Listopad 2004 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

Škola v Africe

1.září tohoto roku usedly v naší republice do školních lavic tisíce dětí. Čekala na ně škola upravená a čistá. Ne všechny děti ale měly možnost do takové školy nastoupit.

Žáci 4. ZŠ ve Všehrdově ulici se proto zapojili do akce nazvané „Postavme školu v Africe“ ! Tento projekt je realizován skauty za podpory České televize a společnosti Člověk v tísni. Sbíráme finanční příspěvky, které budou 7. října 2004 předány lovosickým skautům. Soustředěny z celé republiky poslouží na stavbu nové školy, nebo dostavbu dalších tříd některé školy v jižní Etiopii, kde nyní může chodit do školy jen necelá polovina dětí.

Celou akci vzaly děti v jednotlivých třídách se vší vážností. Se svými pedagogy shlédly videokazetu o životě dětí v Africe, v každé třídě proběhla beseda o možnostech pomoci. Téma „Postavit školu v Africe“ se objevilo i v hodinách výtvarné výchovy, kde po předcházející motivaci děti malovaly, jak by si takovou školu představovaly. Výkresy byly zajímavé a překvapující svou nápaditostí. Bylo vidět, že plno dětí toto téma chytilo za srdíčko a že nad ním opravdu přemýšlely.

V okamžiku, kdy házejí v té své školičce korunku ke korunce do sběrné sklenice, se určitě cítí opravdu důležitě. Vždyť pomáhají stavět školu až v daleké Africe.

Mgr. Petra Sozanská, ZŠ Všehrdova

Vítězové dětské soutěže
přebírali ceny na Slovanském ostrově

Na fotografii zleva: Petr Brůna, Eliška Paťchová, Marcela Čiháková a Tereza Huzlová

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje již několik let celostátní soutěže pro děti základních škol. Základní škola Antonína Baráka se soutěže zúčastnila již v roce 2001, tehdy byla soutěž vyhlášena pod názvem „Jak to vidím já“. V kategorii 1. stupeň v tématu „Co nepatří na dětské hřiště“ zvítězila se svým výkresem Lucie Povová a v kategorii 2. stupeň získaly žákyně Veronika Mošová a Lucie Koťová za práci na téma „Policie“ ocenění. Všechna tři děvčata se zúčastnila slavnostního předávání cen v Praze na Výstavišti, kde si ocenění převzala osobně z rukou ministra vnitra Stanislava Grosse. S dívkami oceněná dílka připravila paní učitelka Daniela Deusová. Nyní se vrátila do školy po mateřské dovolené, se žáky pracovala pro nový ročník soutěže a výsledky se dostavily.

Pro rok 2004 vyhlásil odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra soutěž pod názvem „Svět očima dětí“. Žáci připravili do soutěže výtvarná trojrozměrná díla a uspěli. V oboru Duševní vlastnictví - Hudební pirátství obsadili za svůj výtvor 3. místo žáci 8. třídy Eliška Paťchová, Pavla Pilneyová a Petr Brůna. Figurka dívky-pirátky byla zhotovena z PET láhve, měla vlasatou hlavičku s pirátským šátkem, kožený obleček a vykukovala z tašky pošité kompaktními disky, Cédéčky. V Oboru Naše minulost v archívech - Co můžeme v archívech nalézt obsadila trojice Eva Maťáková, Veronika Minksová a Jaromír Zubák dokonce místo druhé. Archív byl vytvořen jako domeček s vrátky, která byla polepená fotografiemi žáků 9. třídy i s třídní učitelkou. Na střeše bylo sprejem nastříkáno logo školy a 9. A. V domečku byly dvě zásuvky v jedné byly popsány události od 6. do 9. třídy, které žáci zažili (chcete-li jakási kronika), v druhé zásuvce byly nejrůznější poklady památky na výlety, exkurze, prázdniny, zkrátka archív. Dvě žačky ze 7. třídy, Tereza Henzlová a Markéta Čiháková, „našly“ v archívu prastarou knihu. Měla dřevěné desky s vypálenou kresbou a na opálených listinách byly staré balady s vlastními ilustracemi Terezky. Děvčátka skončila pátá.

Do soutěže přišlo celkem 507 exponátů, odměněno bylo sto dětí. Vítězové dostali sadu videokazet (1.-3. místo) a tašku s cenami (encyklopedie, trička, vitamíny, hru „Člověče, nezlob se!“, omalovánky). Za páté místo byl batoh a opět taška s drobnými dárky. Všechny pozvané děti dostaly diplomy.

Slavnostní ocenění probíhalo v úterý 14. září v Malém sále Žofína na Slovanském ostrově. Program slovem i písní provázela Bára Štěpánová. Děti přivítal nový ministr vnitra František Bublan (měl přijít i premiér Gross, ale měl mimořádné jednání). Dětem byly v sále promítnuty všechny oceněné exponáty. Žofín se jim velmi líbil, je krásně upraven. Radost z úspěchu svých svěřenců měla i paní učitelka Deusová, však se o to také zasloužila. A pan ředitel Barák by měl radost, že žáci z jeho školy se uplatnili v jeho doméně - ve výtvarném oboru.

Hz

Poznáváme České středohoří

Na lovosické Základní škole ve Všehrdově ulici se staly vlastivědné vycházky na začátku školního roku dobrou tradicí. Smyslem těchto vycházek není jen navázat na probírané učivo. Hlavním cílem zdejších pedagogů je ukázat dětem krásy našeho kraje a vypěstovat v žácích kladný vztah k přírodě.

Délka trasy a volba cíle vycházek je přizpůsobena věku dětí. Tak kam až dojdou čerství prvňáčci? Cestu do Opárenského údolí určitě zvládnou pěšky, zpátky už pojedou motoráčkem. Zdatnější děti ze druhých tříd vystoupají až na Lovoš. Odtud uvidí krajinu Českého středohoří z ptačí perspektivy. Kluci a děvčata ze třetích tříd se vydají na Radobýl. Na jeho vrcholu si poslechnou pověst, která se k němu váže. Pro všechny čtvrťáky vybrali jejich učitelé výstup a vrchol Tří křížů. Přes Labe je převeze loďka žernoseckého převozníka a pak už budou stoupat turistickou stezkou nahoru. Na vrcholu se zaposlouchají do vyprávění o osudu tří nešťastných sester. Nejstarší děti, žáci pátých tříd, zvládnou hravě cestu pod Košťálov, do chráněné přírodní rezervace. Odtud seběhnou do Sutomi a počkají si na odvoz linkovým autobusem do Lovosic.

Všechno je pečlivě naplánováno, jen počasí si poručit nedá a tak nezbývá než doufat, že v den vycházek, tedy v pátek 17..září, nás bude doprovázet jen a jen slunce.

Mgr. Hana Protivová, ZŠ Všehrdova

Mateřské školy

Strašidláci mezi námi

Soutěž „O nejlepšího mateřinkového strašidláka“ proběhla v září letošního roku v mateřské škole Sady pionýrů už potřetí. Letos se ale s roztomilými strašidýlky mohla seznámit poprvé lovosická veřejnost v proskleném přízemí lovosického Městského úřadu. Děti ve spolupráci s rodiči vyráběly dle své fantazie strašidláky ze dřeva, ovoce, zeleniny a různých zahradních a lesních plodin. Není snad ani důležité, jaké pořadí příšerek vyhodnotila rozveselená porota, důležité je, že děti pracovaly společně s rodiči a zároveň se učily znát šípky, dýně, šišky a další plody, které kolem sebe vídají.

Některé výtvory mě opravdu zaujaly. Dutá větev s vyřezanou pusou, velká dýně s ústy ze šípků a květinovými vlasy (asi Princezna), háčkovaný strašidlák či strašidlo šiškové, nebo byste raději chtěli vousatý špalek? Mohli jste si vybrat a zkusit podobné výtvory s Vašimi dětmi doma. Všechny děti byly za své výtvory odměněny a dospělým byla odměnou radost v dětských očích.

Některá další strašidýlka byla k vidění i na výstavě MŠ Sady pionýrů, která se uskutečnila ve dnech 28.-30. září v prostorách Domu dětí a mládeže ELKO Lovosice. Zde byly umístěny práce těch nejmenších s podpisem třeba Jakub s maminkou. Kromě strašidelných výtvorů zde ale byla i jiná výtvarná díla: výkresy a koláže dětí na téma „Škola v přírodě“, „Velikonoce, „Podzim“. Některé výkresy tvořila celá třída společně, třeba „Mraveniště“ nebo „Město“. Hezké a nápadité byly koláže „Stromy“, „U krmítka“ a další, kde byly použity různé plody, zrna a semena. Další dílka byla vystřihována ze čtvrtek a omalována, dohromady by se dala celá zimní výstroj - rukavice palčáky, svetr, čepice, co kdo právě potřebuje. A oblečeni byli i někteří sněhuláci, v apartních vestičkách. Zkrátka, dětem, ani paním učitelkám nechyběla fantazie. Přejeme všem malým školáčkům, aby se jim v mateřských školkách líbilo a aby ani v dospělosti neztratili fantazii a radost z tvorby. A hlavně jim přejeme hodné a starostlivé rodiče. Vždyť „Kdo si hraje - nezlobí.“

Výstavky ve vestibulu by se mohly uskutečňovat častěji. Dětské práce určitě zpříjemní úřední prostory. V některých kancelářích jsou na stěnách dětské obrázky a místnost hned působí vlídným dojmem.

Hz

Předškoláci - pozor!

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, ale hlavně děti předškoláci! Nevíte občas, co s volným časem? Paní učitelky ze 4.ZŠ ve Všehrdově ulici v Lovosicích srdečně zvou všechny předškolní děti na postupné seznamování se školičkou. Připravily si pro vás zajímavý program, který tematicky rozdělily do několika odpoledních bloků.

Pod jejich vedením se 14.10. seznámíte s písničkou a hudebními nástroji, 4.11. si zasportujete s míčem a švihadlem, 18.11. si něco pěkného nakreslíte a vyrobíte a 2.12. si zkusíte práci na počítači.

Všechna setkání začínají v 15,30 hodin v budově školy.

Vyvrcholením těchto setkání bude dne 16.12. „Vánoční besídka“, kam vás zvou nejen paní učitelky, ale hlavně vaši kamarádi - školáci, kteří si pro vás připraví zajímavý program. Že se už nemůžete dočkat? Není nic jednoduššího, než v uvedené dny vzít mamku a taťku za ruku a přijít.

Kolektiv učitelů 4. ZŠ Lovosice

Posvícení v mateřince

Motto : Řekni, Kubo, řekni Káče,
ať zadělá na koláče !
Kuba výskl : Moje řeč !

Pečení posvícenských koláčů se stalo v naší mateřské škole již tradicí. Děti se těšily i letos nejen na práci s těstem, ale i na mazání různými náplněmi a hlavně na závěrečné ochutnávání tvarohu, povidel, máku a ořechů. Po nich byly dětské pusy správně sladce usměvavé.... Čekání na naše pekařské výtvory nám zpříjemnilo vystoupení kouzelníka. Předvedl nám jednoduchá kouzla, při nichž jsme také asistovali.

Pro letošní oslavy posvícení jsme vymyslili rodinnou soutěž s názvem Veselá vařečka. Opět jsme se přesvědčili o vynalézavosti a tvořivosti dětí i rodičů. Sešlo se totiž celkem 62 vařeček vyzdobených různým materiálem, ozdobami a netradičními doplňky. Vařečky byly tak pěkné, že jsme je vystavili nejen v naší školce, ale i ve výloze FOTO TRENDu. Jeho majitel a zaměstnanci naši soutěž vyhodnotili a za odměnu vyfotografovali děti do naší kroniky.

Jsme rádi, že máme rodiče, kteří jsou ochotni se se svými dětmi zapojit do námi nabízených domácích aktivit. V naší školce není čas na nudu. Cílem naší práce jsou šťastné děti a spokojení rodiče. Závěrem děkujeme všem, kteří se soutěže Veselá vařečka zúčastnili.

Věra Sailerová, MŠ v Terezínské ulici

 

Spiritual Vocalizing potřetí

Z iniciativy člena sboru Jaroslava Týnka a za podpory vedení školy a města vznikla na Gymnáziu Lovosice nová akce. Soutěž ve zpěvu spirituálů Spiritual Vocalizing se konala již v roce 2002 a 2003 a je určena pro soubory komorní. Letošního třetího ročníku se zúčastnily tři soubory, a to soubor In flagranti, smíšený sbor LAETA NOTA pod taktovkou sbormistryně prof. Jarmily Brejchové a dívčí sbor Bratrské jednoty baptistů Carpe viam.

Koncert byl zahájen společnou písní v interpretaci všech tří sborů s refrénem Let´s my people go. Jako první se představil sbor profesorů a přátel školy In flagranti se čtyřmi písněmi v češtině (např. Já se těším do nebe) a angličtině (Dudy v Edinburku). Spirituály byly doprovázeny basou a kytarou. Poté se představil smíšený sbor LAETA NOTA, ve kterém byly nově zastoupeny dívky z nižších ročníků (např. píseň Vstupte. děti milé, dál). Opět svým vystoupením upoutaly dívky ze sboru Carpe viam (spirituály Jozue, ten porazil Jericho, Z Tvé ruky, pane můj a další). Losem děvčata ze souboru Carpe viam zvítězila.

Na závěr koncertu zahráli dvě skladby Tonight a Maria z muzikálu West Side Story Leonharda Bernsteina bratři Radovan a Jan Lukšovi. Radovan ze sexty hrál na trubku a Jan z kvarty na klávesy. Koncert byl pěkný, ale více propagace by pro příště neškodilo.

Hz

 

Dobrý den vážení přátelé počítačů…

Gymnázium Lovosice opět pokračuje ve výuce široké veřejnosti v rámci Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG). V rámci aktivit Ministerstva informatiky ČR mohou občané navštívit tři dvouhodinové kurzy, které jsou dotované penězi MI. Účastník hradí pouze 100 Kč za kurz. V ceně je CD s výukovým kurzem a tištěná příručka! Tato akce končí na konci roku 2004. Témata jednotlivých kurzů :

  1. jak na počítač - fungování PC, ovládání počítače, základní pojmy.
  2. texty na PC zpracování textu na MS Word, práce se soubory, psaní a formátování textu,
  3. Internet a e-mail, práce s  internetem, založení e-mailové schránky, použití elektronické pošty.

Přihlásit se můžete na telefonním čísle 800 800 028, nebo přímo v naší škole na telefonu číslo 416 532 574. Kurzy jsou vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii.

Těšíme se na Vás.

Jménem lektorů Internetu Gymnázia v Lovosicích ing. Jaroslav Týnek

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9