Srpen 2005 Lovosický dnešek - Strana 4

Z okolí Lovosic

Krátce z Lovosic i Lovosicka

Obec Lhotka má nové dětské hřiště, ve středu 22.6. bylo zkolaudováno a od soboty 25.6. je otevřeno pro děti. Hřiště je oploceno a nachází se uprostřed obce vedle Pečovatelského domu. Pozemek původního hřiště dostal majitel v restituci a později ho prodal. Výstavba nového hřiště byla hrazena obcí a stála asi milion korun.

V pondělí 27. června, v Den památky obětí komunistického režimu, bylo u pamětní desky na 4. ZŠ v Lovosicích vzpomenuto památky lidí, kteří byli na bývalém soudě podrobování krutým výslechům a odsuzováni k nespravedlivým trestům. Pietního aktu se zúčastnili členové Konfederace politických vězňů Vladimír Chlupáč, Milada Křížová a další, starosta města Lovosice Jan Kulhánek, ředitelka 4. ZŠ Helena Bušková a paní učitelka Brodilová se svojí třídou. Předseda litoměřické organizace Konfederace politických vězňů Chlupáč ve svém projevu připomněl památku doktorky Milady Horákové, která byla v tento den před 55 lety na dvoře pankrácké věznice popravena. Byl skutečně překvapen, když mu děti sdělily, že byly na exkurzi na Pankráci a že je jim jméno hrdinky známé.

Obec Lukavec prožila v posledním měsíci dvě události, jednu špatnou a jednu dobrou. Ráno 26. května vjel podnapilý řidič i s kamionem do domu Frankových a značně ho pobořil; na dům bylo vydáno povolení k demolici a bude muset být zbourán. Oprava by byla velmi neekonomická. Co řidič v Lukavci s kamionem pohledával, neví asi pořádně ani on sám.

Druhá událost byla ale veselejší. Po povodních před čtyřmi lety se náš Lukavec dočkal pomoci ve výši 400 000,- Kč od obcí stejného jména. Byl to Lukavec u Hořic, Lukavec u Pacova a Lukavec u Fulneku. Obce se spřátelily, letos se setkání uskutečnilo v Lukavci u Fulneku, který není samostatnou obcí a spadá pod Fulnek. Víkendový program proběhl 27. června a 28. června. Příští rok se Lukavce setkají v Lukavci u Hořic.

Obec Vchynice oslavila 18. června 2005 800 let první zmínky o obci. Oslavy byly zahájeny slavnostní bohoslužbou. Po 12. hodině se uskutečnil sraz asi 250 těch nejrůznějších motorek (jely nám v Lovosicích pod okny, tak jsme většinu z nich viděli). V rámci hlavního programu byla představena nová vlajka a erb Vchynic a konal se slavnostní průvod obcí. K poslechu a dobré náladě přispěla i dechová hudba kapelníka Turka a skupina Enkláva band ze ZUŠ Lovosice. Na oslavy dorazili také účastníci protidrogové akce „Cyklo-běh za Českou republiku bez drog“, na zaplněné návsi rozdali literaturu proti drogám a promluvili o svém přání, aby se žilo bez drog.

Konal se rovněž dobový jarmark s ukázkami tradiční řemeslné výroby. Hostem oslav byl též lovosický starosta Jan Kulhánek. Večer byla ještě uspořádána zábava, na které hrála skupina Vitamín.

Soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje se z Lovosicka kromě Siřejovic, o kterých píšeme jinde, zúčastnila také obec Slatina. I ta uspěla a obdržela diplom za rozvoj obce, asi zásluhou výstavby povodňových domků a celoročního provozování hiporehabilitačního centra Valdek.

8.5. se konalo okresní kolo Svojsíkova závodu ve Vědomicích. Zúčastnilo se ho celkem 9 hlídek (6 členných týmů) skautek a skautů z Litoměřic, Lovosic a Roudnice nad Labem. Obě lovosické hlídky ze Šipky, dívčí i chlapecká, postoupily do krajského kola, které se uskutečnilo 10.6. v Mentaurově. Blahopřejeme!

Hz

 

Přívoz bude jezdit do konce září

Od 1.6. zkušebně, v sobotu 4. června pak již řádně byla zahájena v letošním roce přeprava cestujících mezi Lovosicemi a jezerem v Píšťanech. Jak mi sdělil převozník pan Stanislav Svoboda, o prvním víkendu příliš cestujících nebylo, ale s narůstajícími vedry zájem patřičně vzrůstal. O tropickém víkendu 24. a 25. června se svezlo na jezero přes 200 osob. Loď Tramín jezdí od 8 hodin v půlhodinových intervalech, pokud je potřeba, tak nepřetržitě. Převozníci, kteří se střídají se dva, vozí zájemce i jejich kočárky, kola a psy; dospělý zaplatí 12 a dítě 7 korun, převoz kola stojí pětikorunu. Do lodi se vejde dvanáct cestujících.

Pan Svoboda mě také informoval, že u přístavu málem došlo k neštěstí. Přivezl si balík slámy, který uložil pod rampu. V noci z pondělí 27. června na úterý náhle začalo hořet a přivolaní hasiči objevili v balíku propan-butanovou láhev. Jen díky rychlému zásahu nedošlo k výbuchu a třeba i tragédii. Měl to být atentát na přívoz nebo jen pouhá (ale pořádně hloupá) klukovina? Případ byl vyhodnocen jako přestupek, pachatel neznámý!

Hz

 

Siřejovice opět slaví úspěch v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje

Jedenáct obcí se v letošním roce přihlásilo do soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje. Jak nám potvrdila místostarostka obce Ing. Lenka Feiklová, Siřejovice letos získaly zelenou stuhu, ocenění za péči o zeleň v obci. Ovšem i v loňském roce obec v této soutěži bodovala - získala Fulínovu cenu za výzdobu obce.

Siřejovice se vůbec snaží, aby jejich obce poskytovala svým občanům kvalitní zázemí. Vesnice dokončila vybudování splaškové kanalizace s přečerpávací stanicí, kolaudace proběhla 12. července. Na výstavbu přispěl Státní fond životního prostředí částkou 3 100 000 korun a Severočeská vodárenská společnost třemi miliony. Finanční prostředky přišly i z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

V závěru května obec dokončila úpravy parku v blízkosti pomníku obětem první světové války, který byl postaven v roce 1925 a při tradičním májovém průvodu se u něj uskutečnil pietní akt. Vesnice také každoročně společně staví a kácí máj, to už se dnes tak často nevidí. V srpnu se chystají na vybudování chodníků v dolní části obce, v červenci čekají stavební povolení. Chodníky budou ze zámkové dlažby stejně jako v horní části obce, kde již byly položeny. Příští rok hodlají ještě vrátit původní podobu budově Obecního úřadu Siřejovice, projekt je již připraven. Držme jim palce, ať je obec ještě hezčí a ať se v ní občanům dobře žije.

Hz

 

Děčany, Solany, Lukohořany, Semeč v proměnách času a současnosti

Obec Děčany si objednala u historika Oldřicha Doskočila, litoměřického kronikáře a pracovníka Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích, publikaci o historii a současnosti obce. Děčany jsou spádovou obcí s jedním obecním úřadem pro sídelní aglomeraci Děčany, Semeč, Solany a Lukohořany. Knihu vydalo nakladatelství Oswald Praha v roce 2004 v edici Vlastivědné práce jako svazek č. 2 pro obec Děčany. Publikaci si lze objednat na adrese Obecní úřad Děčany, 411 15 Třebívlice.

Všechny čtyři obce byly české, pouze v Semči žila nepatrná německá menšina. Zdrojem poznání minulosti (od středověku) byly místní kroniky, kroniky různých zájmových sdružení a vzpomínky pamětníků. Součástí knihy jsou i dobové dokumenty a fotografie. Každé vesnici je věnována jedna kapitola, v níž je dále popsána činnost jednotlivých spolků – hasičů, myslivců a pod. Historie obcí je popsána od dob nejdávnějších po současnost – rok 2003. Probráno je zde ledacos, počasí, ochotnické spolky, plesy, výstavba čističky odpadních vod, slavní rodáci, vznik Církve československé v Solanech, o původu hrušky solanky a mnohé zajímavé události ze života těchto obcí. Fotografie pocházejí převážnou měrou ze soukromých sbírek občanů, tím jsou zajímavější. A poutavé jsou příběhy slavných – malíře Václava Honsy 1859 -1913) či skladatele Josefa Kalacha (1901-1967) z Lukohořan, ale i dalších obyvatel popisovaných obcí. Jak v úvodu píše starosta Karel Klupák, historie obcí má být zachována pro budoucí generace. Publikace je doplněna pasáží o hradu Hazmburk, který je dominantou oblasti.

Kniha je opravdu velmi zajímavá, zvláště pro četné citace z kronik a jiných pramenů. Autor uvádí, že kniha tohoto druhu nebyla zatím napsána. Publikace, která se zabývá novodobými dějinami čtyř malých obcí na velké ploše, je tedy průkopnickým činem. Lze ale říci, že se autorovi povedla a že se Děčany mají čím pochlubit.

Zájemci o dobu starší nechť se obrátí na publikaci Oldřich Kotyza: Obnova venkova (Zpravodaj venkova), Třebívlicko, Podsedicko, Libčevesko, Praha 1996.

Hz

 

Dostaveníčko ve Vrbičanech

Občané obce Vrbičany se řádně připravili na den 25.června 2005, aby si připomněli 780 let založení obce. Samozřejmě, že nechyběli ani rodáci a tak na místním hřišti, kde se vše odehrávalo, trávilo krásné teplé odpoledne více jak 750 občanů. Pro všechny byl připraven hezký program a malé občerstvení. Večer byl potom zakončen mohutným ohňostrojem.

Takto se to dá popsat ve zkratce. Ale ono to nebylo tak jednoduché a krátké. Proto trochu jinak. Obecní zastupitelstvo naplánovalo a schválilo oslavy a potom se již vše začalo rozjíždět. Cílem bylo najít co nejvíce kontaktů na rodáky z obce, na hudební skupiny, zajištění občerstvení, posezení, dětské atrakce a mnoho jiných dílčích starostí.

Jak to dopadlo? Inu – podařilo se !

Tak to hodnotili jak domácí, tak rodáci. Nikomu nevadil ani horký vzduch, ani to, že ho dvakrát zchladil liják. Začalo se již v pátek taneční zábavou v novém sále, kde hrála skupina ELMEX. V sobotu potom ve 13 hodin prošel obcí průvod za účasti mažoretek z Libochovic, do kroku hrála dechová kapela pana Turka. Ten den se zastávkou u pomníku obětí I. světové války skončil na místním hřišti. Zde mažoretky měly na umělém parketu působivé vystoupení, k čemuž přispěla vystoupení těch nejmenších.

Po krátkém zahájení pana starosty, který přivítal všechny přítomné, koncertovala dechová kapela, kterou vystřídal místní kouzelník. Zlatým hřebem programu bylo vystoupení dvojice umělců Náhlovský - Mladý. Tato část oslavy se odehrávala na malém plácku obroubeném 12 stany, které chránily občany střídavě před sluníčkem i deštěm. Za stany potom byly dětské atrakce (skákací hrad, motorky, bazén plný kuliček a jiné). Zde si děti vydržely hrát až do večera. Mezitím bylo mezi dospělými vylosováno 10 šťastných občanů a rodáků, kteří získali hodnotné ceny, když hlavní výhrou byl televizor. Následoval »Vrbičanský pětiboj«, kterého se zúčastnilo 17 smíšených dvojic. Ty měly za úkol soutěžit a zároveň pobavit ostatní. Pro ty, co netuší co obnáší Vrbičanský pětiboj: Soutěží se v netradičních disciplínách, jako je například hod vajíčkem na dálku, kde jej musí druhý soutěžící chytit, odvézt partnera, ale spíš partnerku na kolečkua podobně. I zde se soutěžilo o pěkné ceny, jako je DVD přehrávač, nebo mobil. Poté si přišla na své i ta mladší věková skupina, když na podium nastoupila skupina Paradox. Nálada některým vydržela až do ranních hodin. Zkrátka vydařený den.

Druhý den většina účastníků litovala, že není pokračování, ale to příští bude tak za 20 let…

-hen-

(Poznámka redakce: soudě podle letošní slávy těch osmset let Vrbičan bude událost století. Přejeme panu starostovi, který tento článek napsal, abych se těch vrbičanských osmiset let ve zdraví dožil...).

 

V obci Černiv je památný strom jilm vaz

Obec Černiv spočívá v mělké údolní nivě Podsedického potoka v nadmořské výšce 185 m n.m., asi 4 km severně od Libochovic a 6 km jihovýchodně od Třebenic. Koryto Podsedického potoka protíná Dlažkovice, Sedlec, Černiv a z levé strany severně od Libochovic zaúsťuje do Klapského potoka. Pod obcí je na levém břehu Podsedického potoka les Hájek a od něj asi 500 m jižně se nachází lokalita stepního charakteru, Spravedlivá. O původu názvu obce není nic známo, ale je možné, že jméno pochází od tmavé barvy půdy v okolí vsi. Tzv. „Třebenská kronika“ z r. 1434 uvádí Černevo, donedávna se užíval název Černivo. V roce 1144 věnoval kníže Vladislav II. (pozdější král Vladislav I.) ves spolu s Chotěšovem a Vrbičany nově založenému klášteru v Doksanech. Další zmínka o obci je na listině z roku 1307, kterou se potvrzuje prodej obce doksanským klášterem Michalovi, rychtáři v Libochovicích.

Ves se postupně stala vlastnictvím Zajíců z Hazmburka, od roku 1559 Lobkoviců, od roku 1597 Zikmunda Báthoryho, od roku 1613 Šternberků a konečně roku 1676 Dietrichsteinů. V roce 1848 se osamostatnila. V té době ve vsi žádný panský dvůr nebyl, jádrem osídlení byla panská myslivna č.p. 15. Ve struktuře obce jsou zřetelné dvě návsi: Horní, kde stojí pod památným jilmem vazem, asi 300 let starým, kamenný kříž z roku 1833, který nechala postavit rodina Králů po cholerové epidemii a Dolní, kde je kaple Nejsvětější Trojice z 2. poloviny 19. století. V kapli se občas konají církevní obřady.

Na polní cestě asi půl km od obce je socha sv. Jana Nepomuckého. Je rustikálním dílem provinčního kameníka asi z doby kolem roku 1800. Soška měří 107 cm, kamenný blok sloupku 113 cm a podstavec 107 cm.

V komunálních volbách 2002 bylo v obci zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo. Starostou obce je Petr Vít, zástupcem starosty Josef Záruba. K občanské vybavenosti patří obecní úřad umístěný v bývalé škole, dvě hospody, Špuntárna a U Fleků, obchod smíšeným zbožím a požární nádrž. Škola v obci vznikla v roce 1914, zrušena byla v roce 1961. Obec má zavedeno centrální zásobování pitnou vodou místním vodovodem a existuje zde rovněž dešťová kanalizace, ale není napojena na čistírnu odpadních vod. V roce 1900 žilo v obci 279 lidí, dnes je zde kolem 140 obyvatel, průměrný věk je 39 let. Pošta je v Libochovicích. V obci je také domácí azyl pro opuštěné kočky LUCKY, který na vlastní náklady a z příspěvků veřejnosti provozuje paní Zárubová. Fotografie a charakteristiky koček a koťat, která hledají nový domov, jsou na její webové stránce na internetu. Zařízení pro kočky v Černivi je jediné na Litoměřicku. Několik občanů podniká, je zde například firma Radek Gazdík – Dodávka a montáže výškových regálů a Autodílna Mareš.

Pracovních příležitostí je přímo v obci málo, a proto se obyvatelstvo věnuje buď zemědělství soukromě nebo jako zaměstnanci či členové Zemědělských družstev v okolí, část jich dojíždí do okolních měst. Územím prochází železniční trať Lovosice - Libochovice, která byla uvedena do provozu v roce 1882 (délka celé trati 14 km). Jezdí zde také pravidelné autobusové linky Litoměřice Bohušovice n./O.– Brozany - Libochovice nebo Lovosice – Čížkovice – Slatina -Libochovice.

V Černivi se narodil P. Josef Tutte, pozdější farář v kostele svaté Ludmily v Praze, arcibiskupský notář a konzistorní rada. Zemřel v roce 1956 a je pohřben na hřbitově v Chotěšově.

Významný je pro obec sportovní život. Působí zde TJ Sokol Černiv, hlavní oblastí zájmu organizace je fotbal. Mužstvo dospělých hraje okresní fotbalový přebor II. třídy, „B“ IV. třídu. Tým starších žáků hraje III. třídu skupinu B. Stará garda hrála ve skupině B. Funguje zde také fotbalová přípravka pro děti z obcí Klapý, Černiv, Slatina, Sedlec, Úpohlavy a města Libochovice.Přípravka Sokola Černiv postoupila do jarních semifinalových soutěží. Fotbal slaví v obci úspěchy. Ve vsi se narodila fotbalová hvězda Roman Týce. Fotbalově záložník vyrostl v Lovosicích a na Spartě a v juniorských letech působil v Liberci. Jeho dalším působištěm je německý Mnichov 1860. Na své rodiště nezapomněl a přispěl na zřízení posilovny, která je umístěna v budově obecního úřadu a je i sponzorem místní fotbalové přípravky.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4