Srpen 2004 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

Červnové loučení se školou

Jako každý rok, i letos, se žáci lovosické školy ve Všehrdově ulici rozloučili se starým školním rokem společnou akademií v sále Lovoše. Týdny se pečlivě připravovali pod vedením pedagogů, aby se ukázali svým nejbližším v co nejlepším světle.

Že se jim to povedlo, o tom svědčí velký úspěch celé akce. Na jevišti se střídaly vtipné scénky s módními přehlídkami, ladné tance s rytmickými cvičeními. Nechyběly ani písně v podání souboru Školáček. Své schopnosti a talent předvedli všichni s velkým nasazením. Od malých prvňáčků až po ostřílené páťáky.

Sál Lovoše byl přeplněn rodiči, prarodiči a dalšími diváky, kteří přišli ocenit umění a snahu svých ratolestí.

Odměnou byl dětem bouřlivý potlesk všech přítomných a slzy dojetí v očích mnoha maminek.

Žáci a učitelé se tak rozloučili se starým školním rokem a už nyní se společně těší na vytoužené a hlavně zasloužené prázdniny. Ať jsou plné slunce, radosti a pohody.

Mgr. Hana Protivová

AKCE »KOUMÁK«

Bylo v roce 2004 zatmění Venuše?

to je jedna z otázek zeměpisné části vědomostní soutěže „Koumák 2004“, kterou v letošním školním roce již pošesté uspořádalo Gymnázium Lovosice. Tato soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních škol a už druhým rokem byla organizována jako tříkolová. Dvě kola proběhla na domácí škole a byla poněkud rozsáhlejší než v předchozích letech. Kolo třetí se konalo 28.6.2004 přímo na gymnáziu. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích. Kategorie A byla určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol, kategorie B pak pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Do soutěže se zapojilo 413 žáků z 18 základních škol celého okresu. Tato všeobecně zaměřená soutěž vhodně doplňuje předmětové olympiády a dává možnost vyniknout uchazečům se širokým rozhledem. Pravděpodobně právě pro tuto skutečnost si soutěž získala značnou oblibu.Otázky jsou například z chemie, českého a dalšího jazyka, biologie, fyziky a několika dalších předmětů a na jejich přípravě spolupracuje většina členů učitelského sboru gymnázia. Pro žáky ZŠ je to i příležitost získat první kontakt s lovosickým gymnáziem. Naopak škola má možnost v předstihu poznat kvality případných zájemců o studium.V letošním roce, stejně jako v roce předchozím, vybojovali titul ,,Škola koumáků 2004“ žáci 6. ZŠ v Litoměřicích, kteří byli po dvou domácích kolech nejúspěšnějšími řešiteli. Druhé místo obsadila 8. ZŠ v Litoměřicích a na třetí příčce se umístila ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích. 1. ZŠ Lovosice skončila v první třetině soutěžících, a to na 6. místě. Do finále bylo pozváno patnáct nejlepších soutěžících z každé kategorie. Ve dvou hodinových částech, humanitní a přírodovědné, se pak snažili dokázat, že titul „Koumák“ jim náleží právem. V kategorii A (6. a 7. ročník) zvítězil Jakub Jaroš ze ZŠ v Libochovicích, druhá byla Daniela Kolářová z 8. ZŠ Litoměřice a třetí místo obsadila Karolína Krpešová ze ZŠ v Budyni. Lovosický Luboš Kaplan z 1. ZŠ získal pěkné páté místo a další žák 1. ZŠ, Tomáš Hluchý, byl sedmý. Za 1. ZŠ bodovaly ještě dívky Tereza Voborníková (11.) a Anna Krugová (12.). Ze ZŠ Antonína Baráka obsadila Veronika Hrdličková 10. příčku a Martina Mončeková byla patnáctá.Kategorii B (8. a 9. ročník) vyhrála Lucie Rezbáriková ze 6. ZŠ v Litoměřicích, jako druhý skončil Josef Kindl z 1. ZŠ Štětí a třetí Tomáš Gol z 8. ZŠ Litoměřice. Lovosické soutěžící Lenka Dragounová a Jana Chotětická ze ZŠ A. Baráka obsadily 12., resp. 14. místo a Kateřina Hájková z 1. ZŠ skončila třináctá. Pro tyto nadané žáky je určitě zajímavá i skutečnost, že pokud se přihlásí ke studiu na lovosickém gymnáziu, budou při přijímacích zkouškách bodově zvýhodněni. Úspěšným školám i vítězům v kategoriích jednotlivců upřímně blahopřejeme a přejeme zasloužené prázdniny.

Hz

Žáci v soutěžích slavili úspěchy

Do závodů O nejrychlejšího bruslaře, které se konaly v Litoměřicích, vyslala Zvláštní škola Lovosice desetičlenný tým závodníků. První sportovní úspěch Lovosických v tomto roce byl na světě; kolektiv bruslařů z Lovosic závody suverénně vyhrál. V březnu se konal v plaveckém bazénu v Litoměřicích 4. přebor Ústeckého kraje a zároveň nominační závod na Mistrovství České republiky v plavání, jehož se žáci školy zúčastnili také. Mezi 165 závodníky z regionů Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem se opět neztratili. V kategorii M 1 (50 m volný způsob) zvítězila lovosická Tereza Pavelková, dívčí kvartet ve složení Pavla Telecká, Tereza Pavelková, Kamila Dubická a Viera Súkeníková vyhrál štafety 4x 25 m. Chlapci skončili v v této disciplíně pátí.

Na počátku května se v Liberci uskutečnilo již 15. mistrovství ČR v plavání handicapovaných sportovců- žáků speciálních škol. Mezi velkou konkurencí se stala mistryní republiky Viera Súkeníková v závodu žen v kategorii B na 50 m volný způsob. Druhé místo pro Lovosice přidal Aleš Limberk (50 m volný způsob muži kategorie B) a třetí v téže kategorii skončil lovosický Patrik Mocháň. Lovosická dívčí štafeta skončila tentokráte druhá.

Nejen na poli sportu získávali Lovosičtí vavříny. Trojice dívek (Pavla Telecká, Vendula Fraňková, Kamila Dubická) se umístila na 3. příčce v tradiční kuchařské soutěži „Zlatá vařečka“, která letos proběhla v Libochovicích.

Žáci školy se zúčastnili nejprve okresního kola přeboru Lehkoatletický čtyřboj a šestičlenné družstvo z Litoměřicka pak i regionálního přeboru Ústeckého kraje v atletickém čtyřboji v Litvínově. Družstvo děvčat ve složení Jana Eichlerová, Tereza Pavelková (obě ZvŠ Lovosice)a Iva Kušneriková dokázalo zvítězit. Jana Eichlerová se stala v Bílině přebornicí republiky v běhu na 60 m na Mistrovství mentálně postižených sportovců, přidala stříbrnou medaili v dálce a medailový zisk doplnila bronzem Tereza Pavelková v závodu žen na 100 m.

8. června uspořádala Zvláštní škola Lovosice okresní přebor ZvŠ v přehazované. Zúčastnilo se ho 10 družstev, tj. kolem sta osob. Vítězem se stalo družstvo ze Štětí. Děti se sportovních aktivit účastní rády a vždy vzorně reprezentují svou školu i město Lovosice.

>Hz

Zpívající školky

Koncert Základní umělecké školy s tímto poetickým názvem se uskutečnil na nově rekonstruovaném Václavském náměstí 17. června 2004 od 15 hodin. Pod vedením ředitelek a učitelek mateřských škol Resslova, Sady pionýrů a Terezínská přišli žáci - předškoláci a spojili se v jeden dětský pěvecký sbor. Na nácviku všech dětských hlasů se nejvíce podílela Alena Beckerová, učitelka ZUŠ, která také celý repertoár dirigovala. Malé zpěváky doprovázel orchestr ZUŠ - Evergreen band. Aranžmá skladeb provedli Jiří Lhotský a Martin Dolejší. Divácká účast byla velmi silná, posluchači zůstali i na další dvě samostatné části v podání žákovských souborů Enkláva band a Splašené hormony a již zmíněného souboru dospělých Evergreen band ve spojení s Vokálním studiem populární hudby.

Nejmladší hudební generace je vychovávána naší školou v úzké spolupráci s vedením mateřských škol, jakožto tak zvaná Společná přípravná hudební výchova pro hudební obor.

Výchova výkonného hudebníka či zpěváka, který je schopen zaujmout místo v hudebním tělese trvá velmi dlouho. Tento proces je každoročně „odstartován“ na začátku školního roku a jeho první fáze je zakončena společným veřejným vystoupením malých zpěváků. Jsem rád, že naše škola získala pro svoji činnost velkou podporu u ředitelek mateřských škol a věřím, že vychováme novou generaci výkonných zpěváků a hudebníků, která bude zájmovou hudební činnost provozovat spontánně a s amatérským nadšením a postupně vystřídá generaci z amatérského prostředí odcházející.

MgA. Jiří Lhotský

Učení není mučení, může být i zábavné…

Základní škola Antonína Baráka se začala připravovat na zavedení „Rámcového vzdělávacího programu“, který zatím v České republice probíhá v ověřovacím řízení. První projekt, „Týden plný naděje“, měl žáky naučit využívat účelně volný čas a druhý byl zaměřen na výuku jazyků netradičním způsobem. Poprvé byl projekt jazykových kurzů pro talentované angličtináře a němčináře školy vyzkoušen na konci minulého školního roku, oba kurzy netradiční školní výlety se zdařily a dětem líbily. Proto došlo k uskutečnění kurzů i v roce letošním.

Soustředění 25 žáků 5.-9. tříd proběhlo ve dnech 19.-21.5. v obci Horní Světlá v Lužických horách u německých hranic; doprovázeli je tři učitelé německého jazyka a jedna rodilá mluvčí. První den děti pracovaly ve dvou skupinách po 12 žácích a připravovaly si konverzační situace, které chtěly uplatnit druhý den při pěším výletu do obce Johnsdorf v Německu. Procvičovaly témata Cestování, Obchod a Občerstvení. Během dne se naučily také zpívat dvě německé písničky a poslouchaly německý text. Po poslechu následovala soutěž na porozumění textu. Před večeří se němčináři prošli po okolí a pak už je čekal táborák s opékáním špekáčků, zpěvem českých i německých písní a hrami v němčině.

Druhý den žáci i paní učitelky (Mgr. Hana Čapková, Mgr. Věra Frieserová a Mgr. Eva Hingarová) vyrazili na celodenní výlet do Německa. Čtyřčlenné skupinky žáků měly zadány úkoly, např. konverzace s turistou na téma: Jak se dostanu …?, požádat v Informační kanceláři o prospekty této rekreační oblasti, hovor s místním občanem o pamětihodnostech města aj. Žáci měli zvláštní štěstí, v Německu se tento den slavil „VATERTAG“ (Den otců), všichni byli veselí a děvčata dokonce dostala květiny. Po návratu skupiny zpracovaly na plakát informace (napsaly zprávy, namalovaly, lepily prospekty apod.). Po večeři každá skupina vyprávěla zážitky a zkušenosti v Německu získané, pochopitelně německy, ale i česky. Zbyl ale také čas na hry na hřišti a opakování německých písniček.. Poslední den si děti povídaly o životě v Německu, překládaly prospekty, pouštěly si německé video, četly německé noviny a dokonce překládaly české recepty do němčiny. Při tom se také pořádně nasmály. Výuka žáky bavila a ani se jim nechtělo z „německého“ školního výletu domů.

Dva tucty nejšikovnějších angličtinářů odjelo zase ve dnech 16.-18. června do INTERCAMPU U Ferdinanda v Srbské Kamenici u Děčína. Anglie bohužel s Českou republikou nesousedí, a tak děti plnily své anglické úkoly v naší vlasti. Seznámily se s několika anglickými básněmi a písněmi, hrály hry v anglickém jazyce (Scrabble apod.), zhlédly anglický film v originálním znění bez titulků a besedovaly s au-pair Jitkou Pelikánovou o životě v anglické rodině, anglických zvycích a zábavě. Žáci také navázali písemné vztahy s dětmi ze Skotska a nacvičovali anglickou hru baseball. Pedagogickým doprovodem byla tentokráte paní učitelky Mgr. Lenka Buriánková a Alena Kotlářová.

Obě jazykové skupiny byly navýsost s průběhem výuky spokojeny a těší se, že si to příští rok zopakují. Velkou měrou se o zdařilý průběh kurzů zasloužili sponzoři, kterým škola moc děkuje.

Za poskytnuté informace děkuji ředitelce školy Mgr. Marii Pelikánové.

>Hz

Zrcadlo kultury

Připlula loď…

Ve dnech 24.-27. června kotvila v jachtařském přístavu v Lovosicích divadelní loď bratří Formanových „Tajemství“. Divadelní loď dlouhá 72 m, původně velký remorkér, se plavila po Vltavě a Labi téměř celý měsíc a zastavila se v 10 městech, například v Kralupech nad Vltavou, Mělníku, Litoměřicích nebo v Děčíně.

Pro děti z Lovosic a okolí byla na lodi dopoledne 24. a 25. června připravena „Půda plná pohádek“; pohádková série proběhla celkem čtyřikrát. Děti z mateřských a základních škol z Malých Žernosek, Vchynic, Čízkovic, Sulejovic, a samozřejmě také lovosičtí žáčkové ze všech mateřských a základních škol zhlédli pásmo tří pohádek (Rybářská pohádka, Byl jeden domeček a Pohádka o poštovském panáčkovi), které si jeden tatínek a jeho již dospělá dcera vybavili na staré půdě při prohlížení všelijakého harampádí. Malí diváci byli představením uchváceni, jejich nadšení umocňovalo i nevšední prostředí. Pohádky, které napsala Ljuba Štíplová a sehrálo plzeňské Divadlo Alfa, vidělo ve dvou dnech kolem sedmi set dětí. Spokojeny byly i paní učitelky.

Podvakrát, 24. a 25.6. byly večer pro dospělé diváky promítány filmy, např. dokument o nastudování hry Nachové plachty podle Alexandra Grina, která byla na lodi hrána v minulém roce a O sportovci. Zájemci se mohli občerstvit v lodním baru. V sobotu 26.6. večer v 21 hodin se uskutečnilo autorské představení Bely Schenkové a Bohumila Klepla s použitím textu Williama Shakespeara „Romeo a Julie“. Inscenace vznikla v koprodukci s Divadlem bratří Formanů na lodi Tajemství v květnu 2003. Představení je spojením herců a loutek, hlavní dekorací je malovaná opona, kde hrají plošné loutky a dále 70 let staré 20 cm vysoké loutky- marionety. Autory při hře ještě doplnil Richard Trsťan, masky, svíčky, živá hudba, stíny… Zájem o představení byl veliký, loď přímo praskala ve švech. Po představení vystoupila ještě místní skupina Paradox a opět byl otevřen bar.

Od pracovníků Kulturního střediska Lovoš to byl výborný nápad, využít pouti „lodi komediantů“ k zastávce v Lovosicích. Děkujeme, bylo to hezké a zvláštní. Doufejme, že se akce bude opakovat i v příštím roce, kdy má být hlavní inscenací lodi Tajemství hra Nachové plachty, která se prý hraje za plavby. Uvidíme...

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9