Lovosický dnešek

Březen 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Bývá zvykem v našich novinách po volbách postupně představit všechny městské zastupitele. Někteří naši zastupitelé to ovšem odmítli a tak se výběr zúžil. Nicméně jsme již vyzpovídali pana starostu a v každém případě vyzpovídáme i místostarosty, v dalším kole pak radní a nakonec i nové zastupitele, kteří mají Lovosičanům co říci. Tento měsíc jsme kontaktovali pana Vladimíra Johna ze strany Nezávislých, který byl zvolen prvním místostarostou našeho města.

Pane místostarosto, jak se cítíte v nové funkci?

Je to pro mne určitá výzva, kdy po dvou volebních obdobích v Radě města, jsem usedl do křesla místostarosty. Volby ukázaly, že voliči volí převážně velké parlamentní strany, ale přesto jsem rád, že v Lovosicích zvítězila pravice a Lovosice se budou ubírat směrem, který byl již nastaven před osmi lety. Spolupráce nás, Nezávislých, s koalicí ODS a panem starostou byla v minulých letech prospěšná pro občany a město. Podařilo se nám například vybudovat mimo jiné krásný lesopark „Osmička“, opravit vozovky, chodníky a další akce. Přivedli jsme další investory do našich průmyslových zón. Z tohoto pohledu jsem rád, že se mi dostalo možnosti i další rozvoj města něčím zásadně ovlivnit.

Co míníte tím slovem něčím?

Jako první místostarosta mám na starosti především samosprávu města (ekonomiku, majetek, problematiku čistoty města a zeleně, bytové hospodářství, městské sportovní zařízení a některé další, méně rozsáhlé problematiky). Tyto uvedené oblasti se dotýkají každého občana Lovosic, proto se budu snažit řešit tyto záležitosti ve spolupráci s občany. V tomto volebním období bych zejména rád pomohl vyřešit bytovou otázku, která v současné době Lovosice nejvíce tíží. V přípravě je lokalita Obytný soubor Holoubkov a dále příprava parcel pro rodinné domky pod Lovošem. Pokud se toto podaří, zastavíme rozšířením možností ubytování trvalý úbytek občanů v našem městě a jsme přesvědčeni, že naopak dojde k navýšení počtu obyvatel, což se pozitivně promítne v daňových příjmech rozpočtu města a prostředků přidělených městu i subregionu ze státního rozpočtu.

Jak vás znám, jistě jste již něco podnikl v duchu svých záměrů…

Zúčastnil jsem v lednu tohoto roku veletrhu cestovního ruchu v Brně, kde se naše město prezentovalo v rámci expozice Ústeckého kraje. Lovosice svojí polohou v tak zvané bráně Českého středohoří i jako výchozí bod pro návštěvy dalších okolních lokalit jsou předurčeny v budoucnu být zajímavým turistickým cílem. K tomu jistě přispěje i realizace dalších záměrů, z nichž mne právě napadá i zamýšlené regionální muzeum vybudované z bývalé Pfannschmidtovy vily, na němž již započaly první rekonstrukční práce. Další z našich záměrů je na řece Labi plánujeme přístaviště osobních lodí. Existují i další představy ve stadiu úvah, ale o těch se začne vážně hovořit a psát až po splnění těch dnes již definovaných cílů. Doufám a věřím, že se nám podaří tyto právě mnou nastíněné plány dovést do úspěšného konce.

I když jste žezlo pekařského krále předal synovi, jistě máte i nějaké společné podnikatelské záměry, které prospějí i městu… Je tomu tak?

V současné době řídí moji firmu syn společně s manželkou a díky dobrému kolektivu zaměstnanců se daří vše úšpěšně zvládnout. Já se tak můžu plně věnovat své nové funkci. Záměrů by bylo hodně, avšak v současné jsem plně vytížen prací na radnici.

Co byste ještě řekl na závěr našim spoluobčanům?

Snad především to, aby byli trpěliví…. Všechny ty cíle a jejich splnění jsou závislé na prostředcích, které na ně můžeme reálně vynaložit. Ty prostředky nejsou neomezené a tak všechna ta opatření pro zlepšení života ve městě musíme realizovat postupně.

Pane Johne, děkuji vám za rozhovor.

Čampulka, foto (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1