Září 2005 Lovosický dnešek - Strana 8

Tělovýchova a sport

Z činnosti zrakově postižených sportovců

ATLETIKA

Městečko Nová Včelnice nedaleko Jindřichova Hradce bylo v červenci už podruhé dějištěm Mistrovství republiky v lehké atletice zrakově postižených sportovců. Počasí jim sice opět moc nepřálo, ale nevidomým reprezentantům TJ Lovochemie Lovosice se v silnější konkurenci než loni podařilo získat tři medaile. Oldřich Mach se stal Mistrem republiky v hodu oštěpem, Vladimír Krajíček si přivezl dvě stříbrné medaile za hody oštěpem a diskem.

Přestože jde o sportovce, kteří by už patřili do kategorie veteránů, udržují si dobrou výkonnost díky pravidelným tréninkům, vedeným Ladislavem Krajíčkem - v létě na stadionu, v zimě ve fitnesscentru. Asistenty trenéra při tom bývají členové Mládeže Českého červeného kříže.

ZVUKOVÁ STŘELBA

V sobotu 17. září 2005 se od 9 hodin uskuteční v učebnách Kulturního střediska Lovoš soutěž v simulované zvukové střelbě. Jde o střelbu, při níž se laserovou pistolí "střílí" na terč, propojený s počítačem, který zvukově navádí střelce - čím vyšší tón, tím blíž ke středu. Soutěžit mohou vedle zrakově postižených i vidomí lidé, protože všichni dostanou na oči neprůhledné klapky.

Soutěž má název "Podzimní halali", a je poslední možností pro nevidomé a slabozraké střelce kvalifikovat se na říjnové Mistrovství republiky. Pro ostatní je to příležitost seznámit se s touto zajímavou sportovní disciplínou.

Máte-li chuť si zasoutěžit, přihlaste se předem (do pátku 9. září) u Vladimíra Krajíčka na telefonech 416 532 864 nebo 732 256 217.

Stanislava Krajíčková,
jednatelka Oddílu zrakově postižených sportovců TJ Lovochemie Lovosice

Sportovní gymnastika včera, dnes a zítra

Tělovýchovná jednota SCHZ byla založena v roce 1958, tehdy ještě oddíl sportovní gymnastiky samostatně neexistoval, kroužek se skrýval pod hlavičkou Základní a rekreační tělesná výchova (ZRTV). Cvičenci se zřejmě scházeli už dříve, v letech 1950 – 1960 jsou známi cvičitelé Bedřich Kaiser, Stanislav Grégr a pan Uher. V letech 1964-1988 byla předsedkyní kroužku sportovní gymnastiky Ing. Naďa Bártová. Vlastní oddíl byl ustaven až 5.2.1987 za přítomnosti tehdejšího předsedy TJ SCHZ Ing. Bohuslava Soukupa a Dany Berkové, členky hlavního výboru Tělovýchovné jednoty.

Dlouhá léta až do současnosti působil v oboru sportovní gymnastiky pan Vladimír Vacek st., sám gymnasta už před vojnou, nejprve jako cvičitel, v současnosti k trenérské úloze převzal ještě funkci předsedy gymnastického oddílu (v letech 1975 – 1987 vedl dokonce kroniku oddílu; pak toho bohužel z časových důvodů nechal). Je to zajímavé čtení. Kronika je vyzdobena i obrázky, fotografiemi soutěžích a výstřižky z novin. Čtenář se dozví, že činnost oddílu byla (a je) zaměřena na část gymnastickou a část tréninku je vyhrazena na všeobecnou průpravu. Mimo gymnastických cviků se provádí třeba uvolňování a posilování, závodivé hry a kopaná. Z lehké atletiky se trénoval skok vysoký a daleký, krátké běhy a hod kriketovým míčkem. V létě se tréninky uskutečňují na atletickém stadionu, někdy se chodilo i plavat. V zimě cvičení probíhalo v tělocvičně 2. ZŠ (dnes gymnázium), v současnosti v pondělí a ve čtvrtek; některé roky se cvičilo i v pátek a soboru, podle potřeby. Konávaly se také hezké výlety do okolí, na Lovoš, na Košťálov, na Varhošť, na Děčínský Sněžník, na Oltářík, do okolí České Lípy nebo na Střekov. Gymnasté se také zúčastňovali brigád na letním cvičišti (opravy a úklid) a údržbě tělocvičného nářadí.

Předseda je zároveň trenérem (v roce 1980 získal kvalifikaci cvičitele II. třídy), do cvičitelského kádru patřívali také Milan Petrák, František Svoboda (kvalifikace cvičitele IV. třídy), v roce 1984 získala kvalifikaci cvičitelky IV. třídy Lenka Šímová, v 1986 kvalifikaci trenéra III. stupně Pavel Jirák, v letech 1985 – 1990 byl cvičitelem Pavel Cimler. Pan Vacek také sám až do roku 1963 závodil a dosáhl řady úspěchů (například 3. místo na Armádním mistrovství republiky, závodil tehdy za Duklu Lipník nad Bečvou). Funkci předsedy převzal v roce 1998 od Dany Vondrákové, která v úloze předsedkyně působila od roku 1989.

Bývaly doby, kdy oddíl měl družstva nejmladších žáků, mladších žáků, starších žáků, dorostenců (1984) a mužů. Například v roce 1984 měl oddíl 29 cvičenců a 4 cvičitele. Oddíly i jednotlivci se zúčastňovali okresních i krajských závodů družstev, v dubnu 1977 bylo lovosické družstvo v I. kategorii mladších žáků na krajských závodech v Ústí nad Labem druhé, Vladimír Vacek ml. mezi 40 závodníky zvítězil. Ještě většího úspěchu dosáhl oddíl v dubnu 1979 v Chomutově, družstvo zvítězilo z 9 týmů a Vladimír Vacek ml. vyhrál kategorii jednotlivců. V roce 1982 skončila družstva litoměřického okresu v kategorii starších i mladších žáků v krajském závodě první, vítězem v kategorii starších žáků byl i Vladimír Vacek ml. mezi jednotlivci. Vítězství se opakovalo též v roce 1983 a 1987. Oddíl SCHZ měl v žákovských a dorosteneckých soutěžích v okrese (a mnohdy i kraji) bezkonkurenční postavení.

Oddíl pořádal pravidelně i soutěže, tradiční byly gymnastické závody o „Pohár Českého středohoří“. V roce 1994 proběhly závody na 2. ZŠ, závodilo se v pěti kategoriích žákovských a dorosteneckých ve volných sestavách jednotlivců. Dále byl pořádán dvoukolový závod společně s TJ SEPAP Štětí.

V červnu 1994 se lovosičtí gymnasté zúčastnili Mistrovství republiky ve sportovní gymnastice v Praze. V žákovské kategorii postoupili z oblastního kola Vladimír Šild, Jiří Zahrádka a Tomáš Sallaba. V dorostu si vybojovali postup Tomáš Vacek a Přemysl Vondrák. Tomáš Vacek v celkovém pořadí získal pěkné 11. místo a Přemysl Vondrák obsadil 24. místo. Všichni lovosičtí gymnasté podali dobré výkony. V roce 1995 měl oddíl čtyři družstva (nejmladších žáků, starších žáků, dorostenců a mužů). Oddíl uspořádal 18. února gymnastické závody „Memoriál Františka Svobody“. Tomáš Vacek zvítězil v roce 1995 na Memoriálu Tomáše Najzara ve Vítkovicích.

22. dubna 1995 se konaly závody ve sportovní gymnastice žáků a žákyň o „Pohár Českého středohoří“. Na závodech se sešlo celkem 30 závodníků z oddílů Česká Lípa, Doksy a Lovosice. Závodilo se ve čtyřech kategoriích chlapců a ve vloženém závodě dívek (zvítězila J. Hulzerová z Lovosic). V kategorii Začínající žáci obsadil první příčku lovosický Dominik Miko, v mladších žácích Tomáš Sallaba (Lovosice), ve starších žácích Vladimír Šild (Lovosice). V juniorech byl nejlepší Tomáš Vacek z Lovosic.

Dorostenci oddílu se zúčastnili Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice, které proběhlo ve dnech 17. – 18. června v Praze. Ve volném šestiboji jednotlivců se umístil Tomáš Vacek na 5. místě a Felix Lauda na 16. místě, a to za účasti závodníků Vítkovic, GK Praha, Vršovic, Brna, Kolína, Přerova, Prostějova a Bučovic. Tomášovi se nejlépe vydařil kůň na šíř a kruhy, kde vybojoval bronzovou medaili.

V roce 1997 měl oddíl sportovní gymnastiky tři družstva, a to nejmladších žáků, starších žáků a mužů. V sobotu 19. 4. 1997 uspořádal již VII. ročník závodu „Pohár Českého středohoří“ ve volných soustavách jednotlivců. Závodu se zúčastnili gymnasté z Doks, Štětí a Lovosic. Ve všech kategoriích obsadili lovosičtí gymnasté první místo: nejmladší žáci – Daniel Matějka, starší žáci – Vladimír Šild a muži – Tomáš Vacek. Dále byl opět uspořádán Memoriál Františka Svobody. V dalším roce se počet oddílů rozrostl na čtyři, o družstvo dorostenců. V dubnu proběhl VIII. ročník závodu „Pohár Českého středohoří“ ve volných soustavách jednotlivců. Dále byl uspořádán dvoukolový závod společně s oddílem SEPAP Štětí: 1. kolo proběhlo ve Štětí (Memoriál J. Sotony) a 2. kolo v tělocvičně gymnázia v Lovosicích (Memoriál Františka Svobody). V roce 1999 měl oddíl 20 – 25 členů ve čtyřech družstvech.

Lovosický oddíl uspořádal společně se SK AssiDoman Štětí dvoukolový závod ve sportovní gymnastice mužů. První kolo proběhlo 5.12.1998 jako Memoriál Jaroslava Sotony ve Štětí. Lovosičtí byli velmi úspěšní – obsadili všechna první místa (mladší žáci i – David Mrázek, mladší žáci II – Jan Lukš, starší žáci – Tomáš Salaba, dorostenci – Vladimír Šild, muži – Tomáš Vacek ), i když konkurence byla veliká; zúčastnili se gymnasté z Litoměřic a Štětí. Druhé kolo se konalo jako Memoriál Františka Svobody 27.2.1999 v Lovosicích.

Lovosickým gymnastům se dařilo i v Memoriálu Karla Šandy v Litoměřicích, kterého se zúčastnily dvě desítky sportovců. V kategorii mladších žáků (1990) obsadili David Mrázek a Jakub Beran první dvě místa, v mladších žácích (1991) byli lovosičtí první (Jan Lukš) a třetí (Filip Laube), ve starších žácích získaly Lovosice všechna tři první místa (1. Daniel Matějka, 2. Matěj Řezníček, 3. Vojtěch Burian ). V dorostu vyhrál Vladimír Šild a v mužích Tomáš Vacek, oba z Lovosic.

Jako každoročně pořádal i v roce 2000 lovosický oddíl společně s oddílem SEPAP Štětí dvoukolový závod - ve Štětí to byl Memoriál J. Sotony (4.12.1999). Lovosičtí gymnasté připravili závody ve sportovní gymnastice žáků pod názvem Memoriál Františka Svobody, a to 18.3.2000. Závody byly současně 2. kolem okresní soutěže žáků. V kategorii mladší žáci I. excelovali lovosičtí: 1. Parma, 2. Beran a 3. Novák. Z Lovosic pocházeli i vítězové skupiny mladší žáci II.: 1.Lukš, 2. Mrázek a 3. Bureš. Také kategorie starší žáci znala jen lovosické vítěze: 1. Sallaba, 2. Matějka a 3. Javorek. Druhý závod, který oddíl pořádal, byl 9. ročník závodu O pohár Českého středohoří. V letech 1993-2003 byl cvičitelem oddílu Vladimír Šild starší. Jeho syn, Vladimír Šild ml., obsadil v roce 2000 na Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice v Praze 14. místo.

V minulém roce 2004 měl oddíl sportovní gymnastiky 20 členů, z toho 17 v mládežnických kategoriích (mladší žáci, starší žáci a dorostenci). Oddíl mužů v současnosti neexistuje. Tréninky se stále konají 2 x týdně v tělocvičně gymnázia; tam probíhají i soutěže. Oddíl se zúčastňoval soutěží okresních, oblastních a přeborů republiky. Rok byl pro lovosické gymnasty mimořádně úspěšný.

Ve dnech 28.-30. května 2004 se v Novém Boru konal přebor republiky ve sportovní gymnastice, kterému předcházel krajský přebor. V kategorii starších žáků soutěžil Miroslav Ďuriš z Lovosic, který se stal přeborníkem České republiky staršího žactva ve sportovní gymnastice Asociace sportů pro všechny. V první desítce se umístil i další lovosický závodník Jiří Kropáček a to jako osmý. Lovosičtí borci tak přispěli k celkovému vítězství Ústeckého kraje v soutěži družstev starších žáků.

V kategorii mladších žáků skončil Lukáš Malý na dobrém 9. místě a družstvo mladších žáků Ústeckého kraje jako třetí. Třetí a poslední kategorie, v níž měly Lovosice zastoupení byla dorostenecká: Daniel Matějka obsadil desátou příčku a ústečtí dorostenci byli stříbrní. Tomáš Vacek získal 4. místo na Akademickém mistrovství České republiky.

Úspěchem družstev bylo třetí místo v kategorii starších žáků v závodu Euroregionu Labe/Elbe, který pořádal okres Litoměřice; soutěž se konala 11. září 2004. (V II. ročníku závodu Euroregionu v Pirně zvítězil Vladimír Šild.) Oddíl sám jako každoročně pořádal závody ve sportovní gymnastice žáků pod názvem Memoriál Františka Svobody a závod O pohár Českého středohoří.

V letošním roce cvičí v oddílu 10 chlapců a 10 dívek, cvičiteli jsou pan Vladimír Vacek st. a jeho syn Tomáš, občanským zaměstnáním profesor tělocviku na Střední pedagogické škole v Litoměřicích. Mistrovství republiky se letos nekonalo a tak se cvičenci zúčastnili okresního přeboru Asociace sportů pro všechny v Pokraticích, kde lovosičtí žáci své kategorie vyhráli. V dubnu oddíl uspořádal Memoriál Františka Svobody a na listopad připravuje „Pohár Českého středohoří“.

Pan Vacek a jeho rodina jsou ve spojení s gymnastikou vlastně po celou dobu existence tohoto sportu v Lovosicích. Současný předseda oddílu je skromný, děkuje všem svým předchůdcům a spolupracovníkům, jmenovitě Nadě Bártové, Daně Vondrákové a panu Vladimíru Šildovi st. a míní, že bez kvalitní spolupráce by tak dobré výsledky nebyly dosahovány. Oddíl má v současnosti dostatek nadaných cvičenců a lze tedy doufat, že dobrých výsledků bude dosahováno i v budoucnu. Z toho budou mít Vackovi určitě radost.

Hz

Kultura

Opět přijede loď a přiveze Nachové plachty

Loni v červnu přijela do Lovosic poprvé divadelní loď bratří Formanových „Tajemství“a zakotvila na čtyři dny v jachtařském přístavu. Přivezla pohádky, filmy a Shakespeareovo drama „Romeo a Julie“, pro každého diváka něco. Loď i program se lovosickým občanům velice líbily a tak „Tajemství“ připluje znovu.

Divadlo bratří Formanů se po čtyřech letech rozhodlo vrátit na loď představení „Nachové plachty“, které bylo hlavním impulsem ke vzniku divadelní lodi. Už je tomu 5 let, co Martin a Petr Formanové přizpůsobili remorkér pro potřeby své „plující inscenace“ Nachové plachty nastudované podle literární předlohy Alexandra Grina. Představení je česko-francouzským projektem (spolu se souborem Cabaret Théatre Dromesko) a účinkuje v něm 22 osob a je organizačně i finančně velmi náročné. Jen 5 představení se uskuteční v Praze a pak loď popluje po městech po Vltavě a Labi. Mezi 3. a 20. září jejich Nachové plachty a pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký Divadla Aha! budou moci zhlédnout diváci ve Štěchovicích,  Mělníku, Litoměřicích, Lovosicích, Děčíně, Kralupech nad Vltavou, Nymburku a Poděbradech.

Do Lovosic do kotviště Yacht Clubu loď dorazí ve čtvrtek 15. září ve večerních hodinách. Hercům i technickým pracovníkům lodi se loni pod Lovošem velmi líbilo. Dětské představení Divadla AHA! Praha se uskuteční 16. září v 8.30 a v 10.00 hodin. V minulém roce pohádky navštívilo v Lovosicích přes 700 dětí, snad je pobaví pohádkoví hrdinové i letos. Večer 16. září bude věnován představení pro dospělé „Nachové plachty“, při kterém se loď plaví. V provozu bude i lodní bar. V Lovosicích bude vstupné pro děti 25,- Kč, pro dospělé na Nachové plachty 250,- Kč. Pokud 16.9. nemůžete přijít, máte možnost Nachové plachty zhlédnout v Litoměřicích 9. září nebo v Ústí nad Labem ve dnech 12. – 14. září. Velmi zajímavé informace o inscenaci i s fotografiemi naleznete na webové stránce www.formanstheatre.cz, včetně údajů o spisovateli a osoby a obsazení. Přijďte do divadla na loď a odhalíte tajemství Nachových plachet.

Hz

Kinematograf bratří Čadíků v Lovosicích

Projekcí tří českých filmů nabídl návštěvníkům pojízdný kinematograf bratří Čadíků. Od pátku 22.7. do pondělí 25.7. se představil v areálu Osmička, kde každý den předvedl jeden z filmů české produkce.

Pojízdný kinematograf bratří Čadíků existuje 14 let. V Lovosicích byl poprvé. Své filmy promítá pod širým nebem. V letošním roce bratři Čadíkové pro své návštěvníky představili filmy Želary, Nuda v Brně, Fimfárum a Horem pádem. Vstupné na program kinematografu je dobrovolné. Letos se v Lovosicích se na vstupném vybralo 8290 Kč. Polovina zisku jde na provoz kinematografu, druhá polovina na dobročinné účely, na akci Cihla.

Průměrná návštěva se pohybuje okolo 150 až 200 diváků. Při představení na Osmičce však nebylo příliš příznivé počasí. Plocha plátna je 43 m čtvereční a není možné promítat při silném větru. Hrozilo by poškození plátna.

Kinematograf bratří Čadíků tvoří tři posádky, které se v maringotkách střídají a přesouvají mezi českými a moravskými městy. Posádka, která se představila v Lovosicích cestuje v letošním roce po severních Čechách. Navštívila již šest měst a navštíví jich ještě devět.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 8