Únor 2005 Lovosický dnešek - Strana 6

Z okolních obcí

V Lukavci sídlili vladykové erbu jednorožce

Dnešní obec Lukavec byla dříve známa pod názvem Lukovce (také Lukawetz, Lukovice, Lukovici, Lukowitz). Ves leží 3 km jihovýchodně od Lovosic. První historická zmínka o Lukavci je z roku 1057 v darovací listině Spytihněva II. kapitule litoměřické. Na počátku 15. století patřila polovina Lukavce k Siřejovicím (tehdy Syřevicím), dále pak do roku 1480 ke Košťálovu a k Čížkovicím. Pozdějšími majiteli byli vladykové Kunešové z Lukovec, kteří na zdejší tvrzi seděli, užívali ve svém erbu jednorožce, a to od roku 1508. Prvním vladykou (původně to byl rod měšťanský pocházející z Litoměřic)) byl Valentin Kuneš z Lukovec, který ale sídlil v Litoměřicích; až další z rodu, vladyka Mikuláš Kuneš postavil po roce 1543 renesanční tvrz. V třicetileté válce byla ves zpustošena a tehdy tvrz zanikla, zboží v té době patřilo Kaplířům. Po roce 1627 koupil konfiskát Adam z Valdštejna a od té doby tato část patřila k Lovosicím. Druhý díl koupilo město Litoměřice v roce 1721 od svobodného pána Václava Chotka a tato část byla připojena ke keblickému dvoru.

V 2. polovině 18. století byl na místě tvrze uprostřed vsi postaven pozdně barokní jednopatrový venkovský zámeček, ve kterém sídlila správa velkostatku. Ve střední části je ozdobný portál, po stranách jsou dvě křídla s vikýřovými okny. V letech 1926-27 byl majitelem Dohalským opraven, po roce 1945 zde byly kanceláře lovosického státního statku. Nyní byl vrácen v restituci paní Dagmar Friedové-Lewinové, která se do Lukavce v roce 1945 vrátila jako jediná z koncentračního tábora a v současnosti prý žije střídavě v USA a v Praze. Lukavec občas údajně navštěvuje. V současnosti by zámeček nutně potřeboval novou fasádu, ale snad k tomu dojde, prý se objevil zájemce o využití.

V roce 1680 zuřil v kraji mor a epidemie zasáhla i Lukavec. Hřbitov nestačil a mrtví byli pohřbíváni i na poli. Na paměť moru byla postavena u čížkovické cesty socha sv. Michala. Další epidemie vypukla v roce 1713 a opět bylo mnoho obětí. Lukavec postihla i rakousko- pruská válka, v roce 1757 zde delší dobu leželo pruské vojsko. Německá škola byla v obci založena v roce 1812. Česká škola byla otevřena v březnu 1920 a v roce 1928 byla zřízena i česká mateřská škola.

Pohled od Keblic na východní část Lukavce v pozadí s Radobýlem

Obec zasáhla i velká povodeň v roce 1845 a a byla postižena i v srpnu 2002, místní obyvatelé naměřili metr vody. Zatopeno bylo přes padesát domů i místní kaple sv. Prokopa - voda v něm sahala do výše 40 cm. Na opravu přispěli i místní farníci. Znovu vysvěcen byl po opravě koncem roku 2003 generálním vikářem litoměřické diecéze Monsignorem Karlem Havelkou. Slavnostní mše proběhla 26. prosince 2003 na svátek sv. Štěpána, nyní se mše konají každý týden. Na jaře 2005 by měl kostelík dostat i novou fasádu.

Z televize se dozvěděli o postižené stejnojmenné obci obyvatelé Lukavců u Fulneku, Hořic a Pacova a své jmenovkyni finančně přispěli. V červenci 2003 navštívili obec zástupci všech tří Lukavců, konal se fotbalový turnaj, hasičské soutěže a vystoupil i pěvecký soubor Lužických Srbů. Lukavečtí občané tak svým kamarádům poděkovali za pomoc. V letošním létě proběhla přátelská setkání a turnaj fotbalových klubů ze spřátelených obcí na oplátku v Lukavci u Pacova. Lukavec hrál II. třídu okresního přeboru, postoupil a v sezóně 2004/2005 hraje I. B. třídu. V obci je hezký stadión s klubovnou a šatnami, při zápasech je k dispozici i občerstvení.

Náves v Lukavci ještě nese stopy poškození povodní. Zcela vpravo na průčelí bývalého lukaveckého zámku je stále vidět, kam až voda sahala...

Lukavec patřil před rokem 1989 jako místní část k Lovosicím. Samostatnou obcí se stal znovu v listopadu 1990 a má v současnosti 316 obyvatel. Obec leží na železniční trati Praha - Ústí nad Labem a má také autobusové spojení (trať Lovosice-Terezín-Litoměřice se zastávkou v Lukavci). K občanské vybavenosti patří Obecní úřad, dva obchody s potravinami (Smíšené zboží a Koloniál), maloobchodní a velkoobchodní prodejna TREMIS s.r.o. výroba zemnících prvků, prodejna STAZA a dvě restaurační zařízení (Restaurace U Zajíce a Restaurace U Rybníka - zde je i taneční sál). Obec v posledních letech postavila čistírnu odpadních vod, vodovod, kanalizaci a plynovod včetně regulační stanice. Kolaudace proběhla v roce 1998 a výstavba stála celkem 28 milionů korun (dotace z Fondu životního prostředí činila 16 milionů korun). Rovněž byl v roce 1990 v obci obnoven rybník, který je pravidelně čištěn. Lovochemie a.s. dokončila v roce 1998 v obci sanaci skládky průmyslových odpadů a vybudovala v tomto areálu moderní skládku nebezpečných odpadů s televizním monitoringem. Skládka je nyní provozována firmou EUROSUP a.s., provozovna Lukavec. V roce 2002 nechal Krajský úřad Ústeckého kraje přestavět nebezpečnou křižovatku, kde dálniční přivaděč protíná silnici z Lukavce do Keblic, na kruhový objezd za 392 000,- Kč. Obec má také nové chodníky ze zámkové dlažby. V nejbližší době se chystá projekt vodního díla „Zkapacitnění Modly“ (Modla I - Lukavec).

V bývalé škole bylo zřízeno osm nových bytových jednotek. Pro starší občany se pořádá vánoční posezení s hudbou a tancem i další akce, většinou v restauraci U Zajíce. Od roku 1991 je pořádáno Vítání občánků, pro starší děti Dětský den s mnoha soutěžemi a bohatými cenami a v posledních letech i dětský karneval. V obci je Svaz dobrovolných hasičů, který organizuje i kulturní akce, např. ples, rovněž Svaz zahrádkářů, který pořádá také zájezdy.

Komunální volby v listopadu 2002 v obci neproběhly, kvůli povodním nebyly včas sestaveny kandidátní listiny. Odložené volby proběhly v sobotu 29. března 2003 a lukavečtí občané si mohli tentokrát vybrat dokonce ze čtyř kandidátek (ČSSD, KSČM, Sdružení ODS-Nezávislí kandidáti a Sdružení nezávislých kandidátů). Vyhrála koalice ODS s nezávislými kandidáty a starostou byl opět zvolen Josef Hlaváček, zástupcem starosty Vítězslav Houdek. Obecní zastupitelstvo má 7 členů.

Hz

 

OPARNO a paní Marie

Oparno všichni znáte. Malá víska ukrytá v malebném údolí na druhé straně Lovoše. Mezi domky od horní části obce až do údolí k železniční trati lemují jedinou cestu, úzkou silničku, která končí za tratí a za potokem u starého Černého mlýna. Uprostřed obce je minihotel Oráč a penzion, který provozuje dánská majitelka českého původu. V dolní části obce je malý rybníček a nedaleko něj pomník občanům padlým ve světových válkách, na něm letopočty 1918 a 1945.

Doslova živou kronikou obce je paní Marie, která se sem právě v roce 1945, ve svých devíti letech, nastěhovala s rodiči. Ráda vzpomíná na své mládí: Bylo to tu krásné, veselé, bylo tu hodně děti. Z pětašedesáti obyvatel bylo dětí třicet pět. No vidíte a dnes jsou tu děti jen tři. Co nebylo veselé, byl odsun německých rodin. Probíhalo to sice pokojně, ale velmi smutně. Ti, kteří tu zůstali ze smíšených česko - německých rodin často vzpomínali, jak dobře se tu dříve žilo. Na hradě se tehdy ještě konávaly zábavy. Obec měla dokonce i svého starostu.

Na pozdější léta paní Marie už tak ráda nevzpomíná, zejména pak na doby, kdy bylo kolektivizováno zemědělství - na léta padesátá. Ráda se totiž učila a toužila jít na střední a snad i vysokou školu, ale musela zůstat v zemědělství, na hospodářství a pak pracovat v JZD. Jeden z rodiny musel prostě zůstat v zemědělství a byla to ona: proto, aby se její bratr mohl vyučit řemeslu.

Děti i vnoučata se dnes rády vrací do Oparna, kde mají hezké klidné prostředí, dětské vzpomínky a hlavně maminku a babičku.

Nejstarší pamětnice z Oparna si nakonec povzdychla: Škoda, že dnes už ty vztahy mezi lidmi nejsou takové, jako za mého mládí.

Škoda, škoda, paní Marie... Nejen z hradu jsou ruiny.

fh

Dálnice D8

Prodloužení výstavby dálnice D8

Výstavba dálnice D8 v severních Čechách se prodlouží přibližně o další 4 roky. To je výsledek již třetího jednání mezi zástupci Ústeckého kraje, ministerstva dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic, některými starosty a ekologickými organizacemi, které proběhlo dne 20.12.2004 u ústeckého hejtmana. Dostavbě dvou klíčových úseků D8 blokovalo až dosud 9 žalob. Po dlouhém jednání se podařilo podepsat společné prohlášení o podmínkách, za kterých bude výstavba dálnice pokračovat. Dostavbě úseku přes Krušné hory prakticky nic nebrání. Po tomto jednání byly pro tento úsek staženy poslední tři žaloby. Zbývá ještě 6 žalob, které aktivisté podaly proti mostu přes České středohoří. Chtějí tady tunel.

Jak vyplývá z tiskové zprávy, která k jednání byla vydána, dohodu, v níž se ekologové zavazují k urovnání všech soudních sporů, vedených proti výstavbě dálnice v úseku Trmice - státní hranice (D8 0807) a proti převážné většině připravovaných staveb v úseku Lovosice - Řehlovice (D8 0805) na dnešní schůzce uzavřeli hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, náměstek Ministerstva dopravy ČR Jiří Kubínek, generální ředitel firmy Ředitelství silnic a dálnic ČR Petr Laušman a Miroslav Patrik z občanského sdružení Děti Země. Součástí prohlášení je konstatování, že další jednání budou směřovat k dosažení dohody o vedení dálnice Českým středohořím v úseku Chotiměř - Radejčín. Miroslav Patrik současně oznámil, že v průběhu dnešního dne zažádá u Krajského soudu v Ústí nad Labem o zrušení tří žalob týkajících se výstavby D8 0807. Vysvětlil také, že sdružení vzhledem k neuzavření dohody o mimosoudním vyrovnání s Ministerstvem dopravy ČR nestihlo zažádat o zrušení žaloby, na jejímž základě Městský soud v Praze zrušil stavební povolení na stavbu dálničního tunelu Libouchec. Schůzky se vedle jmenovaných organizací zúčastnili také zástupci obcí Velemín, Bystřany, Bořislav a Dubí.

„Dnes jsme s ekology uzavřeli jakousi dohodu o neútočení, ovšem zaráží mě přístup ekologických organizací, které původně přislíbily stažení všech žalob proti stavbě dálnice D8 ke státní hranici bez jakýchkoli podmínek. Nicméně, dnes byla uzavřena dohoda, podle níž by už k žádným komplikacím podobným té v Libouchci docházet nemělo. Musím ale říci, že zastavení prací na liboucheckém tunelu velmi otřáslo mou důvěrou,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc.

Děti Země a další ekologické organizace stále trvají na jednáních, v nichž chtějí prosadit odlišnou variantu vedení dálnice D8 Českým středohořím. Odmítají dálnici s dvěma tunely (Prackovice, Radejčín) a deklarovali ochotu k jednání o výstavbě tunelu Kubačka v délce 3,35 km. Náměstek ministerstva dopravy Jiří Kubínek objasnil, že touto variantou se ministerstvo bude zabývat pouze tehdy, vyjádří-li Zastupitelstvo Ústeckého kraje souhlas se změnou územního plánu vyššího územního celku která bude nutná při pořizování dokumentace k novému územnímu řízení. „Nynější trasování dálnice pomocí dvou menších tunelů je ve fázi, kdy je zažádáno o stavební povolení. Návrh Dětí Země výstavbu posledního úseku dálnice tedy významně zpožďuje, ovšem stejného výsledku by ekologové zřejmě dosáhli uplatněním žalob, kterých mají připraveno šest,“ uvedl Jiří Šulc.

Společná prohlášení účastníků schůzky o dostavbě dálnice D8 projedná Rada Ústeckého kraje a krajské zastupitelstvo: „Již dříve jsem ale uvedl, že nejlepší variantou dostavby dálnice D8 je varianta nejrychlejší. Podle našich odhadů se zahájení výstavby dálnice v Českém středohoří bohužel nedočkáme dříve než v druhé polovině roku 2008, řekl krajský hejtman Šulc“. Pokud zastupitelstvo nevyhoví Dětem Země, tak se soudní spory povedou dál. Už nyní se termín dostavby dálnice D8 se protáhne nejméně o čtyři roky.

Ať už ústečtí zastupitelé zvolí jakoukoliv variantu, jedno je již nyní jisté. Těžké kamiony budou jezdit dotčenými obcemi pravděpodobně až do roku 2011. Jisté je také to, že po dostavbě dálnice na úseku Trmice - státní hranice dříve než na úseku přes České středohoří, povede veškerá dálniční doprava z Ústí nad Labem na Prahu kolem Labe přes Lovosice. A to nejméně avizované čtyři roky. Když vše dobře dopadne. Město tak bude přetíženou dopravou prakticky rozděleno na dvě části. Jediným bezpečným spojovacím článkem pro pěší mezi těmito dvěma částmi města bude podchod u kruhového objezdu u Besedy. Nemluvě o kritickém zatížení exhalacemi, hlukem a prachem. Od letošního roku se také počítá se dalším značným nárůstem kamionové dopravy přes Českou republiku vzhledem k podstatně vyšším a elektronicky registrovaným tranzitním poplatkům v Německu a Rakousku. Inu, jsou tam chytřejší. U nás mezinárodní kamionová doprava ničí komunikace téměř zadarmo. Českou republiku také čekají nepříjemnosti a mezinárodní ostuda z nesplnění smlouvy, která o výstavbě dálnice z Prahy do Drážďan byla se sousedním Německem uzavřena.

Podle internetových zdrojů zpracoval i foto (hv)

Společná prohlášení k výstavbě dálnice D8

Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu zastoupené statutárním zástupcem RNDr. Miroslavem Patrikem, Ústecký kraj zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Jiřím Šulcem, Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupené generálním ředitelem Ing. Petrem Laušmanem a ředitelem závodu Praha Ing. Aloisem Lichnovským a Ministerstvo dopravy České republiky zastoupené náměstkem ministra Ing. Jiřím Kubínkem vzájemně prohlašují toto:

Ve věci stavby D8-0807 a D8-0805

Děti země prohlašují, že po jednání ze dne 20.12.2004 nebudou bránit výstavbě dálnice D8-0807 a D8-0805. Stáhnou do 23.12.2004 zcela zpět všechny podané žaloby týkající se výstavby dálnice D8-0807, vyjma části týkající se výstavby dálnice D8-0805 v úseku Chotiměř - Radejčín. Všechny strany zúčastněné na jednání dne 20.12.2004 se zavazují vést společné jednání s cílem dosáhnout dohody v řešení situace výstavby dálnice D8-0805 v části Chotiměř - Radejčín související s výstavbou tunelu.

Ústecký kraj v této souvislosti prohlašuje, že výsledek dohody projedná v Radě respektive Zastupitelstvu Ústeckého kraje z pohledu eventuální změny územního plánu VÚC. Ministerstvo dopravy České republiky prohlašuje, že pokud bude rozhodnuto o změně územního plánu VÚC, nechá přepracovat ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR příslušnou územní dokumentaci pro tuto část dálnice D8-0805. Ředitelství silnic a dálnic ČR prohlašuje shodnou vůli jako shora uvedené ministerstvo. Dále prohlašuje, že v rámci svých finančních možností garantuje provádění opatření souvisejících se zmírněním vlivu nadměrné kamionové dopravy vedouc dotčenými obcemi.

Ve věci stavby SSÚD Petrovice pro D8-0807

Občanské sdružení Děti Země podalo dne 25.11.2003 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem soudní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 15.8.2003. Přestože krajský úřad na základě podaného odvolání Dětí Země s téměř dvaceti právními a věcnými námitkami svým rozhodnutím změnil stavební povolení pro „SSÚD Petrovice, dálnice D8 - stavba 0807“, které vydal stavební úřad v Libouchci dne 21.3.2003, byly zapracované podmínky v tomto rozhodnutí dle Dětí Země nedostatečné. Proto Děti Země podaly soudní žalobu. Kritika z jejich strany se týkala především možného negativního vlivu stavebních objektů na krajinný ráz v blízkosti přírodního parku Východní Krušné hory. Děti země se rozhodly shora uvedenou žalobu vzít zcela zpět.

Ústecký kraj učiní vše, co je v jeho moci, aby při realizaci byly dodrženy veškeré platné právní předpisy České republiky a respektovány oprávněné zájmy všech zúčastněných, tj. i Dětí Země.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha jako investor předmětné stavby, do dvou měsíců od podepsání tohoto prohlášení předloží Dětem Země vypracovaný závazný dodatek ke stavebnímu objektu 741 „Sadové úpravy“, který bude z hlediska ochrany krajinného rázu obsahovat navýšení počtu stromů o 15 ks na celkových 80 ks. Tyto stromy budou vysázeny kolem stavby SSÚD podél jejího severozápadní části. Pro tuto dodatečnou výsadbu budou použity jen místní listnaté druhy jako jsou javory, břízy, jeřáby, jasany a habry. Kromě toho na území stavby nebudou mezi vysazované dřeviny zařazeny nepůvodní druhy jako je borovice černá a zimolez.

Ve věci stavby D8-0807 na území okresu Ústí nad Labem

Občanské sdružení Děti Země podalo dne 4.4.2003 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem soudní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 1.2.2003. Přestože krajský úřad svým rozhodnutím změnil rozhodnutí Okresního úřadu Ústí nad Labem z 23.9.2002, kterým byla povolena výjimka k zásahu do biotopů pěti ohrožených druhů rostlin a čtyř ohrožených druhů živočichů v rámci stavby „Dálnice D8, stavba 0807 Trmice - státní hraniceČR/SRN“ na území okresu Ústí nad Labem, byla tato výjimka dle Dětí Země nedostatečná. Proto Děti Země podaly soudní žalobu. Děti země se rozhodly shora uvedenou žalobu vzít zcela zpět.

Ústecký kraj učiní vše, co je v jeho moci, aby při realizaci byly dodrženy veškeré platné právní předpisy České republiky a respektovány oprávněné zájmy všech zúčastněných, tj. i Dětí Země.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha jako investor předmětné stavby v souladu s předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů se zavazuje, že zajistí péči o přenesené populace ohrožených druhů rostlin dle povolené výjimky nejméně po dobu pěti let od realizovaného přenosu, zajistí každým rokem až do doby zprovoznění stavby dálnice D8-0807 písemné i fotografické zdokumentování stavu populací sedmi níže ohrožených druhů rostlin na uvedených lokalitách z důvodu kontroly a v případě zjištění poklesu počtu zjištěných jedinců rostlin o více než třetinu vůči předchozímu roku zajistí následující rok posílení této klesající populace, a to v okolí lokalit mimo dosah dálnice. Jedná se o tyto druhy rostlin: klikva bahenní, lilie zlatohlavá, měsíčnice vytrvalá, prha chlumní, prstnatec májový, úpolín evropský a vrba plazivá.

Redakčně upraveno (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6