Prosinec 2004 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

Zpráva učitele: Dne 15. října 2004 žáci 9. tříd navštívili v rámci výuky Občanské výchovy náš nejvyšší zákonodárný sbor Parlament. Nejdříve si prohlédli vnitřní prostory senátu ve Valdštejnském paláci a poté se přesunuli do poslanecké sněmovny, kde shlédli zasedání dolní komory parlamentu.

Bezprostřední dojmy jednoho ze žáků: Můj zážitek z Parlamentu

Když jsem byl na exkurzi v Parlamentu, moc jsem si toho odnesl, hlavně tedy znalosti. Poslanci si četly nejvíce noviny „Mladá Fronta“, a pro nás to byla zajímavá podívaná na náš nečinný zákonodárný sbor. Ještě před tím nás paní průvodkyně provedla Valdštejnským palácem a po zahradě, kdy byly ve voliéře sovy. Také je zajímavé, že senát je v konírně alias ve starých stájích. Naše návštěva parlamentu proto byla velmi naučná.

Petr Kejř, žák 9. B, 1.ZDŠ

Návštěva Planetária

V rámci výuky žáci 6. tříd navštívili 5. října pražské Planetárium, pořad „Planeta Země“. Rozšířili si znalosti o vzniku vesmíru a utváření jednotlivých kontinentů. Dozvěděli se podrobnější informace o jednotlivých planetách sluneční soustavy - jejich velikost, vzdálenost od Slunce, teplotě povrchu, době otáčení okolo své osy a oběhu okolo Slunce a další údaje. Byli seznámeni s tím, jak probíhá výzkum vesmíru a s jinými zajímavostmi z práce hvězdářů. Žáci získali nové informace, které budou moci uplatnit i při dalších hodinách výuky.

Mgr. Hana Kracíková, učitelka zeměpisu

Poděkování

Děkujeme touto cestou firmám TRCZ s. r. o. a LOVOCHEMIE a. s. za poskytnutí peněžitého daru pro první třídy naší školy. Využili jsme hok nákupu učebních pomůcek, které zpestří a usnadní výuku prvopočátečního čtení.

Mgr. Lucie Hanková

Exkurze v automobilce ŠKODA Mladá Boleslav

Dne 8. listopadu jsem vyrazili na exkurzi do automobilky ŠKODA Mladá Boleslav. Nejprve jsme navštívili muzeum automobilů, kde byly různě staré modely vozů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací nejen o historii automobilů, ale též i o jejich vývoji, od kusové až po hromadnou sériovou výrobu. Po prohlídce muzea jsme jeli do továrny, podívat se jak vlastně samotná výroba auta vypadá.Tam na nás čekal průvodce, který nám popisoval různá pracoviště a činnosti s ním spojené. Velice nás zaujalo množství aut, která jsou schopni za den vyrobit. Velkou zásluhu na tom má souhra všech zaměstnanců. Každý se zabývá montáží jedné části vozu a díky tomu jsou schopni v docela krátké době vyrobit celý automobil. Také jsme obdivovali množství práce, kterou zastanou různé stroje na lince, čímž se velmi ulehčila práce zaměstnancům. Byl to velice zajímavý výlet, který nám přinesl mnoho nevšedních zážitků a na nějž budeme ještě dlouho vzpomínat.

Lenka Hernychová a Radim Prieložný
žáci 9. B 1.ZDŠ

Lovosičtí gymnazisté chtějí dělat otvor do Evropy

Trojice lovosických sextánů Michaela Hedánková, Radovan Lukš a Richard Salač se 14. října zúčastnila okresního kola celostátní soutěže pro studenty středních škol o Evropské unii EUROPANOSTRA. Obsah soutěže je zaměřen především na rozšíření Evropské unie na dvacet pět zemí, ústavní smlouvu Evropské unie a její ratifikace a priority Evropské unie při přípravě finančního rámce pro období 2007 - 2013. Vedle seznámení se s Evropskou unií jako takovou (struktura, instituce, členské státy, historie) je důraz kladen na praktické dovednosti (příprava projektů potenciálně financovaných ze strukturálních fondů EU, vyjednávací techniky, obhajoba národních zájmů při jednání, lobbying apod.). Soutěž se konala na Gymnáziu v Litoměřicích, v Sovově ulici. Jeden z tria, Richard Salač, zodpověděl několik mých dotazů a přiblížil tak našim čtenářům průběh okresního kola.

1)Jak soutěž probíhala (jaké jste dostali otázky)? Kolik tam bylo družstev?

Okresní kolo soutěže probíhalo v budově soukromého Gymnázia v Litoměřicích, odkud také pocházel náš soupeřící tým. Během 90minut jsme měli vypracovat přibližně 50 otázek týkajících se Evropské unie. Narazili jsme na otázky o významných představitelích a osobnostech, institucích EU, geografie EU, ale i na otázky týkající se společné evropské integrace a posledního rozšíření.

2)Měli jste sebou nějaké pomocné materiály?

Ano. Toto kolo probíhalo formou vyhledávání v připravených materiálech. Snažili jsme se rovnoměrně pokrýt všechny oblasti alespoň základními informacemi tak, abychom nebyli zaskočeni.

3) Postoupili jste do dalšího kola?

Tato naše strategie se ukázala být klíčovou a podařilo se nám postoupit do krajského kola soutěže.

4) Zahájení písemné části krajského kola - příprava projektů na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU začalo 18.10. a končí dnem 30.11. Budete pokračovat i v této části?

Tlačí nás čas, ale pokusíme se. V současné době studujeme materiály a hledáme námět našeho projektu, co se týče nejvhodnějšího využití případné dotace.

Děkuji za rozhovor.

Eva Hozmanová

K úspěchu v okresním kole studentům gratulujeme. Oponentury projektů proběhnou ve dnech 13.-17.12., o výsledcích Vás budeme informovat. Našim soutěžícím budeme držet palce, aby našli vhodný námět a hlavně aby to stihli a aby se jim ten otvor povedlo udělat pěkně kulatý...

Redakce

 

Setkání s počítačem

Ve čtvrtek 4. listopadu odpoledne se na lovosické škole Všehrdově ulici setkali budoucí prvňáčci s tamějšími pedagogy. Účelem setkání bylo seznámit děti s prací na počítačích, ukázat jim, jaké programy využívají při výuce naši školáci.

Budoucí školáčci přišli se svými rodiči, aby se na hodinu posadili do nově vybavené a rozšířené počítačové učebny. Každé dítě si nejdříve nakreslilo obrázek podle své fantazie, a vytištěný si ho pak odneslo domů. Pak už si každý vybral z bohaté nabídky dalších velice zajímavých programů. Ať už to bylo pexeso, skládačky a  doplňovačky, nebo různé hry, děti se do „práce“ opravdu zabraly. Nás pedagogy velice potěšil zájem velkého počtu malých návštěvníků i jejich rodičů. Rozloučili se s námi s úsměvem a se slibem, že se určitě účastní dalších našich akcí, které jsme pro děti připravili. Čekají nás ještě do konce roku 2004 dvě další setkání zaměřená na výtvarnou výchovu a sport.

Mgr. Hana Protivová

Skauting

Skautské setkání

Pokud jsi byl/a někdy členem lovosického skautského oddílu, rád/a na tu dobu vzpomínáš a chtěl/a by ses setkat se „starými“ kamarády z oddílu, právě teď máš možnost. 22. ledna 2005 se uskuteční setkání bývalých členů Šipky Lovosice. Pokud by ses rád zúčastnil/a a dozvěděl/a o setkání víc, ozvi se na číslo 608 375 652 nebo e-mail jitka.salacova@seznam.cz. Budu moc ráda, když budeš tuto zprávu šířit dál, ať se nás sejde co nejvíce. Těším se na lednové setkání.

Pišta
(Jitka Salačová)

Dům dětí a mládeže ELKO

ZASE UŽ PŘIJDE MIKULÁŠ

V úvodu článku bych chtěla po mateřské dovolené přivítat naši pracovnici Věru Hamerníkovou. Vrátila se po šesti letech a doufám, že se rychle zaběhne a jako před mateřskou povede všechny kroužky pro malé děti. Je učitelkou MŠ tak už se moc na všechny drobečky těšila. Všechny děti bych chtěla upozornit, že se do některých našich kroužků, které nejsou dosud plně obsazeny, mohou hlásit i nyní v průběhu školního roku. Je to například turistický, včelařský, volejbal a country tance. Na první prosincovou sobotu připravil náš turistický oddíl VEJŘI další ročník tradičního turistického pochodu s názvem: LOVOSICKÁ VÁNOČKA, ANEB O MĚŠEC ZLÉHO SPRÁVCE. Je plný soutěží, legrace a překvapení. Sraz účastníků je v sobotu 4.12.04 v Elku od 8:30 - 9:30 hodin. Pochod je určen pro skupiny a hloučky s odpovědnou osobou. Není na čas ale na chytrost, šikovnost a fantazii. Dále Vás zvu na oblíbenou Mikulášskou besídku, která se koná v pátek 3. prosince. Pro první skupinu přihlášených začne ve 14 hodin a pro druhou v 15 hodin v DDM ELKO. Z minulých let máme zkušenost, že tato akce není vhodná pro děti, kterým nejsou alespoň dva roky. Vstupenky jsou v prodeji již od 22.11.04 - jednotné vstupné 10,- Kč. Balíček označený jménem dítěte přineste předem. Na programu bude tanec, soutěže a rozdání dárků. Pokud máte zájem o příměstský tábor o vánočních prázdninách, přihlaste se do 15.12.2004. V případě malého zájmu o příměstský tábor bude Elko otevřeno ve dnech 27.-31.12. v dopoledních hodinách pro všechny děti, které se nechtějí nudit doma. Činnost bude upřesněna na plakátech. Na závěr bychom chtěli všem našim příznivcům popřát příjemné prožití vánočních svátků a dětem hodně dárků a hezké počasí s hromadou sněhu o zimních prázdninách.

V. Krčmářová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9