Srpen 2005 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

Stromy Jara Evropy zasazeny

Ve středu 6. dubna se u Základní školy Antonína Baráka konala malá slavnost. Na závěr projektu Den Jara Evropy byly na prostranství před tělocvičnou zasazeny dva javory žlutolisté: jeden jako Strom Ústavy Evropské unie a druhý na počest 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Slavnostního zakončení se zúčastnily dvojice žáků z každé třídy, od prvňáčků po žáky devítek, učitelé a hosté. Ředitelka školy Mgr. Pelikánová v úvodním vystoupení seznámila přítomné s důvodem výsadby stromů a slavnostní atmosféru navodila také recitace Nerudovy Balady májové v podání Silvy Veranjan, vítězky okresního kola soutěže v recitaci. Stromům i žákům příznivý růst pak ve zdravici popřáli hosté, starosta Jan Kulhánek, místostarosta Miroslav Závada a Ing. Pytloun. Závěrem za žáky přečetla Maruška Šírková slib žáků:

„My, žáci Základní školy Antonína Baráka, se budeme starat o oba stromy tak, aby rostly a rozrůstaly se jako se rozrůstá a sílí Evropská unie. Budeme je chránit před poškozením, protože víme, že jsou pro nás symbolem Evropy. Přejeme si, aby trvale zkrášlovaly a ozdravovaly naše okolí.“

Pozn.: My starší si ještě pamatujeme, jak se na podzim roku 1968 sázela v parku před školami Lípa republiky. A nyní po 37 letech sázíme Stromy Evropy. Budou se jednou sázet i Stromy Země, budou někdy státy celé zeměkoule spolupracovat? Dnes to ještě člověku připadá jako science-fiction, ale kdož ví ...

Hz

Veselé loučení s předškoláky v Mateřské škole v Terezínské ulici.

Poslední dny školního roku jsme se snažili 29 předškolákům i jejich kamarádům nabídnout více netradičních činností a výletů – pokud nám to počasí dovolilo. Součástí bylo i slavnostní odpoledne, které se konalo za přítomnosti zástupců Městského úřadu, rodičů a dalších členů rodin. Přišlo i nkolik příznivců naší školy. Sešli jsme se – tradičně – ve školní zahradě. Dešťovou variantu oslav jsme si odmítli připustit. Program zpestřilo vystoupení divadla paní Frištenské. Vyvrcholením bylo pasování předškoláků na školáky. Děti si pak společně s rodiči zazpívaly několik písní a malovaly.

Nejsme příznivci secvičených besídek. Upřednostňujeme u všech činností ve škole a také při přípravě takovýchto akcí vlastní proces tvoření a nejen výsledný produkt. Nadřít vystoupení a pak předvádět vzorně secvičené děti je v rozporu s mentalitou předškolního dítěte i v rozporu s pojetím předškolního vzdělávání. Chtěli jsme a podařilo se nám předvést něco, kdy děti se stávají spolu s učitelkami dramaturgy, režiséry, kostyméry a nakonec samozřejmě i aktéry.

Tak se stalo, že si děti vybraly dobře známou písničku z muzikálu »Pomáda«, která je spolu s tancem oslovily natolik, že je naprosto spontánně každý den při nácviku „vychutnávaly“. Na chvilku si zahrály na „dospěláky“ a pořádně si zařádily: kluci nastoupili v džínových oblecích s nagelovanými vlasy, děvčátka v krátkých sukýnkách a lambadách. Zasloužily si veliký obdiv a nadšený potlesk přítomných diváků.

Součástí oslavy konce školního roku byl i také již tradiční JARMARK s nabídkou dětských výtvarných prací a výrobků z tohoto roku. U šesti takových prodejních stánků jsme strávili příjemné odpoledne.

Ze srdce děkujeme sponzorům za dary a to závodu OPAVIA LU a.s. DELI a pánům Aglerovi a Nekolnému a za účast všem, kteří přišli děti povzbudit ....

Věra Sailerová

Školní družina v novém

Řekneme družina, a mnozí z nás si vzpomenou na školní léta, kdy nás „družinářky hlídaly“ každé odpoledně po vyučování. Dnešní družina je ale místo, kde se stále něco nového děje. Každý den je jiný, děti vlastně nemají čas zlobit.

Díky finančnímu přispění rodičů (50 Kč měsíčně ), můžeme doslova „ kouzlit“. Máme nové stoly, moderní hry a hračky, v únoru nás navštívilo Divadlo L. Frištenské. Při každé soutěži mohou děti dokonce občas dostat i nějakou tu sladkou odměnu. Dětský den jsme například oslavili na zahradě veselými soutěžemi a konec školního roku jsme ukončili diskotékou s maskami a nanukem.

Pracujeme s moderními materiály a z dětských prací byl uskutečněn 1. družinový jarmark. Výtěžek z tohoto jarmarku použijeme na nákup stolu na stolní tenis.

Školní rok skončil a my už plánujeme nové akce: výlet do přírody, nové výtvarné techniky, sportovní odpoledne, různé jiné soutěže atd. Pevně věříme, že se dětem bude ve školní družině líbit i v příštím školním roce 2005/2006 i následujících letech.

Alena Hovadová
vychovatelka ŠD 1. ZŠ Lovosice

Pyramida bude zapsána do České knihy rekordů

Jednoho krásného dne před dvěma lety dostal pan Filip Winkler, tatínek žáčka 2. třídy Lukáše Základní školy ve Všehrdově ulici, fantastický nápad: děti budou sbírat víčka od PET lahví, postaví se z nich pyramida a škola se pokusí o zápis do Knihy rekordů. Jak běžel čas, všichni sbírali, rodiče, žáci, učitelé i známí. Časem se začala víčka třídit podle barev (a vyřazovat nevhodné velikosti) a barev a odstínů bylo přemnoho – žlutá, oranžová, nejméně tři odstíny modré a červené, zelená, ale též bílá, šedá, černá, hnědá a fialová. Podle barev třídili ti nejmladší, ti starší víčka ořezávali. A 17. května 2005 došlo ke slavnostní chvíli – začalo se stavět!

Předešlý rekord byla pyramida z 161 000 víček. Na vlastní stavbě se podíleli rodiče žáků, samozřejmě pan Filip Winkler, Dagmar Bucková a Marek Kaduk. Pyramida měla od počátku na každé straně jiný obrázek, motivy vymýšlely děti při výtvarné výchově a celá stavba včetně jednotlivých vrstev byla fotograficky zdokumentována a nástěnka s dokumentací se stala součástí výstavy. Do výstavby se zapojily i paní učitelky, paní ředitelka a páťáci (např. Kristýna Zemanová, Nikola Kašparová, Lucie Svobodová, a mnoho dalších. práce vyžadovala značnou zručnost a šikovnost. Veledílo bylo dokončeno ve středu 29. června: pyramida byla složena z 235 660 víček, na jedné straně je logo školy se čtyřlístkem a čtyřkou, na protější malá vlajka České republiky a nápis Lovosice 2005. Na jedné z dalších stran jsou květiny a na poslední straně abstraktní vzor.

Rekord přijel potvrdit komisař Miroslav Marek z agentury Dobrý den v Pelhřimově a uznal jej jako platný dne 30. června. Pyramidou byl nadšen, prý zvolal: „To jsem ještě neviděl!“.Škola obdrží certifikát o rekordu a protože zásluhou sponzorů mohla složit kauci 10.000,- Kč, bude rekord zapsán do České knihy rekordů, která vyjde příští rok. Základna pyramidy je složena z 8 100 víček, měří 274 x 274 cm a výška činí 137 cm.

Pyramida 4. ZŠ bohužel nepřežije věky jako pyramidy v Gize, její osud bude naplněn ještě v červenci letošního roku. Nejpilnější stavitelé do ní skočí a ona se rozletí na všechny strany. Vždyť ve třídě se bude zase na podzim učit. Ale pan Winkler prý už má další vynikající nápad – uvidíme napřesrok !

Hz

„Byli jsme na Galapágách“

Ve druhé polovině června se postupně všichni žáci 1. ZŠ Lovosice zúčastnili filmového představení v kině IMAX Praha. Shlédli přírodopisně - zeměpisný dokument „Galapágy“, který je v systému D seznámil s faunou, flórou a geologií tohoto pro nás tak vzdáleného místa. Toto představení bylo vlastně opožděným dárkem všem žákům k MDD, neboť bylo uhrazeno z fondu SRPDŠ.

Návštěvu IMAXu můžeme doporučit všem, protože prostorové vnímání filmu umožňuje nevšední zážitek jak pro dospělé, tak i pro děti.

Mgr. Michaela Vochomůrková

Akademie se povedla

Každoročně, většinou dvakrát do roka, se žáci 1. ZŠ Lovosice představují veřejnosti pestrým programem písniček, scének a sportovních vystoupení. Program s nimi připravují učitelé, kterým vymyšlení a nacvičení stojí, zrovna tak jako dětem, mnoho úsilí a času. Celé vystoupení si 16. června uváděli žáci sami. Učí se tak zároveň hovořit před publikem i kultivovat svůj projev. Program se moc líbil a  publikum to oceňovalo hlasitým potleskem i skandováním. O to víc nás ale mrzí, že někteří rodiče se při vystoupení hlasitě bavili, své malé děti nechali volně pobíhat, a proto museli být dokonce několikrát vybízeni ke klidu. Ač neradi, tak musíme konstatovat, že svým nevhodným chováním rozhodně neukázali svým dětem, jak se na podobných kulturních akcích má divák chovat.

Jana Borovcová, učitelka

Noc ve školní družině

Chtěli jsme jet na ozdravný pobyt, ale nevyšlo nám to. Co teď? Jednodenní výlet? To je málo. Přemýšleli jsme, dumali a nápad byl tady. Přespíme ve školní družině! Moc k tomu nepotřebujeme, jen spacák, nějakou tu dobrotu a veselou náladu. Po návštěvě ZOO v Ústí nad Labem, sportovním odpoledni, večerním opékání vuřtů a zpívání na dobrou noc jsme se uvelebili ke spánku a spali jako nemluvňata. Ráno jsme si dali vydatnou snídani, sbalili batůžky a hurá na další výlet do Libochovic.

Vše se nám bezvadně vydařilo, počasí nám přálo a pokud to půjde, rádi si spaní ve školní družině zopakujeme.

Žáci III. B, Mgr. M. Světlíková

Kolečkiáda

Na úterý 14.června připravili pedagogové lovosické základní školy ve Všehrdově ulici pro žáky akci nazvanou „Kolečkiáda”. Tato sportovní akce byla určena pro všechny žáky naší školy. Přihlášení soutěžící byli rozděleni podle věku do jednotlivých kategorií. Nejmenší žáčci závodili na koloběžkách, druhá kategorie žáků se utkala na kolečkových bruslích. Nejstarší žáci jeli na kolech.

K závodu byla vybrána trať na upraveném okruhu v areálu u Labe.Bezpečnost dětí byla zajištěna ochranným vybavením, jako byly helmy a chrániče na ruce a nohy. Počasí nám přálo,závodníky přišli povzbudit jejich kamarádi ze školy i z ulice a také rodiče. Děti bojovaly jako nefalšovaní profesionálové.

Vítězové si odnesli diplomy a všichni zúčastnění,včetně fandů a fanynek, také sladkou odměnu.

Mgr.Hana Protivová

Finále Koumáka na Gymnáziu Lovosice

Těsně před koncem školního roku proběhlo v úterý 27. 6. na Gymnáziu v Lovosicích finále osmého ročníku soutěže Koumák. Tuto znalostní soutěž připravuje škola pro zvídavé děti základních škol a pro zájemce o studium na naší škole. Soutěž byla dvoukolová. V každém pololetí během školního roku mohli soutěžící získat body z otázek a testů Koumáka. Domácích kol se zúčastnilo přes 400 studentů. Finále s názvem „Cesta kolem školy za 80 minut“ proběhlo na motivy knih Julesa Verna. Finalisté soutěže plnili úkoly z různých oborů. Na jednotlivá stanoviště ve škole je doprovázeli domorodí průvodci. Po zpracování a vyhodnocení mohl již pan ředitel Miloš Štyks vyhlásit a odměnit vítěze v jednotlivých kategoriích. V kategorii A studentů do 7. třídy zvítězil Martin Rott z 3. ZŠ Roudnice, na druhém místě se umístila Eva Forgáčová z 1. ZŠ Lovosice a na třetím místě stanul Jakub Lomič ze ZŠ Budyně. V kategorii B studentů do 9. třídy zvítězil Jakub Jaroš ze ZŠ Libochovice před Tomášem Legnerem ze ZŠ Ploskovice a Václavem Tumou ze 1. ZŠ Roudnice. Ovšem vítězi byli všichni, kteří v sobě našli chuť soutěžit a plnit úkoly nad rámec běžné výuky ve svých školách.

I příští školní rok bude Koumák, soutěž Gymnázia v Lovosicích pro studenty základních škol, pokračovat. Vždyť účast v této soutěži pomáhá i při přípravě na přijímací řízení na střední školy.

NeA

Integraci zelená

V letošním školním roce se nám podařilo uskutečnit první akci v rámci projektu „Integrace”. Cílem projektu je integrace mentálně postižené mládeže do běžné společnosti.Ve spolupráci s ÚSP Skalice a naší základní školy (1. ZŠ Lovosice ), byla připravena první akce, která by mohla být pilotní pro další spolupráci. Pečlivě jsme vybrali skupinku jedenácti dětí ze základní školy, které měly o projekt zájem a jejichž schopnosti jim umožnily aktivně se zapojit..Skupinka takto vybraných děvčat se tedy dne 10.června 2005 vypravila na Skalici u Litoměřic, aby zde společně s obyvateli zařízení strávila den plný radosti, soutěží a zábavy. V průběhu dne se nám podařilo nahlédnout do života tamních obyvatel, spřátelit se s nimi a na oplátku jim přiblížit život ve školních lavicích.

Součástí slavnostního dne byla i svatba dvou párů klientů ÚSP Skalice, která proběhla v zahradě tohoto zařízení. Naším darem, nejen pro novomanžele, byla dvě vystoupení našich děvčat. Půlroční mládě, taneční skupina FREEDANCE, předvedla svou hiphopovou sestavu a druhým vystoupením byla píseň BIENE MAJA (tedy Včelka Mája) v německém provedení doprovázena tancem.

Velkým dokladem úspěchu bylo nadšení vybraných děvčat a četnost jejich nápadů týkajících se dalších setkání.Jsme přesvědčeni, že budoucí spolupráce bude pro obě strany přínosem a věříme, že náš projekt dostane zelenou a i další společné akce budou takto zdařilé.

Romana Hašlarová, učitelka

Žáci lovosického gymnázia v europarlamentu

V rámci seznamování se s Evropskou unií dostávají žáci škol z celé republiky příležitost osobně navštívit Brusel a tamní sídlo Evropského parlamentu spolu s dalšími institucemi reprezentujícími Českou republiku. Postupně byla tato možnost nabídnuta všem krajům, a proto bylo otázkou času, kdy přijde řada i na nás, Ústecký kraj. Nabídku účasti obdržela všechna gymnázia a specializované obchodní školy se zaměřením na evropskou problematiku. Z každé školy byli na základě studijních úspěchů a mimoškolních aktivit vybráni tři až čtyři studenti.

Exkurze se konala od úterý 14. do pátku 17. června 2005. Byla zahájena brzkým ranním odjezdem autobusu z Ústí n/L. Do Bruselu jsme dorazili s mírným předstihem již kolem 18. hodiny, a tak jsme mohli volný večer strávit individuální prohlídkou města.

Hlavní program nás čekal den nato. V devět hodin ráno jsme zahájili prohlídku Pražského domu doplněnou podrobnou přednáškou o jeho funkci a významu. Dům je architektonicky zajímavou stavbou, která svým interiérem upoutává všechny návštěvníky. Konferenčním sálem a výstavními prostorami je uzpůsobena k reprezentaci české kultury a historie, samozřejmě se zaměřením na Prahu. Probíhají zde různá jednání a prezentace projektů, které usilují o evropské dotace, v současné době např. plánu stavby nové čistírny odpadních vod hlavního města. Dalším bodem našeho programu byla samotná návštěva evropského parlamentu. Nejdříve nás čekala přednáška o historii, fungování a mechanismech této instituce. Byli jsme také obeznámeni s náplní práce českých europoslanců. Poté jsme krátce navštívili zasedání Výboru pro dopravu v hlavní jednací síni. Dále následovala diskuse s europoslancem M. Ouzkým za účasti České televize. V této oboustranně přínosné debatě jsme probrali témata, jako např. otázku vybudování památníku obětem nacismu v Letech, diskriminace našich rómských spoluobčanů, geneticky upravených potravin aj. Po obědě v kantýně parlamentu jsme se vydali do sídla Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Tiskový mluvčí nás formou prezentace informoval o všech stálých zastoupeních České republiky v Bruselu. V následující debatě byly probrány možnosti mladých lidí na získání pracovního místa v českých zahraničních diplomatických misích. Ale také problematika světové politiky týkající se Evropské unie. Náročný den byl zakončen příjemnou večeří, na kterou nás pozval pan Ouzký.

Poslední den naší exkurze byl věnován podrobné prohlídce Bruselu završené návštěvou světoznámého Atomia a parku Minievropa.

Závěrem chceme poděkovat za tuto příležitost, která nás velice obohatila, umožnila nám dozvědět se spoustu zajímavých informací, poznat a lépe pochopit Evropskou unii i její význam a navštívit zajímavé a krásné město.

Vanda Černohorská a Jakub Konupka
Žáci lovosického gymnázia

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9