Lovosický Dnešek

říjen 2008 - strana 5

Co nového v Lovosicích

Slavnostní vyvěšení vlajky

Na 4. jednání Zastupitelstva Města 13.9.2007 byla schválená konečná podoba oficiálních symbolů města Lovosice, městského znaku a vlajky. Návrhy městských symbolů vznikly na požadavek RM, která schválila smlouvu o dílo mezi městem Lovosice a Stanislavem Kasíkem z Heraldické kanceláře „Dauphin“, Roudnice nad Labem. Od 6.8. do 7.9.2007 byla uspořádána ve vstupní hale budovy MÚ Lovosice a na internetových stránkách anketa s hlasovacími lístky pro občany Lovosic, kteří svým hlasem mohli pomoci rozhodnout o konečném návrhu oficiální vlajky. Zastupitelstvem schválený návrh vlajky byl odeslán do Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny PČR. Konečná podoba oficiálního znaku města schváleného na tomto zastupitelstvu vychází z historické podoby městského znaku zobrazené na privilegiu z roku 1600.

Vlajka Lovosic

Rozhodnutím předsedy Parlamentu České republiky ze dne 1.4.2008 pod č.j. 3566/08 byla Městu Lovosice udělena vlajka, jejíž návrh vyšel z ankety občanů Lovosic. Dopisem toto rozhodnutí sdělil předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček. Dopis uvádíme v plném znění:

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,
vážené členky a vážení členové zastupitelstva,
vážené občanky,
vážení občané

na základě Vašeho návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit Vašemu městu

vlajku

Popis:

List tvoří modrý žerďový pruh široký pět dvanáctin délky listu a dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý. Ze žlutě propleteně mřížované dolní poloviny žerďového pruhu vyrůstá žlutý lev s červeným jazykem a bílými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2: 3.

Písemné vyhotovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně Vás zdravím.

Podpis: Vlček

Slavnostní vyvěšení vlajky na stožár u Městského úřadu v Lovosicích bude provedeno 28.9.2008 po slavnostním aktu v obřadní síni, kde bude předáno také čestné občanství čtyřem občanům Lovosic.

(hv)

Z okolí Lovosic

Sportovně – relaxační areál Marina Píšťany / Lovoš

aneb nereálná vize či možná skutečnost?

V první dekádě července se konalo další kolo jednání ohledně rozvoje turistického centra regionu na píšťanském jezeře. Zúčastnili se toho starostové obcí v okolí Lovosic a zástupci Krajského úřadu pro regionální a územní rozvoj a zástupce hejtmana Ústeckého kraje p. Radek Vonka. To první „kolo“ bylo koncem měsíce června na zastupitelstvu v Lovosicích, kde to bylo spíše pro zastupitele překvapením. Záměr či studii předložil pan ing. Miroslav Cink jednatel a manažer přístavu Marina Labe s.r.o v Píšťanech. Lovosický dnešek zpracoval myšlenky studie záměru do následující informace pro občany Lovosic. Dne 25.6 v Deníku Litoměřicka vyšla počítačová fotografie a doprovodný článek což vzbudilo mezi občany Lovosic pozdvižení a to zejména s podobou vrcholku Lovoše, tak jak tomu je na Ještědu. Je to pochopitelné. Zvláště „starousedlíci“ mají k této dominantě okolí citový vztah. Zde šlo spíše jen o jakousi ilustraci a patrně není pravděpodobné, že by něco totožného či podobného vzniklo.

celkova situace

Že turistický ruch i v této části Ústeckého regionu má vzestupný trend je mimo jakoukoliv diskusi. Východní část Píšťanského jezera má vedle polohy i nádherný výhled na České středohoří. Tento prostor by měl být jakýmsi centrem turistického ruchu. Jsou pro to předpoklady a je samozřejmě na čem stavět. Základem jsou ubytovací kapacity, místa a přístaviště pro vodní sporty a cyklostezky, tedy jejich část. Toto láká stále víc turistických návštěvníků a hlavní záměr je ten aby turisté nepřijížděli jen na jeden den, ale zdrželi se déle. Jako první krok či krůček je obnova osobní lodní dopravy Roudnice – Litoměřice – Lovosice – Ústí n.L.. Tato doprava by se měla postupně rozšiřovat na Mělník a dále až do Prahy. Čili by nemělo být v budoucnu utopií, že by loď přivezla do toho koutu turisty z Prahy, kteří navštíví jen hlavní město. A budou-li mít tito sebou kola, či si je půjčí v místě, není problém využít cyklistických tras. Bude tedy přímá vazba cyklostezek na lodní dopravu a to už ve vazbě na výletní loď PORTA BOHEMICA úspěšně funguje. A pro toho, kdo má např. rád vůni a chuť vinného moku, tak najde posezení ve Velkých či Malých Žernosekách a kde se mu to může zalíbit a jistě se někdy vrátí. Co se týče dopravy z Německa, a tedy turistů přepravovaných po vodě, tak to je zvláště v letních měsících limitováno nedostatkem vody v Labi v úseku Hřensko – Ústí n.L.. Řešení je ve stavbě jezů dolní část Labe o čem se, bohužel, hovoří mnoho let a je to podobné jako u dálnice D8 přes České středohoří.

To, že by někdy vznikly i v prostoru Mariny Píšťany tenisové kurty, bowling, aqua park a další zařízení není také výstřelem na neznámý terč. Výstavbu aqua parku umožňuje to, že bude v budoucnu využito geotermálních vrtů v Litoměřicích Že by mohlo dojít také na zvýšení stávajících ubytovacích kapacit v prostoru Maríny netřeba zdůrazňovat. Jak ovšem poznamenali zástupci Lovosic, tak některá zařízení nabízí k využití i lovosický areál. Jde jen o řádnou koordinaci využití těchto možných aktivit a navíc když jsou od sebe vzdáleny vzdušnou čarou jen pár stovek metrů. K tomu je však nutné vybudovat plánovanou lávku z Lovosic do Píšťan. Vyjádřili také obavy aby Lovosice nebyly postiženy, více než je zdrávo, negativními jevy cestovního ruchu (např. zvýšeným množstvím odpadu).

celkova situace

Základní cyklostezka by měla být v okolí Píšťanského jezera v délce asi 10 km. Tato část by měla být součástí celého systému cyklostezek v kraji a dále by měla být propojena i s dalšími kraji a dále do německého Saska. Za globální rozvoj t.zv. páteřních cyklostezek gesci přebírá kraj. Jedná se totiž o částku 330 mil. Kč. Při budování místních cyklostezek mají nezastupitelné místo obce. Na nich závisí, zda tomuto způsobu turistiky dají zelenou či nikoliv. Lovosice uvažují v budoucnu, jak výše uvedeno, s cyklolávkou přes Labe a napojení na stezky okolo jezera. To ovšem umožní pro občany Lovosic celoročně snadný přístup k jezeru a naopak pro občany Píšťan m.j. mnohem kratší cestu za nákupy, než je dosud Litoměřic. Než se lávka vybuduje, cyklostezka povede až do přístaviště Malé Žernoseky po levobřežní části, tamodtud turista může přejet přívozem do Velkých Žernosek a napojí se na cyklostezkový systém do Ústí či do Píšťan (a dál do Litoměřic).

Další část záměru či studie se zabývá využitím Lovoše pro turistické návštěvníky jako nejpřihodnějšího a nejzajímavějšího vrcholku Českého středohoří pro jeho neopakovatelnou polohu.

Zde nabízí studie tato řešení: Základem by měla být rekonstrukce vrcholku Lovoše. Zde připadá v úvahu výstavba otáčivé restaurace a ubytovací kapacity cca 50 lůžek. Jakási nadstavba by byla rozhledna. Ve spodní části by byla konečná stanice uvažované lanové dráhy. To je ale více méně záměr, hlavní a konečné slovo budou mít architekti a nepochybně také bude vypsána veřejná soutěž na návrh řešení, neboť se jedná o jednu z dominant Českého středohoří. Z toho vyplývá, že zveřejněná podoba vrcholu Ještědu na vrcholku Lovoše je ilustrativní.

Lanová dráha: Vzdálenost z vrcholku Lovoše do dolní stanice v Marině je 3,9 km a výškové převýšení činí 430 m nadmořské.výšky. Uzlové centrum lanové dráhy by bylo na vrcholku Kybička. Zde by byla přestupní stanice mezi vrcholkem Lovoše a Marinou a zároveň konečná stanice sedačkové lanovky z Opárenského údolí. Rovněž by zde bylo i výchozí místo - start uvažované bobové dráhy v zimě a sjezdovky pro horská kola v letním období. Lanovka Píšťany – Kybička – Lovoš by byla kabinová. Předpokládané náklady na lanovku jsou odhadnuty na 250 milionů Kč a zde je třeba se zmínit o tom, že navrhovatel záměru má příslib údajného, ale zatím nejmenovaného investora.

Souhrnně: co by podle autora návrhu sportovně relaxační areál Marina – Lovoš nabídl ?

Celoročně:

 • přístup do areálu pouze kabinovou lanovkou (z důvodu ochrany přírody)
 • restaurace s vyhlídkou
 • bobová dráha o délce 2900 m s letním i zimním provozem pro každého

Letní sezona:

 • dvě kabinové lanové dráhy - turisté,cyklisté,invalidé, kočárky
 • jedna sedačková lanová dráha – turisté, cyklisté, obsluha bobové dráhy
 • cyklisté – 2 sjezdové tratě,
 • lanový park – od osobní výšky 140 cm pro každého
 • přírodní naučná stezka, rekreační cyklostezka mezi Opárenským údolím a Marinou
 • vodní naučný svět u jezera, celoroční vodní sporty.

Zimní sezona:

 • 4 lanové dráhy – sjezdaři, obsluha bobové dráhy, turisté, invalidé, kočárky
 • sjezdové tratě o celkové délce 4800 m s možností umělého zasněžování - pro všechny kategorie lyžařů

Jde jistě o velice odvážný projekt a základem bude jistě přesvědčit obce a hlavně občany o správnosti tohoto řešení. Podle vyjádření náměstka hejtmana Ústeckého kraje pana Vonky by tento projekt měl být financován ze soukromých prostředků a osoba navrhovatele (ing. M. Cink) je pro něj osobou věrohodnou, neboť má za sebou podnikatelské výsledky. Nepřichází v úvahu financování z krajských či státních financí. Předkladatel záměru, při způsobu financování, ale neuzavírá možnost určitého spolupodílnictví obcí či strukturálních fondů EU. Poukázal, a byl podpořen zástupcem hejtmana, o nutnosti vzájemné komunikace se všemi zúčastněnými, kteří mají do toho co mluvit a tedy i širokou občanskou veřejnost nevyjímaje. A od věci by nemuselo být ani místní referendum. Jen pro úplnost dodávám, že Lovoš neleží v katastru Lovosic, ale vztah většiny občanů Lovosic k tomuto vrcholku Českého středohoří je srdeční záležitostí.

Na závěr je nutno položit otázku. Je tento projekt reálný, anebo se jedná o utopickou vizi? Budoucnost dá jistě odpověď.

jv

Pozn. Lovosický dnešek na uvedenou problematiku otevírá prostor k diskusi pro občany – čtenáře, a vyzývá je k věcným, stručným a argumenty podloženým názorům na stránkách tohoto měsíčníku. Své názory posílejte na adresu jiri.veleman@seznam.cz

-

Lovosice a okolí

Průvodce pacientským právy. – Příručku pacientů vydaly v celkovém počtu 300 000 kusů Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna a pacientské organizace, například Svaz pacientů ČR. Brožura Vám přináší přehled základních pacientských práv, a to se zřetelem na změny ve zdravotnictví od 1. ledna 2008. Systémem otázek a odpovědí jsou pojednány například regulační poplatky, nadstandardní péče či zdravotnická dokumentace. V brožuře jsou rovněž uvedeny kontakty na zdravotní pojišťovny, různé zdravotnické instituce a pacientské organizace. Zdarma příručku získáte na pobočkách VZP pojišťovny (třeba v Teplicích nebo Litoměřicích, v Lovosicích pobočka VZP není), v nemocnicích i v některých ordinacích.

Hasičské hrátky v Třebenicích. – Již od 19. století hasičské spolky nejen zachraňují majetky občanů, ale obvykle i pořádají kulturní a společenské akce. V Třebenicích připravili dobrovolní hasiči velice pěknou akci pro děti i dospělé v pátek 18. července pod názvem Hasičské hrátky. V 5 nevšedních soutěžích bylo zapojeno 7 družstev – závodníci překonávali překážkovou dráhu, házeli míčky na přesnost, stříkali stříkačkou na cíl a běhali v pytlích. Zlatým hřebem programu byla soutěžní jízda na gumových člunech po požární nádrži. V programu vystoupily též děti s cvičitelkou Věrou Níčovou a předvedly cvičení na velkém míči (Paní Níčová vede také dětský taneční kroužek s moderními tanci hip hop aj.). Bylo připraveno také občerstvení, například pochoutky z udírny. Všechny děti dostaly malé dárky. Hasiči i jejich pomocníci z třebenického Senior klubu se vytáhli a připravili pro své spoluobčany opravdu hezké odpoledne. Školní děti dostanou po prázdninách ještě jeden dárek – výškově nastavitelné lavice a židle.

Páteřní škola v Lovosicích. - Ve školním roce 2008/2009 pokračuje v Ústeckém kraji transformace krajské školské soustavy, a to  v souladu s metodickým materiálem Páteřní školy z roku 2006. 1. září letošního roku se tak sloučí další páteřní školy, a to  v Teplicích, Děčíně a také v Lovosicích. Nový školní rok zahájí celkem 141 školských příspěvkových organizací, které zřizuje Ústecký kraj (8 je nových páteřních škol. V Lovosicích půjde o školu s názvem Základní škola praktická, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace (dříve Praktická škola, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace a Základní škola praktická, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace). Škola sdružuje: střední školu s cílovou kapacitou 30 žáků, základní školu s cílovou kapacitou 130 žáků, školní družinu s cílovou kapacitou 20 žáků a přípravný stupeň základní školy s cílovou kapacitou 6 žáků.

V Lhotce se propadlo dětské hřiště.- Ve Lhotce nad Labem se 19. srpna večer propadla část dětského hřiště, na hřišti nebyl naštěstí v té době nikdo přítomen. Vznikl tak kráter o velikosti několika metrů čtverečních. Hřiště obec vybudovala na pozemku, pod kterým se rozkládá rozsáhlý komplex sklepů; ty byly ale údajně řádně zasypány. Zřejmě však nebyly zahrnuty úplně, protože se do vzniklého otvoru vešel ještě náklad několika nákladních aut. Hřiště bylo letos otevřeno 1. dubna přes protesty některých zastupitelů.

Král Středohoří.- V letošním roce probíhá už seriál Král Středohoří popáté; závodů se má uskutečnit celkem 13 (4 triatlony, 5 závodů cyklistický a 4 běhy), zatím jich proběhlo 10. Dalším bude 27.9.2008 MTB Výjezd Lovoše, 11.10 MTB Opárenské okruhy a 29.11. poslední závod – Výběh na Lovoš. Vyhlášení vítězů se bude konat v Kolibě v Brozanech 6.12.2008. Zatím je náš Ondřej Pšenička z HC Lovosice s 89 body v celkovém pořadí pátý (celkem 102 registrovaných závodníků s alespoň 1 bodem) a ve své kategorii 40-49 let zatím druhý za Přemyslem Rousem z Roudnice nad Labem z 38 závodníků. Dvojčata Ondřej Pšenička ml. a Jakub si vedou v kategorii do 18 let také dobře, po 10 závodech je Ondra čtvrtý z 21 závodníků a Jakub pátý, přestože jsou nejmladší. Držme našim závodníkům palce, ať dopadnou celkově co nejlépe!

Fotbalové oslavy na hřišti v Siřejovicích.- V červenci 2007 schválilo zastupitelstvo obce přestavbu fotbalového hřiště firmou Vodohospodářské stavby (VHS), spol s r.o., Teplice a na podzim byla provedena první část rekonstrukce, tj. odvodnění pozemku a položení nového povrchu. Na jaře byly provedeny další stavební úpravy a konečně v sobotu 23. srpna bylo hřiště slavnostně otevřeno. Prvním zápasem na domácím hřišti bylo utkání Staré gardy Siřejovice s Kozlovnou Ládi Vízka, 2. poločas starou gardu vyměnili mladší - družstvo FC Siřejovice. Muži hrají v ročníku 2008/2009 IV. třídu, skupinu A; v předchozím ročníku skončili v téže třídě na sedmé příčce. Dosud nebylo v Siřejovicích regulérní hřiště a fotbalové zápasy se odehrávaly v Keblicích, které jsou od Siřejovic 2 km vzdáleny.

Od roku 2006 bojují v Hrušovce a Bílém Újezdu za ochranu svého zdraví.- Dne 3. července 2006 bylo zaregistrováno v restauraci místní části obce Velemín, Hrušovce, Občanské sdružení za bezpečnější dopravu a ochranu majetku občanů místních částí obce Velemín. Sdružení bylo založeno na ochranu zdraví a majetku občanů před vlivy těžební a přepravní činnosti a v podstatě okamžitě zahájilo jednání s obecním úřadem Velemín, firmou Kámen Zbraslav, Policií ČR a správcem silnice III třídy. Obec Velemín s nutností jejich požadavky řešit souhlasila. Obyvatelé postižené oblasti hrozili blokádou Velemína, pokud nebude těžká nákladní doprava z lomu v Dobkovičkách odkloněna; trvá už 4 roky. 20. května se sešli zástupci obce Velemín s členy vlády a dohodli výstavbu účelové komunikace vyústěné na dálnici D8. Pro dobu, dokud nebude postavena, byly v Hrušovce 17.8. spuštěny semafory, které tu budou zatím řídit dopravu, aby mohli lidé bezpečněji přecházet. Vybrané části silnic byly vyspraveny a místní komunikace v Hrušovce bude upravena a odvodněna. Správa a údržba silnic plánuje také nové dopravní značení, které zde zakáže tranzit nákladních vozidel směrem na Březno.

Píšťany slavily 790 let od první zmínky o obci.- První písemná zmínka  o vsi je učiněna v listině vydané v roce 1218 králem Přemyslem Otakarem I., kterou kapitule při kostele sv. Štěpána v Litoměřicích potvrzuje držení statků a majetků. Ve dnech 15. a 16. srpna si obec Píšťany připomněla tuto historickou událost velkými oslavami, které začaly taneční zábavou v pátek 15.8. V sobotu se konaly westernové soutěže na koních, které předvedli jezdci z Westernového ranče Monty z Hlinné a vystoupila skupina historického šermu LEPUS (skupina vznikla na podzim 1988 a sama slaví rovněž výročí 20letého trvání). Na pláži vyrostlo historické ležení, kde byly připraveny soutěže i pro děti. Na odpoledne připravilo čtyřhodinový program „Horké léto“ Divadlo Ve Tři z Počerad; jako host vystoupila zpěvačka Marcela Holanová. Večer ještě zahrála k poslechu i tanci skupina Huňáči z Bystřice pod Hostýnem. Vstup byl pro všechny návštěvníky zdarma.

Hz

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš