Lovosický dnešek

Květen 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Lovosická střední škola má komplikovaný název, ale funguje bez problémů

Po povodních v roce 2002 bylo rozhodnuto o sloučení třech lovosických středních škol a učilišť, jednalo se o Střední odborné učiliště zemědělské, Střední odborné učiliště Terezínská a Střední průmyslovou školu chemickou. Nový subjekt byl nazván Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Osvoboditelů 2, Lovosice. Počet žáků nové školy se měl pohybovat kolem 600, takže by se měl nový subjekt zařadit mezi vůbec největší v Ústeckém kraji (a délkou názvu školy určitě mezi kuriozity). Ředitelem nově vzniklé příspěvkové organizace byl Radou Ústeckého kraje jmenován 3. června 2003 Mgr. Petr Holvek.

Končí druhý školní rok působení nového školského subjektu v Lovosicích, proto jsem se ředitele školy, Mgr. Petra Holveka, dotázala na úspěchy i případné nezdary uplynulého období a výhled do budoucna.

Kolik je ve škole celkem žáků? Jaké jste zájemcům o studium na Vaší škole nabídli studijní a učební obory, chystáte nějaké nové?

Ve všech školských subjekt je nyní přibližně 500 žáků (kapacita celé školy je asi 600 studujících).Pro školní rok 2005/2006 nabízí SPŠ dva čtyřleté studijní obory s maturitou Aplikovaná chemie a Analýza potravin a SOU nabízelo 7 tříletých učebních oborů s výučním listem (Zahradník-Zahradnice, Opravář zemědělských strojů, Automechanik, Autoklempíř, Truhlář-pro výrobu nábytku, Zámečník a Operátor skladování).

Od 1.9.2006 jsou se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zařazeny do sítě škol dva nové studijní obory, a to Technické lyceum a AUTOTRONIK. Technické lyceum je čtyřleté odborné studium s maturitou určené pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy a absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách zejména technického směru, případně na Vyšších odborných školách. Vyučovány budou například předměty elektrotechnika, technická mechanika, deskriptivní geometrie, prostředky projektování a konstruování pomocí počítačové grafiky. Studijní obor AUTOTRONIK poskytuje rovněž úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a je zaměřen na elektronické systémy osobních a nákladních automobilů. Tento obor bude v Ústeckém kraji otevřen pouze na Středním odborném učilišti technickém v Chomutově a u nás, v Lovosicích. Získání tohoto oboru pro naši školu lze považovat za velký úspěch. Tím rozšiřujeme nabídku studijních oborů, ukončených maturitní zkouškou. Tato studia nabídneme již na podzim r. 2005.

Může žák po ukončení tříletého učebního oboru pokračovat nástavbovým studiem s maturitou, pokud ano, jaké je zaměření studia?

Absolvent tříletého učebního oboru může pokračovat na SOU v denním nástavbovém studiu, které je dvouleté. Pro školní rok 2005/2006 nabízí naše škola nástavbové studium v oboru Zahradnictví a Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství. Podmínkou je získání výučního listu v oboru.

Některé obory Odborného učiliště byly určeny i pro žáky s nedokončenou školní docházkou a absolventy speciálních škol; je na Vaší škole nějaký obor i nyní?

Pro žáky z 9. tříd speciálních škol jsou přednostně určeny tříleté učební obory s výučním listem v oboru Květinářské a aranžérské práce, Opravářské práce a Kuchařské práce vyučované na Odborném učilišti. Dvouleté učební obory s výučním listem Technické služby v autoservisu a Zahradnická výroba na Učilišti jsou pro žáky vycházející ze 7. a 8. tříd po ukončení devítileté školní docházky.

Na jakých místech probíhá teoretická a praktická výuka?

Teoretická výuka probíhá na zámku a v budově průmyslovky v Lovosicích. Praktická výuka truhlářů a opravárenských oborů ve Vrbičanech, zahradnických oborů v Litoměřicích.

Jak dopadly přihlášky do školy pro školní rok 2005/2006? Kolik budete mít asi žáků?

Na školu přišlo celkem 219 přihlášek, 25 na SPŠ. Největší zájem je o obor Truhlář a Automechanik, minimální o (podle zájmu firem v okolí však atraktivní) obor Operátor skladování. Zájem uchazečů nás příjemně překvapil.

Původně měly školy dva Domovy mládeže, jak je tomu v současnosti? Snížily se náklady na profesní přípravu jednoho absolventa, jak bylo při slučování škol předpokládáno?

Domov mládeže v Litoměřicích prodal zřizovatel v dražbě, lovosický Domov mládeže byl zachován pro přespolní studenty. Ekonomické ukazatele se zlepšily, nyní je pouze jeden ředitel, jeden zástupce ředitele pro odborný výcvik a dva zástupci pro teoretické vyučování a jedno ekonomické oddělení atd.

Část Vašeho školského subjektu, Střední průmyslová škola, reprezentovala litoměřický okres v krajské soutěži na vypracování malých energetických auditů. Co vlastně vypracovali za studii?

Žáci SPŠ Václav Fejgl a Veronika Patáková se zúčastnili projektu Úspory energie na školách. Formou samostatné studentské práce provedli tzv. energetický audit budovy v Krátké ul. 7, tento audit 24. února 2005 obhájili a získali pro školu 4. místo a cenu 1.000,- Kč na realizaci energetických úsporných opatření na škole.

Žáci (tedy převážně žákyně) oboru Květinářské a aranžérské práce vyhrávají téměř každým rokem různé celostátní soutěže. Můžete se pochlubit nějakým úspěchem z poslední doby? Překrásný musel být i jubilejní čtyřicátý Zahradnický ples v sále Lovochemie, kdy budoucí maturanti předvádějí veřejnosti své umění v praxi.

Naše děvčata se zúčastnila v listopadu 2004 soutěže v aranžování květin Soběslavská růže a obsadila přední místa. Soutěžilo se ve třech disciplínách a to Fantazie, Ozdoba klobouku a Květina má vyjádřit své prázdniny. Jeli bychom i na Děčínskou kotvu, ale každá soutěž je velmi finančně náročná. Co se týče plesů, kromě našeho vyzdobili žáci i sál Lovochemie pro firemní ples, výzdoba se též velmi líbila.

Soutěžili i žáci dalších oborů (třeba truhláři nebo automechanici)?

I zde se můžeme pochlubit úspěchem. V soutěži Automechanik - junior, kterou pořádala SPŠ v Chomutově, ve které soutěžilo 21 škol, se umístili naši žáci v první polovině startovního pole, nejlépe v  bývalém okrese (před Litoměřicemi, Roudnicí, ale i Ústím nad Labem). Truhláři budou soutěžit v květnu na Zahradě Čech v rámci výstavy Bydlení a interiér.

V poslední době získali Vaši žáci oboru pro výuku dva vozy Škoda Octavia. Jezdíte také do Mladé Boleslavi nebo jiných automobilek na exkurze?

V poslední době jsme začali spolupracovat se Škodou AUTO Mladá Boleslav, a.s. Jako učební pomůcku jsme za nízkou cenu získali poslední benzinový model s plným vybavením Octavia Combia a  závodní prototyp Octavie s dieselovým motorem, jakož i nejnovější motory a převodovky různých typů. Do Mladé Boleslavi jezdíme na exkurze pravidelně, vybraní žáci se jedenkrát v roce podívají buď do výrobních závodů BMW v Düngolfingu nebo do výrobního závodu Audi v Ingolstadtu a nebo do VW v Wolfsburg. V květnu letošního roku pojedou vybraní žáci do nového výrobního závodu BMW v Regensburgu.

Spolupracujete s nějakou školou obdobného zaměření v České republice či v zahraničí?

V České republice partnera máme, spolupracujeme se SPŠ elektrotechnickou v Ústí nad Labem. V zahraničí jsme v rámci projektu SOKRATES spolupracovali se školou v Chemnitz. Jednalo se o čtrnáctidenní pobyty-stáže pro zahradnické adepty a náklady byly hrazeny z fondů Evropské unie. V letošním roce byla v rámci projektu LEONARDO navázána spolupráce s floristickým ústavem v Drážďanech, granty opět poskytuje Evropská unie.

Co byste si přál, kdybyste potkal kouzelného dědečka, který by Vám chtěl splnit pro Vaši školu vysněné přání?

Toho bych potkal rád, přání bych měl hned tři:

  1. aby celá škola sídlila jako komplex na jednom místě,
  2. abychom měli stálý dostatek finančních prostředků a
  3. aby k nám přicházeli jen ti nejlepší a nejpilnější žáci.
Myslím, že by to dědeček nesvedl.

Co byste chtěl na závěr vzkázat čtenářům našeho měsíčníku?

Přál bych si, aby čtenáři měsíčníku Lovosický dnešek byli příznivci naší školy, navštěvovali naše výstavy a třeba i podpořili nějaké naše akce. Naopak Lovosickému dnešku bych přál dostatek čtenářů a pestrý obsah.

Panu řediteli přeji splnění aspoň jednoho přání a děkuji za rozhovor.

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1