Lovosický dnešek

Červen 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Dům dětí a mládeže ELKO přináší zábavu a poučení dětem i dospělým

Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice sídlí v rohu na Václavském náměstí a je ve tvaru písmena L, odtud ELKO. Spolu s Kulturním střediskem Lovoš a Základní uměleckou školou Lovosice tvoří jeden ze tří hlavních pilířů kultury a zábavného dění v Lovosicích. Ředitelkou DDM byla od 1.9.2000 po odchodu předešlé ředitelky Jany Bartošové na zasloužený odpočinek jmenována paní Venuše Krčmářová. V současné době má ELKO dvě stálé pracovnice, paní Věra Hamerníková se koncem minulého roku vrátila z mateřské dovolené. Na to, co se v ELKU děje, jsem se zeptala paní ředitelky.

Paní Krčmářová, představte se prosím našim čtenářům.

Mnoho let jsem bydlela v Lovosicích, vystudovala jsem zdejší gymnázium a později Střední pedagogickou školu v Mostě. Od roku 1976 do roku 1993 jsem působila jako vychovatelka na 1. základní škole v Lovosicích. Potom jsem se rozhodla, že trochu změním svůj život, odstěhovala jsem se do Litoměřic a ke svým dvěma dcerám jsem si pořídila třetí. Po mateřské dovolené roku 1998 jsem začala pracovat v DDM Elko jako vedoucí zájmových útvarů. Práce tady se mi tak zalíbila, že jsem se při odchodu bývalé paní ředitelky zúčastnila konkurzu na její místo. Jmenována jsem byla,jak už bylo řečeno, v září roku 2000.

Zaměření DDM se dělí v podstatě na dvě hlavní oblasti, pravidelnou činnost a příležitostné akce. Kolik máte v současnosti zájmových útvarů, z kterých jsou oborů a kolik dětí je navštěvuje? Kdy se k vám mohou děti hlásit? Chystáte pro nový školní rok nějaký nový kroužek ?

DDM ELKO zajišťuje výchovně vzdělávací, sportovní a rekreační činnost pro děti a mládež, případně pro jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou sportovní a zájmovou činnost, individuální práce, soutěže a nabídky spontánních aktivit a to během celého roku. Prázdninová činnost se uskutečňuje formou táborů, prázdninových soustředění a krátkodobých akcí pro děti s dosud nevyhraněnými zájmy. V DDM pracují 2 pedagogické pracovnice včetně ředitelky. Obě mají vzdělání odpovídající typu zařízení tj. Střední pedagogické vzdělání v oboru vychovatelství a MŠ. Každá vede zájmový útvar podle svého zaměření a zajišťuje nepravidelnou činnost. V zařízení dále pracuje 26 externích pracovníků, kteří vedou zájmové útvary. Řada z nich spolupracuje s DDM dlouhodobě. Vysoký podíl jejich odbornosti se odráží v úspěších některých kroužků (včelaři, turisté, rybáři, atd…). V současné době máme 32 zájmových útvarů, zapsaných dětí je téměř 500. Děti se mohou hlásit hlavně začátkem září, ale i během celého roku. Pro nový školní rok zařizujeme keramickou dílnu, tak už se těšíme na nový kroužek.

O který kroužek je největší zájem? Je u Vás i výuka jazyků?

Největší zájem je určitě o sportovní kroužky, v budově zejména o hudebně pohybové. Z jazykových jen angličtinu pro předškoláky.

V ELKU je neustále plno, i dopoledne. Které skupiny k Vám docházejí (Rezonance a pod.), slyšela jsem, že je tam někdy přítomen i masér.

Máte pravdu, v pondělí dopoledne zde probíhá Rezonance - je to vlastně klub onkologických pacientů, kteří zde pod vedení paní doktorky Roubíčkové z Ústí nad Labem mohou absolvovat psychologické poradenství a relaxační cvičení, i besedy s odborníky. Je jim opravdu k dispozici masér. V úterý dopoledne se zde schází na „cvičení pro dříve narozené“ Svaz postižených civilizačními chorobami. Kdokoliv se k oběma skupinám může přidat.

Chystáte o prázdninách příměstské tábory? Pokud ano, v kterém termínu, a jaká bude asi jejich náplň?

Příměstské tábory máme připravené od 11.7.do 19.8. V každém týdnu je naplánován jeden celodenní výlet, jeden sportovní den, spousta vycházek do okolí, hry a soutěže venku i v budově DDM. V případě pěkného počasí se chodíme koupat.

Chtěla bych touto cestou upozornit všechny rodiče, že musí své dítě přihlásit závazně do 10.června, protože v případě malého zájmu bude příměstský tábor v daném týdnu zrušen. Kromě příměstských táborů nabízíme dětem letní tábor ve spolupráci s DDM Litoměřice ve dnech 10.8.-23.8. v Roželově u Rožmitálu. Další tábory pořádají naši turisté a rybáři.

Kterou akci v tomto školním roce (září 2004-srpen 2005) považujete zatím za nejzdařilejší?

Na to je těžké odpovědět. Co do počtu účastníků to jsou určitě čarodějnice, ale je hodně dalších pěkných akcí. Za sebe bych mohla jmenovat Miss poupátko, nebo přírodovědnou poznávací soutěž Elko kvete a Lovosickou vánočku (turistický pochod na Lovoš).

Lovosické čarodějnice zdárně odletěly, ty ELKO pořádá ve spolupráci se ZUŠ Lovosice. Jako obvykle tam bylo kolem 2 000 návštěvníků. Proběhly také Májové oslavy. Nyní prý chystáte nějaký netradiční Den dětí. Kdy se bude konat a co je na něm tak nového?

Myslím, že letošní čarodějnice trhly rekord v počtu návštěvníků. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi s touto akcí pomáhají a zejména pochválit za krásně postavenou hranici pracovníky komunálních služeb MÚ.

Protože město uvolnilo pro děti více finančních prostředků, mohly jsme přijmout nabídku agentury Shaker. Ta má připravený na čtvrtek 2. června dvouhodinový pořad plný soutěží, písniček a kreslených postaviček z kouzelného světa WALTA DISNEYE. Dětem se určitě zalíbí nový styl, legrační a vynalézavý. Kačerovský svět k Vám přiveze 1000 cen a tři horská kola, jako hlavní ceny TŘÍ HLAVNÍCH SOUTĚŽÍ O HORSKÁ KOLA KAČERA DONALDA.

DEN DĚTÍ budou letos slavit v Lovosicích spolu s našimi dětmi JAKUB TŘASÁK – moderátor, PES PLUTO, KAČER DONALD, MICKEY MOUSE, SLEPIČKA MEGÍ, MARTA VANČOVÁ – PRINCEZNA a mnoho dalších aktérů.

V ELKU také již několik let funguje tzv. Baby studio. Můžete přiblížit našim čtenářům, co to je a jaký má úspěch?

Naše Baby studio je vlastně jakási obdoba mateřského centra. Dvakrát týdně dopoledne mohou přijít rodiče, kteří jsou s dětmi na mateřské dovolené, k nám do DDM. Tady mají k dispozici prostory a  hračky. Smyslem celého dopoledne je zvykání dětí na kolektiv nenásilnou formou - s přítomností rodičů. Nenutíme jim žádnou organizovanost. Děti si hrají a rodiče se mohou občerstvit a vyměňovat si zkušenosti s výchovou.

Úspěch má Studio velký, přihlášených máme více než 50 rodičů, ale naštěstí se různě střídají podle jejich možností a chuti, protože přihlášení neznamená pravidelnost, stejně jako maminkám necháme na uvážení, jestli přijdou v 8 nebo třeba až v 10 hodin.

Pořádáte také některé výstavy (nedávno proběhla výstava kraslic), chystáte nějakou další ještě letos?

Výstavu už v letošním školním roce nechystáme.

Budete organizovat v září opět Běh Terryho Foxe v Oparně?

Tuto humanitární akci jsme v letošním roce přesunuli do Lovosic. Musíme využívat naší krásně upravenou Osmičku. Zveme již dnes všechny, kteří chtějí něco udělat pro své zdraví a zároveň přispět na léčbu rakoviny, na sobotu 17.září.

Co chystáte pro děti a mládež na Václavskou pouť ?

Určitě pozveme Sváťovo dividlo s loutkovou pohádkou, pro malé děti budou v parku sportovní netradiční atletické soutěže. Odpoledne bude oblíbená soutěž v rychlosti pojídání koláčů.

Ve spolupráci s DDM se v Lovosicích pořádají i další velké akce – festival Hašmar a pochod se soutěžemi Lovosická vánočka. Kdy se letos HAŠMAR uskuteční ?

Hašmar začína letos ve stejný den jako Den dětí, tedy 2.června hašmarovskou hospodou. Hlavní program bude v pátek a v sobotu, sledujte plakáty, k 10. výročí tohoto festivalu jsme pozvali i skupinu Kamelot. Lovosická vánočka je vždy první prosincovou sobotu.

Chystáte pro naše děti i dospělé občany něco zajímavého mimo Lovosice, nějaký kulturní zájezd či něco podobného?

Chtěly bychom uskutečnit zájezd do Prahy na lední revue a do virtuálního kina.

Co byste chtěla v Lovosicích změnit, zlepšit, uspořádat, máte slovo:

Už jsem se zmínila o nově zrenovovaném přírodním areálu Osmička, který využívá mnohem více občanů. Chybí mi tu už jen dětské hřiště s prolézačkami. A pak mě ještě mrzí, že se nepodařilo uskutečnit návrh kulturní komise zřídit v Lovosicích jako součást kulturního střediska kinokavárnu a stálou výstavní síň.

Musím s Vámi než souhlasit, nějaký druh promítání opravdu v Lovosicích chybí, byl to hlavní bod v Anketě pro trávení volného času mládeže, který uskutečnila koordinační skupina pro Děti, mládež a osoby ohrožené drogou. Z 289 dotázaných jich 116 uvedlo chybějící kino! Doufejme, že snad časem k zřízení kinokavárny dojde.

Paní ředitelce děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru při všech pořádaných akcích.

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1