Lovosický dnešek

Říjen 2006 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

K zahájení nového školního roku

V Lovosickém dnešku č. 7/2004 jsme uskutečnili rozhovor s ředitelem SPŠ, SOU, OU a U Lovosice Mgr. Petrem Holvekem při příležitosti ročního působení nově vzniklé sloučené školy. Nyní, po dalších dvou letech, bychom v našem rozhovoru pokračovali:

Veřejnost by mohla být zmatena novým názvem školy. Proč to?

S platností od 1.1.2006 byl zřizovatelem změněn původní název školy. Současný název je Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace. To je pro veřejnost pouze formální záležitost, jinak se nemění nic, ani zřizovatel tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, ani soustava studijních oborů. Změna názvu trochu zmátla veřejnost při podávání přihlášek ke studiu.

Když hovoříte o přihláškách, jaký je zájem o studium pro školní rok 2006/2007?

Obecně lze konstatovat, že při stále nižších počtech vycházejících žáků z devátých tříd základních škol zájem o obory vyučované na naší škole je stále značný. Nás se pokles výrazně nedotkl. Všechny nabízené obory vzdělávání otevíráme i ve školním roce 2006/2007, s výjimkou studia chemických oborů. Je to s podivem, neboť studenti chemie se zaměřením na analýzu potravin, životní prostředí a analytickou chemii mají široké uplatnění v provozech, výzkumu, státní správě a možnosti dalšího vysokoškolského studia již přímo v Ústeckém kraji. Při jednání s generálním ředitelem Lovochemie panem Mgr. Brabcem bylo konstatováno, že Lovochemie, jako perspektivní a prosperující podnik, bude v nejbližší době potřebovat nové odborně vzdělané zaměstnance. V Lovosicích se staví provoz na kosmetické přípravky a v rámci Lovochemie se uvažuje o novém provozu výroby biolihu. Lze jen doufat, že tradiční chemické vzdělání v Lovosicích nezanikne. Tomuto záměru by měla napomoci i nová smlouva o spolupráci mezi školou a Lovochemií a.s. ze září letošního roku.

V minulém rozhovoru jste hovořil o přípravě projektů nových studijním maturitních oborů, které čekají pouze na schválení MŠMT ČR. Došlo k nějakému posunu?

Celá záležitost je již zcela vyřešena tak, jak jsme plánovali. Na škole proběhla kontrolní inspekce uskutečněná Českou školní inspekci, s výsledným hodnocením školy „vynikající“. I díky tomu byly nové čtyřleté studijní maturitní obory zařazeny do sítě škol. Jedná se o obor Autotronik, který otevíráme již v letošním školním roce. Zájem byl mimořádný, neboť v celém Ústeckém kraji jsou pouze dvě školy s povolením tento obor vyučovat. Třída bude otevřena s maximálním počtem žáků. Druhý čtyřletý maturitní studijní obor Technické lyceum, který máme též schválený, bychom chtěli otevřít ve školním roce 2007/2008. I tady věříme, že bude dostatek žáků, neboť se jedná o všeobecné studium gymnasiálního typu pro hochy i dívky, se zaměřením na techniku, přírodní vědy a informatiku. Pro nadané žáky to bude bezesporu velmi dobrá nabídka studia a žáci základních škol i rodičovská veřejnost budou včas s učebním plánem seznámeni.

Co dalšího se za poslední dva roky na škole událo nového?

V oblasti investic byla modernizována školní kuchyně s jídelnou, aby vyhovovala po všech stránkách novým předpisům (částka 2,2 mil. Kč), byl zcela obměněn vozový park vlastní autoškoly – osobní automobil Fabie, nákladní automobil Renault a nový traktor Zetor (investice 3 mil. Kč), byla vybudována odpočinková zóna s hřištěm pro žáky (1 mil. Kč) a byly vybaveny 2 multimediální učebny nákladem 0,5 mil. Kč.

V oblasti spolupráce byla navázána velmi úzká spolupráce se Škodou Auto Mladá Boleslav a.s., která vybavila školu nejmodernějšími učebními pomůckami (osobní automobil Fabie a dvě Octavie, nové motory s převodovkami), pokračuje dobrá spolupráce s firmami OKIM, Horejsek, Háša a dalšími. Všem patří naše poděkování. Pokračovaly i zahraniční stáže hrazené ze strukturálních fondů EU. Ve spolupráci s Floristickým institutem v Drážďanech se jednalo o týdenní stáž 3 pedagogických pracovníků a poté třítýdenní stáž 15 žáků v tomto institutu. Všichni získali v Německu tak ceněný certifikát. Německá strana má zájem podobný pobyt uskutečnit i u nás. Stále probíhá, již tradičně, exkurze do firem největších výrobců osobních automobilů – letos do BMV v Dingolfingu.Tuto návštěvu umožňujeme nejlepším žákům.

Naši žáci se zúčastňují i soutěží, např. Soběslavská růže (republiková soutěž ve vazbě a aranžování květin), kde z 11 družstev se naši žáci umístili na 2. místě a v jednotlivcích obsadili 1. a 3. místo. V soutěži Automechanik junior náš žák obsadil celkově z 35 soutěžících pěkné 6. místo. Ve středoškolské odborné činnosti naši žáci úspěšně prezentovali školu v krajském i celostátním kole.

V oblasti presentace pořádáme tradiční vánoční výstavu (letos bychom chtěli vystavovat i v Lovosicích) a tradiční zahradnický školní ples v Lovosicích.

A co na závěr?

Chtěl bych poděkovat pedagogickým pracovníkům za jejich nekonečnou práci a trpělivost a dobrým žákům, kteří přispěli svým dílem k propagaci školy. Poděkování patří i odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje a za spolupráci i Městskému úřadu v Lovosicích. Zároveň bych si i do budoucnosti přál, aby lovosická veřejnost brala naši školu jako svou a zájmem o studium jí umožnila další rozvoj.

Připravil (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1