Lovosický Dnešek

lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Rozhovor měsíce

Stalo se již tradicí, že titulní strana novoročního Lovosického dneška patří starostovi a jeho slovům. Také letos tradici dodržujeme. Panu Janu Kulhánkovi, starostovi města Lovosic, jsme položili pár otázek, podobných těm, které jsme mu položili loni i dříve.

Pan starosta na ně odpověděl takto:

Jaký byl rok 2007?

Jednoduchá odpověď - velice pracovitý. Nechci hned úvodem obtěžovat výčtem akcí, ale dnes to bude vhodné, ba nutné. Opravili jsme vnitřní blok ulice Osvoboditelů, kde také přibyly další stromy. Prostor se tak dostal do podoby, s kterou souhlasí i většina obyvatel přilehlých domů. Dokončili jsme opravu schodů a úpravu ploch, výsadbu stromů v Centru. Nový je chodník v ulici Wolkerově. Také je nově nasvícený přechod pro chodce v ulici Tovární směrem do parku. Nové jsou rovněž asfaltové parkovací prostory za Komerční bankou. Novou střechu má lovosická 1. ZŠ. Zcela rekonstruované „Oranžové hřiště“ u téže školy jistě udělalo radost nejen školákům. Ke stoletému výročí své existence dostala lovosická radnice hezký nový kabát. Mezi novinkami je také Informační centrum v prostorách, kde dříve sídlila GE Banka. Mezi nové objekty patří i pozemek pro novou služebnu Hasičského záchranného sboru; je již zasíťovaný a zpevněnou navážkou je upravena nivelita pozemku. Zbývá zde jenom dodělat přívod elektrické energie a bude v podstatě připraven pro předání hasičům. Po dlouhé době se úpravy dočkal vnitroblok ulic Terezínská a Prokopa Holého. Tato akce nekončí. Máme připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci a vybudování kanalizace v této ulici.

Co považuji za nejdůležitější?

Kvalitní přípravu projektových dokumentací, které jsou nutnou podmínkou žádostí o dotace. V každém informačním médiu se ve všech pádech píše o dotacích EU, které se do naší země valí. Je důležité být připraveni tak kvalitně, abychom dokázali co nejvíce finančních prostředků umístit do potřebných zařízení našeho města. Tak máme připravené projektové dokumentace (PD) pro celou čtvrť zahrnující ulice Nádražní, Obchodní, Okružní a U Nadjezdu. Rozpracované jsou PD na horkovod, lávku u DPS přes komunikaci I/30 – od Besedy do Čížkovic, pro ulici Osvoboditelů u podchodu, pro ulice Kostelní a Terezínskou (povrchy, odvodnění, parkovací místa a osvětlení přechodů), pro novou okružní křižovatku ulic Zámecké a Kostelní) a také PD pro novou ulici – Evropskou (prodloužení ulice Svatopluka Čecha) s okružní křižovatkou s ulicí Siřejovickou u Četransu. Existuje PD na úpravu prostorů před školkou v Sadech pionýrů a rovněž i PD pro prostor před nádražím Českých drah. O rekonstrukci Pfanschmidtovy vily už bylo také hodně napsáno. Připraveni jsme, PD máme připravenu, zbývá jenom získat peníze. Asi už vyplynulo z dříve napsaných slov, že realizace všech akcí je podmíněna získáním dotací z EU. Za velice důležité považuji zdárné pokračování dálničního úseku D 805, protože jen dostavba dálnice může naše město zbavit břemene masivní silniční dopravy. Záchranná služba Ústeckého kraje bude mít nové sídlo v budově kde se nachází odbor dopravy (bývalé jesle).

Co se v roce 2007 nepodařilo?

Snad jediné: dodělat podchod u Besedy. Dlouho jsme čekali na přidělení státní dotace, její získání považuji za úspěch. Špatné je, že vlivem průtahů při jejím schvalování jsme se dostali do časového skluzu, do zimy a některé práce budou proto dokončené až s příchodem jara. Navíc se při překládání sítí objevily velké problémy, které se nedaly předpokládat před zahájením stavby. S hodnocením celé akce raději počkejme až na samotný výsledek.

Co nás čeká v roce 2008?

Realizace akcí podle získaných dotací, o kterých jsem se už zmínil. Pořadí si nedovolím v tuto chvíli odhadnout. Příjemnou událost očekáváme na jaře. Předseda parlamentu poslanecké sněmovny městu Lovosice předá městskou vlajku. Budou tedy křtiny a město bude mít novou vlajku, která odpovídá všem podmínkám vexilologie.

Nač budeme klást největší důraz?

Na zasíťování a úpravy stavebních parcel pro rodinné domky v lokalitě Vinného lisu (za hřbitovem). Máme hotovou studii proveditelnosti pro výstavbu asi 100 rodinných domků. Zatím jsme ve fázi přípravy Projektové dokumentace. U této akce nepřipouštíme, že by nebyla dokončena včas. Dalším, velmi důležitým úkolem, je práce na realizaci geotermálního vrtu. V těchto dnech probíhají geofyzikální měření a průzkum na ověření předpokladů pro realizaci vrtu. Tady vidím budoucnost a rozvoj celého města a jeho energetického hospodářství.

Konkrétním pokusem jehož výsledek je nejistý, je provozování Městské hromadné dopravy v Lovosicích. V lednu již pojede zkušební provoz. Po vyhodnocení zkušebního provozu rozhodnou zastupitelé o dalším osudu MHD.

Probíhají práce na Strategickém plánu rozvoje města. Slyšeli jste a jistě i četli různé úvahy o tom, jak málo se zajímají občané o dění ve svém městě. Sám jsem očekával více vyplněných a vrácených dotazníků. Profesionálové mě však ujistili, že procento odevzdaných odpovědí v Lovosicích je lepší než průměrné. Takže nás vlastně chválí...

Závěrem slůvko k zamyšlení. Někteří politici se se vším svým rozhodováním schovávají za občany. O tom - naopak - jeden z největších odborníků na Veřejnou správu říká, že nejlepší je taková Veřejná správa, která občany neobtěžuje, o které ani neví... dobrá veřejná správa zkrátka není vidět. V případě pochybení nebo disfunkce Veřejné správy se vždy obyvatelé Lovosic dokázali důrazně ozvat.

Moje přání do roku 2008 je tedy takové, aby jste měli co nejméně příležitostí k nespokojenosti se správou města. Jistě k tomu patří poděkování těm, kteří se podílejí na výčtu provedených akcí a přání stálého zdraví a spousty štěstí.

Hezký rok 2008.

Jan Kulhánek

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš