Lovosický Dnešek

červen 2008 - strana 9

Z našich škol

Základní škola ve Všehrdově ulici podporuje projekt celé Česko čte dětem

"Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky, objímání také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize".

Autorem této věty je pan Jim Trelease z USA, hlavní propagátor myšlenky rodičovského předčítání dětem. Iniciátorkou kampaně v České republice je paní Eva Katrušáková.

Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. Projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí i v dospělosti.

Základní škola ve Všehrdově ulici v Lovosicích, zaměřená na výchovu a vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ, podporuje myšlenku hlasitého předčítání a stala se součástí celonárodního projektu Celé Česko čte dětem.

Jakým způsobem? Součástí školy je žákovská knihovna s doplňkovou četbou pro jednotlivé třídy, i k běžnému vypůjčování pro děti. Spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros, Fragment a Egmont. V hodinách literární výchovy se žáci stávají spisovateli, zkouší tvořit rýmy, skládají a předčítají si vlastní básně.

Aktivně jsme se zapojili do doplňujícího projektu Škola naruby. Děti si zakoupily Deníčky, do kterých mají až do prosince zapisovat své denní čtení, zážitky z něj, popř. ilustrovat přečtené. V tomto případě ale děti hodnotí, známkují do Deníčků rodiče, mohou i předčítajícího ohodnotit slovně (dnes tatínek u čtení usínal apod.), což je nesmírně baví. Obnáší to samozřejmě podporu a pomoc celé rodiny.

Další podporou projektu Celé Česko čte dětem budou i pravidelná setkávání v knihovně školy. V jednání je i předčítání mediálně známých osobností, představitelů města, osobností, které by šli dětem příkladem, děti v jejich snažení motivovali a hnali kupředu.

Projektu Celé Česko čte dětem udělilo záštitu Ministerstvo kultury České republiky a Dětský fond OSN - UNICEF České repuliky. Osobní záštitu nad projektem převzal pan Václav Havel, pražský primátor Pavel Bém a náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství PhDr. Jaroslava Wenigerová.

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Ještě jednou pan Jim Trelease. "Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu - to je velice nebezpečný aspekt demokracie".

Mgr. Petra Sozanská

www.celeceskoctedetem.cz


SLUNCE

Slunce, slunce, sluníčko,
opaluj mě maličko.
Když opálíš hodně,
budu jako z ohně.
A když opálíš mě málo,
budu jak ty - bílá skálo.

Tomáš Vytisk, 10 let

-

Čarodějnický rej

carodejnice

Čarodějnický projekt začal již v pátek 26. dubna, kdy si děti společně s paní učitelkou vyprávěly, proč se 30. dubna „pálí čarodějnice“ a co se o filipojakubské noci vlastně děje.

Společnými silami zhotovily velkou čarodějnici ze slámy, kterou posadily do vstupní haly.

Projekt pokračoval v průběhu celého týdne. Děti skládaly z černého papíru netopýra, vybarvovaly omalovánky sov, hadů, pavouků, dokreslovaly pavučinu, která se stala výzdobou čarodějnické chýše. Nechyběla ani pohádka z knihy „Malá čarodějnice“, při které se děti snažily pochopit význam slov „dobrá čarodějnice“.

Jedním z mnoha úkolů bylo vyrobit si čarodějnici podle vlastní představy. Děti měly k dispozici plno druhů barevných papírů, krepový a balící papír, víčka od PET lahví, kousky kůže, různé zbytky látek, provázky a knoflíky a záleželo na každém z nich, jak zapojí fantazii a nazdobí si tu svoji čarodějnici.

Přišel den „D“, kterého se děti nemohly dočkat, jak moc se těšily. V šatně si navlékly na sebe různé oděvy a doplňky, které si přinesly z domova a po příchodu do třídy se postupně představovaly. Přišly mezi nás čarodějnice Větrnice, Pavoučnice, Deštice, Brumlice, Hromnice, Blejskavice, Chlupatice a mnoho jiných. Svoji účast potvrdily otiskem malíčku na prezenční listinu.

Na školní zahradě pokračoval náš kouzelný den čarodějnickým rejem, kde děti soutěžily v různých disciplínách – házely hadem do obruče, stříhaly obrázek čarodějnice zavěšený na provázku se zavázanýma očima, rozmetaly PET lahve naplněné vodou koštětem, chytaly pavouky na udici a přišlo na řadu také létání na koštěti. Všechny děti byly za své výkony odměněny zprvu razítkem do čarodějnického průkazu, později pak sladkou odměnou a čarodějnickým diplomem.

Nakonec si čarodějnice zatancovaly kolem „papírového ohně“, odvážnější jej i přeskakovaly.

Čarodějnická nálada pak mohla pokračovat večer na „Osmičce“, kde děti mohly zhlédnout opravdový oheň a pálení čarodějnic, tentokráte společně se svými rodiči.

Myslíme, že všechny děti byly spokojené a i my učitelky jsme měly dobrý pocit. Už se všichni těšíme, že si vše příští rok zopakujeme.

Za učitelky MŠ Resslova Iva Benešová

-

Nezapomínáme na dopravní výchovu

Pro dopravní výchovu dětí využíváme místní podmínky.

  • najdeme přechod, vyzkoušíme správné přecházení s rozhlédnutím
  • hledáme a pojmenujeme dopravní značky, vysvětlíme jejich význam
  • sledujeme na bezpečném místě dopravu, druhy dopravních prostředků, jejich rychlost, pohyb chodců
  • správně chodíme po silnici i po chodníku
  • navštívíme prodejnu aut a dopravní hřiště
  • vyprávíme o cestování a vymýšlíme "co by se stalo, kdyby..."

Své dovednosti předvedly děti na Dětském dopravním hřišti v Litoměřicích. Zde si vyzkoušely správné chování - jako chodci i jako cyklisté.

Malé zamyšlení: Zvládnou naše děti bezpečný pohyb v dopravním ruchu? V předškolním věku je důležité zvládnout jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybů, které jsou zásadní pro správný rozvoj dalších dovedností. Možná by bylo vhodné s příchodem pěkného počasí a blížících se prázdnin děti něčím překvapit. Nenechat je sedět u počítače a televize, ale pořídit jim nějaké dobře vybavené kolo a ochrannou přilbu, naučit je jezdit. Pro děti to bude určitě větší zážitek, který bude spojený s tak potřebným pohybem.

Dobře položené základy v oblasti dopravní výchovy a prevence jsou nutným předpokladem pro ochranu zdraví a pro výchovu budoucího ohleduplného a jistého chodce, cyklisty a později řidiče.

Pro děti byla návštěva dopravního hřiště velkým zážitkem. Prohlédly si zařízení a vybavení, místo, kam s rodiči jen těžko zamíří. Velmi se líbila i prohlídka nádraží a jízda vlakem s kamarády.

Sailerová V., MŠ Terezínská ulice

-

Velký úspěch děvčat ze ZŠ A. Baráka Lovosice na Krajském přeboru v basketbalu

15. 4. 2008 děvčata 6. a 7. tříd reprezentovala naší školu v basketbalu v krajském turnaji NESTLE. Děvčata ve složení: Iva Pazourová, Kateřina Jandová, Veronika Krtoušová, Nikola Oudová, Aneta Bažantová, Monika Kratochvílová, Nikola Lorencová, Renata Dobiášová a Dominika Hájková, přivezla pohár za 2. místo. Děvčata dala do zápasu všechny síly. Nejlepší hráčkou turnaje byla vybrána naše hráčka Iva Pazourová, která získala jako odměnu basketbalové boty. Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Čapková, Mgr. Daniela Deusová a Věra Lahovská

Turnaj ve vybíjené

Ve čtvrtek 24. 4. 2008 se konal turnaj děvčat 8. a 9. tříd ve vybíjené v Třebenicích. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev (2x Libochovice, Třebenice, Dlažkovice, Lovosice). Děvčata naší školy ve složení: Matina Trnková, Barbora Kudrnová, Tereza Smolová, Alice Videcká, Markéta Učíková, Adéla Laubová, Kristýna Durčeková, Michaela Smolková, Petra Švehlová, Vilma Espinosová, Darina Nguyenová, Šárka Karbanová a Zuzana Osvaldovápřivezla pohár za 1. místo.

Děvčata za 1. místo dále dostaly: diplomy, batohy, veliký dort ve tvaru míče, sušenky, knihu o Třebenicích a propagační letáky. Třebenické škole děkujeme za velmi pěkný turnaj. Děvčata skvěle reprezentovaly naši školu, blahopřejeme jim ke sportovnímu výkonu.

Mgr. Hana Čapková, uč. TV

basket vybijena

-

Noční výstup na Lovoš

foto

Alternativní výuku tělesné výchovy pro své žáky připravila třídní učitelka Mgr. Alena Brodilová s ředitelkou školy Mgr. Helenou Buškovou.Inspirovány horolezeckou výpravou do Himalájí připravily učitelky hru pod názvem „Noční výstup na Lovoš.

Během celého večera v tělocvičně školy plnili žáci zajímavé a netradiční úkoly například skok přes ledovcovou trhlinu, řetězy, pád na laně, přechod po skalní římse, průstup severní stěnou, kolmá stěna, cesta se zraněným, převis nebo mlha.

Pod těmito záhadnými názvy se skrývaly cviky určené žákům III.ročníku – šplh, opičí dráha , přeskok, žebřiny, lavičky, kladina.

foto

Nejzajímavější a zároveň nejobtížnější byl úkol zvaný Mlha – děti s klapkami na očích musely zvládnout cestu mezi kuželkami, nesměly nic porazit a hlavně nesměly sejít z vytýčené trasy.

Každý splněný úkol byl v účastnickém průkazu odměněn razítkem. Komu se něco nepodařilo, dostal trestný bod a na závěr musel splnit zajímavý úkol a vytoužené metry do výše 570 m získat náhradním úkolem. Nechyběla ani občerstvovací stanice s vynikajícími párečky a křupavými rohlíčky. Vrcholové družstvo tvořili 4 žáci, kteří celým výstupem prošli bez trestného bod.

Po ohlášení vítězů, rozdání účastnických diplomů se všichni uložili do spacáku a „bivakovali“ v prostoru školní družiny.Ráno všechny sportovce čekal hřejivý čaj a  chutná oplatka.

Nás – učitelky – těšily nadšené oči našich dětí a hlavně jejich slova:... a co bude příště?

Mgr. Helena Bušková, ZŠ Všehrdova

-

Napoprvé stříbrná

Úspěch mladých zdravotníků ze ZŠ ve Všehrdově ulici v Lovosicích

17. dubna 2008 se ve Štětí v prostoru koupaliště konala Soutěž hlídek mladých zdravotníků, kterou pořádal OS ČČK Litoměřice. Totoho zdravotnického klání se zúčastnilo 11 družstev I. kategorie (1. stupeň ZŠ) a 11 družstev II. kategorie (2. stupeň ZŠ). Naše škola je v tomto oboru nováčkem a svou účastí sledovala spíše nabrání zkušeností a nových poznatků. Jaké bylo ale překvapení, když bylo oznámeno konečné umístění: Žáci páté a ve složení Patrik Dojčinovič jako velitel hlídky, Barbora Buršová, Zdena Filousová, Michal Landa a Lukáš Winkler jako členové hlídky obsadili nádherné 2. místo!

Své znalosti uplatňovali v těchto praktických dovednostech - první pomoc, ošetření zraněného, obvazová technika, umělé dýchání a transport zraněného. Z netradičních disciplín se tu objevilo i přebalování miminka a historie ČČK.

Děti byly ze soutěže nadšené. Mohly si vyzkoušet své teoretické znalosti v reálném prostředí a na živých figurantech. Poděkování patří i organizátorům soutěže za příjemný a poučný den.

Mgr. Pavla Nekvapilová
ZŠ Všehrdova

-

ZUŠky hrály pro Kuře

Na konto 10.ročníku celostátní sbírky „Pomozte dětem!“ putuje 5098 Kč.

Základní umělecká škola se i letos připojila k projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize a uspořádala akci nazvanou Týden pro Kuře. Od 5. do 9.května byla v budově ZUŠ umístěna kasička, do které mohl přispět každý jakoukoliv částkou. Vrcholem týdne byl koncert „ZUŠky hrají Lovosicím“, který se uskutečnil ve čtvrtek 8.5. na Václavském náměstí. Společné vystoupení tří ZUŠ zahájil Orchestr dechových nástrojů z Litoměřic. Hudební odpoledne pokračovalo účinkováním v Lovosicích již známé Minervy ze ZUŠ Mělník a domácí Enklávy, která sváteční koncert uzavírala.

Řada lidí využila volného dne v procházce, nebo posezení v cukrárně, a tak měli účinkující radost z velkého počtu posluchačů. Věříme, že se jim vystoupení mladých hudebníků líbilo a stejně jako my měli dobrý pocit z příjemně stráveného odpoledne.

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírkové kasičky Kuřete, a těšíme se při podobné příležitosti nashledanou!

P. Kacianová

Dům dětí a mládeže Elko

Čarodějnický slet na Osmičce

Program na náměstí končí vystoupením taneční skupiny Trio Harden

V sobotu 19. dubna uspořádal náš turistický oddíl závody na Skalici u Litoměřic. Zúčastnily se ho oddíly ze Žitenic, Mikulášovic, Kralup a náš oddíl Vejři z Lovosic. Odstartovalo 30 hlídek všech kategorií. Z každého oddílu získal někdo medaili a tím i postup do vyššího kola TZ. Našim závodníkům se to podařilo také. Dalšího závodu (vyššího kola) se zúčastní v Borotíně. Na závodě se podílelo 14 organizátorů. Průběh byl v klidu a pohodě bez komplikací.

O posledním dubnovém víkendu pořádal lovosický basketbalový oddíl dvoudenní turnaj nejmladších nadějí – přípravek. Družstva mohla nastoupit i jako smíšená. Na závěrečném ceremoniálu byli kromě jednotlivých umístění družstev vyhlášeni i nejlepší hráči jednotlivých družstev (za Lovosice to byla Bára Knotková) a Michal Bednařík si odnesl cenu za nejmladšího účastníka. Pořadatel děkuje všem svým sponzorům, rozhodčím a všem ostatním, kteří se na hladkém průběhu celého turnaje podíleli. Že se turnaj povedl, o tom svědčí i kladné vyjádření zástupců všech zúčastněných družstev.

1. května proběhly u atletického stadionu „ Hry rybářské mládeže“. Přestože bylo po dešti, spousta dětí využila možnost si zasoutěžit, získat sladkosti a zajímavé ceny. Stačilo zapojit se do soutěží, které pro všechny děti uspořádal náš rybářský oddíl.

Nyní pár slov k  Filipojakubské noci.

I letos v předvečer noci Filipojakubské se 30.4. konal slet čarodějnic s následující volbou Miss čarodějnice. Rámec sletu a volbě dodaly další populární programy a skupiny: Krátké vystoupení mažoretek z Libochovic oživilo přestávku mezi vystoupením hudební skupiny učitelů ZUŠ Lovosice a Enkláva Band. Děvčatům z našich zájmových kroužků aerobicu se cvičení také povedlo a snad se i líbilo. Soutěžících čarodějnic bylo letos jen osm. Všechny byly krásně ošklivé i když letos dost ostýchavé. Porota se ve výsledcích shodla a první místo obsadila Alibaba.

Zpestřením byl ve večerních hodinách Rudy Harden se svým programem „Kladivo na čarodějnice“ a “Ohňová show“, který také po svém vystoupení zapálil hranici. Po zbytek večera hrály hudební skupiny Nestel Postel a Paradox až do nočních hodin.

Zvláštní poděkování patří pracovníkům technických služeb MÚ, bez kterých by tato akce vůbec nemohla proběhnout.


Tolik k slavnostním chvilkám, teď ještě trochu něco důležitého pro již skoro nastávající prázdniny

Všechny kroužky v budově Elka končí 13.června, protože v druhé polovině června budeme malovat všechny místnoosti a prostory Elka.

Na letní prázdniny jsme dětem kromě pěti týdnů příměstských táborů nabídli:

  • 9.8.- 22.8. Letní tábor Roželov u Rožmitálu (DDM Litoměřice)
  • 16.8.- 30.8. Turistický tábor Hamr u Třísova (DDM Elko Lovosice)

Program na příměstské tábory najdou přihlášené děti včas na našich nástěnkách a na www.ddm.lovosice.net.

Na snímcích: Vítězná Miss Čarodějnice, záběr ze hry Kladivo na čarodějnice a ohňová show před zapálením ohně, upálení čarodějnice, naštěstí nikoli jedné z těch soutěžících. Oheň zapálil vystupující žonglér Rudy Harden (na obrázku), který je zřejmě s ohněm veliký kamarád...

Hamerníková
Foto Mirek Hvorka

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš