Lovosický dnešek

Prosinec 2005 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Tento měsíc jsme při příležitosti dne otevřených dveří továrny TRCZ, s.r.o. v Lovosicích požádali o rozhovor prezidenta společnosti Tokai Rika, pana Hitoshi Iwatu. Vyhověl nám a odpověděl na několik otázek týkajících se současného stavu i budoucnosti tohoto výrobce vybavení automobilů významných světových značek.

Pane prezidente,
Vaše společnost TRCZ, s.r.o. je v dnešní době největší zaměstnavatel v Lovosicích. Pro město samotné i okolí to znamená mnoho. Můžete nám říci, kolik máte zaměstnanců a jaká je perspektiva zvyšování jejich počtu?

V současné době máme v továrně 1040 zaměstnanců a další budeme přijímat. Například v měsíci říjnu jsme přijali 30 nových pracovníků. Tento trend nekončí, naším přáním do budoucnosti je zaměstnat asi 1300 lidí. Tohoto stavu, který by měl být konečný, chceme dosáhnout do konce roku 2006, ale nevíme přesně, jaká nastane situace. Když se bude výroba zvyšovat, náš předpoklad ohledně zaměstnanců se může změnit. V průběhu letošního roku jsme přijali 500 nových stálých zaměstnanců, příležitost dáváme a budeme dávat také brigádníkům.

Sledujeme vznik vaší továrny od samého počátku. Víme že jste do České republiky přišli s určitými cíli. Jak se vám do současné doby podařilo splnit vaše představy co do množství výroby a sortimentu vyráběných produktů?

Co se týká výroby, probíhá podle plánu. Naše zákazníky se snažíme maximálně uspokojit. V Evropě existuje mnoho výrobců automobilových součástek. Naším cílem je výrobce automobilů uspokojit a naše výrobky jim co nejvíce dodávat. V České republice patříme k největším dodavatelům TPCA Kolín, kam směřují naše ovládací prvky pod volant automobilu a bezpečnostní pásy. Tomu, jak se bude zvyšovat výroba v TPCA, se budeme muset přizpůsobit i my.

Jaké máte v TRCZ představy do budoucna? Budete například rozšiřovat výrobní prostory na volném pozemku v areálu továrny?

V červnu tohoto roku jsme objekt rozšířili o 6 tis. m2. Jak se zvyšují požadavky zákazníků na množství našich výrobků, tak jsme nuceni rozšiřovat výrobu. Proto je naším záměrem přebudovat stávající prostory kantýny pro naše zaměstnance a způsob stravování na takový, v němž by zaměstnanci kantýny připravovali jídla na místě. Nezbytně nutné je i rozšíření šaten pro naše zaměstnance. Ve výrobě toho máme před sebou ještě hodně. V současné době pracujeme ve dvousměnném provozu, třetí směnu máme pouze pro údržbu a servis, ale s rozšiřování výroby se bude týkat i dalších provozů.

Jaké jsou vztahy mezi městem Lovosice a TRCZ?

S městem Lovosice nás pojí velmi dobré vztahy, které chceme do budoucna dále rozvíjet. Protože nám zástupci města vycházejí vstříc, snažíme se v rámci našich možností městu pomáhat. Jistě víte, že bude například pokračovat na různých místech výsadba sakur. To je dárek naší firmy Lovosicím.

Vím, že Vy jste v Lovosicích od samého začátku výstavby továrny TRCZ. Mohl byste nám něco říci o Vašem pobytu v České republice?

Když jsem jel poprvé do Čech, neznal jsem je a byl jsem plný očekávání. Protože žiji v Praze, snažím se navštívit různé části České republiky. Máte zde opravdu krásná místa. Při mých návštěvách různých koutů Vaší republiky jsem se zatím setkal s lidmi velmi laskavými, kteří mi opravdu byli ochotni pomáhat v tom, v čem jsem potřeboval. Moje manželka byla také příjemně překvapená. Přiznám se ale, že nebylo jednoduché se přizpůsobit a vše dobře zvládat. Problémem je to, že váš jazyk je velmi složitý a jsme nuceni používat angličtinu. Ta je pro nás hlavním dorozumívacím jazykem. Myslím si, že čeští lidé jsou velmi chytří a vzdělaní. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout jejich snahu. Právě toho si všímám v naší společnosti. Chápu, že naše a evropská kultura je rozdílná, že každý z našich zaměstnanců studoval jinou školu. Ale všichni mají bohaté zkušenosti a u nás se snaží uplatnit své znalosti. Čeští lidé jsou velmi vstřícní a šikovní. To je také důvod to, proč jsme se zde rozhodli vybudovat továrnu. Využít lidský potenciál a odborných znalostí vašich lidí.

Pane prezidente, chcete prostřednictvím našich novin lovosickým občanům něco vzkázat?

Chtěl bych připomenout hlavně mladým lidem v Lovosicích a okolí, aby si vážili toho, jakou mají kolem sebe přírodu. Aby ji chránili a aby si jí vážili. Aby ti, kteří se odtud odstěhují třeba za prací, nebo za studiem, se rádi vraceli, neboť jsou tu opravdu krásná místa a příjemní lidé. Myslím si, že výchova a studium je u vás na velmi dobré úrovni. Přeji si a hlavně Vám, aby to tak bylo i nadále a abyste toho všichni využívali.

Děkuji za rozhovor a za Váš čas. Přeji Vám a společnosti TRCZ, abyste v Lovosicích dosáhli co největších úspěchů.

S prezidentem společnosti TRCZ, s.r.o. panem Hitoshi Iwatou
rozmlouval Miroslav Hvorka

PF 2006

Pevné zdraví, veselé Vánoce, bohatou nadílku a stále dobrou náladu přejí všem Lovosičanům a obyvatelům Lovosicka pracovníci městského úřadu v čele se statrostou a členové redakční rady Lovosického dneška.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1