Lovosický Dnešek

červen 2008 - strana 10

Policie české republiky

Případy policie z dubna

Česká policie z Obvodního oddělení v Lovosicích uzavřeli v dubnu 2008 mimo jiné i tyto případy:

2.4.bylo sděleno obvinění z trestného činu Loupež podle § 234/1 tr. zákona skupině 3 podezřelých, kteří téhož dne za použití násilí odcizili na nádraží ČD poškozenému mobilní telefon v hodnotě 600 Kč.
5.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému J. V. z Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo Škoda 105 po předchozím požití alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,11 promile.
- týž den bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestných činů Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona, maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona a Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému M. S. z Lovosicka, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Favorit po předchozím požití alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,28 promile. Navíc mu byl již v lednu okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz činnosti, čímž přišel o řidičské oprávnění.
- stále ještě v tomtéž dni bylo doručeno obvinění z trestného činu Ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 tr. zákona podezřelé M. P. z Lovosic, která řádně nedbala na školní docházku svého syna a umožnila mu tak zameškat od září 2007 do ledna 209 vyučovacích hodin.
7.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému J. B. z  Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo Mitsubushi Galant, přestože není držitelem potřebného řidičského oprávnění a má Městským úřadem v Lovosicích vysloven zákaz činnosti.
- tentýž den bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247/1e) tr. zákona podezřelé N. F. z Ústí nad Labem, která téhož dne v prodejně Plus v Lovosicích odcizila drogerii v hodnotě 2440 Kč. Vzhledem k předchozím trestům se u ní jedná o trestný čin.
11.4.bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému T. W. z Lovosic, který od ledna 2007 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku 8800 Kč.
15.4.bylo doručeno obvinění z trestných činů Krádež podle § 247/1 tr. zákona a Porušování domovní svobody podle § 238/1,2 tr. zákona, Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona a Ohrožení pod vlivem návykové látkly podle § 201/1 tr. zákona recidivistovi L. H. Třebenicka, který se - počátkem března se v Třebenicích vloupal do dvou garáží, kde odcizil věci v hodnotě 11.400 Kč a koncem března se v Třebenicích vloupal do tří zahradních chat, kde odcizil věci v hodnotě 1000 Kč, dále přestože nemá řidičské oprávnění řídil dne 14.4. v  Třebenicích vozidlo Škoda Favorit, navíc po předchozím požití alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,58 promile.
16.4.bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Krádež podle § 247/1b, tr. zákona a  Porušování domovní svobody podle § 238/1,2 tr. zákona podezřelému Z. K. z Lovosicka, který se týž den v Prackovicích vloupal do chaty svého souseda.
- v tomtéž dni bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému M. V. z Lovosic, který od května 2007 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 34800 Kč.
17.4.bylo doručeno obvinění z trestného činu Úvěrový podvod podle § 250b/1,3 tr. zákona podezřelé M. S. z Lovosicka, která v dubnu 2005 při uzavírání úvěrové smlouvy s firmou Home Credit uvedla nepravdivé informace a svém zaměstnání.
18.4.bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému A. G. z Lovosic, který od května 2007 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku 6000 Kč.
21.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému M. K. ze Štětí, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Forman, přestože není držitelem potřebného řidičského oprávnění.
22.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému R. N. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože není držitelem potřebného řidičského oprávnění.
24.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247/1a) tr. zákona podezřelému J. Z. z Lovosicka, dva dny předtím odcizil u přívozu v Malých Žernosekách chemické WC i s budkou v hodnotě 8.000 Kč.
26.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z tr. činu Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249b tr. zákona podezřelému M. J. z Lovosic, který i přes rozhodnutí Okresního soudu v Litoměřicích neoprávněně užíval byt.
27.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému J. Ř. z Lovosicka, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Felicia po předchozím požití alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,15 promile.
28.4.bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247/1e) tr. zákona podezřelému A. F. z Lovosic, který téhož dne v prodejně Penny Market v Lovosicích odcizil zboží v hodnotě 77 Kč. Vzhledem k předchozím trestům se u něj jedná o trestný čin.
29.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému R. H. z Lovosic, který týden předtím v restauraci Beseda v Lovosicích bezdůvodně fyzicky napadl jiného hosta, jenž musel vyhledat lékařské ošetření.
30.4.bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému M. O. z Ústí nad Labem, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Octavia, přestože není držitelem potřebného řidičského oprávnění a má Magistrátem města Ústí nad Labem vysloven zákaz činnosti.

V průběhu měsíce dubna bylo policisty OOP Lovosice zadrženo celkem 6 celostátně hledaných osob.

npor. Antonín Petržilka

Hasičský záchranný sbor

Zásahy hasičů v měsíci dubnu 2008

V měsíci dubnu vyjela jednotka Hasičské záchranné služby ÚK ÚO Litoměřice S Lovosice celkem k 10 událostem, z toho bylo 5 technickou pomocí, 1 skutečný požár, 2 taktická cvičení a 3 plané požární poplachy.

Jednalo se o tyto případy:

2.4. technická pomoc – pomoc ZZS se snesením muže ze 4 podlaží v obci Libochovice
4.4. požár – jednalo se o požár garáže ve Wolkerově ulici v Lovosicích kde se nacházelo vozidlo, zasahovalo se 2 vysokotlakými proudy, provedeno otevření dvou sousedících garáží pro možnost prohoření. Na místě zasahovala i jednotka z Litoměřic s technikou CAS 32 Tatra 815.
13.4.planý poplach - byl nahlášen požár domu v Purkyňově ulici v Lovosicích
15.4.planý poplach - nahlášen požár chatky pod Lovošem – jednalo se o povolené pálení větví.
21.4.taktické cvičení – požár na zámku v Libochovicích - jednalo se o zjištění akceschopnosti a vybavenosti jednotek dobrovolných hasičů z obcí Klapý a Libochovice s naší jednotkou.
23.4. technická pomoc – likvidace úniku PHM ze 2 kamionů (DAF a VOLVO) u Velemína za pomoci sorbentu. Na místě zasahovala také JSDH Chotiměř.
26.4.technická pomoc – úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu Citroen na na 29 km D8 ve směru na Prahu. Provedeno odpojení akumulátoru a zasypání úniku PHM sorbentem.
27.4. technická pomoc – úklid po dopravní nehoděvozidla Renault Laguna v Lovosicích ul. Terezínská (u ELMA). Zasypání úniku provozních náplní sorbetem, a odstranění spadlého stromu, který byl poražen v důsledku nehody.
28.4.taktické cvičení – dopravní nehoda autobusu v Litoměřicích - jednalo se o prověření jednotek při hromadném neštěstí, vyproštění, ošetření a vyhledávání osob. Na místě zasahovala stanice Lovosice s technikou CAS 24 Scania a stanice Litoměřice s technikou CAS 24 T 815, rychlý záchranný automobil (RZA) Nissan Patrol, AZ 30 Magirus, spolupráce se ZZS Litoměřice a Policií ČR.
29.4.planý poplach – nahlášen požár kamionu na D8.
30.4.technická pomoc - únik PHM z vysokozdvižného vozíku v Lovosicích v Siřejovické ulici v Lovosicích. Provedeno provizorní ucpání nádrže dřevěným kolíkem a zasypání úniku PHM sorbentem.

Npor. Bc. Pavel Faltys

Paroplavba na Labi

Pravidelná lodní doprava na Labi

parnik Porta Bohemica

Po 60 letech se znovu obnovuje pravidelná lodní doprava po Labi. Loď Porta Bohemica bude od 1. května pravidelně vyplouvat na Labe. Byl tak zahájen projekt pravidelné veřejné lodní dopravy na trase Roudnice nad Labem - Litoměřice - Lovosice - Velké Žernoseky - Ústí nad Labem, na kterém se podílejí města a obce ležící na této labské trase. Jde o zkušební provoz. Roudnice nad Labem, stejně jako Litoměřice vyčlenila ze svého rozpočtu na krytí i počáteční ztrátovosti projektu částku 300 tisíc korun. Lovosice přispěly stejně jako Ústí nad Labem 150 tisíci korunami, 50 tisíc uvolnily ve spolupráci s místním vinařstvím Velké Žernoseky. K projektu se postupně budou připojovat další obce ležící podél Labe, kterým však dosud chybějí přistávací mola. Sehnat finanční prostředky na jejich výstavbu by jim mělo pomoci sdružení, které chtějí obce k tomuto účelu založit. Sdružení měst a obcí má totiž největší šance získat peníze na vybudování technického zázemí protože jde o milionové investice, na které obce nemají.

Zahájení plavby bylo připraveno již v dopoledních hodinách na Lodním náměstí v Litoměřicích. Přítomné přivítal místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík a potom starosta Ladislav Chlupáč. Za přítomnosti ministrů Alexandra Vondry a Petra Gandaloviče, hejtmana Jiřího Šulce, starostů měst a obcí a mnoha dalších hostí vysvětil loď také emeritní biskup Josef Koukl. Loď vyplula po 16 hodině s mírným zpožděním směrem na Lovosice, Velké Žernoseky a Ústí nad Labem. Do Lovosic dorazila krátce po 17 hodině. Čekalo jí zde několik nových pasažérů a zájemců z řad občanů. Při zpáteční cestě, kolem 21 hodiny, zakotvila Porta Bohemica na jezeře v Píšťanech v přístavišti Marina. Po krátké zastávce cestující zhlédli připravený ohňostroj. Poté se loď vrátila do Litoměřic.

Kapacita plavidla určeného pro 249 pasažérů umožňuje i přepravuje kol. Mezi nabídku služeb patří také občerstvení. V Lovosicích bude loď zatím přistávat u mola veřejného přístavu na Karaši u sila. Podle pravidelného lodního řádu, který bude vyvěšen na internetových stránkách, popluje Porta Bohemica od 10. května. „V měsíci květnu a červnu bude přeprava jezdit 4x týdně, o prázdninách v červenci a srpnu 6x týdně, v září 5x. V říjnu, jestli bude ještě počasí, pak by jezdila také“, řekl nám místostarosta Lovosic Vladimír John a pokračoval: „V současné době jednáme s Ústím nad Labem o zapůjčení můstku, který by byl ukotven v prostoru na Osmičce. Máme připravený projekt na výstavbu nového stálého přístaviště v Lovosicích. V rámci tohoto projektu nyní s obcemi podél toku Labe žádáme o dotační titul, který by měl být realizován do roku 2009. Až v tomto roce vyplují lodě, mělo by být nové přístaviště připravené. Příští rok se také pokusíme požádat o dotaci Krajského úřadu, protože by lodní doprava měla být pomocná autobusové dopravě“.

Jak nám dále řekl John, při jednání s Povodím Labe byla také projednávaná hloubka vodního toku v místě přístaviště. Bylo řečeno, že není problém přístaviště prohloubit. Problémem prý je, že v místě přístaviště začíná zatáčka na Labi. V přístavišti by se značně zúžila plavební dráha v případě, že by zde stála loď. Uvažuje se tedy o tom, že by se bagrovalo na straně směrem k jezeru, aby loď, která by přístaviště objížděla, mohla zajet více na tuto stranu.

„Lovosice jsou brána do Českého středohoří. Naším cílem je zvýšit turistický ruch v regionu. Příjezd turistů do Lovosic je možný železniční dopravou, dálnicí, autobusovou dopravou i na kole. Turisti mohou do Lovosic přijet, použít lodě k výletu a vrátit se pak zpět jinou dopravou. Zároveň chceme i našim občanům poskytnout příležitost z paluby stejnojmenné lodě poznat krásy Porty Bohemiky“, uzavřel John.

Je jistě našim přáním, aby se vše povedlo. Již nyní by však měli představitelé města přemýšlet o tom, co ještě budou turistům schopni v budoucnu nabídnout. V současné době toho moc není. Nalákat turisty k větší návštěvě samotných Lovosic bude stát ještě mnoho sil.

(hv)

Jízdní řád lodi PORTA BOHEMICA

Litoměřice – Vaňov. a zpět - úterý, čtvrtek, sobota.

odj. Litoměřice9:00 příj. Lovosice9:45
odj. Lovosice10:00 příj. Píšťany10:30
odj. Píšťany10:45 příj. Vel. Žernoseky11:00
odj. Vel. Žernoseky11:15 příj. Vaňov12:45
 
odj. Vaňov13:15 příj. Vel. Žernoseky14:45
odj. Vel. Žernoseky15:00 příj. Píšťany15:15
odj. Píšťany15:30 příj. Lovosice16:00
odj. Lovosice16:15 příj. Litoměřice17:00

Litoměřice – Roudnice a zpět - Středa, pátek, neděle

odj. Litoměřice9:00 příj. Roudnice12:00
odj. Roudnice13:00 příj. Litoměřice15:30

V měsících květnu, červnu, září, říjnu odpadávají jízdy v úterý a ve středu. V tyto dny je možnost objednat podnikové zájezdy, nebo soukromé akce s občerstvením (rautem), podle přání i s hudebním doprovodem s živou hudbou. Budeme se těšit na Vaší návštěvu.

Kontaktovat nás můžete: tel: 604 262038, fax: 412 547814, mail: ivan.julak@seznam.cz

Ceník jízdného Porta Bohemica

Litoměřice – Lovosice 60 Kč
Lovosice – Píšťany40 Kč
Píšťany – Žernoseky20 Kč
Žernoseky – Vaňov80 Kč
Litoměřice – Vaňov160 Kč
Vaňov – Litoměřice160 Kč
zpáteční jízdenka Litoměřice - Vaňov a zpět250 Kč
 
Litoměřice – Roudnice140 Kč
Roudnice – Litoměřice140 Kč
 
Slevy:
Děti do 6 letzdarma
Děti do 15 letpolovic
Důchodci a studenti5%
Skupina od 30 osob5%
Skupina od 40 osob 10%
Kolo, pes20 Kč

Něco na konec

Sladce pro diabetiky a obezitky

Pro diabetiky i pro lidi poněkud více, než značně plnoštíhlé není nikdy dost možností, jak beztrestně ochutnávat sladké pokrmy bez rizika zhoršení choroby, nebo dalšího růstu tělesné hmotnosti. Proto - když jsem našel další možnost, jak bez obav mlsat - pospíchám se s vámi o tuto zkušenost rozdělit...

Rostlina Lippia Dulcis (aztécké sladidlo Aztéky označované jako Tzopelic Xlhuitl) je zdrojem hernandulcinu, což je první známý intenzivně sladivý sesquiterpenoid. Jedná se o složeninu na bázi těkavých (nestabilních) olejových látek... tolik úvod – ne sice srdečný, ale definitorický.

Lippia Dulcis

První literární zmínky o rostlině pochází z dob kolonizace dnešního Mexika. Rostlina začala být koncem 19. století využívána jako oficiální lék proti kašli a bronchitidě. Jiné zdroje uvádí léčivé účinky i na astma, nachlazení či koliku. Nikdy však, jak napovídají sondy do literatury, nebyla rostlina používána ke slazení jídla jako náhražka cukru. Potenciální použití extraktu hernadulcinu je diskutabilní. Nejsladší (až extrémně sladké) jsou na rostlině listy. Ty se mohou konzumovat přímo jako „cukrovinky“, ale hlavně jsou vhodné do salátů. Jsou 1000 sladší než cukr, ale původní rostlina obsahuje také velké množství kafru. Proto nemůže být narozdíl od Stevie, což je druhá známá supersladká rostlina, užívána přímo jako náhražka cukru. Je rychle rostoucí, mírně popínavá, má malé bílé květy. Nejkrásnější je zavěšená v koši.

V nabídce českých zahradníků je ale Lippia šlechtěná. Tato rostlina prošla (jako 99% ostatních užitkových rostlin) šlechtěním za účelem potlačení nežádoucích vlastností a zlepšení sledovaných znaků. Výsledek je Lippia dulcis COLADA, která si zachovala svoji extrémní sladivost, ale kafrová chuť se už nevyskytuje...

Lipia dulcis Colada dorůstá výšky až 25 cm a tvoří až metrové převisy. Její drobné sytě zelené lístečky jsou vstřícné, kopinaté. Jemné úbory bílých květů vytvářejí koncové okolíky. Už na první pohled se jedná o zajímavou rostlinu i z hlediska její dekorativnosti.

Rostlinu můžete pěstovat v květináči - doporučujeme přesadit ji do závěsného květináče, dostatečně zalévat a umístit na slunečné místo. Přes léto ji pěstujeme venku, ale i celoroční pokojové pěstování je bez potíží. Při přezimování ji nevystavujte teplotám pod 10°C, jinak listy zčervenají a opadají. Před příchodem nízkých ranních teplot ji proto přemístíme do nepříliš vytápěné místnosti, pokud možno se stálejší teplotou. Optimální teplota pěstování v tomto období je mezi 10 -15°C při udržování mírně vlhkého substrátu. Rostlina na zimu shazuje většinu listů a přezimují jen kořeny.

Použití a to je to, proč o ní píšeme: Buď čerstvé nebo sušené listy můžeme použít k slazení nápojů, moučníků a jiných jídel. Je to jako pohádka - několik rostlin a ušetří se několik stovek korun ročně za umělá sladidla, která ještě povětšinou mívají při větší konzumaci nějaké ty vedlejší účinky. Sám zdroj, z něhož čerpám, naznačuje, že zahradníků kteří ji dodávají je víc. Já však našel jednoho, který mne příjemně překvapil vstřícností a to nejen, co se týče dodávky »zeleného cukru«, ale i v oblasti poradenské, dodávky zajímavých rostlin do naší skalky a popínavých dřevin na vytvoření zelené stěny, na pokrytí fasád.

A ceny? nevím, jaké budou zítra, ale já jsem zaplatil za sazenice koření a skalniček i s dopravou tolik, že se to vyplatilo více, než nákup u zahradníka ve vedlejší obci... O dobrých službách by měli lidé vědět a pro zahradníky to může být i inspirace. Takže: Pokud byste chtěli Lipii dulcis a snad i další sazenice a koření, ještě údaj, kde lze takovou »kytku« a ty ostatní sehnat: zahradnictví ve vzdálené Sušici, které vlastní pan Vladislav Moureček, www.studiogarden.cz.

–jč-

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš