Lovosický Dnešek

červen 2008 - strana 7

Z okolí Lovosic

Lovosice a okolí

3.4.2008 byla spuštěna prezentace ak. sochaře Josefa Klimeše na síti – Webové stránky obsahují informace o autorovi, ukázky tvorby, přehled výstav a také zajímavé informace o ateliéru, ve kterém Josef Klimeš pracuje. Mistr Klimeš je držitelem Grand Prix za plastiku pro EXPO 58, 1. ceny a a zadání pro plastiku do vstupní haly nového parlamentu v roce 1967 (po Srpnu 68 stornováno), dalších cen z let 1967, 1969, 1984 a zatím posledního ocenění z roku 2005 - Hlavní ceny na mezinárodním bienále v Českých Budějovicích za "Milencův dopis Lesbii" a "Volání v pusté krajině". V roce 1990 byla Klimešova bronzová socha "Pohár" vybrána jako dar papeži při jeho první návštěvě Prahy. Počátkem léta přijede autor sochy Žena a České středohoří vysekat na skulpturu svůj podpis.

Spory kolem dálnice D8 pokračují - Pražský městský soud přiznal v pondělí 5. května odkladný účinek žalobě Dětí Země proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy ČR pro stavbu tunelu Prackovice v CHKO na dálnici D8. Do dalšího rozhodnutí soudu není stavební povolení pravomocné a práce na stavbě tunelu v Českém středohoří se budou muset zastavit. Tunel u Prackovic se začal razit v únoru a má být dlouhý 270 metrů; staví ho firma Metrostav. Ministerstvo dopravy doufá, že soud rozhodne jednoznačně ve prospěch dostavby dálnice. Náměstek ministra dopravy Jiří Hodač uvedl, že rozhodnutí soudu přezkoumají právníci a ministerstvo se proti němu nejspíš nějak odvolá. Zatím se staví dál. (Podle www. Lidovky.cz.)Krádež na nádraží Českých drah - V neděli 4. května, brzy ráno, se do pokladny nádraží ČD Lovosice vloupal zloděj. Po překonání dvířek se dostal do prodejny jízdenek a odtud sebral dřevěnou pokladničku s několika tisíci korunami. Po neznámém pachateli, podezřelém z trestného činu krádeže, policie pátrá. (zpráva mvcr.cz z 5.5.2008)Vchynice budou slavit - Dne 26.6.2007 proběhla ve Zvánovicích obhajoba projektů pro získání dotace-grantu vzdělávacího a informačního programu Regionservis ve výši 100 000 Kč. Z 25 prezentovaných projektů obcí zvítězil projekt „Krásný dvůr“ obce Vchynice (úprava prostor dvora místního pohostinství na oddechové místo s posezením pro občany). Slavnostní otevření zrekonstruovaného dvora, který byl zrekonstruován za finanční pomoci z „FONDU NA PODPORU ROZVOJE OBCÍ“ společnosti REGIONSERVIS s.r.o., centra služeb pro samosprávy, se konalo 17.5.2008 v budově místního pohostinství ve Vchynicích. V bohatém kulturním programu vystoupily i děti z místní mateřské školy a členové oblíbeného ochotnického spolku Vchynické škatule.

Další obecní oslavy, Vchynický kvítek, jsou připraveny na 28. června s programem: Inka Rybářová - Program pro děti – zpívání, soutěže, hry, Ochotnické divadlo – vystoupení, Country kapela- Semínka. Vchyničtí obdrželi i další dotace, a to od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na „Opravu vodní záchytné nádrže zasažené živelnou pohromou“ a „Opravu komunikace zasažené živelnou pohromou“ v Radosticích. Podle zpracovaného projektu bude záchytná nádrž v Radosticích odbahněna, bahno bude odvezeno na skládku jako nebezpečný odpad, hráze budou udělány z přírodního kamene, bude zprovozněno stavidlo. Pro rok 2008 jsou připraveny další 2 žádosti do Programu obnovy venkova vyhlášeného Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to žádost o dotaci na vypracování územního plánu a na rekonstrukci místní komunikace v Kozí uličce.

Lukavec: „Těžit či netěžit“ – vskutku hamletovská otázka – Lukavečtí řeší problém, zda povolit těžební organizaci Františka Jampílka otevření štěrkopískovny s betonárnou. Obec je v názorech rozdělena, jedni říkají ano, přinese to obci peníze na rozvoj, druzí se hrozí, bojí se zvýšení hluku, prachu a těžké nákladní dopravy. Při povolení těžby by musel být změněn územní plán Lukavce. Obcím kolem se těžba nezamlouvá, nesouhlas například projevil odbor životního prostředí a rada MěÚ Lovosice, obec Bohušovice nad Ohříi Keblice. Rekultivace vytěžených míst na vodní plochy není po chuti ani Ministerstvu dopravy ČR. Proti je i ředitel Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Uvidíme, jak to dopadne…

V Solanech jsou místní jednotní: proti vepřínu! – V bývalém kravínu v Solanech chce holandský majitel chovat prasata a na chov 10 tisíc selat a výkrm tisícovky vepřů by měla navazovat bioplynová stanice vyrábějící elektřinu. Místní tam ale vepříky nechtějí, bojí se zápachu, prašnosti a hluku v blízkosti domů; přáli by si tam raději pěstování žampionů. Tady by měl rozhodnout krajský úřad a Solanští doufají, že rozhodne proti vepřínu. Pokud ne, budou občané požadovat, aby projekt posoudilo Ministerstvo životního prostředí z hlediska, zda krajský úřad postupoval nezaujatě a správně. V novém územním plánu obce ani vepřín, ani bioplynová stanice nejsou.

Padíky pro alíky – Ústecká ZOO vyhlásila sbírku padesátníků, jejich platnost končí 31. srpna. V ZOO je obří kasička, do které se vejdou 2 miliony padesátníků. Soutěž je vyhlášená pro školáky, štamgasty v restauracích a návštěvníky zahrady a končí 15. září. V zahradě sběratelům mince zváží a dostanou darovací smlouvu. Za získané padesátníky se postaví nový aligátoří výběh. Finále soutěže bude 28. září během Václavského dne rekordů v ZOO. V každé kategorii vyhraje 5 soutěžících. Štamgasti dostanou sud piva, prohlídku ústeckého pivovaru a grilování v ZOO a školáci sportovní potřeby a dort. Všichni výherci dostanou také volné vstupenky do ZOO a budou se moci projet po zahradě zdarma vláčkem.

Wolkrův Prostějov 08 – Postupová přehlídka Ústeckého kraje Wolkrův Prostějov 08 se uskutečnila 14. března v klubu CIRCUS v Ústí nad Labem. Sóloví recitátoři byli rozděleni do 3 skupin od 15 do 35 let. Mezi soutěžícími ze středních škol byla převážně děvčata. Z Lovosic se soutěže zúčastnil gymnazista Roberto Gaínza (17), který soutěžil již loni. Roberto se představil s verši Jana Zahradníčka a Karla Hlaváčka a školu i město úspěšně reprezentoval. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 51. ročník Wolkrova Prostějova se bude konat ve dnech 16.-20. června 2008.

Třebenice žádají o dotaci na Muzeum Českého granátu – Město hodlá čerpat prostředky z evropských fondů, a to z Regionálního operačního programu, na celkovou opravu budovy Muzea českého granátu (střechy, okapů, fasády, hromosvodů a kamenických prvků) a změny a rozšíření expozice granátových šperků a mineralogie. Bude proto zpracována technická a projektová dokumentace. Součástí bude i úprava zahrady Muzea. Rozšíření výstavy šperků je přislíbeno družstvem Český granát Turnov z jeho depozitáře. Třebeničtí žádají také o 50%ní dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na vybavení 1. stupně ZŠ výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Spolupodíl je plánován ve výši 227 tisíc korun. Na vybudování dětského hřiště Třebenice obdržely dotaci ve výši 1 milionu korun od Nadace ČEZ – Oranžová hřiště. Hřiště bude zahrnovat 3 části pro různé věkové kategorie a bude splňovat hygienické i bezpečnostní normy pro tato zařízení. (Podle Zpravodaje Český granát.)

Biopaliva ze dřeva – Biopaliva II. generace nebudou vyráběna z obilí ani řepky, ale ze dřeva. V roce 2009 má stát v Lovosicích továrna, která bude spalovat zbytky dřeva a zemědělský odpad, vyrábět elektřinu a biopaliva II. generace. Podle Hospodářských novin bude továrnu provozovat konsorcium, jehož členy budou zemědělské a lesnické výzkumné ústavy, Svaz chemického průmyslu a státní podnik Lesy ČR. Rozjezd továrny bude stát asi 300 milionů korun, část zaplatí stát a část nákladů půjde z evropských fondů. Chystaná továrna má sice stát na pozemcích Lovochemie, ale podle prezidenta Svazu chemického průmyslu Pavla Švarce se to Agrofertu netýká. (Informace pochází z ENVI Webu.)

Hz

-

Lovosice slavily významné jubileum

vystava

V pondělí 14. dubna začaly vernisáží výstavy „7 etap v historii Města Lovosice“ desetidenní oslavy významného jubilea 865 let od 1. písemné zmínky o osadě Lovosice. Výstavu zahájil za přítomnosti ředitelů kulturních zařízení města, ředitelů škol, pracovníků Městského úřadu Lovosice, mnoha lovosických občanů, tisku a televize starosta města Lovosice Jan Kulhánek. Seznámil přítomné s tím, že už před 8 tisíci lety se na území Lovosic usadili lidé a že podle archeologických vykopávek jsou Lovosice nejstarší město na severu Čech. První písemná zmínka je uvedena v zakládací listině Strahovského kláštera, Lovosice jsou vedeny mezi dary, které kníže Vladislav II. věnoval premonstrátům ze Steinfeldu. Závěrem přítomné pozval i na další připravené akce.

První etapa Pravěk byla zpracována pracovníky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě pod vedením Bc. Marka Pulpána. Jednalo se o a exponáty z doby kultury s vypíchanou keramikou, se šňůrovou keramikou, z únětické kultury z doby bronzové a poslední nálezy pocházely z kultury bylanské (starší doba železná), například bronzové šperky. Trojrozměrné exponáty byly umístěny v krásných historizujících vitrínách, které pro připravovanou stálou výstavu umístěnou v kapli Františka Serafínského v bývalých Prosmykách nechal zhotovit referent památkové péče Robert Paťcha. K této etapě se vztahovaly rovněž 3 panely fotografické dokumentace s popisky.

Další etapa zahrnující převážně mladší dobu železnou (laténskou) pro Lovosice znamenala dobu velkého rozkvětu, sídlili zde Keltové. Pod převážnou částí dnešních Lovosic, Lhotky a Malých Žernosek se rozkládalo keltské město s dlážděnými ulicemi a bohatou řemeslnickou činností (tkalcovství, kamenictví, železářství, keramika točená na kruhu, rybářství), přístavem a čilým obchodem se zahraničím (Solná stezka, vývoz žernovů do Saska a na Moravu, dovoz skleněných náramků). Téměř na stejných místech sídlili v době římské a době stěhování národů Germáni (Markomani). V 6. století se pak zde objevili první Slované (nálezy tzv. „pražské“ keramiky), mnohem dříve než v Litoměřicích. Severní část Lovosic byla osídlena až do 10. století a dokonce byla opevněna příkopem; nalezeno bylo mnoho slovanských jam na skladování obilí. Teprve Přemyslovci (Boleslav I.) založili v 10. století na Dómské pahorku hradiště a tím přesunuli centrum oblasti na druhou stranu Labe. Obrazovou i textovou dokumentaci k této etapě poskytl doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc., z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Zvláštní panel je věnován vlastnímu důvodu oslavy - 1. písemné zmínce o Lovosicích. Nejdůležitější je fotografie restaurované listiny z roku 1410; tento papírový urbář s opisem listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka je chráněn jako kulturní památka a je v současnosti uložen v archivním fondu Řádu premonstrátů Strahov ve Státním ústředním archivu ČR v Praze 6. Je zde také uveden důvod, proč dal biskup Zdík s podporou zemřelého biskupa Jana a knížete Vladislava II. povolat právě premonstráty ze Steinfeldské kanonie, a v donační listině jsou citovány kromě dalších darů i Lovosice s jedním hájem, Na Konopnici, (psáno ve tvaru Lovosicih). Český překlad: Letopis Vincenciův a Jarlochův, Praha 1957, s. 188-190. (Původní zakládací listina strahovského kláštera pravděpodobně pochází z roku 1143, někteří autoři dokonce uvádějí i přesné datum 12. dubna. Není to ale možné doložit, původní listina neexistuje, k dispozici je jen její opis z roku 1410, kde není průvodní datum uvedeno – listina není úplná. a zde je jméno Lovosice ve tvaru Lovosicih.) Tato vzácná kulturní památka byla restaurována v roce 1984.

4. etapa se zabývá „vyzdvižením a vysazením vsi Lovosice za městečko…“ v roce 1600; středem panelu je Majestát, kterým tak bylo učiněno, znak města Lovosic, portrét císaře Rudolfa II., portréty Adama mladšího a Albrechta z Valdštejna, zápis Adama ml. z Valdštejna z jeho deníku a genealogický strom počínaje Zdeňkem z Valdštejna (Zdeněk vystavěl v 2. polovině 13. století u Turnova hrad Valdštejn) a staré vyobrazení Lovosic. Obrazy manželek Adama ml. z Valdštejna se nepodařilo sehnat.

vystava

Další etapy se již týkají doby nejnovější. Po revolučním roce 1848 došlo ke zrušení vrchnostenské správy a v následujících dvou letech byla provedena v rakouských zemích reforma správy politické, soudní a finanční. Svobodná obec Lovosice byla vyhlášena 18. července 1850. V období 1850-1855 začalo pracovat od 1.2.1850 nové c.k. okresní hejtmanství v Litoměřicích a mělo soudní okresy Litoměřice, Lovosice a Úštěk. V období 1855-1868 se každý soudní okres stal i okresem politickým. Lovosice tedy byly v těchto letech smíšeným politickosoudním okresem. Okresní úřad byl zřízen v Lovosicích 12.5.1855, v Litoměřicích krajský úřad 12.5.1855. V období 1868-1938 byla opět zřízena okresní hejtmanství, soudní okresy však zůstaly zachovány. Lovosice zůstaly sídlem soudního okresu až do roku 1949 mimo období 1938–1945 (10. října 1938 vstoupila do Lovosic i Litoměřic německá armáda. Do úřadu Landrata /zemského rady/ v Litoměřicích, pod nějž začaly spadat i Lovosice, byl uveden lovosický šovinista Paul Illing). Vyobrazení: „starý soud“ (odstřelen 1987) a zámek.

Období 1945-1948 - Po skončení 2. světové války byla obnovena správní soustava Československa přibližně ve stejném rozsahu jako v roce 1938 (bez Podkarpatské Ukrajiny). Jen místo prvorepublikových orgánů státní správy se moci ujímaly národní výbory. Lovosice byly soudním okresem.

Období 1949 – 1960 (předposlední panel) - V r. 1949 (od 1. února) byl politický okres Litoměřice (do té doby tvořený třemi soudními okresy: s.o. Litoměřice, s.o. Lovosice a s.o. Úštěk) rozdělen na dva politické okresy - litoměřický a lovosický. Při této reorganizaci byl ze soudního okresu Lovosice vytvořen 18. ledna 1949 samostatný politický okres lovosický. Usnesením ÚV KSČ z 12. a 13.1.1960 byly lovosický okres a roudnický okres zrušeny a přestaly existovat k 30.6.1960. V období 1960 –2002 patřilo město Lovosice do okresu Litoměřice.

7. etapa (zatím poslední) - V roce 1992 Parlament schválil Ústavu ČR, která zakotvila dvě úrovně územní samosprávy: první úrovní jsou obce, druhá spočívá ve vytvoření krajů. Dne 19.3.2002 schválila Sněmovna 205 obcí s rozšířenou působností (obcí III. stupně), tzv. „malé okresy“, které 1. ledna 2003 převzaly větší část kompetencí po zániku velkých okresů. Lovosice se tak po 42 letech opět staly okresním sídlem tohoto přirozeného regionu, který bude mít cca 26 675 obyvatel ve 32 obcích. Zobrazena je přístavba Městského úřadu a zákonné materiály z tohoto období.

Koncepci výstavy připravili a textové i obrazové materiály dohledali a zpracovali členové OS „Muzeum Lovosicka“ Eva Hozmanová, Miroslav Hvorka, Zdeněk Kaftan, Robert Paťcha a Miroslav Radoň.

Výstava byla od 15. do 18. dubna přemístěna do přednáškové klubovny a od 21. dubna byla k vidění ve vestibulu Městského úřadu Lovosice.

Hz

-

51. ročník Libochovického divadelního léta

29.5. (čt) Slavnostní zahájení LDL - Saturnův sál státního zámku Libochovice od 18 hodin. V kulturním pořadu vystoupí pěvecký sbor Melodie a jeho host – pěvecký sbor Zastaveníčko z Litvínova Po ukončení programu proběhne v Kulturním středisku U Tří lip vernisáž výstavy „Malované opony“ včetně besedy s jejím autorem Jiřím Valentou.

30.5. (pá) od 19.30 Jean-Paul Alegre: Agnes Belladone Hořká komedie o divadelních intrikách, krutosti i kouzlu divadelní šatny. Divadelní soubor „Havlíček“ Neratovice

31.5. (so) od 15 hod Pavel Němec: Amant Situační komedie. „Maminky to s námi vždycky myslí dobře! Horší je, když…..“. Divadlo Banda Benešov

31.5. (so) od 20 h. Michael Cooney: Nájemníci Pana Swana aneb „Habaďůra“ Velký podfuk se právě začíná hroutit TMA divadlo Terezín

3.6. (út) od 8.30 a 10.30 hodin ŠVANDA Pohádkový příběh se spoustu veselých písniček, nečekaných zvratů a gagů, atypických hudebních nástrojů a nevšedních divadelních pomůcek... Divadlo Mazec

3.6. (út) od 19.30 hodin Ať žijí nebožtíci Kabaretní pásmo humorných monologů o posledních věcech člověka Divadelní Soubor Domu kultury Krupka.

5.6. (čt) od 19.30 ŠMAJCHLE aneb O to přece vůbec nejde Svérázná, autorská aktovka o tom, že jestli o něco nejde, musí to být nějaká prkotina Divadlo Kocábka Chocerady

6.6. (pá) od 19.30 Carlo Goldoni: Poprask na laguně Nadčasová komedie o tom jací jsme to my lidé... Novoborská Divadelní společnost NOPOĎ

7.6. (so) od 19.30 Brian Friel: Tanec na konci léta Hra o rodinných vztazích, plná humoru, irské hudby a jak jinak - irského tance Divadlo Na Vísce Hořovice

8.6. (ne) od 15 a 17.30 hodin 10.6. (út) od 8.30 a 10.30 hodin Tři kouzelné věci Pohádka o Honzovi a jeho putování světem Malis, Libochovice

12.6. (čt) od 19.30 Opičí tlapa Několikabarevný pokojový horor se studeným krbem a kaluží přede dveřmi Divadlo Kámen Praha

13.6. (pá) od 19.30 Kufržiček, aneb za vším hledej prachy Bláznivá anglická komedie, v níž si nikdo není jistý, kdo je kdo. Ochotnický Spolek Praotce Čecha v Roudnici nad Labem

14.6. (so) od 19.30 Michael Frayn: My dva Divadelní spolek „Scéna“ Libochovice

17.6. (út) od 19.30 Bengt Ahlfors: Divadelní komedie Vznik divadelního představení na prknech „co znamenají svět“. Divadelní spolek Svatopluk Benešov

20.6. (pá) od 19.30 John Murrell: Poslední léto Divadelní soubor Právě začínáme, Horní Počernice

21.6. (so) od 19.30 Bohumil Hrabal, Václav Nývlt: Taneční hodiny pro pokročilé Nostalgicky a pábitelský příběh několika osamělých lidiček Rádobydivadlo Klapý

27.6. (pá) od 18 h. Slavnostní zakončení LDL. Vyhodnocení 51. ročníku LDL a předání cen.

Změna programu vyhrazena

 Hz

Geografické přednášky

Několik postřehů ze tří výletů do Číny

Čína českýma očima

V pondělí 21.4. provedl v Kulturním středisku Lovoš plnou klubovnu cestování chtivých zájemců některými oblastmi Číny známý cestovatel RNDr.  Libor Hnyk; putování probíhalo tentokrát hlavně po historickém čínsko-tibetském pomezí. Vysokohorský turista a vodák se při svých cestách se zaměřuje zvláště na oblasti divokých hor a odlehlých přírodně zajímavých území, ale zajímají ho i památky starých civilizací. Přednáší, publikuje v časopisech, fotografuje. Do Číny a po Číně cestoval železnicí a pronikl též do neznámých oblastí Tibetu.

Naše prohlídka Číny zahrnovala město Ta-tchung s klášterem Huayan s největší buddhistickou svatyní v Číně a v centru města pak se Stěnou devíti draků, což je padesátimetrová keramická mozaika z období dynastie Ming. Tam Ing. Hnyk musel fotit nějakého Korejce, ale draků se mu na obrázek vešlo jen sedm. Mimochodem všichni Číňané se strašně rádi fotografují, s památkami i cizinci. Ve vesnici poblíž je jeden z nejkrásnějších buddhistických jeskynních chrámů v Číně. Umělé jeskyně v pískovcovém útesu, zaplněné buddhistickým uměním obsahují mimo jiné skoro padesát tisíc soch a pocházejí z doby kolem roku 500. Nedaleko, u města Hunyuan, se nachází také zajímavý skalní klášter visící na bambusových trámech. Viděli jsme i řadu jiných klášterů, chrámů a posvátných míst buddhistických, taoistických lamaistických a hinduistických i stavby islámské. Například mezi pět nejslavnějších taoistických hor patří Tchaj-šan na severovýchodě Číny, na kterou se můžete nechat vyvézt lanovkou nebo jít pěšky cestou, podél které je spousta chrámků. Na vrchol hory vede 7000 schodů a na úplném vrcholu je chrám Nefritového císaře. Posvátná hora středu je Son-šan a severu Hen-šan (šan je čínsky hora)

Navštívili jsme Peking se Zakázaným městem (sídlo čínských císařů do roku 1911), Chrámem nebes, Velkou čínskou zdí, Mauzoleum Maa a náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men), největší náměstí na světě… V ZOO byla také pandí mláďata a hrála si jako děti.

Z Pekingu se přejelo do Xianu, města v provinci Šan-si, kde první čínský císař si v roce 221 před naším letopočtem nechal zhotovit terakotovou armádu jako svou posmrtnou stráž.. Armáda zde stojí a leží v různém stavu více než dva tisíce let. Vojáci jsou každý jiný, dříve byli barevní, většina z šestitisícové armády je prozatím pod silnou vrstvou hlíny. Odkrytá část průvodu vojáků s koňmi je postavena do původní polohy, obrovský zbytek armády je rozbit pod zříceným dřevěným čtvercovým koridorem. V jihovýchodní Číně navštívil  město Guilin a jeho okolí s překrásnými přírodními scenériemi; krajina je známa především svými zelení  porostlými kopci a neuvěřitelně tvarovanými  skalami. U města je jeskynní   komplex,  se  spoustou   zvláštně  tvarovaných  skalních   útvarů  a krápníků, které jsou nasvícené  všemi barvami. Líčil také cestu

Přednášející nám vyprávěl i svůj zážitek se vzteklinou. V údolí pod nejvýchodnější sedmitisícovkou světa Minya Gongkou se chystal přespat na salaši místních horalů, kteří zde sbírali kořeny žen-šen a jiné zázračné bylinky. a nenadále ho kousl do lýtka pes. Trápení se sháněním nemocnice a vakcíny v zemi, kde nikdo neumí jinak než čínsky, byl zážitek, ale nakonec našel lékař, vakcíny dostal a naposledy byl ošetřen až v Čechách. Také říkal o tom, jak se města rychle mění. Přijedou bagry, vesnici srovnají se zemí a postaví velkoměsto amerického střihu. Kromě jiného pochválil též čínskou kuchyni, která byla chutná a levná. Chutnalo mu rovněž čínské pivo. a ještě se zmínil o čínské vášni pro hry – téměř jakékoli: počínaje dominem a konče mahjongem.

Přednáška byla zajímavá, přednášející vtipný, hodnotil i život obyčejných lidí. Další přednáška bude o Argentině.

Hz

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš