Lovosický dnešek

Srpen 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Nový dům pro lovosické seniory

Česká populace stárne, rodí se málo dětí. Každým rokem přibývá důchodců (v Lovosicích je podle počítače z evidence obyvatel 1976 osob nad 60 let). Aby mohla být uspokojena většina zájemců o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (dále DPS), bylo rozhodnuto postavit v bezprostřední blízkosti původního „pečováku“ nový objekt. Ten byl v prosinci 2004 zkolaudován a v lednu 2005 se do něj nastěhovali noví obyvatelé. Vedoucí pečovatelského dvojdomu je Libuše Haufová, kterou jsem požádala o podrobné informace k chodu obou budov a o životě seniorů v Lovosicích.

Otázka pro řadu budoucích zájemců nejdůležitější: jak se podává žádost, co musí obsahovat (musí být žadatel pouze z Lovosic?), jaký musí být zdravotní stav žadatele - může to být třeba vozíčkář nebo diabetik ?

Žádost o přijetí do DPS se podává na odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Lovosice u vedoucí paní Evy Rudikové. Do DPS mohou být přijímáni žadatelé bezdětní a bez příbuzných nebo ti, kteří nemají prokazatelně blízkou osobu, jež by byla schopna o ně pečovat, a jejich zdravotní stav jim nedovoluje zajistit si základní péči o svou osobu. Péče v DPS nemůže být ale poskytována starým občanům trvale upoutaným na lůžko (zde připadá možnost žádosti o Domov důchodců) a duševně chorým, kteří potřebují trvalý dohled. Diabetik ani vozíčkář není kontraindikace k přijetí do DPS, několik obyvatel s touto diagnózou v DPS je.

Umístěním do DPS nelze v žádném případě řešit pouze bytovou otázku. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví přijímá žádosti pro občany s trvalým bydlištěm na území města Lovosice a občany s trvalým bydlištěm mimo město, ale v působnosti Městského úřadu v Lovosicích. Přednostně se umisťují občané, kteří již mají zavedenou pečovatelskou službu a mají horší bytové podmínky o umístění občana do DPS rozhoduje rada na návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Je pravdou, že žadatel musí zaplatit 20.000,- Kč? V jakém případě je platit nemusí?

V současnosti se žádný poplatek neplatí a v blízké budoucnosti se o jeho zavedení neuvažuje.

Kolik bytů (a jakých) je v původní budově a jaké byty jsou v budově nové? Mají stejné vybavení (např. sprchový kout, kuchyňskou linku aj.)? Jsou nájmy v obou budovách stejné a jak je nájem vysoký?Je v obou budovách výtah?

V původní budově je 31 bytových jednotek, které se stále opravují a vylepšují novými kuchyňskými linkami, novým hygienickým zařízením, podlahovou krytinou apod. Na společné chodbě jsou dvě koupelny pro každé patro, vybavené vanou, sprchovým koutem a umyvadlem. Navíc je zde vybudována bezbariérová koupelna pro vozíčkáře.

V nové budově je 24 bytových jednotek, z nichž je 6 bytů bezbariérových pro tělesně postižené klienty (např. pro vozíčkáře) a 2 byty pro manželské páry. Tyto byty mají kromě kuchyňské linky a sociálního zařízení v bytě navíc balkon a zavedenou pevnou telefonní linku.

Nájemné a úhrada za služby spojené s udržováním bytu v obou DPS se stanoví výpočtem podle platných vyhlášek a předpisů. Ve starém DPS se průměrně platí nájemné kolem 1 000 Kč, v novém 1 500 Kč, pro manžele 1 800 Kč (+ zálohové platby za elektrickou energii a vodu). Plyn zde nemáme z bezpečnostních důvodů. Výtahy samozřejmě v obou domech jsou, bez nich by to nebylo možné.

Jaké je složení obyvatel (muži, ženy, manželské páry)? Kolik let je nejstaršímu obyvateli? Kolik obyvatel je z Lovosic?

Je zde 37 žen, 16 mužů a 2 manželské páry; 33 obyvatel pochází z Lovosic. Nejstarší obyvatelkou a naším sluníčkem je paní Františka Danišová, které bude v listopadu 94 let.

Jaké jsou nové společné prostory (prý se tam nechá i cvičit)? Je v nové budově společenská místnost společná pro oba domy? Původně měly být „pečováky“ propojeny tunelem, postaví se alespoň dodatečně? Je tam nějaké atrium či možnost posezení v zahradě?

V novém DPS je velká společenská místnost, kde se konají veškeré společenské akce včetně cvičení pro seniory. V původní staré společenské místnosti se scházejí obyvatelé obou DPS, kde se věnují ručním pracím – keramika, malování a podobné aktivity. V místnosti, kde se dříve scházel Klub důchodců, se nyní konají schůzky Svazu tělesně postižených. Tunel, který měl spojovat obě budovy, nám velice schází a nejenom nám zaměstnancům, ale také obyvatelům obou DPS. Domnívám se, že na tuto otázku by měl odpovědět někdo jiný a kompetentní k této věci. V areálu nového DPS je krásná a veliká zahrada, která se stále ještě upravuje. Obyvatelé z obou domů si ale již mohou na zahradě odpočinout a posedět na krásných a nových lavičkách.

Jaké pečovatelské služby jsou obyvatelům budov poskytovány? Jsou v Domě s pečovatelskou službou nabízeny i některé další služby (pedikúra, kadeřnice atd.)? Bude v dohledné době pečovatelská služba čtyřiadvacetihodinová?

Většinou se jedná o poskytnutí pomoci při provádění osobní hygieny, zajištění nákupů, pochůzek, obstarávání a podávání léků, dovážku a donášku obědů, běžný i velký úklid domácnosti, praní, žehlení a mandlování prádla, doprovod k lékaři, na úřad apod., příprava a ohřátí jídla či jiných úkonů podle potřeb a přání klientů. Větší úklidové práce, jako je úklid po malířích a řemeslnících, se zadávají úklidové službě na náklady pečovaného občana. Úhrada za pečovatelské služby se stanoví výpočtem podle platných vyhlášek a předpisů a ceny jsou stejné pro obyvatele DPS i obyvatele Lovosic bydlících ve svých bytech. Již pravidlem se staly návštěvy kadeřnice a pedikérky, ale musí se dopředu domluvit a objednat. Pečovatelská služba je od 1.3.2005 rozšířena o odpolední služby do 19.00 hodin denně. Podle klientů je zatím služba vhodná a dostačující. 24hodinová služba není potřebná a žádaná; byl by to již jiný typ služby jako je v domově důchodců, a to my nejsme. Pokud někdo z obyvatel něco nutně potřebuje, zavolá svou rodinu nebo mou osobu telefonem.

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé životní či sociální situaci využívat pečovatelských služeb, které poskytují pomoc a dovolují pečovanému klientovi žít běžným a plnohodnotným způsobem.

Kolik je v DPS zaměstnanců (pečovatelky, nějaký domovník či údržbář – co když někomu v noci začne téct voda apod.)?

V obou domech pracuje 6 pečovatelek, údržbáře ani uklízečku nemáme.

Budou stravovací služby výhledově poskytovány i v sobotu a v neděli?

Strava je smluvně zajišťována z Centrální školní jídelny, se kterou je dlouhodobě dobrá spolupráce. V sobotu a v neděli si vaří lidé sami, protože v tomto zařízení musí být trochu soběstační, jinak by tu nemohli bydlet. Anebo jim jídlo zajistí příbuzní. Mé přání do budoucna je, vybudování jídelny pro důchodce, kde by byl celoroční provoz.

Jak často dochází do DPS lékař? Nebo všichni obyvatelé docházejí za svým praktickým lékařem podle svého výběru?

Pravidelně jsou zde zajišťovány návštěvy praktických lékařů a obyvatelům je ponechána svobodná volba při jejich výběru. V případě potřeby jsou obyvatelé DPS převáženi sanitou, jak k praktickému lékaři, tak na odborná vyšetření či do nemocnice. V noci, v sobotu a v neděli je možnost dovolání lékaře nebo záchranné služby telefonem.

Může mít obyvatel DPS nějaké zvířátko (morče, rybičky, psíka nebo kočičku)?

Domnívám se, že pes ani kočka nejsou vhodní pro tento typ bydlení a že většina obyvatel by nesouhlasila, aby tato zvířátka pobíhala po domě.

Může si dát své prostory třeba vymalovat (nebo vytapetovat) podle svého?

Byt si každý může vymalovat podle svého uvážení a vkusu, toto není omezeno.

Odbor sociální a zdravotnictví pořádá spolu s  Domem pečovatelské služby občas poznávací zájezdy a zájezdy do divadel. Chystáte něco v dohledné době (do konce roku)?

O tyto jednodenní zájezdy je opravdu veliký zájem, navštěvujeme hojně zámky a města, kde je něco zajímavého a pozoruhodného. Teď v měsíci květnu jsme navštívili zámek a město Litomyšl, kde se narodil známý hudební skladatel Bedřich Smetana. Po prázdninách plánujeme návštěvu divadla (Louny, Most či Ústí nad Labem) a ještě jeden jednodenní výlet na zámek, někde zde poblíž, podle přání výletníků.

Na konec máte jako všichni dotazovaní možnost vyslovit se obecně k dění v Lovosicích – co se Vám líbí, nelíbí, co Vám zde chybí ..., máte slovo.

Nemusím chodit moc daleko pro své přání. Přála bych si, aby se brzo upravily a dodělaly zelené plochy kolem DPS, opravila se silnice a uskutečnil přechod suchou nohou mezi oběma DPS. Ale nejdůležitějším přáním je přání pro nás pro všechny, abychom byli všichni zdraví a zajistili našim seniorům klidné a důstojné stáří.

Pevně věřím, že se paní Haufové všechna přání vyplní a děkuji jí za rozhovor.

Eva Hozmanová.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1