Lovosický dnešek

Leden 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Bývá zvykem, že v Novoročním čísle dáváme prostor starostovi, aby jménem všech městských orgánů shrnul události roku minulého a načrtl obrysy záměrů pro rok nový. Zašli jsme tedy za panem Janem Kulhánkem, abychom mu položili pár otázek.

Pane starosto, především vám blahopřeji k volebnímu úspěchu vaší strany a i k vašemu znovuzvolení na místo prvního Lovosičana. Ta gratulace není zadarmo: požádám vás o několik odpovědí…

Jak byste hodnotil průběh a výsledky plnění záměrů roku 2006? Co se vám podařilo tak, že na to můžete být hrdi?

O tom, co se povedlo nebo nepovedlo psaly v předvolebním čase všichni, koalice i opozice. Skutečnost, že kampaň opozice byla zaměřená převážně proti konkrétním osobám, napovídá, že zastupitelé města ve svém rozhodování neudělali hrubé chyby a že se dařilo záměry města obstojně plnit. Kritice je neustále podrobován systém prodeje městských bytů, zvláště prodej volných bytů „Obálkovou metodou". Zde bych rád upozornil na skutečnost, že v případě přidělování těchto bytů podle vlastních citů a pocitů, vytvoříme silně prokorupční prostředí. Toho se snažíme vyvarovat. Ceny prodávaných bytů jsou cenově podstatně dostupnější v Lovosicích, než v okolních větších městech např. Litoměřicích a Roudnici. Na prodaných domech je již dnes patrné, že se družstva vlastníků dokáží velice dobře o své domy postarat. Nezaměstnanost se v Lovosicích i na Lovosicku pohybuje pod 10% nezaměstnaných. To je skvělý konkrétní výsledek strategického záměru budování průmyslové zóny. Podařilo se udělat 2,5 km nových chodníků. Každý rok podle možnosti přibudou další.

Co se naopak nepovedlo a proč?

Nepodařilo se dosud zajistit finanční prostředky na opravu Pfanschmidtovy vily (Osvoboditelů 48). Probíhají práce na projektové dokumentaci. Spolek přátel Muzea Lovosicka v čele s panem Hvorkou a panem Paťchou se aktivně podílí na realizaci této akce. Nepodařila se všechna opatření k zajištění a ochraně občanů před nárůstem dopravy po otevření dálničního úseku D807 ze státní hranice do Ústí n/L. Včas jsme ve spolupráci s ŘSD a Lidlem zhotovili okružní křižovatku pod Holoubkovem. Podchod u Besedy na svou rekonstrukci čeká. Ze strany města je vše připraveno. Nedokázali jsme však zajistit dostatek finančních prostředků na jeho realizaci. Zde si dovolím poznamenat, že se zde negativně odrazila nerozhodná politická situace po parlamentních volbách, dlouhé „nevládnutí". Přechod u podchodu u Besedy bude doplněn tzv. „poptávkovým semaforem ". Chodec v případě potřeby přejít komunikaci stiskne tlačítko a počká na zelené světlo pro chodce. Usilovně jednáme o náhradě zrušeného přechodu pod DPS například lávkou umístěnou na těleso železničního mostu.Školní mládež by tak přecházela z ulice Karla Maličkého za DPS ke školní jídelně. Na problém nedostatečné kapacity kanalizace ve městě narazil projekt přípravy pozemků pro výstavbu rodinných domků za hřbitovem. I na tomto projektu ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností usilovně pracujeme.

Jaké cíle jste si jako vrcholný orgán města vytýčili pro rok 2007?

Cíle pro rok 2007 jsou dané potřebou města a objevily se ve všech volebních programech.Je to výstavba bytů ve všech formách a příprava pozemků pro rodinné domky. Počet obyvatel ve městě klesá a tady je prostředek na zastavení nepříznivého vývoje. Výstavbu bytů zpozdila povodeň roku 2002 a odstraňování následků povodně podle možností rozpočtu města.Pozorně sledovanou a diskutovanou akcí je teplofikace města z Lovochemie. Neustálé objektivní a odpovědné rozhodování zastupitelů i výkonných orgánů o dlouhodobé vizi rozvoje vyžaduje vypracování dokumentu, který vypovídá o budoucích potřebách města. Vyhotovení Strategického plánu a zapojení co možná nejširší občanské veřejnosti do jeho zpracování je jedním z cílů roku 2007. Je to i důležitý podklad pro získávání dotací. V roce 2007 budeme vycházet z kvalitně a odpovědně zpracovaného rozpočtu města, který bude odrážet všechny reálné potřeby a možnosti současnosti.

Jak se dařilo obsazovat průmyslové zóny kolem města v minulém roce a jaké nové investory lze čekat letos?

Rok 2006 je pro městské průmyslové zóny rokem přelomovým. Došlo k naplnění prostoru bývalého cukrovaru. Je zde již usídlena americká firma Flexfill, v současné době podepsala korejská firma KOS LIMITED smlouvu s majitelem a nic nebrání výstavbě hal pro výrobu pružin z nerezového drátu tažením za studena. Bývalý cukrovar je tedy plně obsazený. O průmyslovou zónu 1 u Prosmyk a zónu 2 u Lukavce je také trvalý zájem. Město čeká na souhlas poskytovatele dotací s prodejem pozemků konkrétním zájemcům. Těmito prodeji pro město akce průmyslová zóna končí.

V Územním plánu sídelního útvaru Lovosice jsou ještě další prostory určené pro průmyslovou výrobu. Město bude jistě spolupracovat s majiteli, ale nebude kupovat pozemky a připravovat tak prostory pro další investory.

Co byste vzkázal občanům závěrem?

Rozvoj bydlení a občanské vybavenosti bude prioritou pro zastupitele na celé čtyřleté volební období. Rozvoj turismu a propagace Lovosic jako město v Bráně Českého středohoří je dalším důležitým úkolem. Lovosice mají všechny předpoklady stát se moderním průmyslovým městem, kde najde každý své podmínky pro spokojený život.

Starostu zpovídal J. Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1