Lovosický dnešek

Leden 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Již třetím rokem v novoročním čísle lovosického dneška starosta Lovosic hodnotí důležité aspekty života města v uplynulém roce a načrtává některé perspektivy do roku následujícího. Dalo by se říci, že se to stává tradicí...

Také letos jsem oslovili pana starostu a položil mu několik otázek. Ty vám teď spolu s odpověďmi předkládám.

Pane starosto, samozřejmě, že první otázka se dala očekávat: které události roku 2005 se dají označit jako pro město důležité a která z nich je podle vás vůbec nejdůležitější?

Těžko některou událost nadřadit ostatním... Do Domu s pečovatelskou službou (DPS) se stěhovali někteří obyvatelé již mezi Vánočními svátky roku 2004. Slavnostní otevření se konalo začátkem roku 2005. Dá se říci, že to bylo příjemné zahájení roku, neboť zde máme hezký prostor nejen pro obyvatele DPS. V těchto dnech dostal nový vzhled chodník a také místní komunikace dostala nový kabát. Spolu s chodníkem z ulice Palackého do ulice 28.října zpříjemní školákům cestu do školy. Další úpravy provádíme v ulici Jaroslava Ježka, Obchodní, Nádražní, Dlouhé (1.etapa) a ulici Osvoboditelů. Zde dochází i k úpravě vnitrobloku. Všechny tyto úpravy jsou vedeny snahou zastupitelů zajistit kromě hezkého vzhledu ještě větší bezpečnost na místních komunikacích. Osobních automobilů stále přibývá a také agresivita řidičů je větší. Osvětlené přechody pro chodce jsou dnes nutností. Stání vozidel u přechodů pro chodce, které zhoršuje rozhledové poměry, řeší obrubníky. Kdysi široké komunikace se dnes opticky zužují a vytváří se překážky rychlé jízdě vozidel ve městě. Po takové generální opravě nebo změně dopravních poměrů jistě volá více ulic, více občanů našeho města. V roce 2006 se připravují další úpravy ale vše závisí na získání dotací a možnostech rozpočtu města. Před volbami jistě chtějí mít všichni politici město v pořádku, čisté a nerozkopané. Také rozpočet města bude vyrovnaný. Podařilo se zprovoznit plavecký bazén poškozený povodní v roce 2002. Technicky náročnou situaci, pohyb podloží bazénu, se podařilo vyřešit a příznivci plavání a koupání již mají zelenou. Někteří jste sledovali těžké rozhodování zastupitelů. Dali jsme přednost finančně náročnému řešení bazénu a to ocelovou vanou. Firma uvádí životnost 100 let a záruku 10 let. Atrakce, perličky a masážní trysky jsou velmi příjemné.Přijďte si to vše vyzkoušet.

To tedy bylo v roce 2005. Co důležitého se dá očekávat v roce 2006?

To je otázka dost zásadní. Jistě pro nás, volené zastupitele města. Z médií poznáváme, že předvolební kampaň začala. Různé mezistranické půtky a přestřelky jsou servírovány veřejnosti. Pro Lovosice je to nebezpečná doba. Je nutné a hlavně možné udělat ještě hodně práce. Situace a doba nám všem hodně nahrává. Dovolím si říci,že lovosičtí zastupitelé si nehráli na velkou politiku a poctivě řešili problémy města. Strategická rozhodnutí byla schválená skoro vždy velkou většinou hlasů. Byl bych rád, aby tento trend vydržel až do voleb a potom ať lovosičtí občané rozhodnou. Volby jsou vysvědčením a pro starosty trvá předvolební kampaň celé čtyři roky.

Bezpečnost občanů neohrožuje jen doprava. Jak se díváte na kriminalitu v Lovosicích?

Lovosice nepatří mezi města s vysokou kriminalitou. Nejvíce občany sužují krádeže a poškozování zaparkovaných osobních automobilů. Nabízí se několik řešení. Městskou policii, kamerový systém nebo obojí. Policie ČR, jak jsem se dozvěděl, chce jít cestou Holandska a Anglie. V Holandsku městskou policii zrušili.Osobně jsem pro malou městskou policii, která bude dohlížet hlavně na dodržování vyhlášek města a zajišťovat městské akce. Zapojili jsme se také do programu prevence kriminality.Výsledkem mohou být překážky pro "skejtaře"a ctitele kolečkových bruslí. Kdo si hraje nezlobí. To, že ve sportovním areálu sportovní oddíly neplatí nájem, ani potřebné energie, má za důsledek velké procento sportující mládeže. Vytváření takových podmínek probíhá ve více městech ČR právě v programu snižování kriminality mládeže. Dá se říci, že i v tomto směru Lovosice předběhly dobu.

Jak vnímáte nezaměstnanost v Lovosicích?

V prosincovém Lovosickém dnešku je rozhovor s představitelem, dá se říci největšího zaměstnavatele v Lovosicích, panem Hitachi Iwatou z TRCZ. Nárůst pracovních příležitostí je pro město jistě zajímavý. Statistika říká, že Lovosice jsou v okrese Litoměřice již delší čas městem s nejmenší nezaměstnaností. A o to nám všem šlo. Zájem investorů o Lovosice je trvalý. O tom svěčí zájem americké firmy Flexfill v prostoru bývalého cukrovaru. Prostory územním plánem vyhražené pro průmyslovou výrobu, které zasáhla povodeň 2002, na svého investora stále čekají. I tady jsou však zájemci.

Co byste řekl ke kultuře v Lovosicích?

Kulturní středisko Lovoš začalo měnit svoji tvář. Výtah, který zajištuje bezbarierový přístup stále chybí. Akce Kulturního střediska Lovoš jsou všem asi známé. Není jich málo. Chybí mi však napojení například na ochotníky z Libochovic a další amatérské soubory. Na Naše Furianty jsem si zajel do Třebívlic a vřele představení všem doporučuji.Stále chybí finanční prostředky na rekonstrukci Domu zdraví na ulici Osvoboditelů.Budu velmi potěšen, dokážeme-li finanční prostředky zajistit. Na koncert skvělých lovosických hudebníků "Večer při svíčkách" si jistě každý z účastníků rád vzpomene.

Jistě máte něco, co byste chtěl právě teď říci, nebo jsem se zapomněl na něco důležitého zeptat. Třeba o životním prostředí? Takže prosím...

Pan Hitoshi chválil krásnou krajinu okolo Lovosic. Aby se tento stav udržel je pro Lovosice existenčně nutné, aby byla co nejrychleji dostavena dálnice do Řehlovic, tedy úsek D 805.To se přímo dotýká okolní krajiny. Alternativa 2 tunelů je optimální možné řešení. Po dokončení dálnice od hranic do Ústí nad Labem bude město rozdělené komunikací od Ústí k nájezdu na dálnici D8. Požádali jsme Krajský úřad o pomoc při řešení této obtížné situace. Konkrétně se jedná o bezbarierový podchod u Besedy, lávku z ulice Karla Maličkého za nový DPS a kruhový objezd pod Lidlem. Došlo k zahájení stavby přivaděče k průmyslové zóně a k Západnímu mostu do Litoměřic. Zde dojde ke změně rázu krajiny. Přivaděč a okružní křižovatka budou cca 4 metry nad dnešní komunikací. Věčné téma je zeleň ve městě. Velké problémy jsme měli s umístěním 100 ks sakur. Zeleně je tedy ve městě dost. Jsou však prostory, okolo kterých chodíme raněni slepotou. Prostor okolo Modly, od loděnice k Lovochemii, volá již delší dobu po zkulturnění. Nemůžeme do nekonečna opakovat, že to není pozemek města.Protože je blízko středu města, domnívám se, že je nutné jednat s majiteli o převodu pozemků na město a zařazení do pasportu zeleně města. Jedině tak dokážeme rozšířit Osmičku a získat další atraktivní prostor pro procházky a odpočinek.

Pane starosto, jistě by se našly další pohledy na město, ale věřím, že se k nim ještě vrátíme během roku 2006. Zatím vám děkuji za odpovědi na mé otázky a přeji vám, abyste byl purkmistrem města spokojených občanů.

Jarda Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1