Lovosický Dnešek

červen 2008 - strana 5

Spolky a sdružení

Nová politická strana

V Lovosicích vznikla místní organizace Strany důstojného života.

Dvacet pět lidí z Lovosicka se v sobotu 19.4.2008 stalo členy nově vzniklé místní organizace Strany důstojného života (SDŽ). Do této nové strany přešlo i 11 členové z místní organizace ČSSD v Lovosicích, u která zklamalo to, že není naplňován volební program. S 25 členy se lovosická stává největší místní organizací této strany v republice. Stranické průkazy z rukou předsedkyně strany SDŽ Jany Volfové převzali na této schůzi všichni přítomní členové.

Stranu důstojného života založila a její první předsedkyní se stala bývalá členka ČSSD Jana Volfová. Podle jejích slov je SDŽ konglomerát ze Strany svobodných (bývalá předsedkyně Eva Morávková), Strany za životní jistoty (místopředseda Miroslav Neubert). Na sjezdu Strany svobodných byla tato strana přejmenována na Stranu důstojného života a vzniklo zde nové vedení.

místní organizace SDŽ
Za předsednickým stolem na ustavující schůzi místní organizace SDŽ zasedli (zleva): místostarosta republikové rady SDŽ Miroslav Neubert, místopředsedkyně republikové rady SDŽ Eva Morávková, předsedkyně republikové rady SDŽ Mgr. Jana Volfová, bývalý člen místní organizace ČSSD a zakládající člen místní organizace SDŽ Arpád Gebur, místopředseda krajské rady SDŽ Ing. Vladimír Kozubek, bývalý předseda místní organizace ČSSD Jaroslav Grečl. Jednání se zúčastnili i dvě zástupkyně na pozorování z Roudnice nad Labem. O předsedovi rozhodne tajná volba už za měsíc.

Ve svém úvodním vystoupení Jana Volfová nastínila programové zásady strany. Podle jejích slov je SDŽ připravena spolupracovat s každým, kdo bude respektovat program strany a bude dělat věci pro občany. Věří, že se podaří dostat se do krajského zastupitelstva, ve kterém jsou připraveni spolupracovat s rozumnými lidmi.

„Našim cílem jsou především komunální volby. Pošilháváme samozřejmě za 2 roky po parlamentních volbách, protože strana, která nechce převzít zodpovědnost za stav v této zemi, je strana, která nemá co dělat v politickém spektru“, řekla a nastínila nejdůležitější zásady strany: „Strana důstojného života odmítá poplatky u lékaře a jakékoliv školné. Požaduje například mateřský plat. Žena či muž pečující o dítě by si měli za svoji odvedenou práci zachovat určitou životní úroveň. Navrhujeme pro ně 70 % výše průměrného platu. U důchodů uvažujeme o nastavené minimální hranici. Tak aby se nepohybovali pod hranicí životního minima. V České republice je 2,5 milionů důchodců a ještě více lidí, kteří jsou sociálně hendikepovaní. Tato strana má dobré výhledy do budoucna. V české šedé ekonomice utíkají obrovské peníze. Tam je zdroj peněz. To, co předvádí velké politické strany je obrovská hra na nervy lidí, aby nešli volit, protože pak oni se zvolí sami. Je to jediná cesta jak se ještě udržet u moci. Znechutit národ tak, aby vůbec nešel volit a pak půjdou ti starostové, místostarostové, poslance a jejich rodiny a spřátelené firmy, které se navzájem navolili asi 20 %ní účastí“. V závěru svého vystoupení poděkovala Volfová všem přítomným slovy: „Chci vám poděkovat, že jste se nenechali znechutit, že jste pochopili, že jediná cesta je vytvořit nový subjekt a tímto novým subjektem se pokusit vstoupit na politickou scénu a být jiní. Když se nás bude někdo ptát, jestli jsme vpravo nebo vlevo, tak já bych řekla větu, kterou občas používám jako stranický pozdrav: My jsme vpředu. My jsme prostě jiní. My se nebudeme hádat o malichernosti, ale podpoříme každý návrh, který bude zajímavý a který bude dobrý pro občany.Bude nám jedno od koho bude, pokud bude odpovídat směru programu a bude pomáhat lidem“.

(hv)

-

Představení lovosického fanclubu AC Sparta Praha fotbal

SPARTAFANCLUB LOVOSICE

V nedávné světové anketě, který fotbalový klub má nejvíce příznivců, zvítězila španělská Barcelona (50 milionů). Z českých klubů se nejvýše umístila Sparta Praha s 1,5 milionů příznivců na 50. místě. Její rival Slavie má o půl milionů fanoušků méně. Uvedený počet zahrnuje samozřejmě i pobočku fanclubu Sparty Lovosice. Tato pobočka patří mezi nejaktivnější. Jejím předsedou či lídrem je pan Svatopluk Kunert, který byl požádán o rozhovor.

V úvodní odpovědi řekněte prosím, kdy lovosická pobočka vznikla, kolik má členů a vůbec, jaké byly motivy pro její vznik a také jaké jsou roční členské příspěvky. Kolik je v rámci republiky dalších poboček? Kde a jak se scházíte a organizujete činnost?

Lovosická pobočka vznikla v červenci roku 2001, ale kořeny pobočky sahají i do let minulých, kdy již několik lovosických sparťanů bylo vedeno jednotlivě v  tehdejším Spartaklubu v Praze. Myšlenka sdružit stávající a přivést nové sparťany do Fan Clubu trvala již delší dobu a realizace se v roce 2001 uskutečnila. V současné době jsme jednou ze 46 poboček v celé republice a počtem 86 členů jsme největší pobočkou Fan Clubu AC Sparta Praha. Podmínkou být ve Fan Clubu je zaplacení členského příspěvku na každý rok, tak jak je tomu ve většině dalších organizacích,spolcích a sdružení. Ten letošní činí 200,- Kč a pro studenty a seniory zlevněný 100,- Kč. Pravidelné schůze se konají vždy poslední čtvrtek v měsíci od 19 hod. v restauraci U Václava v Lovosicích (v případě účasti na zápase Sparty změna). Tam také z větší části řešíme organizační záležitosti ohledně výjezdů na zápasy a námi pořádaných akcí. Chtěl bych na závěr této první odpovědi podotknout hlavně pro ty, kteří se o fotbal moc nezajímají, že v žádném případě nepatříme ke skupině nechvalně známých t. zv. rowdies, kteří nevhodně chovají a agresivně vystupují. Patříme do kategorie běžných skalních fanoušků, kterých je velká většina. Vztah ke Spartě je z naší strany srdeční záležitostí.

Prezident Sparty J. Chovanec před ligovým utkáním gratuluje S. Kunertovi k životnímu jubileu

Přibližte prosím ve stručnosti činnost pobočky a jak spolupracujete s vedením fanclubu v ústředí, což je občanské sdružení, a dále i s vlastním klubem AC Sparta. Zde mám na mysli akce, např. i besedy atd. pořádané klubem pro fanouškovskou obec.

Hlavní činností pobočky je navštěvování zápasů Sparty. V tomto směru si myslím, že naplňujeme smysl Fan Clubu, jelikož jezdíme jak na ligové i pohárové zápasy tak i na přípravné přátelské zápasy. a to domácí půdu na Letnou, tak i na hřiště soupeřů. Momentálně vypravujeme pravidelně do Prahy z  Lovosic jeden autobus, a v případě většího zájmu je možno jet dvěma, tak jak již tomu několikrát bylo a to zejména na derby se Slavií. K dalším našim činnostem patří každoroční pořádání Dětského dne a fotbalového turnaje poboček v Lovosicích. K tomu ještě patří účasti na akcích pořádaných ostatními pobočkami v republice – např. fotbalové turnaje, setkání Fan Clubů. Dále využíváme možností účastnit se na různých besedách s hráči a vedením Sparty, které pro nás AC Sparta připravuje. Jsou to převážně setkání v Praze, ale i v Lovosicích jsme měli možnost přivítat představitele Sparty a mělo by tomu být i nadále. Naposledy tomu bylo 24. 4. kdy na besedu do místní pobočky přijel asistent trenéra H. Siegl, manažer pro styk s fanoušky a zástupce vedení T. Křivda a předseda celého fanclubu J. Obdržal. Dobrá spolupráce s vedením Fan Clubu při těchto akcích je samozřejmostí a poslední beseda je toho i dokladem..

Rozveďte trochu prosím akci Dětský den a účasti a pořádání fotbalových turnajů poboček.

Dětský den, který pořádá naše pobočka, bude letos již sedmý v pořadí a podle účasti dětí je docela oblíbenou akcí.Koná se v prostorách u fotbalového hřiště ,kde jsou klasicky připraveny pro děti soutěže a ceny. Jelikož je to dětský den „sparťanský“ tak se, kromě různých sladkostí, soutěží také o sparťanské ceny – odznaky, samolepky, vlaječky, plakáty atd. Ty nejmenší určitě potěší účast sparťanského maskota „Spartakuse“. Vždy na přelomu roku také pořádáme halový turnaj poboček Fan Clubu v kopané. Jezdí sem družstva z různých krajů naší republiky,od těch nejbližších - Libochovice, Louny, Neratovice…až po ty vzdálenější - Poděbrady, Domažlice … V rámci možností také náš Fan Club vyráží na turnaje pořádané místními pobočkami např. Rumburk, Domažlice, Rábí atd. Pro všechny tyto akce Fan Clubu je opět nezbytná dobrá spolupráce s vedením AC Sparta Praha, které nám poskytuje některé věci se sparťanskou tématikou. Také bych touto cestou poděkoval místním sponzorům a městskému úřadu za podporu při pořádání na akcích pobočky. Z fotbalových turnajů za poslední léta získala pobočka Lovosice několik trofejí, které jsou vystaveny ve schůzové místnosti.

Někteří agilní členové pobočky jezdí i na utkání Sparty do zahraničí, Jmenoval bych namátkou tato města: Londýn, Madrid, Milán, Vídeň atd. Můžete to přiblížit?

Tyto výjezdy na utkání Ligy mistrů nebo poháru UEFA do ciziny jsou takovou tou třešničkou na dortu v našem fandění. Možnost být se svým klubem na zaplněném stadionu špičkového evropského klubu – Manchester United, či londýnských klubů Arsenal nebo Chelsea, italského AC Milán, německého Bayernu Mnichov nebo třeba Realu Madrid. To jsou zážitky ,na které se nezapomíná. Se sledováním zápasu v televizi se to nedá vůbec srovnávat. a jen tak mimochodem. Když např. ve fanshopu v Manchesteru potkáte, a vyfotografujete se s ní, takovou fotbalovou legendu světového formátu jako sira Bobby Charltona, tak netřeba dodávat již vůbec nic. Jezdíme také na stadiony méně zvučných soupeřů – např.Austria Vídeň, FC Toulouse, Hertha Berlín, Bordeaux, Leverkusen a další. Každý zájezd má svá specifika, ale lze říci, že vždy se jede podle stejného scénáře. Doprava do místa utkání (nejčastěji autobusem, také auty a příp. letecky).Tam následuje vždy možnost prohlídky města a navečer samotný zápas a odjezd domů.Samozřejmě že tyto výjezdy jsou dost finančně náročné, a není pro každého jednoduché si vyšetřit ze svého rozpočtu nějaký ten tisíc navíc a jet podpořit Spartu. Ale i když někdy to výsledkově nedopadne dobře, myslím, že to stojí za to.

Asistent trenéra H. Siegl na besedě v lovosické pobočce fanklubu

Dále bych pokračoval osobní otázkou. Vztah ke Spartě má zřejmě rodinnou tradici a je to citová záležitost? Jak se s touto, řekněme, Vaší „láskou“ vyrovnává vlastní rodina?

Takže sparťanem jsem odmalička. Můj otec je taky sparťan, takže tam nebylo co řešit. Jsem za to rád, protože být slávista, mít za celou dobu mého fandění jeden titul a být věčně druhý, to je hrozná představa. Sparta mi přirostla hodně k srdci, a jak já říkám, „to“ musíte mít v sobě, to nejde naučit. Nu a rodina? Ta snad už to bere. Manželka ta si mě brala se Spartou a dcera už to začíná chápat. Všichni kolem mě vědí, co to znamená, když hraje Sparta. Taky ale dobře vědí, že zdraví a pohoda celé rodiny je u mě na prvním místě.

V závěrečné odpovědi sdělte prosím případným novým zájemcům o členství ve fanclubu kde a jak se mají kontaktovat. Rovněž sdělte jaké, má člen fanclubu oproti nečlenu výhody, byť velké asi nebudou.

Fan Clubu Sparty nabízí několik výhod pro všechny sparťany. Je to třeba zvýhodněná cena vstupenky na domácí utkání, možnost setkání s představiteli Sparty u nás v Lovosicích,na pobočku dostáváme určitý počet magazínů Sparta do toho!, Je tu i možnost získat nějaké reklamní předměty od Sparty a zatím největší výhodou je zdarma doprava na domácí ligová utkání. Je to vždy na každém, jak je aktivní a čeho chce využít. Členství ve Fan Clubu je zcela dobrovolné, jedinou podmínkou jsou již výše uvedené příspevky a my uvítáme každého sparťana bez rozdílu věku, hlavně ty skalní. Další zájemci se tak mohou hlásit přímo na můj telefon (606 238 088 ) a nebo mohou přijít na pravidelnou měsíční schůzi, každý poslední čtvrtek v měsíci do restaurace U Václava v Lovosicích v 19.00. Je to v lovosické městské čtvrti, zvané „Nové Klapý“. Zdravím všechny sparťany - Ať žije Sparta !

Pane Kunerte, děkuji za rozhovor.

- jv –

-

Nová organisace v Lovosicích

Morava a Uhry spolu sousedily od 10. století a už český kníže Břetislav II. si podle kronikáře Kosmase vyměnil v roce 1099 nesmírné dary s uherským králem Kolomanem a obnovil staré smlouvy přátelství a míru. Manželka českého krále Přemysla Otakara I., uherská princezna Konstancie, byla matkou sv. Anežky Přemyslovny a své místo v českých dějinách si zasloužila i založením kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova v roce 1233. S uherským státem spolupracoval i Karel IV, ještě jako markrabě moravský. V Uhrách v Šarišském působil v letech 1650-4 Jan Ámos Komenský, kde napsal řadu významných děl (Schola Ludus, Orbis Pictus) a jako učitel ovlivnil i rozvoj maďarské pedagogiky. Maďarská revoluce v roce 1848-9 se v Čechách setkala s velkým ohlasem.

Po první světové válce maďarská inteligence z Podkarpatské Rusi a Slovenska migrovala do Prahy a již tehdy vznikaly první maďarské kulturní spolky v Čechách. Po II. světové válce docházelo k násilné deportaci Maďarů do českých pohraničních oblastí. Od 60. let se stěhovali Maďaři do Čech za prací, studiem a příbuznými. V současné době žije v České republice podle posledního sčítání v roce 2001 asi 15 tisíc Maďarů (vlastní odhad zástupců menšiny je však vyšší, asi 19-20 tisíc), a to převážně ve smíšených manželstvích. V roce 1990 byl v Praze založen Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Největší zastoupení mají příslušníci maďarské menšiny v Ústeckém kraji, Moravskoslezském kraji a Praze. Příslušnicí této menšiny je i paní Iveta Pospíšilová, která se zasloužila o vytvoření lovosické pobočky Svazu Maďarů žijících v českých zemích OJ Teplice.

Jak jste přišla na myšlenku založit v Lovosicích pobočku Svazu Maďarů žijících v Čechách?

Narodila jsem se v maďarské rodině v pohraničí na Slovensku. Navštěvovala jsem ZŠ s vyučovacím jazykem maďarským. Vystudovala jsem Konzervatoř v Košicích a v roce 1984 jsem se provdala do Čech. Po několika letech se mi začalo stýskat po zvuku rodné řeči. V roce 1998 jsem navštívila v Praze Maďarské kulturní středisko a zjistila jsem, že v Čechách funguje Svaz Maďarů…, kde jsem navázala kontakt. Chodila jsem na různá klubová setkání a akce. Po 13 letech jsem si tak mohla popovídat v rodném jazyce a setkat se s mnoha lidmi v ČR, Praze, Litoměřicích, Teplicích, Roudnici i v Lovosicích. Abychom se mohli vidět pravidelně, vznikla myšlenka založit si pobočku. Od ledna roku 2008 se pravidelně scházíme 1x měsíčně. Pořádáme besedy na různá témata, připomínáme si svátky, výročí, zvyky i tradice…

Jaké má Svaz aktivity, vydává třeba i knihy, pořádá kurzy maďarštiny...?

Nejvýznamnějším projektem této organizace jsou Dny maďarské kultury, kdy je maďarská kultura formou různých kulturních akcí prezentována v mnoha městech České republiky. Svaz je také vydavatelem časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vychází 5x do roka už od roku 1993. Organizační jednotka Praha je také spolupořadatel mezinárodního folklorního festivalu „Praha – srdce národů“ a „Setkání kultur“, který je společnou akcí národnostních menšin v Praze, recitační soutěže v maďarštině, prezentace 2 knih a dalších akcí. Organizační jednotka Teplice se podílí na slavnostním otevření lázeňské sezóny v Teplicích (sobota 24.5.2008) a Dnech maďarské kuchyně v Teplicích.

Svaz spolupracuje s Radou vlády a orgány samosprávy v oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, spolupráce sekretariátu Rady s Velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze a Maďarským kulturním střediskem. Zástupce maďarské menšiny je též členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Je členem komise pro národnostní menšiny.

Co chystáte v Lovosicích pro své členy nebo pro občany města?

Poprvé jsme se lovosickým občanům představili na velikonoční výstavě v Kulturním středisku Lovoš. Na našich klubových setkáních chystáme každý měsíc besedy na různá témata. Zúčastnili jsme se také vzpomínkové slavnosti k vyhlášení Maďarské nezávislosti na Maďarském konzulátu v Drážďanech.

Rádi bychom přispěli také k obohacení kulturního programu ve městě. Připravujeme měsíc maďarské kultury: vystoupení maďarského hudebního nebo folklórního souboru, výstavu maďarského malířství. Dny maďarské kuchyně, také ukázku vaření maďarského guláše pravděpodobně na Václavské pouti. Výstavu vánočního Betlému. Vzhledem k tomu, že Maďarsko je bohaté na termální koupaliště a dobré tradiční jídlo, a to nás láká, výhledově bychom chtěli uskutečnit také zájezdy do různých měst, navázat tak partnerství v oblasti hudební, sportovní a další...

Co byste chtěla vzkázat maďarským občanům na Lovosicku?

Všem maďarsky mluvícím občanům i sympatizantům žijících v Lovosicích a okolí vzkazuji, aby se k nám připojili, a aby i oni tak přispěli už k zmíněným dobrým vztahům mezi českým a maďarským národem. Informace na tel. 773 291 149.

Paní Pospíšilové děkuji za rozhovor a přeji všem členům lovosické pobočky, aby se jim splnily všechny jejich plány. a ten guláš přijdeme určitě o pouti ochutnat.

Eva Hozmanová

Co nového v Lovosicích

Problém „Vápenka“ vyřešen

(O ubytovně Vápenka s 1. místostarostou Vladimírem Johnem.)

Dlouhá léta byly s ubytovnou „Vápenka“ v Novém Klapý velké problémy. V současnosti byly potíže s ubytovnou s konečnou platností vyřešeny. 1. místostarosta Vladimír John nám k tomu řekl:

Ubytovna Vápenka nyní prochází posledním stádiem své existence – ukončením činnosti. Během posledního roku a půl se nám podařilo přestěhovat většinu osazenstva na ubytovnu Nádražní 805. Někteří původně ubytovaní na této ubytovně se rozptýlili do oblasti kolem Litoměřic nebo Ústí nad Labem, takže ubytovna Vápenka ukončila 7. května provoz. Byla odpojena elektrika, přívod vody a 12. května začala demolice vápenky. Tato lokalita dělala špatnou vizitku městu a vadila občanům Nového Klapý, proto si myslím, že až se nám podaří celou Vápenku zdemolovat, budeme se snažit navýšit nivelitu stávajícího prostoru, odkoupíme část pozemku od Českých drah a bude zde připravena lokalita pro výstavbu buď samostatných rodinných domků nebo řadových domků. Myslím, že do konce letošního roku by měla být zpracována studie a na jaře roku 2009 by mohla začít výstavba rodinných domků.

Ještě jako zbrusu novou informaci uvedl, že bude v Lovosicích další dětské hřiště:

V současné době začíná realizace dětského hřiště v lesoparku Osmička, které uhradila Lovochemie a.s. Stavbu realizuje obec Malé Žernoseky, podobné hřiště už postavili v Žernosekách. Lovochemie přispěla 100 tisíc také na cyklostezku Oparno, budou tu vybudovány 2 nové mostky přes Milešovský potok; na tuto akci také přispěla firma INSKY, firma METROSTAV a firma Glanzstoff s.r.o. Hřiště bude slavnostně otevřeno v pátek 30. května ve 14 hodin.

Panu místostarostovi děkujeme za informace a přejeme mu, aby i nadále byl poslem takto dobrých zpráv.

Hz

-

15. května - podchod uveden v provoz

Ve čtvrtek 15. května v 10 hodin byl otevřen nově rekonstruovaný podchod u Besedy. Podchod je bezbariérový a jedna z jeho částí je překrásně vyzdobena dětskými kresbami na téma tropického pralesa v Africe; všichni malí malíři se podepsali. Slavnostnímu otevření byli vedle představitelů města přítomni senátor a vicepremiér pro evropské záležitosti RNDr. Alexandr Vondra, architekt Vladimír Novák, autor velkorysého návrhu podchodu, zástupce stavební firmy INSKY spol. s.r.o Lubomír Červínský a Ing. Karel Havlíček ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), mnozí občané Lovosic i některé maminky s kočárky a tisk a televize.

Podchod stál 21 milionů, 11,5 milionu dal na stavbu právě SFDI, který přislíbil i spolufinancování lávky pro pěší, která má být postavena přes silnici I/30 u Domu s pečovatelskou službou. Nejnákladnější byly přeložky sítí. S otevřením podchodu byl zároveň zrušen nebezpečný přechod přes silnici I/30 a semafory odstřiženy a demontovány. Po slavnostním přestřižení pásky (postupně odleva místostarosta John, místostarosta Jakub, senátor Alexandr Vondra, starosta Kulhánek a zástupce firmy INSKY Lubomír Červinský) prvními, kdo prošli podchodem, byli místostarosta Vladimír John a zastupitel Arpád Gebur, pak se postupně prošli podchodem a zase zpátky všichni přítomní. Vyzkoušely to i přítomné maminky s kočárky. Podchod je vzdušný a bezpečný.

Hz

Na druhém obrázku: Zatímco na semaforu ještě - zbytečně - svítí světla, je už přechod, který byl po řadu měsíců zdrojem mnoha potíží, de facto uzavřen...

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš