Duben 2005 Lovosický dnešek - Strana 4

Rozhovor

S Miroslavem Závadou o Ústeckém kraji a cestovním ruchu poprvé

Lovosický místostarosta Miroslav Závada byl zvolen v listopadu 2004 do Zastupitelstva Ústeckého kraje. V souladu se zákonem č. 129/2002 Sb. zřídila Rada Ústeckého kraje na svém třetím jednání 14 komisí, které pracují jako iniciativní a poradní orgán, podřízený radě. Komise by měly připravovat náměty a poskytovat odborná stanoviska v rámci svého zaměření. Náš krajský zastupitel je předsedou dvou komisí: komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch. a komise majetkové. Dotázala jsem se ho, jaké úkoly si vytýčil pro činnost „své“ komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch v nejbližším období i v delším časovém horizontu (komisi majetkovou si probereme někdy jindy).

Domníváte se, že i v našem, pohříchu převážně průmyslovém kraji, může zavládnout pravý cestovní ruch?

Já tomu už dlouho věřím. Jsem dlouholetým turistou-cyklistou, není pro mne problém ujet 120 km i více. Projel jsem na kole velkou část našeho kraje a myslím si, že máme turistům co nabídnout. Vezměte si třeba České středohoří. Na každém kopci je nějaká zajímavost, zřícenina, vzácná květena, na Boreči zajímavý přírodní úkaz (v zimě byla na vrcholu naměřena teplota až 25 0C), na Milešovce meteorologická observatoř. V Krušných horách v zimě najdete lyžaře, v létě by tam mohli být turisté. Přitažlivé je Děčínsko s Hřenskem, z Ústí by mohly jezdit parníky. Mnoho krásných hradů a zámků, Ploskovice, Střekov, Duchcov s Casanovou, známé lázně, třeba Teplice, archeologická naleziště - Hradišťany. Pochopitelně díry po povrchových dolech na Mostecku příliš krásné nejsou, ale zajímavý je tam třeba zachráněný zámek Jezeří či děkanský kostel v Mostě. Doufám, že dojde k výstavbě nových a propojení stávajících cyklostezek, aby byla zpřístupněna i dnes opomíjená místa.

Jaký hlavní úkol jste si naplánovali pro nejbližší období?

Musíme se seznámit s materiály předchozí komise, abychom nezačínali znovu. Ale rozhodně chceme zmapovat ve všech okresech památky (i technické – u přehrady ve Flájích jsem byl na kole) a přírodní krásy a třeba i místní pověsti a zvyky. Severní Čechy ztratily odsunem původní obyvatelstvo, po roce 1945 sem přišlo obyvatelstvo nejen z Čech, ale i Slovenska, Ukrajiny, repatriovaní Češi z půlky Evropy a proto si mnohdy neváží pamětihodností po předchozích obyvatelích. Až uděláme jakousi inventuru toho, co zde máme a co můžeme nabídnout, zjistíme i co musíme opravit nebo postavit (třeba turistické noclehárny, někde možná informační střediska). Vlastně teprve začínáme, první schůzku komise jsme měli v únoru a já jsem navštívil výstavu cestovního ruchu Holiday World v Praze, byl jsem ve stánku Ústeckého kraje, kde měl každý okres svůj stůl. Příští rok pojedu na výstavu do Brna, abych zjistil, jak to dělají na Moravě. Cestovní ruch závisí hodně na propagaci, pochopitelně i na kvalitě služeb.

Kolik má Vaše komise členů a kdo je v ní zastoupen (profesně, místně)?

Komise má 10 členů, z každého bývalého okresu. Všichni máme za úkol udělat soupis či mapu pamětihodností svého regionu. Každý okres má svá specifika, proto si nejprve musí sám stanovit své priority. Vybrané náměty pak předložíme Radě Ústeckého kraje.

Závěrem rozhovoru jsme probírali s panem Závadou, co všechno by se mohlo nabídnout v nejbližším okolí, a zjistili jsme, že opravdu všechno závisí na propagaci. Sdělil mi totiž, že opravená (a prý opravdu skvěle restaurovaná) kaple Františka Serafínského v bývalých Prosmykách je veřejnosti dostupná, že stačí požádat na vrátnici Technických služeb o otevření a někdo tam s Vámi na prohlídku dojde. Ale zatím je kaple prázdná, žádná výstava tam není. Také jsme se dohodli, že v rozhovoru budeme pokračovat po další komisi, až se seznámí s materiály, které vypracovala komise v minulém volebním období.

Děkuji panu Závadovi za rozhovor. Budeme doufat, že i náš kraj bude jednou turistickým rájem. Je však třeba včas opravit některé památky, aby nám nespadly.

Eva Hozmanová

 

Svaz tělesně postižených bilancoval

Ve středu 2. března se konala v Kulturním středisku Lovoš výroční členská schůze Svazu tělesně postižených místní organizace Lovosice. Schůzi zahájil předseda Václav Betka a přivítal hosty ze spřátelených organizací STP Budyně, STP Libochovice, pana Františka Ulahela, předsedu okresní organizace STP, paní Tulgertovou z Ústředí Svazu tělesně postižených, starostu Lovosic Jana Kulhánka a místostarostu Miroslava Závadu. Přítomní poté uctili minutou ticha památku třinácti zesnulých členů. V první kulturní vložce se představili tancem klienti Diagnostického ústavu sociální péče v Čížkovicích, děvčata měla bílé halenky a červené sukně a mládenci modré kalhoty, bílé košile a červené šátky. V druhé části programu zazněl zpěv (Statistika nuda je, Dělání) a v třetí mladí lidé předvedli cvičení aerobiku.

Zprávu o činnosti přednesl předseda MO STP Václav Betka. Do lovosické organizace přestoupili členové z Terezína (líbila se jim činnost lovosické organizace). 12x zasedal v roce výbor, pravidelně každé úterý byla v Domě pečovatelské služby od 9.30 do 12 hodin poskytována členům i nečlenům poradenská a konzultační činnost, chodilo 15-20 občanů/den. Častým dotazem byl třeba příspěvek na činnost motorového vozidla. V komisích Rady města působili pan František Kruml (dopravní komise) a paní Libuše Blínová (komunitně sociální plánování). Paní Blínová také v organizaci sledovala narozeniny členů a zajišťovala zaslání gratulací k významným jubileům, při kulatých výročích byla vyslána delegace s malým dárkem, aby oslavenci osobně poblahopřála.

Rovněž byla provedena prověrka nečinných členů. V roce 2004 bylo navštíveno 100 členů organizace, kteří dlužili příspěvky, vyloučeno bylo 78 osob. S předstihem byla připravena výměna členských průkazů, což příkladně zajišťovala paní Hermína Hingárová. Paní Marie Betková se vzorně starala o ozdravné pobyty, jeden se uskutečnil v penzionu Astra v Janských Lázních v červnu, další v Kamenickém Šenově a třetí ve Sloupu v Čechách. Byly uskutečněny i nákupní zájezdy do Polska (180 osob) a Ředhoště (120 osob). Poznávací zájezdy zajišťovala s přehledem paní Blanka Jirásková, jeden směřoval do Hornického muzea v Příbrami a Památníku A. Dvořáka ve Vysoké, další do Třeboně a na zámek Červená Lhota a poslední do východních Čech (Rychnov nad Kněžnou, Muzeum krajky ve Vamberku, Častolovice). Za tancem a poslechem dechovky se jezdilo do Dobroměřic na Lounskou třináctku pod heslem „Jezdíme za hudbou“. Přítomni si potom vyslechli ještě pokladní a revizní zprávu.

Následovaly volby nového výboru a předsedy MO STP. Do výboru byli nově zvoleni pan Jaroslav Houžvička a paní Marie Zajíčková. Staronovým předsedou byl opět zvolen pan Václav Betka. Pro zvolení výboru i předsedy bylo všech 242 přítomných. Ze zdravotních důvodů výbor naopak opustily jeho dlouholeté členky paní Marie Sládková a paní Blanka Jirásková, kterým pan Betka za jejich záslužnou práci poděkoval a pan Kruml jim předal květiny. Byla zvolena také revizní komise. Pak byl schválen plán práce na rok 2005 včetně zájezdů a ozdravných pobytů. Přítomni byli též informování, že jsou až do doby zprovoznění lovosického bazénu pro členy k dispozici zlevněné průkazky do bazénu v Litoměřicích. Od 1. ledna mají členové Svazu díky pochopení Městského úřadu k dispozici též kulturní místnost, kde se pravidelně konají i cvičení.

Závěrem promluvili k přítomným místostarosta Miroslav Závada a starosta Jan Kulhánek, paní Libuše Žamberská za Svaz postižených civilizačními chorobami (informace o zahraničních zájezdech), pan František Ulahel a mnozí další. Nově zvolenému výboru a předsedovi je třeba popřát dostatek trpělivosti, činorodosti a pevné nervy, finančních prostředků bude dle pana Ulahela spíše méně a tak nebude činnost v dalším období jednoduchá. Ale věřme, že si výbor poradí.

Hz

 

Odpověď panu starostovi

V Lovosickém dnešku z března 2005 se objevilo moje zkomolené jméno ve věci páně Svobodových psů. Dovolím si krátce odpovědět. Za prvé psi pana Svobody si ještě nepodali přihlášku do ČSSD a pan starosta dobře ví, že doba, kdy rozhodovala a nařizovala strana je už dávno pryč. Za druhé, kdo jiný než pan starosta by měl znát vyhlášky města a zákony vztahující se k volnému pobíhání nebezpečných psů ve městě a podle toho by měl věci řešit. Od toho máme přestupkovou komisi, nebo je jen pro někoho? Za třetí chápu Vaši snahu, pane starosto, proč komolit moje jméno, ale bohužel Vás musím zklamat - moje jméno je Piegl a můžete si to ověřit i na matrice. Děkuji za otištěni.

Jan Piegl

Dálnice D8

Ústečtí zastupitelé pro povrchovou variantu D8

Rozhodli o tom ústečtí krajští zastupitelé na svém zasedání 9.3.2005, kdy zastupitelé jednali o změně územního plánu podle zvolené varianty. Podpořili povrchovou variantu se dvěma krátkými tunely a jedním mostem. Podporu povrchové variantě vyjádřilo při hlasování 47 zastupitelů, nikdo nebyl proti, čtyři se hlasování zdrželi.

Schválená trasa by měla podle Ředitelství silnic a dálnic stát 7,5 miliardy korun. Tunel Kubačka, je podle ekologů šetrnější k životnímu prostředí a hlavně zachovává krajinný ráz Českého středohoří. Stavbu by ale měl prodražit o dvě miliardy.

Ovlivnit rozhodování zastupitelů měly petice. Variantu navrhovanou ekology podepsalo 6000 lidí, při čemž dvě třetiny z nich se zapsalo na Internetu. Děti Země spolu s dalšími ekologickými organizacemi zase předložili zastupitelům seznam přes 3720 lidí, kteří podepsali jejich výzvu Ano stavbě tunelu Kubačka na Internetu, a petiční archy s dalšími 2900 podpisy.

Dvojnásobný počet podpisů nashromáždili starostové pod petici s požadavkem za dokončení stavby dálnice D8 bez dalších průtahů. Starostové z obcí, které zužuje nadměrná doprava posbírali před jednáním zhruba 13800 podpisů požadujících rychlejší variantu dostavby. Nejvíc podpisů dorazilo z Lovosicka. Tento počet je důkazem toho, že v regionu Lovosicka se dostavba dálnice bezprostředně dotýká. Dálnici bez tunelu Kubačka podporuje mezi jinými i vedení obce Prackovice nad Labem. Do petiční akce se zapojily i velké podniky a jejich odborové organizace, například čížkovický Lafarge sesbíral 176 a lovosická Lovochemie 250 podpisů.

Miroslav Patrik z brněnské organizace Děti Země uvedl, že ekologové nyní promyslí další taktiku.

Máme důvěru tisícovek lidí, kteří chtějí, abychom chránili přírodu. Budeme se proto dál účastnit stavebních řízení a sledovat a kontrolovat, jak se při stavbě dodržují zákony. Z roku 2003 je podáno šest žalob kvůli územnímu řízení na stavbu dálnice v Českém středohoří pro povrchovou variantu. Pražský soud podle Patrika 8.3.2005 jednu ze žalob zamítl.

Stavba D8 v úseku 0805 Lovosice Řehlovice měla původně stát v roce 2006. Podle Ředitelství silnic a dálnic by mohla být dokončena v roce 2008. Návrh ekologů, varianta s tunelem Kubačka, by výstavbu prodloužil do roku 2013. Německá část bude v termínu dokončená stejně jako ostatní úseky na české straně s výjimkou 16,5 km trasy přes České středohoří.

Text i foto (hv)

Poznámka redakce: Kdo to hlasoval na internetu o tom, v čem budeme my žít? Jistě to nebyli lidé z našeho regionu, kteří vědí, oč jde. U nás by pan Patrik dopadl jako ve Velemíně (podle článku pana Hruzy v minulém čísle Lovosického dneška).

Informace městského úřadu

Odbor dopravy informuje

Nové správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. platné od 17.01.2005.

Registr vozidel:

přihlášení motocykl do 50 m3300,- Kč
přihlášení motocykl nad 50 m3800,- Kč
přihlášení vozidla s nejméně čtyřmi koly800,- Kč
přihlášení přípojného vozidla do 750 kg včetně500,- Kč
přihlášení přípojného vozidla nad 750 kg700,- Kč
dočasné vyřazení z registru vozidel100,- Kč
vydání tabulky registrační značky - 1 ks200,- Kč
zápis změny do TP a do registru vozidel50,- Kč
schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES1 500,- Kč
výdej dat z registru vozidel nebo potvrzení50,- Kč

Řidičské průkazy:

rozšíření skupiny50,- Kč
ztráta, odcizení, zničení50,- Kč
výpis EKŘ za stránku5,- Kč
změna v profesním osvědčení100,- Kč
rozšíření profesního osvědčení200,- Kč
registrace autoškol2 000,- Kč

Ostatní položky nebyly tímto zákonem dotčeny.

Jiří Bouček,odbor dopravy MěÚ Lovosice

Z redakce

DESET LET

To to uteklo ! Právě před deseti lety, přesně 6.4.1995 vyšlo první číslo Lovosického dneška. Ode dne, kdy vyšly poslední Lovosické noviny – předchůdce Lovosického dneška - uplynulo dvacet měsíců. Na tom posledním čísle nic nenasvědčuje tomu, že se lovosický městský tisk odmlčí. Mělo osm stran s asi polovinou textu dnešní stránky a křížovku přes celou zadní stranu. Nulté číslo lovosického dneška bylo rovněž osmistránkové, ale textu již v něm bylo více, bylo prakticky bez ilustrací. Na titulní straně bylo pana Šandy úvodní slovo, na druhé pak rozhovor měsíce s tehdejším purkmistrem, panem Novákem, zprávy z radnic. Pokračují článkem paní Letošové o Velikonocích a prezentací DDM – ELKO. Na vnitřní dvoustraně jsou zprávy z Městské rady, Kulturní okénko ing. Hozmanové, nepodepsaná recenze divadelní hry, stať o sloučení dvou základních školod paní Šantorové. Pár inzerátů mezi článečky o knihách v knihovně, návštěvě sportovců u starosty a zahrádkařským okénkem uzavírá slovo šéfredaktora, ing,. Jiřího Hrdiny. Na zadní straně křížovka s vtipem a dubnové pranostiky. Dejte si čas a porovnejte oboje noviny a tím si uděláte obraz o jejich vývoji. Inženýr Hrdina může být se svou prací spokojen.

Já jsem jen nastoupil do rozjetého vlaku za jízdy, naštěstí jsem na schůdcích neuklouzl....

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4