Lovosický dnešek

Únor 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Druhý japonský investor v Lovosicích, co do velikosti, je Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. Je to společnost s celosvětovou působnosti v oblasti výroby spojovacího materiálu v automobilovém průmyslu. O rozhovor pro tento měsíc jsme požádali prezidenta ACZ s.r.o. pana Kozo Mizuna.

Pane prezidente, doposud nebyla příležitost k tomu, abychom o ACZ, s.r.o. postavené v Lovosicích v našich novinách více psali. Prosím, představte nám ve stručnosti vaši firmu. Kteří jsou, hlavní odběratelé výrobků Aoyamy u nás a v zahraničí?

ACZ s.r.o. je pobočkou japonského koncernu Aoyama Seisakusho Japan (ASJ) a byla v České republice založena v roce 2003. Produkce započala po dokončení stavby v Lovosické průmyslové zóně v roce 2004 a je to v pořadí třetí pobočka mimo území Japonska, po ATC v Thajsku, IAF ve Spojených státech. V říjnu loňského roku začala také výroba v pořadí 4. pobočky v Číně. Koncern Aoyama produkuje různé typy spojovacího materiálu pro automobilový průmysl. Naším závazkem je produkce takového spojovacího materiálu, který uspokojí různorodé požadavky našich zákazníků a naším posláním je výroba v nejvyšší kvalitě a filozofie „just in time“ (právě včas). Naším hlavním zákazníkem nejen v České republice je výrobce automobilů Toyota, českým odběratelem je Toyota Peugeot Citroen Automobile v Kolíně. Dalšími zákazníky v zahraničí jsou pobočky Toyoty v Anglii, Francii, Turecku a Polsku.

Pro vlastní provoz šroubárny bylo pro první etapu uvažováno s 30 zaměstnanci v kancelářích a 180 zaměstnanci pro výrobní činnost. Ve druhé etapě rozšířením výrobních linek se předpokládá celkový počet zaměstnanců zhruba dvojnásobný. V jakém stadiu rozsahu výroby je Aoyama v současné době a kdy bude dosažen plný počet pracovníků? Jakou máte ve společnosti představu do budoucna?

V současné době je u nás zaměstnáno celkem 137 zaměstnanců, z nichž 12 pracuje v THP. ostatní ve výrobě. V průběhu příštího roku navýšíme počet zaměstnanců zhruba na celkový počet 180. Denní produkce činí dnes 2 800 krabic spojovacího materiálu denně, v průběhu roku 2007 plánujeme zvýšení produkce na cca 4000 krabic denně.

Pro nás je důležité, aby se pracovní příležitost v Lovosicích vytvářela zejména pro náš region. Říká se, že převážná část vašich zaměstnanců není z okolí Lovosic, ale ze Žatecka. Je tomu skutečně tak nebo jsou to jen dohady? Můžete mi o složení vašich zaměstnanců podle místa bydliště podat informaci?

Jsou to skutečně pouhé dohady. V době, kdy jsme začínali provoz továrny bylo zapotřebí profesně zkušené pracovní síly, která by měla nejlepší profesionální předpoklady k najetí výroby. V době, kdy se postavila továrna jsme se dozvěděli, že v bývalé Šroubárny Žatec a.s. mají o práci u nás zájem tamní pracovníci, kteří se v tomto oboru pohybovali velmi dlouho a měli letité profesní znalosti a zkušenosti v oblasti výroby šroubů, údržby zařízení a strojů. Na základě výběrového řízeni jsme některé z nich u nás zaměstnali. Zároveň jsme ale vždy směřovali nabídku volných pracovních sil do místního obyvatelstva ve vašem regionu. Dle místa bydliště našich zaměstnanců je 38 pracovníků z Lovosic, 35 z Litoměřic, 10 ze Žatce a 127 osob z Ústeckého regionu (93%).

Při výrobě spojovacího materiálu se ve velkém rozsahu používá povrchové úprava pokovováním vašich výrobků chemickou cestou. ZvIášť nebezpečné jsou sloučeniny šestivalenčního chromu. Jak je u vás zajištěna ochrana zaměstnanců před nebezpečnými látkami a jak je zajištěna ochrana životního prostředí pokud jde o odpadní vody a emise škodlivin do ovzduší?

Víme, že na odděleních povrchových úprav je potřeba široké škály různorodých chemikálií. Známe přesně specifikace užívaných druhů chemikálií, včetně šestivalenčního chromu, který je u nás používán stejným technologickým způsobem a bezpečnostními opatřeními, jako ve všech pobočkách Aoyamy na celém světě. Vzhledem k tomu, že jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a bezpečnosti všech našich zaměstnanců, dodržujeme veškerá pravidla a předpisy spojené s ochranou jak lidí, tak i životního prostředí. Filozofií ACZ je „bezpečnost na 1. místě“. Na základě všech platných zákonů a nařízení zajišťujeme jak ochranu zaměstnanců před nebezpečnými látkami, tak i čištění odpadních vod. Všichni naši zaměstnanci jsou jednorázově proškoleni ihned po uzavření pracovní smlouvy, jejich školení je zaměřeno především na ochranu a bezpečnost při práci dle specifikace jejich pracovní náplně. Veškeré potřebné ochranné pomůcky jsou poskytovány dle potřeby jednotlivých pracovních oddělení (ochranné masky, rukavice, obuv atd.). V případě havarijní situace máme vypracovaný postup, kterými se zaměstnanci musí řídit.

Co se týká našich dalších plánů, od března tohoto roku bude probíhat úprava odpadních vod bez šestivalenčního chromu a budeme přecházet na úpravu pouze s třívalenčním chromem, ačkoli v našem provozu je množství používaného šestivalenčního chromu minimální. Jeden z našich nejdůležitějších úkolů je chránit životní prostředí. Proto je stěžejním úkolem kontrola správného chodu naší čistící stanice, bez níž by nebylo možné pokračovat ve výrobě. Přešli jsme na plně automatický chod stanice WWT a plánujeme také i další systémové změny, které umožni maximálně plynulý chod a ovládání celého systému, abychom co možná nejúčinněji chránili životní prostředí. Ačkoli jsou výsledky měření v současné době uspokojivé budeme v nejbližší době přistavovat další odsávací zařízení tzv. „scrubber“ uvnitř továrny.

Jak se Vám líbí v České republice? Můžete nám říci o Vašem pobytu a zkušenostech s našimi českými zaměstnanci.

Praha je město s celosvětovou reputací a ikonou České republiky, ale vaše země je velmi krásná a rozmanitá. Rád navštěvuji i jiná města a místa a shledávám celou Českou republiku velmi zajímavou, osobitou. Poznávat českou kulturu a historii je velmi poučné a celý můj pobyt v této zemi ve mne navždy zanechá hluboký dojem a krásné, nezapomenutelné vzpomínky. Češi na mne působí velmi fyzicky zdatní, dobrosrdeční a velice jsem si tento národ oblíbil. Po pracovní stránce mají velmi vysoké technické znalosti a dovednosti a umí improvizovat a zlepšovat se, jsou velmi houževnatí a pracovití.

Pane prezidente, chcete k našemu rozhovoru něco dodat nebo chcete prostřednictvím našich novin něco vzkázat občanům Lovosic?

Občas o víkendu zajdu na krátké posezení na lovosické náměstí a pozoruji okolí. Myslím si, a velmi mne těší, že město rok od roku vzkvétá, lidé jsou zde velmi přátelští a celá atmosféra města na mne působí velmi optimisticky. Doufám, že ke zkrášlení celé lovosické scenérie také přispějí stromky sakur které jsme městu věnovali, coby japonskou symboliku. Jsem potěšen, že jsme si tuto lokalitu mohli vybrat k výstavbě naši továrny a celá tato krajina ve mne zanechá hluboké vzpomínky. Také bych si přál, aby naše vztahy a komunikace jak s panem starostou Lovosic, tak se všemi obyvateli města byly nadále přátelské a otevřené jako tomu je doposud a budeme vděčni za jejich účast a podporu.

Děkuji za rozhovor. Přeji Vám a vaší společnosti mnoho úspěchů v podnikání v České republice a u nás v Lovosicích.

Rozhovor s prezidentem společnosti ACZ, s.r.o. panem Kozo Mizuno připravil

Miroslav Hvorka.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1