Lovosický dnešek

Říjen 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Téma našeho rozhovoru měsíce je o kultuře v Lovosicích. Vedoucím Kulturního střediska Lovoš je Miroslav Šanda, který vede lovosické Kulturní středisko téměř dvacet let. Požádali jsme ho, aby nám kulturní dění ve městě z jeho pohledu přiblížil.

Obvyklá úvodní otázka pro náš rozhovor je představení čtenářům. Co nám o sobě povíte?

Do Sdruženého klubu odborů jsem nastoupil v roce 1986. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu strojní. Moje odborná praxe začala ve funkci vedoucího mimoškolní výchovy v odborném učilišti SCHZ. Jako aktivní sportovec jsem se zúčastnil i organizátorské činnosti jako předseda oddílu atletiky SCHZ. Dříve jsem také běhal závodně 400, 800 a 1500 m. Zajímal jsem se i o horolezectví a lyžování. V roce 1989 jsem absolvoval výstup na Elbrus (5621 m), s partou nadšenců z Lovosic jsem se účastnil pěti závodů Krkonošské sedmdesátky a desítky závodů Jizerské padesátky. Mými koníčky, vedle horolezectví, běžeckého lyžování, plavání a cyklistiky je i zahrádka.

V roce 1986, kdy jsem byl jmenován do funkce vedoucího, bylo zaměstnáno v klubu 10 osob. V roce 1992 přešel Sdružený klub odborů pod město Lovosice, stal se právním subjektem s novým názvem Kulturní středisko Lovoš. Od té doby se neustále snižoval počet pracovníků až na dnešní stav 4 zaměstnanců.

Hlavní zaměření práce Kulturního střediska je tzv. kulturně společenská činnost. Do toho spadá vzdělávací činnost, zájezdová činnost a organizování populárních pořadů. Můžete nám přiblížit alespoň hlavní akce?

Vzdělávací činnost se každý rok pravidelně opakuje. Patří sem tradičně kurzovní činnost a geografické přednášky. Geografické přednášky mají třicetiletou tradici. To je ojedinělé v celé naší republice. Vystřídalo se zde mnoho odborníků geografů, fotografů, cestovatelů, sportovců i známých osobností z veřejného života, kteří návštěvníkům přiblížili takřka celý svět. Přednášky jsou uváděny pravidelně 1x měsíčně, mají hodně příznivců i z Litoměřic.

Zájezdová činnost představuje zájezdy do Krušnohorského divadla v Teplicích. Za divadlem jezdíme také z důvodů nevyhovujících technických podmínek v KS Lovoš. V Teplicích vystupují především všechna pražská divadla, největší zájem bývá o lehčí žánry a komedie. Samozřejmě také s přibývajícími teplými dny klesá o divadlo zájem. Ne nadarmo se říká, že divadelní sezóna je především podzim a zima.

Populární pořady jsou stále žádané. Velkému zájmu diváka se těší především vystoupení našich uměleckých špiček. Mezi ně se zařadili vyprodanými sály Zdeněk Izer, Vladimír Hron, Zdeněk Troška, Eva Pilarová a Petr Rychlý. Při jejich vystoupeních jsme také zaregistrovali mnoho návštěvníků z Litoměřic. Mezi ty lepší pořady se řadí i swingová vystoupení regionálních kapel. Základ diváků tvoří dvacítka nadšenců, kteří se přes rok schází ve swingové kavárně a poslouchají reprodukovaný swing. Snažíme se nabídnout divákům i ostatní žánr, ať koncerty v kostele, módní přehlídky, velice oblíbené taneční zábavy pro seniory a s dechovým orchestrem i promenádní koncerty na náměstí. Někdy se nám nedaří tak zvaně „trefit se do termínu“ s televizními programy. Velmi úspěšným programem bylo filmové léto na Osmičce Bratří Čadíků. Pro příští rok plánujeme tuto akci opakovat. Pro velký zájem chceme promítat v červenci i srpnu.

Rockový festival města Lovosice Altros Rockfest je také pořádán pravidelně. Letošní ročník lovosické přehlídky rockových kapel se konal již po páté. Může se konat jen díky mladým nadšencům pod vedením Pavla Fuksy. Za to mu chci poděkovat i prostřednictvím našich novin. Myslím si, že tento rockový festival se už dostal do podvědomí rockové veřejnosti. Na pět set spokojených posluchačů letošního ročníku se jistě těší na další ročník.

Václavská pouť je jednou u z hlavních akcí roku. Když jsme v roce 1999 organizovali první naší Václavskou pouť, vycházeli jsme z místních podmínek. Bylo na ni v rozpočtu MěÚ vyčleněno 40 tis. Kč. Tehdy se program skládal z pohádky pro děti, vystoupení Brass - bandu, Paradoxu a Dechového orchestru KS s mažoretkami. Všichni jsme byli spokojeni. Za 6 let pouť doznala velkých změn i co do výše rozpočtu. V roce 2004 bylo na tuto pouť vyčleněno 200 tis. Kč. Za těmito vynaloženými prostředky bylo skryto vystoupení šesti místních skupin a kapel na náměstí, koncert poutní slavnostní mše v kostele, vystoupení třech country skupin na stadionu kopané. A hlavně hojně navštívené koncerty v lesoparku „Osmička“ The Beatles Revival a Laura a její tygři s Ilonou Czákovou. Tento projekt Václavské pouti, dle mého názoru, je dostačující a do příštích let už je to, v rámci našich možností, jen otázka peněz, kolik do pouti budeme chtít dát a přivést lovosické veřejnosti to nejlepší z naší kulturní scény. Všechny nedostatky z předchozích let se snažíme řešit a úroveň pouti je každý rok lepší.

Vánoce a Silvestr jsou poslední pořady našeho kulturního roku. Na závěrečný ohňostroj se vypraví do ulic téměř celé město. Atraktivnost této akce je nesporná a budeme v ní pokračovat.

Chtěl bych oponovat i tvrzení v článku, který vyšel v Deníku Litoměřicka o tom, že za kulturou se jezdí do Litoměřic a za sportem do Lovosic. Článek se mě dotknul především v tom smyslu, že občané z Litoměřic k nám jezdí rádi i proto, že kultura je u nás lacinější a nedochází k rušení kulturních pořadů z důvodu nezájmu a horentních požadavků uměleckých agentur.

Do naší činnosti také patří vydávání novin. Vydavatelská činnost KS spočívá ve vydávání měsíčníku Lovosický dnešek. Vychází již 11. ročník. Jako vydavatelé máme určité povinnosti se zajišťováním distribuce po městě a administrací. Problémy máme s dopisovateli, kterých je stále méně. Současné vydávání 1000 ks výtisků novin je dostačující.

Jistě není nezajímavou otázka financování provozu KS. Postačuje na činnost KS a kulturu ve městě příspěvek z rozpočtu města?

Kulturní středisko Lovoš se při financování jeho činnosti řídí Pravidly finančního hospodaření příspěvkové organizace, vydávané Městem Lovosice pro každý rok. Součástí našeho rozpočtu jsou i vlastní příjmy KS, které se smí použít pouze na hlavní činnost kulturního zařízení a tou je kulturně společenská činnost.

Vývoj financování KS z rozpočtu města:
20011,31 milionu Kč20021,43 milionu Kč
20031,70 milionu Kč20041,93 milionu Kč
20052,40 milionu Kč 

Nutné zvyšování příspěvku města na provoz KS je ovlivněno zvyšováním nákladů na technický provoz (např. zvýšením cen energie), snižováním příjmů z krátkodobých pronájmů (prodeje) a zvyšováním nákladů za kulturní pořady. Dá se říci, že za více peněz se objem kultury nijak zvlášť nezvyšuje.

Vlastní příjmy KS se pohybují kolem 1 mil. Kč. Uvádím příklad z roku 2004, kdy to bylo 1,101 mil. Kč. Vlastní příjmy se skládají z vydavatelské a podnikatelské činnosti, z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a z příjmů z kulturně společenské činnosti. Celkové příjmy v roce 2004 včetně příspěvku zřizovatele byly 3,031 mil. Kč. Mimo příspěvku na činnost je každým rokem v rozpočtu města schvalován příspěvek na investiční opravy a neodkladné havárie v rámci rozpisu odboru regionálního rozvoje a správy města.

Když se podrobně podíváme na hospodaření, tak z příspěvku zřizovatele se plně hradí technický provoz KS (energie, mzdové prostředky, odvody, drobné opravy, neinvestiční výdaje, služby, platby daní a poplatků, vydavatelská činnost, propagace a hlavně akce pro město 1. máj, Rockfest, Václavská pouť a Silvestr). Ostatní kulturně společenská činnost je plně hrazena z vlastních příjmů KS.

Závěrem našeho rozhovoru máte slovo.

Přeji si větší zájem lovosické veřejnosti o kulturní vystoupení, což se zajisté zlepší i s novým kabátem kulturního střediska. Přál bych novému vedoucímu KS po mém odchodu do důchodu, aby do oprav a vylepšení Lovoše šlo více peněz a aby nemusel dlouhé roky čekat na realizaci námi navržené koncepce využití celé budovy KS k potřebám kultury ve městě místo dlouhodobých pronájmů prostor. Dále bych si i já sám ještě přál, abychom do 1. patra mohli vyvážet bezbariérově výtahem občany za kulturou. Myslím si, že jsme v republice ojedinělé zařízení, kde se technika a zázemí naší činnosti stěhuje po schodech. Ale i tak k mému dvacetiletému působení v Kulturním středisku bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o lepší vzhled střediska kultury v Lovosicích. Nová fasáda a plastová okna jsou hezkým dárkem k výročí mého působení v KS.

Děkuji za rozhovor. Spolu s Vámi lovosickým občanům přejeme, aby program Kulturního střediska byl tak bohatý, aby za kulturou nemuseli jezdit jinam.

Rozhovor připravil Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1