Lovosický Dnešek

říjen 2008 - strana 9

Z našich škol

škola

Už zas v lavicích

Vidíte ty vzorné žáky v lavicích? Jako opravdoví – co říkáte? Ale i na začátku nového školního roku můžeme prohlásit, že takovéto vzorňáky najdeme málokde a po pravdě řečeno, ani by to nebylo normální.

Žáky rádi vítáme v novém školním roce a přejeme jim, aby byli aktivnější než tyto nehybné repliky. Aby je učení bavilo a aby škola nebyla pro ně jen nutným zlem.

Nám, učitelům, přeji, aby se dařilo nedělat z učení mučení, abychom pro žáky vždy dokázali připravit učení zajímavější a přitažlivější. Rovněž všem přeji, aby také dobře fungovala komunikace nejen mezi učiteli a žáky, ale také mezi učiteli a rodiči. za učitelský sbor

Mgr. Marie Pelikánová, ředitelka školy
ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích

-

Start ve Všehrdově ulici

V duchu srovnání začátku školního roku s letní olympiádou se nesl 1. září 2008 projev nové paní ředitelky Základní školy ve Všehrdově ulici Moniky Zemanové, která v tělocvičně školy přivítala stávající a nově nastupující žáky, zástupce města, své spolupracovníky i další hosty. Ona sama převzala štafetový kolík od bývalé paní ředitelky Heleny Buškové a slíbila, že se s celým týmem bude snažit o co nejlepší umístění v cíli.

škola

Všechny děti během prázdnin již prošly kvalifikací disciplíny zvané skok vysoký. Jak je to možné? Vždyť poskočily o stupínek výše, do vyšší třídy. Záleží na nich samotných, i jejich trenérech, zda výsledek na konci školního roku bude stát zato. Olympijský trenérský tým má pro letošní školní rok 9 tříd. 1. třídy povede po nové trati paní učitelka Kamila Saicová a Monika Čulíková. Novinkou v letošním školním roce je patron - osobní strážce z řad starších spolužáků, který bude našim nejmenším s rozjezdem školní práce pomáhat. Naši nejstarší tak předají zkušenosti mladším. V nejpočetnějších 2. třídách budou předávat své zkušenosti paní učitelka Lenka Henschová, Petra Sozanská a Helena Bušková. Paní učitelka Hana Protivová dovede do cíle 3. třídu. Ve 4. třídách startují paní učitelka Jana Kašparová a Alena Brodilová. V čele nejstarších sportovců naší školy, 5. roční ku, stojí paní učitelka Eva Antonová.

Nová disciplína - přípravná třída 14 předškoláčků - bude pilovat své schopnosti a dovednosti pod vedením paní učitelky Ivy Reicheltové. Družinu přirovnala paní ředitelka Zemanová ke kolektivním sportům a vyzdvihla zásluhy paní vychovatelky Pavly Frieserové a Anny Hulešové. Novou příchozí se v letošním roce stává paní vychovatelka Eva Štrausová a Jana Nováková.

Úklid a pořádek ve škole je srovnatelný s vodními sporty. O pořádek se ve škole bude starat paní Jana Platichová, Zdena Kučerová, Jiřina Procházková a také jediný muž v našem trenérském týmu pan školník Ivan Kracík. Administrativní posilou se nově stala paní Martina Provinská. Popřejme začátečníkům šťastný start a všem úspěšný školní rok 2008 / 2009!

kolektiv ZŠ ve Všehrdově ulici v Lovosicích

-

Hledání ztraceného ráje

Hlavním cílem projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“ bylo vyvolat v dětech zájem o krajinu, ve které žijí. Byl to chvályhodný počin, protože většina dospělých v severních Čechách, ať již proto, že nejsou starousedlíci a nemají citový vztah ke svému zdejšímu okolí nebo snad proto, že jim na přírodě a na prostředí nezáleží vůbec, se chová k přírodě a ke kulturnímu dědictví naprosto nezodpovědně. Díky projektu se žáci 2. stupně základních škol a nižších tříd středních škol naučili objevovat proměny svého bydliště, zachycovat je fotograficky a porovnávat s minulostí. Dozvěděli se něco o historii své vlastní obce a snad k ní získali i citový vztah.

V Lovosicích se do projektu zapojili žáci 2. stupně ze Základní školy Antonína Baráka; koordinátorkou projektu byla Mgr. Dana Deusová. V realizačním týmu dále působili: Mgr. Alena Ptáčková, Mgr. Marie Pelikánová (ředitelka školy), Mgr. E. Žaloudková, Mgr. Pavel Matoušek a pan Jan Ptáček.

Prvním výstupem z téměř celoroční práce byla výstavka žákovských prací v rámci projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“, která se uskutečnila dne 20. listopadu 2007 ve vestibulu Městského úřadu Lovosice. Žáci také vytvořili na rok 2008 kalendář s fotodvojicemi starých a nových Lovosic, který byl v prodeji v Informačním středisku. Informace o projektu byly pravidelně zveřejňovány na internetu i v tisku. Celkem bylo do projektu zapojeno 14 škol z celého okolí, počínaje Ústím nad Labem a konče třeba Českou Lípou. Projekt začal v lednu 2007 a trval do června 2008. Lovosičtí chtějí v projektu pokračovat i v příštím školním roce.

Slavnostní vernisáž výstavy „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“ se uskutečnila 23. června v Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Výstavu fotografií věnovanou proměnám krajiny připravili žáci 14 základních a středních škol v rámci stejnojmenného projektu. Výstava se postupně přesunuje do všech zainteresovaných měst a obcí, v srpnu byla například k vidění v Úštěku, v září se přesune do Ploskovic a konečně do Liběšic. Výstava putuje po všech zúčastněných školách, bude tedy i v Lovosicích a to od 10. – 24. 11. 2008. Uvidíme ji v ZŠ Antonína Baráka a na Městském úřadu Lovosice.

Posledním výstupem projektu je stejnojmenná publikace, kde má každá škola svou kapitolu, ZŠ Antonína Baráka patří kapitola číslo 8. Publikace je velmi pěkná a jejími autory jsou všichni školáci, kteří hledali „Ztracený ráj“. Náklad publikace byl jen 680 ks a vydalo ji Město Litoměřice. Doufejme, že se jedna z knih dostane i do naší knihovny. Nositelem projektu bylo město Litoměřice, hlavním partnerem projektu bylo Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

Hz

Elko hlásí

ELKO po prázdninách

V úvodu bych chtěla poděkovat všem vedoucím zájmových útvarů, kteří se věnovali dětem i v době prázdnin. Nový školní  rok jsme  zahájili tím, že jsme se rozloučili s prázdninami v lesoparku Osmička.I když nedorazilo tolik dětí, jak jsme si představovali s chutí jsme se pustili do soutěžení a závodění.Děti plnily štafetové disciplíny jako např.: přelévání vody, běh pozadu okolo mety,hod papírovou koulí na cíl …. Myslím, že bylo veselo a sladkostí bylo také dost.

Už od prvního dne školního roku  je v Elku rušno. Děti i rodiče se zajímají o naše nabídky zájmových útvarů . Chtěla bych nabídnout ještě volná místa v šachovém kroužku, pěstitelském, a v zájmovém útvaru kreativ - základy šití, vaření, pletení, práce s papírem, textilem s využitím moderních technik. Místečko se najde i v turistickém a včelařském kroužku,jejichž hlavní náplní je poznávat přírodu jako celek.

Na říjen jsme připravili ještě tyto akce :

Jestliže máte zájem jet s námi 19. října do litoměřického divadla na představení „ Děti ať zlobí“, máte poslední příležitost se přihlásit. Všem školním dětem nabízíme v době podzimních prázdnin (27.10 a 29.10.) příměstský tábor, nezapomeňte proto své děti v Elku včas nahlásit.

Hamerníková

-

Dozvuky prázdnin

pirati

Karibští piráti - jak je jen tak neuvidíte - i s pirátským potěrem, který se ale - na rozdíl od těch velkých - tváří dost urputně a naznačuje, že nemá smysl pro humor… To velcí piráti (velké pirátky) zřejmě mají - pro potěšení těch menších i pro potěšení vlastní.

-jč-

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš