Říjen 2004 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

Čtyřlístek pro štěstí

Přivítání nových prvňáčků se na ZŠ Všehrdova 1 v Lovosicích konalo 1. září v tělocvičně školy. Slavnostní akt zahájila přivítáním všech přítomných ředitelka školy Mgr. Helena Bušková, následně i starosta města pan Jan Kulhánek.

25 nových žáčků, kteří usednou do svých lavic „naostro“ přivítala paní učitelka Mgr. Eva Antonová. Každý nový žáček si domů odnášel čtyřlístek ozdobený beruškou s přáním: Hodně štěstí do školní práce.

Mgr. Petra Sozanská

Praktická dívka

je název jednoho z kroužků, který pracoval v loňském školním roce při Domu dětí a mládeže ELKO Lovosice. Vedla ho paní Dana Tošnerová a navštěvovalo ho osm dívek ve věku 9 až 13 roků. Byl to kroužek nový a pro DDM netradiční. Zájmový útvar chtěl seznámit děvčata se základy vaření a pečení, šití, háčkování, pletení, drhání, vyšívání a dalších ručních prací. Ve škole (kromě snad někde také zájmových kroužků) už dnes jako předmět ruční práce nejsou, ale přišít knoflík by měl umět každý nebo uvařit bramborový guláš by měl umět každý. Dívky byly při všech činnostech vedeny k pořádku, čistotě a bezpečnosti při práci. Důležité bylo i práci dokončit a uklidit po sobě, naučit se trpělivosti vždyť "Učení dává umění". Děvčata chodila do kroužku velmi poctivě a doufejme, že se naučila všemu, co chtěla.

Děvčátka se naučila připravovat například jednohubky, které nakonec snědla. Pekla také sušenky, naučila se zacházet s elektrickou troubou. Smažila palačinky na pánvi, připravovala prostírání, aby jim lépe na ozdobeném stole chutnalo. V ručních pracích mělo největší oblibu drhání, které se děvčata naučila za vydatné pomoci bývalé paní ředitelky Jany Bartošové. Dívky si dokonce zhotovily dárek na stromeček (oválek s řetězem a ouškem). Před Vánocemi bylo rozloučení s poslechem koled, zpěvem a tancem.

V novém roce se opět procvičovaly různé pletací a háčkovací techniky, krátký a dlouhý sloupek. "Vrcholem" kuchařských prací bylo škrabání brambor a vaření bramborového guláše, pečení ořechových dortíků a koláče s polevou. Dívky se také zabývaly aranžováním přírodnin do věnečku a pletením věnečků z pampelišek, modelováním čarodějnic a různých zvířátek z plastelíny, malovaly hrnečky (pro maminky ke "Svátku matek"), učívaly se přišít knoflíky. Na závěr roku si vlastnoručně děti připravily pohár se zmrzlinou a nadšeně ho snědly. Jejich činnost během roku byla velice rozmanitá a opravdu je bavila. I když každému všechno hned nešlo, nikdo se neposmíval. "Vždyť žádný učený z nebe nespadl!"

Ve školním roce 2004/2005 povede kroužek "Praktická dívka" paní Iva Filousová. Náplň bude určitě nejméně stejně zajímavá jako v roce předchozím. Některé dívenky hodlají v učení praktických dovedností pokračovat.

Hz

Tábor charity v Jiřetíně pod Jedlovou

Přijíždím k jednomu z domků a říkám si: "Tady to nemůže být." Domek vypadá jako všechny ostatní v ulici. Upravený, záclonky na oknech, okolo posekaný trávník... Jen pes za plotem chybí, ale jinak mně napadá: "Šťastlivci, kteří tady žijí." Tak vystupuji z auta, abych se zeptala, kde najdu to rekreační zařízení... Jenže to už ze dveří domku vybíhají děti a křičí: "Tady, tady jsme! Tady to je!" Překvapená vcházím dovnitř a rozhlížím se. Všude na zemi leží kufry, batohy a krabice a mezi nimi stojí Radka (ředitelka Farní charity Lovosice, slečna Podpinková) a vítá mě otázkou: "To je, co?" A má pravdu. To tedy je...! Prostorná chodba, z ní několik dveří do dalších pokojů, dřevěné schody nahoru do patra, na zdi lékárnička a několik obrázků a mezi tím nadšeně pobíhají děti. "Jů, tady je koupelna... tady spím já... to bude moje skříňka..." To všechno se snaží překřičet usměvavá paní správcová, když vysvětluje, který klíč je od vstupních dveří.

Tak tohle se mi vybavuje, když vzpomínám na letní tábor, který Farní charita Lovosice zorganizovala v srpnu pro děti z romských rodin.

Jiřetín pod Jedlovou je malé městečko kousek od Varnsdorfu a má úplně všechno, co má správné rekreační místo mít. Krásnou přírodu, kousek do lesa, spoustu turistických stezek, nedalekou rozhlednu, koupaliště i dětské hřiště v udržovaném sportovním areálu. A samozřejmě cukrárnu. Děti si během pobytu vyšláply na rozhlednu, postavily v lese domečky, kvůli špatnému počasí si zaplavaly "jen" v krytém bazénu a velký úspěch měla soutěž o nejhezčí čarodějnici, ze které je i náš snímek. Táborem je provázela Sněhurka a trpaslíci. Vyzkoušely si ale také vaření a mytí nádobí. Celý týden spřádaly plány na závěrečný karneval. A věřte, ten stál za to! Méně oblíbené bylo "bodování" úklidu, ale vždycky to nějak usmlouvaly. Domů se vracely se spoustou diplomů z různých soutěží, také spoustou fotografií a už plánovaly, jak pojedou příští léto znovu.

I my doufáme, že se podaří získat finanční prostředky na další takový tábor, i když to není snadné. Dětem se pobyt moc líbil a jejich otázky "Kdy pojedeme zase?" jsou pro nás největším oceněním a zároveň hnací silou pro další práci a snahu.

Jiřetín pod Jedlovou, 1.8.2004.
Za Farní charitu Lovosice Zuzana Gutwirtová

Děvčata z Mateřské školy v Terezínské ulici reprezentují město

3. září 2004 proběhlo ve Výstavní síni Viléma Wünsche v Havířově slavnostní zahájení výstavy mezinárodní výtvarné soutěže dětské kresby a grafiky "Krásná jako kvítka...". Téma letošního XIV. ročníku bylo: " Jsme různých národů a ras ".

Soutěž obeslaly děti z Čech, Polska, Slovenska, Austrálie a Indie. Celkem bylo do soutěže zasláno 1855 prací. Také naše mateřská škola se této soutěže zúčastnila a to dokonce již poněkolikáté. V letošním ročníku jsme byli v naší kategorii úspěšní se 2 pracemi, které postoupily do užšího výběru a byly vystaveny po celý měsíc ve výstavní síni.

Své práce, vycházející z třídního projektu 4. třídy "Putování po celém světě s pastelkou", si děti pojmenovaly Čarování indiánského šamana a U indiánů. Můžete si prohlédnout alespoň jejich kopie na vývěsce naší mateřské školy vedle budovy městského úřadu.

Byli jsme pozváni na slavnostní zahájení, ale bohužel pro velkou vzdálenost jsme se musili účasti zříci. Blahopřejeme aspoň touto cestou děvčatům Veronice Zemancové a Barboře Aglerové a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci naší mateřské školy a města.

Novosadová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9