Březen 2005 Lovosický dnešek - Strana 7

 

Pendolino

Vím, že nemusím vysvětlovat, co to je. Od 22.12.2004 jezdí na trati z Prahy dpo Děčína a zpět ve zkušebním provozu moderní rychlovlak italské provenience PENDOLINO. Několik údajů o něm, pokud jste je nestačili načerpat z jiných zdrojů:

Je dlouhý 187 metrů, váží prázdný 385 tun. Je v něm ve dvou vozech 1. třídy a čtyřech vozech druhé třídy 331 míst pro sedící cestující a dva vozíčkáře. Sedmý je jídelní vůz s bistrem. Elegantní tvar i barevné provedení vlaku upoutává pozornost každého, kdo ho spatří.

Také interiér podle slov těch, kteří jím již jeli, připomíná spíše letadlo, než vlak. Ve vozech jsou jen tři řady sedadel a rozdíl mezi první a druhou třídou je jen ve velikosti prostoru určeném pro nohy.

Dopoledne jede PENDOLINO v 10,26 hodin z Prahy, Masarykova nádraží, do Děčína přijíždí v 12,04. Zpět jede z Děčína v 13,57 hodin, v Lovosicích je v 14,35 a v Praze v 15,38 hodin. To znamená, že vzdálenost 133 kilometrů projede průměrnou rychlostí 80 km/hod., na trati místy jede až 160 km/hod. Přitom ovšem dokáže jet rychlostí vyšší na zkušebním okruhu v Cerhenicích dosáhl 237 km / hod. a vytvořil tak nový český rekord (do té doby byl 219 km/hod.). Rychleji než stošedesátkou na trati nemůže, protože zabezpečovací zařízení jsou konstruována právě jen do této rychlosti, které dosáhne od rozjezdu po 3 kilometrech.

Kdo se tímto vlakem ještě nesvezl a velmi po tom touží, bude mít šanci ještě několik měsíců, protože vlak musí ve zkušebním provozu najezdit 50 000 kilometrů a to chvíli potrvá - řekněme do konce června. Pak už se v něm budete moci svézt jen jako v mezinárodním vlaku mezi Vídní a Berlínem a i když bude naším městem denně projíždět, stavět pochopitelně nebude.

Takže neváhejte: Z Děčína do Prahy a zpět se svezete za 180 Kč, z Lovosic je to o asi třicet korun levnější.

Podle informací p. Haška ze železniční stanice Lovosice napsal Čampulka

 

Odpověď na otevřený dopis pana Zdeňka Mazánka

Vážený pane Mazánku,

osobně jsem problematiku psů v areálu pana Svobody projednal se zastupitelem města panem Stanislavem Svobodou. Dostalo se mi ujištění, že udělá taková opatření, která zamezí volnému pohybu psů mimo areál. Bohužel musím konstatovat, že zůstalo pouze u slibů. Jinou možnost starosta nemá. V tomto konkrétním případu jde o soustavné porušování vyhlášky města č.1/1999. Ze zákona 200/1990 Sb. řeší tyto přestupky Přestupková komise, která je složena z lovosických občanů. Nevidím jako vhodné, aby starosta docházel na jednání Přestupkové komise a doporučoval komu dát pokutu vyšší a komu nižší. Přesto tak v tomto případě činím a otevřeně žádám Přestupkovou komisi, aby uložila pokutu blízko k horní hranici a tím přispěla k řešení problému. Jsem si jist, že samotná výše pokuty donutí pana Svobodu řádně zajistit své psy, aby neohrožovali občany a jejich majetek.

Jednání zastupitelstva je ze zákona o obcích vždy veřejné a domnívám se, že se zastupitelé pana Svobody na jeho názor zeptají. Pan Svoboda získal mandát v demokratických volbách a ten mu nelze omezovat či odebrat. Je zastupitelem zvoleným na kandidátce ČSSD. Čelní představitelé ČSSD, předseda pan Jaroslav Grečl a pan Jan Piegel jistě na stranické půdě přispějí k zjednání pořádku.

Pane Mazánku, děkuji Vám za angažovaný přístup.

Jan Kulhánek

Krása a účelnost

Myslím, že všichni obyvatelé Lovosic mi dají za pravdu, že ve vzhledu města se již udělalo hodně. Aniž bych taxativně vyjmenovával jednotlivé akce, hlavně jsme to poznali na péči o zeleň, vozovky, chodníky, veřejné budovy a prostranství. Naposledy třeba i obnovenou lékařskou pohotovost...

Proto mne - a nejen mne - mrzí, když při těchto finančně náročných rekonstrukcích projektant vůbec nevezme v potaz i účelnost úpravy, rekonstrukce, stavby... Velice přesně mám na mysli právě chodníky, které v ulici Tovární (ale nejen tam) volaly po opravě. Byly opraveny, kvalitně, jsou pohledné. Jenže ta účelnost... Obslužnost třech domů s dvaasedmdesáti byty mezi papírnictvím pana Uhlíka a parkem u škol je velmi špatná. Při rekonstrukci chodníků k těmto domům byly značně zvýšeny obrubníky a chodníky zúženy. Obojí znemožňuje příjezd a přístup vozů při stěhování, opravách a - a to mne přimělo k napsání tohoto článku - použití sanitních aut. Zrovna v našem domě jsou dvě třetiny důchodců a těch se to týká nejvíce. Vymyslí někdo nějako úpravu, která tento nedostatek alespoň částečně odstraní? Odpoví nám správa města?

PODĚKOVÁNÍ

Na posledním schůzi redakční rady Lovosického dneška ve středu 2. února ukončil spolupráci s našimi novinami pan František Hruza, dosavadní člen redakční rady. Pan Hruza byl pověřen svou náboženskou obcí kazatelskou činností v Teplicích, což je pro něj a jeho spoluvěrce samozřejmě nadřazenou prioritou. Děkujeme panu Hruzovi, který výborně zpracoval informace o církvích působících v Lovosicích a na lovosicku a řadu dalších příspěvků, z nichž nejzávažnější napsal na samý závěr spolupráce: článek v tomto čísle - Velemín a dálnice D8.

Jménem redakční rady i sám za sebe děkuji panu Hruzovi za odvedenou práci.

Čampulka

Nezaměstnanost v roce 2004

Informaci o situaci v nezaměstnanosti v průběhu minulého roku na Lovosicku nám poskytla Bc. Marcela Vojířová, vedoucí lovosické pobočky Úřadu práce Litoměřice.

Míra nezaměstnanosti v regionu byla na konci roku 2004 11,6%, což se rovná 1240 nezaměstnaných z celkového počtu 10689 ekonomicky aktivních obyvatel. Nezaměstnanost po celý rok ovlivňovalo přijímání pracovníků do japonských firem, které jsou umístěné v průmyslové zóně v Lovosicích. Jedná se o firmy Tris, Aoyama a TRCZ.

V průběhu loňského roku nastoupilo do TRCZ 193 zaměstnanců evidovaných na našem úřadu práce, z toho bylo 85 uchazečů z Lovosic a zbývající z přilehlých obcí, jako jsou Čížkovice, které jsou dostupností téměř nejblíže. Z této obce nastoupilo do TRCZ 21 uchazečů. A ještě stojí za zmínku Třebívlice, odkud nastoupilo 10 uchazečů. Zde bych ráda poukázala na špatné spojení uchazečů z menších vesnic, neboť ve všech zmíněných firmách se jedná o směnný provoz. Firma Tris přijala 27 uchazečů a společnost Aoyama 8 uchazečů.

V současné době je firma TRCZ nejvýznamnější zaměstnavatel našeho regionu a proto také přijímá největší počet zaměstnanců různých profesí. Z velké většiny převažují profese dělnické. Dochází k jeho rozšiřování přístavbou nových výrobních hal, které budou dokončeny postupně od března do června letošního roku. Nutno uvést, že tato společnost již přijala několik zaměstnanců z Úřadu práce v Mostě a v České Lípě. Velkou výhodou je, že firma zajišťuje pro tyto zaměstnance dopravu v obou směrech, i když s velkou pravděpodobností bude toto dovážení ukončeno. Jedná se o malý počet zaměstnanců, kteří v pracovním procesu setrvali a doprava se jeví jako velice ztrátová.

V Lovosicích máme ještě několik dlouhá léta fungujících firem, které průběžně propouštějí a zároveň přijímají zaměstnance dle potřeb svých provozů. Jedná se o firmu Aniveg, kterou vlastní německý majitel. V loňském roce obnovil většinu zařízení a koncem roku přijal 10 nových zaměstnanců, z toho 6 s podporou našeho úřadu práce, neboť vytvořil SÚPM. To jsou „společensky účelná pracovní místa“, na která přispívá ÚP. Buď může přispívat na zřízení takového místa - na nákup strojů, nářadí, automobilu, vybavení kanceláře apod, nebo přispívá po určitou dobu na mzdu jednotlivých zaměstnanců, přijatých na takto vytvořená místa. Tuto variantu (příspěvek ke mzdě) využili právě v Anivegu. S přijímáním nových zaměstnanců počítá firma i v roce 2005. Do Lovochemie z řad našich uchazečů nastoupilo 7 zaměstnanců. A Glanzstoff-Bohemia Lovosice, sice v loňském roce přijala jen 2 zaměstnance z evidovaných na našem úřadu práce, ale během letošního roku počítá s náborem několika desítek zaměstnanců do nově rozšiřovaných provozů.

(hv)

Bytová komise na zrušení?

Dostali jsme dopis od radního pana Šramoty. Z něho vyplývá, že - snad - bytová komise při MěÚ má zaniknout. Naše stanovisko je ambivalentní i irrelevantní, ale protože Lovosický dnešek je pro všechny občany, včetně radních, otiskujeme jeho názor aniž bychom ho upravovali, nebo komentovali. Je jen s podivem, že pan radní řeší tento problém pomocí novin, když se domníváme, že jednání v Radě města by asi bylo účinnější...

Bytová komise neřeší jen přidělování bytů, ale protože je poradním orgánem Rady města, je nápomocna i s koncepcí bytové výstavby v Lovosicích. A řeší i mnoho dalších problémů kolem bydlení. Proto se domnívám, že do budoucna je třeba ji zachovat.

Podepsán: Šramota

Zima

Zima letos lovosičany nechala dlouho čekat na sníh. Tradičně se dlouho neudržel a tak stálo za to poznamenat tuto událost s Lovošem na pozadí. Snímek byl pořízen z Kmochovy ulice.Sebemenší množství sněhu stačí dětem k radosti. Jezdí po skluzavce, dokud se neprodře až na hlínu, načež si udělají skluzavku novou o půl metru vedle. A tak pokračují celé odpoledne... Aspoň jsou ty protiatomivé kryty i dnes k něčemu dobré.

Jarča

Víte že...

  • bylo 23. listopadu v budově Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří v Litoměřicích otevřeno nové infocentrum? Jeho součástí je také naučná expozice, která přibližuje krásy Českého středohoří, jeho faunu i flóru. Pro Lovosice je zajímavé, že ve sbírce střediska je také model vodního mlýna, který na Labi mlel mouku nedaleko Lovosic až do roku 1912. Středisko v Michalské ulici je otevřeno v pondělí a ve středu, a to od 7.30 do 17 hodin.
  • 28. prosince je v církevním kalendáři uveden Den Mláďátek betlémských? Toto datum připomíná Hérodovo vraždění chlapců ve věku do dvou let. Tento svátek se pravděpodobně vyvinul na Západě a poprvé je připomínán v kalendáři severoafrického města Kartága již roku 505. Podle lidové tradice je tento den považován za nejnešťastnější v celém roce a nemá se v něm začínat žádná práce.
  • 27. leden je památným dnem? Zákonodárci jej schválili 25. listopadu 2003 jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Datum bylo vybráno podle osvobození koncentračního tábora Osvětim-Birkenau Rudou armádou v roce 1945. Tento den si připomínají i další evropské státy a doufají, že již nikdy nedojde k vraždění lidí na základě víry, barvy kůže či jiné odlišnosti.

Hz

Lhostejnost jim svědčí

Opět jsou na scéně hlupáci - vandalové. Kolikrát už naše a nejen naše noviny psaly o vandalech a vandalství, že neznají meze. Tentokrát otiskujeme snímek slepého rámu z Osmičky. Jen pár dní po instalaci tato informační tabule pro kondiční sportovce u nové cesty dostala současnou podobu. Vlivem hlouposti vandala už nikoho nebude informovat a peníze - jistě ne zrovna zanedbatelné - tak byly vynaloženy zbytečně. Na té Osmičce to je těžko k uhlídání, ale jindy tomu nahrává a vandalům svědčí i obecná netečnost a lhostejnost...

RoS

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 7