Lovosický dnešek

Únor 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Pro rozhovor tohoto měsíce jsme zvolili téma v současné době velmi diskutované: Prevence kriminality. Na toto téma jsme požádali o rozhovor osobu nanejvýš povolanou, poručíka Ing. Alenu Romovou, tiskovou mluvčí Policie České republiky Okresního ředitelství v Litoměřicích.

Dříve než se budeme věnovat tak závažnému tématu, jakým prevence kriminality bezesporu je, požádal bych, pro naše čtenáře, o jakési představení vaší preventivně informační skupiny.

Prevence kriminality je nedílnou součástí práce policie České republiky. Tyto aktivity směřují k pozitivnímu ovlivňování konkrétního druhu vývoje kriminality. Na Okresním ředitelství policie v Litoměřicích se preventivně informační skupina (PIS) zaměřuje na rizikové oblasti trestné činnosti v regiónu.V současné době v PIS pracují dvě policistky. Naším hlavním úkolem je působit na veřejnost, takovým způsobem, aby ji informovala o možnostech ochrany zdraví, života, majetku. Ve svých programech se zaměřujeme v souvislosti s kriminalitou hlavně na nejohroženější skupiny obyvatelstva, což j sou děti, mládež a starší občané.

Je to jediná pracovní náplň?

Stejně důležitá je i redakční práce. Spolupráce s médii se pro nás stala každodenní rutinou. Prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize informujeme občany o trestné činnosti, dopravní nehodovosti a vyzýváme je o pomoc při pátrání po pohřešovaných osobách, odcizených či ztracených věcech. Také jim radíme jak ochránit svůj majetek a vůbec, jak se nestat obětí trestného činu.

Zvyšuje se kriminalita mládeže v regionu vašeho působení a nebo je to jen dojem z poslední doby s větší publicitou v médiích? Jak je to doopravdy a jak jsme na tom s kriminalitou mládeže na Lovosicku?

V uplynulých dvou letech se v okrese Litoměřice kriminalita mládeže podle statistických údajů snížila. Lovosicko je na tom shodně. V oblasti trestné činnosti se nezletilí a mladiství dopouštějí hlavně krádeží, ublížení na zdraví a výtržnictví. I když se počet kriminálních deliktů snížil, navenek se spíše zdá, že opak je pravdou. Hlavní příčinou této skutečnosti je uvolněná morálka současné mládeže. Pro zlepšení stávajícího stavu se zaměřila naše PIS právě na mládež. V letošním roce nabízíme všem základním školám v okrese několik zajímavých besed na téma: „Právní povědomí mládeže“, „Nebezpečí OPL“, „Šikana“, „Dopravní výchova“ a „Na kole jen s přilbou“. Pro seniory máme připravenou besedu na téma „Jak se nestat obětí trestného činu“.

Jak vypadá tato vaše preventivní práce a co všechno zahrnuje? Jaké máte další záměry nebo projekty?

V letošním roce jsme se zapojili v rámci prevence kriminality do několika projektů. Jedním z nich je „Ajaxův zápisník“, který je určen pro druháky a třeťáky základních škol. Kromě toho, že se žáčkové dozvědí o práci policie, služební pes Ajax - ilustrovaný průvodce, dětem poradí, jak se mají chovat v dopravě, jak si počít, když se ocitnou v nebezpečí, vysvětlí jim škodlivost alkoholu, cigaret a drog. Dále je poučí o tom, že šikana nepatří mezi slušné lidi, a že má znaky hned několika trestných činů, jako je úmyslné ublížení na zdraví, vydírání, vyhrožování a omezování osobní svobody. Jelikož má projekt na školách velký ohlas, v příštím školním roce se vynasnažíme zápisníky rozdat do všech škol v okrese Litoměřice. Mezi další zajímavé projekty patří i „Jablko nebo citron“, jež se zaměřuje na problematiku silničního provozu. Kromě zmíněných projektů bych ještě jednou upozornila na besedy, které se v letošním i minulém školním roce staly nedílnou součástí výuky některých základních škol.

Můžete nám říci, co se vám daří a co připravujete ve spolupráci se školami?

Za dobu působení PIS se v okrese Litoměřice snížila kriminalita mládeže. Je zcela možné, že i naše preventivní činnost na školách částečně přispěla k dosažení tohoto stavu. Přály bychom si, aby se spolupráce se školami v rámci celého okresu ještě více prohloubila a byla soustavnější. V letošním roce připravujeme výstavu s názvem „Zabezpečte si automobil proti zlodějům!“ Výstavní a předváděcí akci plánuje PIS P ČR na duben - měsíc bezpečnosti v silničním provozu. Výstava je určena pro širokou veřejnost a bude se konat v Litoměřicích.

Poslední otázku obvykle máme podobnou: Co byste chtěla říci našim čtenářům na závěr našeho rozhovoru?

Přestože žijeme v demokratickém státě, kriminalita je stále vysoká. Proto přeji všem občanům do nového roku, aby se nikdy nestali obětí trestného činu, či vážné dopravní nehody. Vždyť zdraví, láska a životní optimismus je to nejdůležitější, co máme.

Děkuji za rozhovor a k Vašemu přání se připojujeme.

S por. Ing. Alenou Romovou rozmlouval Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1