Lovosický dnešek

Srpen 2007 Lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Rozhovor měsíce - tentokrát s novým ředitelem KS „Lovoš“, Bc. Martinem Kohlem

Na 10. schůzi Rady města Lovosice dne 10.5.2007 byl na základě výsledků výběrového řízení na obsazení funkce ředitel Kulturního střediska Lovoš Lovosice jmenován ředitelem této příspěvkové organizace s účinností od 1. srpna Bc. Martin Kohl. Dosavadní ředitel odchází po 21 letech v tomto kulturním zařízení do důchodu a bude předávat Středisko Lovoš novému vedoucímu. Miroslav Šanda odchází po velice úspěšném roce, se svou prací může být spokojen – 16 pořadů bylo loni vyprodáno a mimo jiné se uskutečnila velkolepá oslava 250. výročí „Bitvy u Lovosic“.

Nový ředitel Bc. Martin Kohl působil dosud ve funkci provozně ekonomického náměstka Národního památkového úřadu, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem. Protože bude mít kromě řízení Kulturního střediska a pořádání všech významných lovosických kulturních akcí na starosti i vydávání, rozšiřování a administraci našeho měsíčníku Lovosický dnešek, chceme ho včas představit našim čtenářům a seznámit je s jeho názory na lovosickou kulturu. Položili jsme mu proto několik otázek.

Pane řediteli, představte se prosím našim čtenářům.

Vážení čtenáři, od 1.8.2007 jsem jmenován do funkce ředitele KS Lovoš. Narodil jsem se v Litoměřicích, dne 11.9.1981. Studoval jsem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakultu sociálně ekonomickou. Nyní ještě pracuji na Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem, kde zastávám funkci Provozně ekonomický náměstek. Celý svůj život bydlím v Lovosicích a hodlám zde i nadále zůstat. Jsem ženatý, má žena Bohumila Kohlová - Dušková pochází z Litoměřic a v současné době je na mateřské dovolené, narodil se nám první potomek, syn Lukáš. Mezi mé záliby patří autosport, plavání, in-line bruslení, kulturistika, PC, internet a samozřejmě také výlety za kulturou. V současné době je však hodně práce a málo volného času. Prakticky veškerý volný čas trávím se svou rodinou.

S jakou jste se představoval koncepcí? Zahrnovala třeba i loutkové divadlo (míním např. litoměřické „Sváťovo dividlo“) nebo občas nedělní pohádky?

Má koncepce byla psána v duchu sjednocení veškeré kultury pod jedno středisko, více spolupráce s ostatními zařízeními a zájmovými skupinami. Důraz jsem kladl na možnost spolupráce s občany při tvorbě kulturního programu. Obyvatelé města se budou moci vyjádřit co jim v kultuře schází, jaké mají potřeby a požadavky. Své požadavky budou moci vyjádřit v dotazníkovém šetření. Vedení města Lovosic je nakloněno pro co největší využití kulturních zařízení města. Vedení i já bychom rádi poskytli obyvatelům Lovosic, okolních měst a obcí co nejkvalitnější kulturní vyžití i za cenu ještě větších nákladů na kulturní pořady. Dalším bodem mé koncepce byla i rekonstrukce, ale o té se budu zmiňovat dále.

Máme v Lovosicích zavedený oblíbený cyklus zeměpisných přednášek, mohlo by se ale zkusit třeba občas i autorské čtení, v knihovně na to nejsou vhodné prostory. Byl byste pro?

Pokud budou mít obyvatelé města zájem, můžeme zavést jakoukoliv zajímavou akci. Autorské čtení se může zařadit do programů KS Lovoš, pokud tedy o takovouto akci bude zájem.

Velmi oblíbené jsou zájezdy do divadel, budou zachovány i nadále?

Zájezdy do divadel určitě budou zachovány. I já se ženou jsme občas vyrazili do divadla se zmíněným zájezdem a myslím, že je to ideální řešení pro všechny věkové skupiny. Člověk se nemusí o nic starat.

Bydlíte příznačně přímo v zadním traktu KS Lovoš a vidíte tudíž pravděpodobně z první ruky některé nedostatky stavby, například průjezd a chybějící výtah. Co bude po stavební stránce patřit mezi Vaše priority?

Rekonstrukce jsou již dlouholetým diskutovaným problémem. Výtah v KS Lovoš je již naplánován a v rozpočtu města jsou již vyčleněny finanční prostředky na tuto rekonstrukci, zasadím se o to, aby co nejdříve již zmíněná rekonstrukce započala. Všichni chceme usnadnit přístup nemohoucím obyvatelům i účinkujícím do sálu KS. Dále bych rád zkulturnil prostředí KS Lovoš. Mám namysli veselejší a čistější prostředí, modernizace technického zařízení, apod. V neposlední řadě bych se rád zasadil o rekonstrukci „lékařského domu“, který by měl posloužit k dalším kulturním potřebám města.

Průjezd do zadního traktu KS je problém. Tento problém zatím pociťuji jen jako obyvatel tohoto traktu. Ve zmíněném traktu je 9 bytových jednotek, které jsou obsazeny. K těmto bytům patří nádvoří, kde jsou parkovací místa, KS má na tomto nádvoří 1 parkovací místo. Často se stává, že prostory jsou plně obsazeny auty, i cizími než auty nájemníků. Také se stává, že vjezd do traktu je zablokován a nelze projet. Další problémy jsou prozatím mě neznámé a budu je řešit postupně.

Myslím si, že KS by mělo mít vyhrazené ještě jedno parkovací místo před budovou.

O výtahu se zmiňuji proto, že jeho absence nejen znepříjemňuje život divákům, ale také znesnadňuje inscenace s rekvizitami, alespoň se na to mnohdy aktéři vymlouvali. Je zajímavé, že dříve nebyl problém dostat do Lovosic profesionální divadlo (28.10.1992 zde hráli Albeeho Pobřeží Jana Hlaváčová aj. a v lednu 1993 se konalo představení „Tři dámy s pistolí“, vystoupila v něm Stella Zázvorková, Lubomír Lipský a další oblíbení herci). Od té doby zde občas vystoupí některé ochotnické divadlo (Scéna Libochovice, Radobydivadlo Klapý), ale zájezdovky k nám nechtějí (asi bychom je také nemohli zaplatit, ale přece jen někdy je to hra pro dva herce, tak to nemůže být tak drahé). Je to škoda, litoměřické divadlo je pro lidi bez auta nedostupné. Jaký je na to Váš názor?

Částečně jsem již odpověděl v předchozí otázce. Budeme se snažit o komunikaci s profesionálními divadly a věřím, že se i finance na tyto pořady seženou. Jak již bylo řečeno, výtah v KS bude vystavěn a to přispěje k větší ochotě účinkujících z profesionálních divadel. Pokud bude zájem o častější odvoz do okolních divadel, ať už Teplice, Praha nebo Litoměřice, bude možno takovéto kulturní akce absolvovat. Bohužel finance jsou omezeny a tak bychom museli nejspíše rozpočítat veškeré náklady do ceny vstupenky.

Představu mám také o multifunkčním sálu s kvalitní promítací sestavou a moderním vybavením. Tento sál by mohl posloužit i jako kino. Bude jen a jen záležet na obyvatelích města. Dveře jsou otevřené a rádi přivítáme různé náměty a postřehy.

Budete měnit něco na obsahu našeho měsíčníku? Třeba zavedete nějakou novou rubriku?

Myslím, že nějaká drobná inovace měsíčníku by stála za úvahu, ale nic zásadního. - grafika - přidání rubriky – příspěvky obyvatel města. Prozatím nic měnit nebudeme, vše bude o komunikaci a možnostech KS. Chtěl bych se nejprve seznámit s chodem celého Kulturního střediska a změny realizovat až po dobrém uvážení.

Co byste chtěl vzkázat našim čtenářům?

Čtenářům bych chtěl vzkázat, že nejvíce záleží na občanech města samotných. Programová nabídka se bude utvářet z velké části dle jejich požadavků. Budeme rádi, když přistoupí k dotazníkům svědomitě a sepíší své kulturní potřeby opravdu pečlivě. Rád bych zaktualizoval webové stránky, kde se také budou moci občané vyjádřit ke kultuře. Z počátku nepřipravuji žádné výrazné změny ve vedení Kulturního střediska. Budu spolupracovat s panem Šandou – bývalým ředitelem KS a poznávat chod, problémy a možnosti KS. Po důkladném zhodnocení bych přistoupil k postupné transformaci lovosické kultury do prestižnějšího a pro občany zajímavějšího charakteru.

Rád bych aby programová nabídka byla sestavena pro všechny věkové skupiny, aby si každý občan Lovosic mohl z programové nabídky vybrat. K tomu bude potřeba opravdu velká spolupráce s občany města. Jak jsem již několikrát zmínil, vedení města je nakloněno na stranu kultury a tak se budeme společnými silami snažit o zlepšení její úrovně ve městě. Chtěl bych čtenáře, mající zájem o kulturu poprosit, aby sledovali plakáty a programovou nabídku a svou účastí na pořádaných akcích podpořili kulturu ve městě. Vyšší návštěvnost nám pomůže ke zlepšení úrovně kultury. Záleží jen na Vás, my se přizpůsobíme Vašim potřebám.

Přeji novému řediteli Kulturního střediska Lovoš, aby se mu jeho přání vyplnila. Možná, že bude nyní situace příznivější než v roce 2003, kdy vedení Kulturního střediska za spolupráce kulturní komise připravilo návrh využití přízemní části KS Lovoš včetně konferenčního víceúčelového sálu s velkoplošným plátnem a možnosti použít světelnou reklamu ve městě ke zvýšení informovanosti o všech akcích. I plánovaná programová nabídka byla pestrá. Akce byla tehdy prováděna na základě ankety občanů města. Tenkrát se bohužel finanční prostředky na realizaci nenašly. Doufejme, že nyní bude situace lepší.

Děkuji za rozhovor.

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 1