Lovosický dnešek

Duben 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Aniveg CZ, s.r.o. je podnik, který je umístěn přímo ve středu Lovosic. Spolu s továrnou Deli, tvoří tato firma průmyslové centrum města. Právě proto jsme požádali o rozhovor pana Hans-Günthera Beckera, jednatele firmy ANIVEG CZ s.r.o.

Vaše firma je občanům Lovosic známá jako „olejna“. Můžete krátce představit firmu Aniveg CZ, s.r.o.?

Společnost ANIVEG odkoupila závod v roce 1998 od firmy SETUZA a převzala všechny tehdejší zaměstnance do nové firmy, nikdo nebyl propuštěn. Chtěli jsme tak od počátku dokumentovat, že naši zaměstnanci mají naší důvěru a že spolu s nimi chceme pro podnik vytvořit novou budoucnost a zajistit pracovní místa. Našim cílem bylo transferovat tradici dřívější továrny, tzv. „olejny“ do dnešní doby a dát vysoce moderními ekologickými výrobky na bázi obnovitelných surovin signály pro budoucnost.

Vlastními silami jsme úspěšně prováděli výzkum a vývoj tak, že nyní vlastníme několik světových patentů pro ekologické výrobky, pro jejichž úspěšné uplatnění na trhu vytvořily všechny vlády EU v posledních měsících důležité zákony, týkající se životního prostředí. v této záležitosti můžeme pochválit legislativu ČR, která na ochranu lidí, zvířat a přírody formulovala nejdůležitější a nejlepší zákony v EU.

Co se v současné době ve společnosti Aniveg v Lovosicích vyrábí a s jakými úspěchy se můžete pochlubit? Můžete uvést některé výrobky?

ANIVEG NAT ENERGY® - Jedná se o patentované a standardizované ekologické přírodní palivo (ne biodiesel), palivo ze 100% obnovitelných surovin. Nabízíme pevné kontrakty dlouhodobých množstevních dodávek s garancí ceny, čímž zlepšíme plánování investorů i provozovatelů. Poskytujeme záruku dodávek ve velkém množství díky vlastní skladovací kapacitě 10 000 tun.

ANIVEG NAT COOLER® - Je patentovaná novinka na světovém trhu, teplonosné médium ze 100% z obnovitelných surovin, pouze na bázi obnovitelných surovin, zdraví neškodlivý a s nejvyšší biologickou rozložitelností.

Ekologická a ekonomická alternativa, cenově výhodnější náhrada ve srovnání s nyní používanými produkty. První mrazuvzdorný a antikorozní přípravek ze 100% z obnovitelných zdrojů. Určeno pro všechny chladící soustavy u osobních a nákladních automobilů, lodě i kolejové vozy, atd. Jsme schopni poskytnout velmi lukrativní množstevní a cenové nabídky.

ANIVEG NAT PRIMOLY® - Ekologické produkty z obnovitelných surovin. Používá se pro ztrátové mazání s vysoce kvalitní mazací schopností. Má uplatnění v různých zařízeních a strojích, kde se nezabrání ztrátám maziva. Zvláště vhodné jsou PRIMOLY® tam, kde hrozí kontaminace půdy a vody. Díky našemu výzkumu a vývoji jsou produkty stále na nejnovější odborné úrovni.

Náš nejdůležitější úspěch je ta skutečnost, že zajišťujeme optimální ochranu životního prostředí. Každý měsíc snižujeme našimi dodanými výrobky zatížení okolního prostředí kysličníkem uhličitým o 4 800 000 kg.

Umístění továrny ve středu města je citlivě vnímáno občany z hlediska dopadu na životní prostředí. Jako zpracovatel olejových produktů, máte jistě specifické problémy, které se týkají zejména odpadních vod. v poslední době je obyvateli diskutovaná otázka zápachu a hluku v souvislosti s další výstavbou průmyslu v Lovosicích. Jak jsou tyto dopady na životní prostředí řešeny v Anivegu?

Je to jistě závažné téma, pokud je uprostřed města provozována továrna. Byli jsme si vědomi od počátku odpovědnosti a proto jsme před koupí podniku nechali vyhotovit ekologický audit. Nebyly a nejsou žádné závažné problémy. Spolupracujeme úzce se všemi příslušnými nadřízenými úřady a také s experty a tím můžeme eventuální vyskytnuvší se problémy rychle řešit.

Provozní předpisy parních kotlů nařizují firmě jejich odkalování, přičemž může docházet k určitému hluku. Z důvodu nerušení nočního klidu obyvatelstva není tato činnost prováděna v čase od 22 do 6 hodin. Může se tak dít pouze ve výjimečných případech při poruchách kotle.

Jaké máte plány a představy Vaší společnosti do budoucnosti? Chcete něco vzkázat našim čtenářům?

Do budoucna máme připravené velké plány s našim podnikem s významnými investicemi do nových technologií. Předpokladem pro tyto velké plány je, abychom společně s příslušnými úřady, obyvateli a samozřejmě s našimi zaměstnanci vytvořili takové podmínky, pro které se mezinárodní finančníci budou rádi angažovat. Ještě v letošním roce začneme s dílčí realizací a co je velice důležité, mohli bychom tak zajistit nová pracovní místa.

Děkuji za rozhovor a přeji Vaší firmě mnoho úspěchů v podnikání.

S jednatelem firmy Aniveg CZ, s.r.o. Hans-Güntherem Beckerem hovořil

Miroslav Hvorka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1