Lovosický dnešek

Říjen 2004  

Rozhovor měsíce

Jednou se u cesty, kterou jezdívám na zahradu, zjara objevily zemědělské stroje a pár lidí, kteří do té doby nezajímavé pole během poměrně krátké doby změnili v mladou vinici. Aniž bych věděl, kdo to způsobil, měl jsem radost, že se do lovosického okolí vrací vinařská tradice. Dnes už jsou mladé révové keře půlmetrové a celá vinice působí velice dobrým dojmem.

Později mi - celkem nedávno - překážel v cestě na zahradu stojící pick-up s nápisem na dveřích Vinařství sv. Tomáše a u něj člověk, od něhož bych rád slyšel odpovědi na mé otázky: ing. Zdeněk Vybíral. Poslechněme si, co nám řekne:

Pane inženýre, jste majitel, jednatel, nebo společník Vinařství sv. Tomáše? Nebo poradce?

Jsem pouze otec syna, který se asi v něčem možná "potatil". Chci mu ve svém volném čase, pokud mohu a zdraví mi to dovolí, pomoci v jeho smělých plánech. Já sám jsem si v roce 1984 vybudoval malou vinici v Malých Žernosekách s cílem mít zábavu pro důchodový věk. To se mi podařilo, ale nikdy jsem si nemyslel, že vinařství v naší rodině zakotví tak silně, jak se tomu dnes stalo. Mít vinařství jako hobby je zcela něco jiného, jako provozovat rodinou vinici s více než osmi hektary a do toho se pouští můj syn spolu s celou rodinou.

Proč zrovna sv. Tomáše?

Navazuji na Vaši předchozí otázku. Víme z bible, že apoštol Tomáš byl nedůvěřivý člověk a nevěřil, dokud se sám nepřesvědčil o ukřižování Ježíše vložením svých prstů do ran po ukřižování. Mám vnuka, se stejným jménem a také mám obavy a nevěřím tomu, jestli se mému synovi vše podaří v dnešní velmi složité době, jak si přeje. Vím však, že to co dělá, dělá s láskou a s vysokými odbornými znalostmi, které mu mohou pomoci obstát v těžké konkurenci u nás a v Evropské unii. Jméno vinařství tedy vzniklo jako vyjádření určité obavy, ale i naděje spojené s vírou, že vše se v budoucnu podaří.

Historii lovosického vinařství bych stručně měl uvést já v úvodu, ale nechcete to udělat sám?

Historii nechám rád vašim informacím, vím však, že se v Malých Žernosekách pěstovala vinná réva již dávno ve velmi daleké historii. Vše se ale bohužel nějak zničilo, ke škodě tradice obce Malé Žernoseky a tohoto regionu, který zcela objektivně může konkurovat evropským i světovým producentům vína. Vím to zcela jistě na základě svých osobních zkušeností. Jsem profesí chemik a seznámil jsem se během svého života s výrobou vín v Evropě, Americe, Jižní Africe a myslím si, že jsme skutečně, jako čeští vinaři, konkurenčně schopnými producenty a  partnery světového obchodu, podaří-li se nám využit kvalifikovaným způsobem poznatky marketingu. Naše bílá vína jsou s ohledem na kombinaci obsahu cukru a kyselin bezkonkurenční, červená vína jsou zcela jiná a typická pro náš region, ve srovnání se zeměmi s dostatkem slunce jakými jsou například Španělsko, Francie, Itálie a další. Jsou však zcela jiná a skvělá. Máme velkou šanci, kterou bychom neměli nevyužít!

Kdy jste přišli na nápad investovat do vinařství? Vždyť jste to taktak stihli před platností omezujících předpisů EU …

Stihli jme to letos skutečně s velkými obtížemi, ale včas. Naše konkurence v EÚ se nás obává, vše se časově na začátku letošního roku komplikovalo. Neměli jsme dostatek českých sazenic, ale vše se nakonec podařilo, sehnali jsme je částečně od nás díky dodavatelům sazenic rodiny Krausových z Mělníka, ale i z Německa, Rakouska a Francie. Naše práce byla velmi hektická, ale zároveň i z historického hlediska krásná. Často jsem si vzpomněl na dobu panování Karla IV, který jako císař římského imperia založil v naši zemi vinohrady a vinařství, spojené s nebývalým rozmachem duševního, kulturního i materiálního rozvoje naší země. Jeho zákony, nařízení a zásady o pěstování vinic, trestání zlodějů by měly být v dnešní době opět obnoveny, ale to vše je již daleká minulost, o které se lze dočíst jen v literatuře.

Držíte-li v ruce sazenici Burgundy, kterou Karel IV. přivezl z Francie a nechal ji vysázet v naší zemi, tak máte velmi pěkný pocit z toho, že se v historii vše po určité době může zopakovat a to i v zcela nových podmínkách složité zemědělské politiky Evropské unie. Já jsem byl z toho skutečně velmi dojatý a rozrušený. Mám mnoho jiných povinností a aktivit, vše co souvisí s vinicí dělám ve svém volném čase, kterého mám velmi málo. Ale stojí to za to, mám dobrý pocit z toho, že pomáhám něčemu, co zde již jednou bylo a obnovení historické tradice po mnoha letech neexistence je skutečně skvělý a radostný zážitek.

Jste společnost, družstvo, sdružení, nebo prostě soukromý zemědělec?

Díky pochopení zastupitelstva, rady obce, pana starosty a hlavně obyvatel obce Malé Žernoseky se začíná dařit obnovení tradice pěstování vinné révy v našem regionu. Cesta to bude dlouhá a náročná, kterou lze realizovat pouze za pochopení drtivé většiny obyvatel obce. Soudržnost, tolerance, ale i určitý způsob "fandovství" a čestné spolupráce spojené s hrdostí zde již existuje a to je velmi dobře.

Vše je finančně a pracovně velmi náročné. Vinice v Malých Žernosekách o rozloze 8,5 ha jsou provozovány na pronajatých pozemcích obce Malé Žernoseky a státu, z části i renovovaných a na pozemku pana Plesníka, který se na tomto projektu podílí rozlohou ve výši 1,3 ha.

Vše je provozováno formou soukromého podnikání. Syn, Zdeněk Vybíral, má živnost jako soukromý zemědělec se zaměřením na pěstování a výrobu vína a to vše na bázi dlouhodobých smluv o pronájmu s obcí a panem Plesníkem.

Já jsem pouze pomocná síla, avšak miluji pěstování révy, technologii výroby, která je tak trochu podobná Alchymii, neboť kvasící procesy nejsou zcela exaktně probíhajícími chemickými procesy jako je například analytika, ale to je na tom to krásné. Věřím i v to, že naše nastupující mladá generace se bude stále více jako spotřebitel zajímat o skutečnou kvalitu vín vyráběných v tomto regionu. Víno a jeho rozumné pití je záležitost velmi prospěšná pro naše zdraví a dlouhověkost života. Toto vše jsou známé poznatky z historie, ale i ze soudobých nejnovějších vědeckých poznatků, které bychom neměli ignorovat a lehkomyslně přehlížet i ve stáří.

Nebyl bych Čech, aby mne nezajímalo, kolik stojí začátek takovéhoto podnikání, jakou čekáte návratnost vložených peněz, ale nějak tuším, že je součást obchodního tajemství a zeptám se na něco jiného. Jaké druhy vín chcete pěstovat a vyrábět?

Finanční nároky jsou v dnešní době obrovské a vše je třeba realizovat postupně v určitých a  dílčích krocích. V tom je naše společné know - how. Já se možná nedožiji návratnosti vynaložených finančních prostředků, ale věřím, že se vše co společně se synem podnikáme a který dělá rovněž co může, jeho rodině jednou vrátí. Dělá-li se něco s láskou s cílem vytvořit dobro, tak se to jednou zcela jistě vrátí. Zlo se obrací ve zlo a dobro je cíl našeho společného snažení. Věřím, že i Bůh nám pomůže, neboť víno je symbolicky krví Ježíše, kterou máme pít na jeho památku.

Ta vinice u trati v Malých Žernosekách asi není jediná. Kolik máte dalších?

Vinice jsou na několika místech, ale všechny v katastru Malých Žernosek. Nejdůležitější je ale to, že se v těsné spolupráci s vedením obce podařilo obec Malé Žernoseky zařadit do seznamu viničných obcí České republiky, což bylo podmínkou pěstování vinné révy po vstupu ČR do EU. A to vše se podařilo, tak říkajíc, za pět minut dvanáct.

Budete mít jistě i vlastní lisovnu, sklepy, stáčírnu. I když je zdánlivě ještě brzo, kde je budete mít? Bude součástí vašeho vinařství i nějaká vinárnička?

To vše by mělo být, máte pravdu, ale je to zatím daleko.Obrazně řečeno nyní se hrbíme, lezeme po kolenách a věříme, že jsme obklopeni dobrými a poctivými lidmi. Vinice je dělnice, která je velmi náročná, kdo to nezkusil, tak tomu těžko uvěří, ale proto je snad také dobré víno tolik našemu zdraví prospěšné.

Kdy lze očekávat první sklizeň?

Malé vzorky již ze starých vinic letos, ale to hlavní začne za 2 - 3 roky.

Co byste řekl na závěr? Třeba něco, na co jsem se nezeptal …

Držte nám palce, není to jednoduché, ale je to krásné, neboť druhým můžete udělat radost a jenom po vínečku se zpívá a "in Vino veritas" je starý, ale pravdivý slogan.

Děkuji za odpovědi, přeji podnikatelský úspěch, radost z této práce a - mohu-li - zamlouvám si lahvičku z první sklizně Tramínu…

Tak Tramín to nebude, pěstujeme Burgundy - šedého budeme mít nejvíce, dále Burgundu bílou a modrou, červeného Svatého Vavřince a bílého Müllera. Z technologického hlediska se snažíme o prvotřídní kvalitu a ne o průměr a tak ať vám v budoucnu u nás chutná a stanete se znalcem prvotřídních vín z našeho regionu. V listopadu letošního roku chceme již dát malá množství vína do prodejny v Malých Žernosekách a některého obchodu v blízkém regionu.

S inženýrem Zdeňkem Vybíralem si povídal Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1