8. A, Barbora Lahovská – 9. B, Věra Šupová – 9. B, Leona Plecitá – 9. B a Eliška Miková – 9. C si vedly velice dobře. Mladší žákyně, které pomohly k vítězství v okrese, se z důvodu omezení propozicemi nemohly krajského kola zúčastnit. Ve skupině dívky porazily Chomutov 35:7 a Jílové 32:4. V semifinále vyhrály 36:14 nad Ústím n/L, a tím se posunuly do boje o 1. místo. Finálový zápas sehrály s děvčaty gymnázia Most. Přestože Most porazil naše družstvo 47:23, a tím nás tedy odsunul na druhou příčku, všem našim děvčatům, která tak dobře reprezentovala naši školu, patří veliký dík.

Mladí včelaři soutěžili

Děti ze žákovských včelařských kroužků Libereckého a Ústeckého kraje se utkaly v oblastním kole soutěže Zlatá včela, které se konalo v sobotu 17. dubna v dětském domově v Dlažkovicích. Zastoupeny byly kroužky z Chřibské, Lovosic, Nového Boru, Roudnice nad Labem a Třebenic. Šestnáct mladých včelařů se podrobilo pěti soutěžním disciplínám (velmi náročný test, botanika /poznávání rostlin/, včelařské pomůcky, otázky z včelařské praxe a práce s mikroskopem. Mezi soutěžícími byly i dvě dívky.

Oblastní kolo vyhráli bratři Jakub a Ondřej Fibigrovi z lovosického kroužku, pracuje pod Domem dětí a mládeže ELKO Lovosice. Jeho vedoucím je pan Aleš Pelikán. Vítěz Jakub dosáhl 99 bodů ze 110 možných. Na třetím místě skončila jedna z dívek, Michaela Došková z Roudnice nad Labem. Všichni tři postoupili do celostátního finále Zlaté včely, které se jako obvykle uskuteční v Nasavrkách, letos v druhé polovině června.

Výsledky v bodech:

 1. Fibigr Jakub Lovosice 99 bodů
 2. Fibigr Ondřej Lovosice 92 bodů
 3. Došková Michaela Roudnice 84 bodů
 4. Prokeš Martin Chřibská 84 bodů
 5. Kutil Lukáš Roudnice 71 bodů
 6. Lexmaul Ondřej Chřibská 69 bodů
 7. Jelínek Jaroslav Roudnice 67 bodů

Vítězům blahopřejeme a budeme jim držet palce i v celostátním finále. Pan Moravec by měl určitě radost, že jsou děti ze včelařského kroužku v Lovosicích v soutěži Zlatá včela i nadále úspěšné.

Hz

 

Stávka proti snížení platů

V souvislosti se zavedením nové šestnácti stupňové mzdové soustavy státních zaměstnanců a rozhodnutím vlády ve věci třináctého platu (zkrácení z 50 na 10%) vyhlásil Odborový svaz státních orgánů a organizací výstražnou stávku ve formě hodinového přerušení práce, která byla výrazem protestu proti poklesu výdělku některých zaměstnanců v roce 2004. Stávka se uskutečnila ve středu 21. dubna převážně v době od 8 do 9 hodin 21.4.2004 (tam, kde nemají pracovní dobu od 8 hodin, byla časově posunuta). Zaměstnanců státní správy a veřejného sektoru je v České republice cca tři čtvrtě milionu, do stávky se údajně zapojilo asi dvě stě tisíc pracujících z nejrůznějších oblastí (školy, zdravotnická zařízení, úřady, knihovny, muzea apod.).

V Lovosicích se do stávky zapojili pracovníci 1. základní školy v Sadech pionýrů, Základní školy Antonína Baráka a Zvláštní školy. Ostatní školy ani organizace se ke stávce nepřipojily, i když pravděpodobně se také další zaměstnanci domnívají, že platy nejsou dostatečně vysoké. Častou námitkou bylo, že hodinový protest nic nevyřeší. Předsedkyně Svazu se naopak domnívá, že stávkující svým postojem projevili důraznou nespokojenost a zlepšili tím pozici odborů pro další vyjednávání, které se bude týkat osudu čtrnáctých platů.

Hz

 

Mateřské školy doplňují stavy nových borců

Naši nejmenší šli k zápisu

V Lovosicích máme v současné době tři mateřské školy: v Resslově ulici (také zvanou "U koníčka"), v Sadech pionýrů (původně MŠ bývalých Severočeských chemických závodů) a v Terezínské ulici. U všech tří jsou hezké zahrady, kde si děti mohou hrát, když je pěkné počasí. Všechny školky poskytují logopedickou péči. Rovněž kooperace se Základní uměleckou školou Lovosice probíhá již několik let ve všech mateřských školách. O dobrých výsledcích této spolupráce svědčí i každoroční společné vystoupení orchestru Evergreen bandu a zpěváčků z mateřských škol pod názvem "Zpívající školky". Letos tento koncert proběhne 17. června na Václavském náměstí.

Zápis do mateřských škol proběhl v našem městě ve dnech 5. - 9. dubna. V letošním roce byl zájem o zápis v obvyklém rozsahu.

Mateřská škola "U koníčka" nemá specifické zaměření. Výchovný program MŠ je soustředěn na všestranný rozvoj dětí ve všech výchovných složkách. Ve škole je uplatňován tzv. adaptační program (zvykání za přítomnosti rodiče), což dětem skvěle usnadňuje přechod z domácího prostředí do MŠ. Celková kapacita mateřské školy je 120 dětí. K zápisu přišlo 19 dětí, do 1. třídy odchází v září 20 nových žáčků.

Škola v Sadech pionýrů přivítala některé malé adepty výuky v mateřské škole již na Popkornovém karnevalu. Výuka je zde částečně zaměřena na estetickou výchovu (hlavně hudební), neopomíjí se ovšem ani celkový rozvoj osobnosti dítěte. V MŠ pracoval pěvecký soubor Skřítci. 30 dětí docházelo v MŠ na hodiny výuky hry na zobcové flétny, kytary a klávesy v rámci přípravky hudební výchovy pořádané lovosickou ZUŠ. Do školy se přihlásilo 49 nových dětí, prvňáčků odchází 43. Kapacita školy je 112.

Mateřská škola v Terezínské ulici je zaměřena na výtvarnou výchovu, o čemž svědčí i úspěchy, kterých žáci školy každoročně dosahují. Činnost je také důsledně zaměřována na spolupráci s rodiči, výchovu k rodinné pospolitosti (každý měsíc probíhá alespoň jedna akce, které se rodiče mohou zúčastnit společné oslavy narozenin dětí s rodiči na třídách, "Slavnost lesa" apod.). Pro inspiraci rodičů MŠ vydává časopis Žirafa. V období před zápisem proběhl v MŠ Týden otevřených dveří. Školka má kapacitu 84 dětí, nově se zapsalo 30 dětí, do prvních tříd nastupuje 24 dětí.

Některé děti docházejí na výuku pouze 5 dní v měsíci. Jsou to obvykle děti menší, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené a hledají si práci. Podle zákonných ustanovení nemohou být v mateřské škole celý měsíc, maminky by přišly o rodičovský příspěvek. Podle mého názoru by ale minimálně předškoláci měli chodit do mateřské školy pravidelně, aby se naučili být v kolektivu. Kromě toho je třída předškolních dětí nenásilně připravována na přechod do školních lavic.

Přejme zapsaným dětem, aby se jim v mateřských školách líbilo a aby zde našly mnoho nových kamarádů.

Hz

Mateřská škola Sady pionýrů prožila v Albrechticích týden jako v pohádce...

Pohádkový týden prožily skupinky dětí jako lištičky, krtečci, zajíčci, ježečci a myšky na ozdravném pobytu v Albrechticích v Jizerských horách. Na denním programu byly již tradiční akce, bez kterých se žádný týden v přírodě neobejde, jako je skřítkův poklad, sportovní olympiáda, karneval nebo výstup na nejvyšší místo v okolí, tentokrát na Špičák. Vyvrcholením týdne se stalo 30. 04. pálení čarodějnic, při kterém se nám podařilo všechno zlé a špatné proměnit v dým stoupající z táboráku spolu s upálením hadrové čarodějnice. Její divoký let na koštěti střídalo vaření myší, hadů a starých zubů v čarodějném hrnci. Děti si na těchto samozřejmě sladkých napodobeninách pochutnávaly a spolu s písničkami u táboráku, na který si samy donesly z lesa dřevo si dozlatova opekly buřtíky.

Lampiónovou přehlídkou jsme se s Albrechticemi rozloučili. A že by se někomu stýskalo po mamince? Nevěřte tomu, náš 21. pobyt v přírodě za posledních 10 let byl diky nádhernému počasí a prostředí jeden z nejkrásnějších. Zkrátka byli jsme jako v pohádce.

An

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9