Lovosický Dnešek

lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Pohled z nadmořské výšky 570 m

V rámci strategického plánu rozvoje města v letech 2008 – 2013 hraje turistický ruch důležitou roli a má svůj samostatný oddíl. Lovoš, který je dominantou tohoto kousíčku země má v tomto plánu roli důležitou a nezastupitelnou. Na špičce tohoto kopce ční a je skoro ze všech stran vidět turistická chata, jejímž provozovatelem je pan Václav Buriánek s manželkou Věrou. Lovosický dnešek usoudil, že jeho názory by mohly být pro naše čtenáře zajímavé a položil mu proto několik otázek.

Můžete, prosím, v první odpovědi přiblížit stručně historii chaty na Lovoši?

I velice stručná zmínka o historii zabere dost místa. První stavbou na Lovoši byla kamenná rozhledna, uvedená do provozu roku 1892, Základní kámen dnešní chaty byl položen 24. května 1924 za účasti hlavního spozora Johanna Nepomuka Schwarzenberga. V září téhož roku byla chata slavnostně otevřena pro veřejnost a byla pojmenována po knížeti Schwarzenbergovi. V roce 1926 byla přistavěna další část budovy a ve třicátých letech byla dostavěna. Další velký stavební zásah byl proveden při rekonstrukci v roce 1978, kdy byla chata uvedena do dnešní podoby. Prvním nájemcem chaty byl pan Franz Zaschke (od vzniku do roku 1945). Po válce se vystřídalo několik nájemců. Nejvýraznější osobou byl pan Stránský, zvaný také Krakonoš, který v chatě trvale bydlel a vozil na Lovoš zásoby na oslovi. Po rekonstrukci v roce 1978 se správcem stal pan Johanovský. Od roku 1991 přešla chata do majetku Klubu českých turistů (dále KČT). V roce 2002 KČT rozhodl nabídnout chatu k pronájmu mně a od listopadu tohoto roku zde s manželkou hospodaříme.

Máte nějak zmapovánu návštěvnost Lovoše a to včetně cizinců, za poslední léta? Domnívám se že kromě nádherného výhledu je lákadlem i chata a služby v ní a samozřejmě za příznivého počasí.

Návštěva Českého středohoří, které je dosti oblíbené u turistů z celé republiky, určitě zahrnuje i výstup na Lovoš. Kromě lidí, kteří přijdou poprvé, chodí spousta stálých návštěvníků i ze vzdálenějších míst. Mezi ně patří i několik rodin z Drážďan. Lovoš je oblíbeným místem německých turistů, kteří však mají o ubytování zájem zřídka. V Českém středohoří jsou jen dva či tři vrcholy s chatou, občerstvením a ubytováním a když se k tomu přičte ten pěkný výhled, tak se nelze ničemu divit.

Jaká je provozní doba chaty, jaké ubytovací služby můžete nabídnout včetně cenových relací? Má vliv na provoz také to, že se nachází v chráněné krajinné oblasti, kde platí přísnější kriteria?

Provozní doba je celoročně o víkendech a svátcích. V lednu je ale vždy jeden víkend zavřeno. V zimním období (říjen – duben) máme otevřeno od pátku do neděle. V letním období (květen – září) je otevřeno od středy do neděle. Nabízíme jednoduché turistické ubytování s umývárnou (sprcha zde není) od 120 Kč na osobu a noc. Vliv chráněné krajinné oblasti na provoz chaty je hlavně ve spotřebě vody v návaznosti na vyvážení odpadní jímky.

Další otázka se týká i gastronomických služeb a jejich cenových relací. Milovníky zlatavého moku jistě zajímá jaký druh piva je na Lovoši podáván.

Protože v chatě nemáme tekoucí vodu, tak naše nabídka občerstvení je velmi omezená. Obsahuje ohřev uzenin nebo přípravu z mražených polotovarů (langoše, hranolky). Po dohodě lze zajistit i jiná jídla, která se v chatě jen ohřejí. Točené pivo a limonáda se musí podávat v plastických kelímcích, což byla podmínka zavedení této služby. Pivo nám dodává pivovar Nymburk a je to 11 stupňové Postřižínské pivo.

Jistě není od věci otázka další a to jak se daří chatu zásobovat, což není jistě jednoduché. S tím souvisí také problematika zásobování vodou. Co k tomu můžete uvést? Jak je těžké zvládnout cestu, kde - obrazně řečeno - znáte každý strom a kámen?

Zásobování chaty během roku nepřináší žádný velký problém, pouze v zimě vyžaduje dost opatrnosti. Pokud se vyjet nedá, nelze nic dělat a provoz se omezí na minimum, což většina lidí chápe. V zimním období máme větší zásoby balené vody, kterou použijeme na čaj či na ohřátí párků. Při jízdě na Lovoš je třeba mít respekt k podmínkám a terénu, kterým projíždíte, protože stát se může cokoliv. Zásobování chaty zbožím, vodou, otopem a dalším nezbytným materiálem značně zvyšuje náklady na provoz chaty a což se pochopitelně promítá do cen.

Jako každá jiná činnost, má i provoz chaty své ekonomické náklady a zisky. Pokud uznáte, že to není nevhodné, můžete se o tom zmínit? Je současná kapacitní možnost chaty dostatečná? Nějaké úpravy chaty či prostoru na vrcholu Lovoše jsou asi mimo realitu? Anebo se mýlím?

Samozřejmě jako při každém podnikání musíte vykazovat zisk, a jde o to v jaké výši. Představa některých jedinců o „zlatém dole“ je na hony vzdálena realitě. Kapacita 16 ubytovacích míst je vzhledem k současným podmínkám dostatečná. Majitel chaty (KČT Lovosice) se snaží poslední roky investovat do chaty nemalé prostředky jako například rekonstrukce topení, dlažba na terase. schody podél chaty, nové nátěry či oprava staré rozhledny. Další investiční akce jsou připravovány.

Vrchol Lovoše je jistě vhodným místem pro zařízení telekomunikačních firem. Co k tomuto můžete sdělit? S tím také souvisí, jak je chata zásobována elektřinou...

Poskytování prostoru na vrcholu je výhradně záležitost KČT a jde mimo nás, proto nemohu o tom poskytnout žádnou informaci. Od roku 1983 má chata samostatnou elektropřípojku vybudovanou brigádnicky tehdejšími členy odboru turistiky SCHZ Lovosice.

Nemýlím se, když řeknu, že nejživějšími dny na Lovoši v roce jsou Silvestr a hlavně Nový rok? Tedy za předpokladu že to počasí alespoň trochu dovolí? Anebo jsou to jiné dny?

Ano, to jsou určitě dny s největší návštěvností. Řada místních má jako tradici návštěvu Lovoše na Štědrý den, kdy máme otevřeno do 16 hodin a návštěvnost se zvyšuje rok od roku bez ohledu na počasí. Při pěkném jarním nebo podzimním počasí přijde také spousta lidí. V zimě, pokud je sníh, nebo umrznuto, je procházka na Lovoš příjemným výletem jak pro místní tak i pro přespolní. Jsme rádi, že řada turistů navštěvuje chatu i při horším počasí, Další jsou sportovní akce jako cyklistický závod a běh na Lovoš. Prázdninové měsíce jsou většinou slabší. Příčinou může být velké teplo, dovolená u vody či u zahraničního moře.

Můžete říci jaký hlavní problém, tedy je-li nějaký, Vás s manželkou nahoře nejvíce sužuje a je řešitelný?

Při provozování chaty na takovém místě je problémů vždy dost, ale důležité je najít přijatelné řešení, což se nám ve spolupráci s vedením KČT daří. Zásadní problém do budoucna bude vybudování nové odpadní jímky nebo čističky.

Setkáváte se někdy s pokusy o „návštěvy“ t. zv. nezvaných hostů? Odlehlé místo při Vaší nepřítomnosti jistě láká.

Jistě. Už měsíc po našem příchodu na Lovoš v prosinci 2002 došlo ke vloupání do chaty místním pobertou, který vykradl chatu již jednou před tím. Škoda způsobená odcizením zboží byla malá, ale škoda na chatě přesahovala deset tisíc korun. Od té doby jsme nezaznamenali další pokus o vloupání, což mohu také přičíst k mé časté přítomnosti a instalaci bezpečnostních zařízení.

V závěrečné odpovědi můžete využít prostor ke sdělení jak by Vás mohli případní zájemci kontaktovat? Domnívám se, že je to vhodné, ne-li nejvhodnější místo v okolí, pro setkání menších, třeba pracovních kolektivů.

Určitě přivítáme každou rozumnou skupinu lidí, kteří budou chtít využít chatu k setkání nebo posezení. Zároveň ale chci upozornit na to, že jsme v chráněné krajinné oblasti a že zde platí určitá pravidla, která nelze překročit. Představa některých návštěvníků, že si zde (na odlehlém místě) mohou dovolit to co jinde nikoli, je mylná.

Dovolte, abych Vám poděkoval za zodpovězené otázky a popřál co nejvíce spokojených turistů a zákazníků, kteří překonají pohodlnost, a Lovoš navštíví. Odměnou jim bude jistě nádherný výhled nejen na České středohoří.

jv

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš