Leden 2005 Lovosický dnešek - Strana 7

Z historie

SAMETOVÁ

(Jak u nás v Lovosicích probíhala „Sametová“ revoluce v období od listopadu do konce března 1990.)

Vzpomínky jsou věc ošidná a patnáct let není tak krátká doba, aby se na ledacos nezapomnělo. Proto jsem při psaní tohoto článku kromě několika málo písemných materiálů, které mi zbyly, využila i paměť a spisy Emy Králové, která byla od počátku „u toho“. Kromě tehdy několika velmi mladých občanů našeho města, byli manželé Královi účastni sobotní manifestace na Letné a stávky herců v Divadle ABC v Praze 25.11., já jsem se zúčastnila až velké manifestace v neděli 26.11.1989 na Letenské pláni. Jak tedy šel čas v Lovosicích...

V pondělí 20. listopadu jsem přišla do práce (do tehdejší Sechezy) a kolegyně mi ukázaly první svobodné noviny po jednadvaceti letech, pondělní vydání Svobodného slova s prohlášením Československé strany socialistické proti neadekvátnímu zákroku StB na Národní třídě. Byly jsme nadšené, ale bály jsme se o osud demonstrantů, protože zprávy od přímých účastníků byly děsivé. Syn a jeho kamarádi jezdili denně odpoledne do Prahy, přiváželi letáky a lepili je spolu se studenty po Lovosicích a my jsme doma jen trnuli hrůzou, že je také někdo přizabije. V Praze měl děj rychlý spád - zahájení studentské stávky (první stávkový výbor vznikl na DAMU již 18.11. dopoledne), ke které se odpoledne přidali herci, založení Občanského fóra v neděli 19.11. v Činoherním klubu, denně manifestace (v pondělí poprvé 100 000 lidí na Václaváku, nejprve u Melantrichu na Václavském náměstí, v sobotu 25. a v neděli 26. listopadu na Letenské pláni, protože na Václavské náměstí se už manifestující národ prostě nevešel. Na pondělí 27. listopadu vyhlásilo Občanské fórum od 12 do 14 hodin na podporu požadavků generální stávku.

U nás v Lovosicích to šlo trochu pomaleji, ale přesto se něco dělo. Ve středu 22. listopadu byly na všech odborových úsecích svolány mimořádné výrobní porady, na kterých se nás, obyčejných zaměstnanců, odbory a KSČ poprvé ptaly, jaký je náš názor na události 17. listopadu (předtím v červnu 1989 byli o podpisové akci Několik vět informováni pouze straníci, a pokud snad odešlo ze Sechezy nějaké stanovisko, tak o tom lidé vůbec nevěděli). Protože náš vedoucí technického rozvoje měl na vysoké škole v Praze dceru, která také stávkovala, byli jsme informováni celkem detailně, a proto se celý odbor jednoznačně postavil za studenty. V té době nás už hlídali na vrátnici milicionáři, zřejmě, aby nás nikdo neukradl (odvoláni byli snad v sobotu). Mezitím 24.11. proběhla ještě v SCHZ konference ROH, kde zástupce tehdejších odborů Šaňovský o událostech 17. listopadu lživě informoval a do Sechezy nepustili studenty, dokonce na ně údajně zavolali SNB.

V sobotu a v neděli nás bylo zřejmě v Praze více, a tak generální stávka proběhla v Lovosicích úspěšně. V 6.30 bylo v SCHZ v závodním rozhlase ohlášeno, že na počest nového generálního tajemníka Karla Urbánka bude 2 minuty houkat siréna, stávkovat se ale nebude, aby neutrpěla ekonomika SCHZ (!). Nevím opravdu, kdo tento projev tenkrát měl, ale mluvčí každopádně naštval většinu zaměstnanců, i ty, kteří původně stávkovat jít nechtěli. Většina DV permanentně zasedala a dohadovali jsme se, které DV půjdou na náměstí (původně jsme chtěli stát od 12 do 14 hodin před závodem). Některým zaměstnancům bylo vyhrožováno, že lidé budou mít stávku jako absenci a že nedostanou přídavky na děti. Dílenské výbory nakonec doporučily, aby si lidé stávku na vrátnici odpíchli jako odchod, a tak již v 11.45 stála na vrátnici fronta u píchaček. Ze sírovky přišlo velké množství lidí dokonce s praporem. Ve 12 hodin odešel z SCHZ průvod cca 600 - 700 lidí, další velká skupina se připojila u učiliště. Na silnici stála auta a autobusy, většinou ozdobené vlaječkami a houkala nám na pozdrav. Ve městě se přidávaly další skupiny (Agrochemický podnik, Deli) a zaměstnanci obchodů stáli alespoň přede dveřmi. Atmosféra to byla přímo nepopsatelná, většina lidí měla trikolóry a některé ženy plakaly radostí, že ke stávce opravdu došlo, ač ji v Lovosicích nikdo oficiálně neorganizoval. Ve 12 hodin prý také zvonily zvony, to jsme ale my u Sechezy neslyšeli. Při stávkové manifestaci vystoupil zcela určitě jako mluvčí Ing. Kaláb, ozvučení bylo provedeno amplionem ze sanitky řidiče pana Černěgy. Delegace stávkujících se několikrát domáhala vstupu do budovy lovosického MNV, ale bylo zamčeno. Ve 13.30 manifestace skončila bez jakýchkoli zmatků a zaměstnanci SCHZ se v průvodu opět vrátili do podniku, aby od 14 hodin znova začali pracovat (Secheza tenkrát dělala v pondělí do 16.15). Někteří jsme měli mít v inkriminované době poradu, takže při návratu do podniku byla atmosféra dusná, ale stejně nás radost neopustila. Odpoledne od 16 hodin byla další manifestace za účasti studentů z Prahy. Lidé žádali vystoupení někoho z MěstNV, nakonec promluvil tehdejší předseda MěstV KSČ JUDr. Bauer, později i předseda MěstNV. Manifestace trvala cca do 18 hodin a kluci tam dávali čaj, naučili se to v Praze (byla strašná zima, alespoň deset pod nulou).

V úterý 28.11. organizovali komunisté z SCHZ od 15 hodin svou manifestaci, ale šlo jich ze závodu málo, protože ti, kteří v pondělí stávkovali, odmítli poprvé v životě poslušnost a řekli, že když byli v pondělí, tak tam v úterý nepatří. Od 16 hodin byla opět veřejná manifestace, přijeli i studenti. Když už manifestace končila, přijeli bratři Neckářové, které pozval pan Malík. V Zelenině u pana Lola byly k dispozici podpisové archy na podporu OF, kluci opět dávali čaj. Myslím, že už v úterý zamontovali kluci do výlohy Snahy (dnes Cukrárna John) video se záznamem 17. listopadu a rozhovory s několika zbitými studenty v nemocnici (původně bylo video v Zelenině, ale někdo si stěžoval, že to brání provozu -stálo tam vždy hodně lidí). Závěrem manifestace tentokrát zazněla hymna. Manifestace byla i ve středu. Ve čtvrtek pak byla do vinárny Beseda, kterou ochotně propůjčil p. John starší, svolána zakládající schůze OF Lovosice. Zcela určitě tam byla paní Věra Gotteltová, (u Gotteltů doma se pak konaly schůzky OF), pan Vladimír Malík, paní Ema Králová, pan Karel Hájek, pan ing. Petr Bulirsch z Deli, paní Dana Beranová, pan Josef Jehlík, později přišli ještě Ing. Procházka, pp. Jiří Paur, Jozef Klouček a Stanislav Rožec, jestli jsem na někoho zapomněla, nechť mi promine. Stranou seděli kluci s Vladimírem Johnem byli příznivci OF a později vykonávali různé technické práce (např. sundali hvězdu z MěstNV, lepili letáky a pod.). Odpoledne byla opět u zámku manifestace a Ema Králová zde přečetla požadavky občanů, mimo jiné, aby Lovosice dostaly tzv. pohřebné (stabilizační příspěvek), jako pánevní oblasti.Večer už byly dohadovány technické otázky, kdo bude jezdit na Koordinační centrum do Litoměřic, jak se bude distribuovat Zpravodaj OF aj. V době, kdy byla situace ještě velmi napjatá a nejasná, jediné budovy ozdobené vlajkami byly OÚNZ-zubní, OÚNZ-hlavní budova a Centrální školní jídelna. Mezi další členy OF již v prosinci zcela určitě patřili paní Jaroslava Výravová, pan Josef Výrava, Roderick Slavík, pan Jan Kuře, pan Jiří Ficík, paní Jiřina Krečmerová, paní Eva Havránková, pan Vladimír Froňka a pan Jaroslav Davídek. Možná i několik málo dalších občanů, ale buď jsem je neznala, nebo přestali chodit. V lednu přibylo asi 20 dalších osob.

První významnou akcí pod střechou bylo Diskusní fórum 7. prosince v sále restaurace Sarajevo. Plakát navrhla moje snacha, rozmnožen byl v propagaci SCHZ a vystaven téměř ve všech lovosických obchodech. Výborně pomáhala Masna a Kniha v Centru, Nábytek, Zelenina Lolo, Kovočas, nádraží ČSD. Lidé přicházeli od 16 hodin a v 17 hodin bylo plno i v předsálí. Sál se podařilo ozvučit, přijeli studenti z Prahy (přivezl je mladý Jehlík). Moderátory pořadu byli Ema Králová, pan Josef Jehlík st. a Roderick Slavík. (Já jsem tehdy dělala zápis a jeho kopie je jeden z mála materiálů, který mi spolu se zápisem z 26.1. z kina zůstal).

Dne 7. prosince byl v SCHZ ustaven stávkový výbor ve složení Karel Holejšovský, Karel Trejbal, Ing. Jan Hora, Ing. František Koutek, Miroslav Sukdolák, Jindřich Pohl, Ing. Pavel Brož, Oldřich Kutílek, Heřman Schwarz, Jiří Chadraba, Miroslav Macháček, Ing. Zdeněk Kaftan, Arnošt Landa, Miloš Hájek, Ing. Milan Hulín, Josef Falta, Ing. František Procházka, Ing. Jan Nováček, Ing. Evžen Kaláb, Miloš Barcal a Jaroslav Špringl a téhož dne byla ukončena činnost celozávodního výboru KSČ. V prosinci byla v Lovosicích obnovena činnost organizace Junák. Československá strana sociální demokracie byla v Lovosicích založena 8. ledna 1990. Začala probíhat pléna OF v hudebně. Byly zavedeny pravidelné středy OF s informacemi a poradenskou službou pro občany ve staré dětské knihovně. Později začaly kulaté stoly na MěNV na projednání požadavků lovosického OF (za Československou stranu socialistickou pan František Rudl a pan Jan Piegl, za Československou sociální demokracii pan Miloslav Dvořák, za OF většinou Ing. Procházka, p. Václav Vaněk, p. Jan Kuře).

Další Diskusní fórum se uskutečnilo 26. ledna 1990 v kině Máj, úvodem byl promítnut film o zvolení prezidenta Václava Havla. V té době již byla vytvořena také ekosekce OF (22.1. - Ing. Hrdina, ing. Obruba, Ing. Jiří Skalský st. i ml., Ing. Zdeněk Bárta, Oldřich Hofman - Junák). Byly přejmenovány některé ulice v Lovosicích Zápotockého - Dlouhá, Gottwaldova - Školní aj. Na plenárním zasedání 26. února byli kooptováni do pléna Měst NV p. Zelinger (ČSS), Ing. Milan Němeček (OF), Jiří Hauf (OF), pí Kokošková (ČSS), Ing. Naděžda Bártová (OF), paní Emilie Králová (OF), ing. Pavel Čampulka (OF), pan Vasil Kotan (OF), pan Miloslav Dvořák (ČSSD), Ing. Zdeněk Kaftan (OF), pí Holovská (OF), Ing. Jiří Skalský st. (ČSSD), Pavel Ledvinka (OF) a možná, že i někdo další. Koncem února bylo ustaveno OF v Lukavci.

V kině Mír se 9. března uskutečnila beseda k ekologii, promítal se film Jana Svěráka Ropáci. Pozváni byli zástupci OHES, ONV-p. Kolbaba, Česká technická inspekce ovzduší, OÚNZ Litoměřice-MUDr. Štěrbová a další významní hosté, kteří měli k tématu co říci. Moderátory akce byli Ing. Hrdina a Ing. Obruba. Dne 10. března proběhla před Sechezou demonstrace litoměřických a terezínských občanů proti výrobě kordů, Lovosice se „proslavily“, psalo se o tom ve všech novinách. Na improvizované tribuně promluvil mluvčí litoměřického OF Zdeněk Bárta a aktivista ekologické sekce OF Litoměřice MVDr. Novák, za SCHZ pak zastupující ředitel Ing. Šafra a výrobní náměstek Ing. Vybíral. Zástupci SCHZ demonstranty nepřesvědčili. Z davu se ozývaly hlasy o rozbíjení strojů, o nošení mrtvých novorozenců před vrátnici a jiné vášnivé projevy. Za účasti představitelů SCHZ, OF Lovosice, ONV Litoměřice a MP ČR se konala důležitá jednání u kulatého stolu a výsledkem bylo snížení výroby kordů na 50%, tj. na 5 000 t / rok.

Připravovaly se další návrhy na kooptace poslanců do MěstNV a ONV, které musely být podle zákona provedeny do 31.3.1990. Na plenárním zasedání 26.3. byli do MěstNV kooptováni Jiří Vlček (ČSSD), Ján Geletič (OF), Lubomír Mrázek (ČSSD), Arpád Gebur (ČSS), Ing. Miroslav Hart (OF), František Rudl (ČSS), Karel Duda (OF), Miloš Šikner (OF), Jaroslav Hrbek (OF) a Jan Vavřík (OF) a novým předsedou zvolen pan Miroslav Richter, místopředsedy pan Arpád Gebur a pan Vladimír Malík, a to s platností od 1.4.1990. Tajemnicí MěstNV byla Jana Komárková (členka KSČ). PhDr. Josef Klaus a já jsme byli v březnu kooptováni do pléna ONV, seděli jsme v jedné lavici s JUDr. Přibylem, který byl, myslím, kooptován v té době také. Takto skončila I. etapa politické transformace v Lovosicích a další čtvrtrok byl věnování přípravě na svobodné volby, které proběhly v červnu 1990.

Hz

 

Letem lovosickým světem 2004

Leden

 • Od 1. ledna zdražilo autobusové jízdné ze stanice Lovosice-OÚNZ do stanice Lovosice-nádraží ČD z 5,- na 8,- Kč.
 • 3. ledna se představil z podnětu Farní charity Lovosice před zámkem „Živý Betlém“ z Kralup a ve dnech 4. až 5. ledna proběhla „Tříkrálová sbírka“ (malými koledníčky bylo v Lovosicích vybráno téměř 11 000,- Kč). Tohoto dne se narodil i Jan Fuka, první občánek Lovosic roku 2004, a to v ústecké nemocnici krátce před 20. hodinou.
 • V noci 6. ledna naměřila observatoř v Doksanech těsně nad zemí teplotu minus třicet a půl stupně Celsia. Tento mráz byl rekordní v republice.
 • Lovosická výškařka Oldřiška Marešová se na mezinárodním výškařském mítinku v německém Essingu zaskvěla vynikajícím výkonem 1,86 cm.
 • V DDM ELKO Lovosice se stala podruhé za sebou MISS POUPÁTKO Martina Karásková; soutěžících bylo 13. Na druhém místě skončila Kateřina Kodetová a třetí pozici obsadila malá zpěvačka Linda Nezbedová. Miss Sympatie se stala Nikola Lendelová.
 • V pátek 23. ledna byla slavnostně otevřena po povodních zrekonstruovaná sauna manželů Černohorských, sobotní provoz zpestřilo i hudební vystoupení kapely Semínka.
 • Město Lovosice vypsalo výběrové řízení pro bytovou zástavbu v pěti lokalitách města.
 • Po dlouhých 7 měsících bylo Labe plně splavné, a naopak začali mít lidé u řeky strach, zda hladina nebude stoupat příliš.

Únor

 • Počátkem února se uskutečnilo týdenní setkání turistů na Moldavě, Klub českých turistů Lovosice připravil pro doprovodnou výstavu panel o 45leté historii organizované turistiky v Lovosicích.
 • V sobotu 7. února se nad Českou republikou přehnala zimní bouře, na Milešovce byl naměřen náraz vichřice přes 100 km/hod.
 • Karneval s kouzelníkem Františkem Budínem se pro nejmenší uskutečnil v DDM ELKO 17. února. Bývalý člen známé dvojice Holzmann-Budín je stále populární a jeho svěžest mu lze jen závidět.
 • V prodejně UNIMA EKO v ulici 8. května v centru Lovosic byla ve středu 18. února v podvečerních hodinách brutálně zavražděna prodavačka pro krabičku cigaret a směšnou finanční částku v pokladně. Firma vypsala za informaci vedoucí k zadržení pachatele finanční odměnu. U prodejny lidé zapalovali svíčky. (Sedmačtyřicetiletý vrah byl dopaden po necelém měsíci a umístěn do policejní cely.)
 • Od pátečního rána 20. února opět zdobí kruhový objezd u Besedy kotva, kterou Lovosicím daroval bývalý ředitel Československé plavby labské Karel Horyna. Téměř čtyři roky odpočívala kotva v depu Městského úřadu v Lovosicích a čekala na potřebná povolení.
 • V představení Český sex aneb Divadlo o radostech a strastech života manželského se v KS Lovoš představil 26. února oblíbený herec a moderátor Vladimír Čech.
 • Koncem února zahájil na 1. ZŠ činnost KROUŽEK PŘEDŠKOLÁKA pro budoucí prvňáčky.
 • 28. února byl v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích vysvěcen pro naši diecézi nový biskup Mons. Pavel Posád. Zúčastnil se také setkání kněží z litoměřického a ústeckého vikariátu 2. března v Lovosicích.

Březen

 • Dne 5. března oslavila paní Anna Novotná, lovosická občanka, která v současné době žije v Domově důchodců v Čížkovicích, krásné jubileum sté narozeniny. Vedle rodinných příslušníků ji blahopřáli také zástupci města Lovosice, poslanec Robert Kopecký a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zděnek Lavička.
 • Třicet let nepřetržitého pořádání geografických výletů bylo 8. března završeno přednáškou Kamily Rohové-Berndorff „Cesta do neprobádaných končin severovýchodní Indie“, která se konala v nabitém sále Kulturního střediska Lovoš 8. března. Návštěvníci slavnostního večera obdrželi i sladké občerstvení.
 • 22.3. naměřili meteorologové na Milešovce vítr o síle orkánu (130 km/hod.).
 • Malí lovosičtí včelaři Jakub a Ondřej Fibigrovi zvítězili v oblastním kole soutěže žákovských včelařských kroužků Zlatá včela, které proběhlo 17. dubna v Dětském domově v Dlažkovicích.

Duben

 • Manželé Naďa a Jaroslav Kašičkovi oslavili 8. 4. v obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích diamantovou svatbu.
 • Od víkendu 2.4. se stěhovali lovosičtí úředníci do nové přístavby Městského úřadu, 7. dubna bylo stěhování ukončeno, včetně agendy dislokované dočasně v Litoměřicích. Přístavba nové radnice je propojena se starou budovou a stála cca 30 milionů korun.
 • Lovosické školy uvítaly Velikonoce výstavami velikonočních symbolů a jarních ozdob, tradičně proběhly 6. dubna i Velikonoce na gymnáziu s provedením divadelního představení v angličtině Strašidlo cantervillské a koncertem.
 • Lovosické školy (1. ZŠ, ZŠ A. Baráka a Zvláštní škola) se připojily k hodinové stávce vyhlášené odborovou organizací ve školství na středu 21.4.
 • V sobotu 24. dubna uspořádal Klub českých turistů Lovosice ve spolupráci s Městským úřadem Lovosice jubilejní 25. ročník Jarního putování kolem Lovoše (bylo připraveno 6 tras pro pěší a 2 trasy pro cyklisty).
 • 30. dubna se jako každoročně konal na Osmičce velkolepý slet čarodějnic spojený s volbou čarodějné MISS za účasti EVERGREEN BANDU a ENKLÁVA BANDU, mažoretek ze Štětí, skupiny historického šermu LEPUS, country skupiny Báry a hudební skupiny KOMPLETT, a samozřejmě asi 2 000 nadšených diváků.

Květen

 • Prvním Euromiminkem na Litoměřicku se stala Anička Mojžíšová z Lovosic, která se narodila 1. května v 1.05 hodin v Městské nemocnici v Litoměřicích.
 • Hry rybářské mládeže se uskutečnily na 1. máje ve spolupráci rybářů a fotbalistů v blízkosti fotbalového hřiště pro všechny lovosické děti.
 • Ve dnech 4.-6. května proběhla v DDM ELKO výtvarná výstava MŠ Resslova.
 • 9. května Septet učitelů lovosické ZUŠ doprovodil hudebním vystoupením na Paříkově náměstí odhalení pamětní desky válečného pilota Antonína Zimmera ve vestibulu základní školy v Třebenicích.
 • Volební karavana ČSSD s kandidáty do Evropského parlamentu Richardem Falbrem a Zdeňkem Ekertem přijela do Lovosic 10. května.
 • Ve středu 12.5. narazil ve tři hodiny ráno do několika kamenů položených na kolejích osobní vlak mezi Bohušovicemi nad Ohří a Lovosicemi. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
 • Skutečně virtuózní projev Václava Hudečka za doprovodu QUINTETTA CONCERTANTE Petra Macka okouzlil všechny posluchače Májového koncertu, který se uskutečnil v kostele sv. Václava v Lovosicích 19. května pod patronací KS Lovoš.
 • 25.5. navštívili Lovosice na pozvání Místního sdružení ODS místopředseda senátu a předseda ODS Mirek Topolánek a poslanci Parlamentu ČR za ODS Petr Nečas a Ing. Josef Bíža, kteří se v hotelu Lev nejprve setkali se zástupci Hospodářské komory a poté proběhlo setkání s občany na Václavském náměstí.
 • Za přítomnosti významných hostí z řad sportovců i politiků byl po nákladné rekonstrukci otevřen 26. května první atletický stadion s umělým povrchem na Litoměřicku.
 • Opárenské údolí u Lovosic bylo ve dnech 31.5. - 3.6. dějištěm Sportovních her mentálně postižených. Her se zúčastnilo 22 sedmičlenných družstev z Ústeckého kraje.

Červen

 • V červnu bylo dokončeno prodloužení komunikace Zámecká, které přineslo také 72 nových parkovacích míst pro osobní automobily. Výjezd ze silnice je u Plaveckého bazénu, podle jedné strany vozovky vede chodník s cyklostezkou.
 • Děti z 1. ZŠ uspořádaly ve vestibulu Městského úřadu prodejní výstavu svých výrobků a za vybrané peníze a výnos školní sbírky „adoptovaly na dálku“ devítiletou indickou školačku Nehu.
 • Ve dnech 3.-5. června se uskutečnil 9. ročník festivalu HAŠMAR COUNTRY, hlavní hvězdou přehlídky byla kapela Druhá tráva s Robertem Křesťanem a zpěvačkou Katkou Garciovou.
 • Přechod Venuše přes sluneční kotouč 8. června sledovali na Milešovce studenti lovosického gymnázia Richard Salač, Štěpán Růžička, Miroslav Jiránek a Jakub Jambor a svým výzkumem a vytvořenými internetovými stránkami se umístili mezi prvními 10 účastníky soutěže Venus Transit pro střední školy. Ve stejný den asi 560 nadšených dětí z lovosických základních škol shlédlo na Osmičce výcvik dravců.
 • Rozloučení s předškoláky spojené s kulturním vystoupením kouzelníka Budína a prodejním jarmarkem dětských výrobků se uskutečnilo na školní zahradě MŠ Terezínská 9. června. Téhož dne se na radnici v Lovosicích zastavili nevidomí cyklisté, kteří vyjeli 7.6. z Berlína. Konvoj byl složen z 32 tandemů a doprovodných minibusů a jeho cesta měla za úkol informovat veřejnost o vrozených chorobách oční sítnice.
 • V červnu se lovosičtí hasiči přestěhovali z Lovochemie, kde našli po povodních asyl, do areálu litoměřické zbrojnice. Dojezdy k požárům se tím prodloužily o 10 minut.
 • Oslavy 100letého výročí výroby hnojiv v Lovosicích se pro zaměstnance uskutečnily 18. června na podnikovém parkovišti u „Okálů“. Vystoupila zde hudební skupina SLAVA BAND, občerstvení bylo zdarma. (Slavnostní večer pro politiky a manažéry proběhl již dříve, 20.5., v sále správní budovy Lovochemie, v hudebním programu vystoupila Petra Janů.)
 • Na své poslední cestě 21. června nepřevezla RO-LA ani jediný kamion, v sobotu ráno vyjel vlak do Drážďan naposledy. Po vstupu do Evropy přibyly na silnici E 55 stovky kamionů, protože cesta vlakem, byť ekologická je nyní mnohem pomalejší. Po deseti letech byla tedy přeprava kamionů po železnici zrušena. Téhož dne byl i v Lovosicích oslaven Evropský svátek hudby: na Václavském náměstí vystoupil dechový orchestr KS Lovoš a od 18 hodin Karavana, a u bývalých jeslí odpoledne EVERGREEN Band. Oslavu bohužel pronásledovala nepřízeň počasí, chvílemi pršelo.
 • Ve dnech 24.-27.6. kotvila v jachtařském přístavu v Lovosicích divadelní loď bratří Formanových „Tajemství“.Pro malé diváky byla připravena „Půda plná pohádek“, pro dospělé se uskutečnilo 26.6. autorské představení Bely Schenkové a Bohumila Klepla s použitím textu Williama Shakespearea „Romeo a Julie“.
 • Slavnostní ocenění dárců krve se konalo 28. června v obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích. Poprvé v Lovosicích byl předán i Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů, a to Mgr. Ing. Janu Novákovi, lovosickému pedagogovi.
 • Subjekt Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště otevřel 30. června novou truhlárnu ve Vrbičanech, jejíž výstavba a vybavení stroji stály 12 milionů korun.

Hz

Úvaha

Obě strany mince

V poslední době se mi stalo několikrát, že jsem narazil přímo (v rozhovoru) i nepřímo (vloudilo se mi do ucha) na nespokojené spoluobčany, kteří remcali řkouce: ty noviny, že jo - nejdříve byly za dvě koruny pak za tři, pět, šest a teď už dokonce za osm!

Ale ano, mají pravdu! Jenže - to je právě jen jedna strana mince. Tou druhou je strana opačná, z několika pravd složená: za dvě koruny jsme vydávali noviny o šesti až osmi stranách tištěných velkým písmem, takže v nich byla jen asi pětina textu, než v například novinách listopadových o dvaceti stranách, tištěných osmibodovým Arialem Narrow (to je písmo nejlepší čitelnosti při této velikosti). Fotografie bývaly v novinách tři, čtyři nevalné kvality, dnes je v novinách špičkově až dvacet sedm fotografií a grafik, jejichž kvalita se proti dřevní době našich novin mnohonásobně zlepšila. Nezanedbatelné je také srovnání kupní síly koruny v roce 1992 a koruny dnešní.

Mohl bych uvést příklady cen dnešních a těch z roku 1992, ale to si každý už uděláte sám. Tak milí lovosičáci, počítejte, přemýšlejte a pokud vám to ještě nestačí, důvěrně vám prozradím, že sice platíte za noviny osm korun, ale to je jen asi třetina jejich skutečné výrobní hodnoty.

Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 7