Lovosický Dnešek

lovosický měsíčník

Rozhovor měsíce

Rozhovor s Bc. Lenkou Tomanovou, novou členkou Zastupitelstva Ústeckého kraje

Bc. Lenka Tomanová

Bc. Lenka Tomanová byla v listopadu 2006 zvolena za Českou stranu sociálně demokratickou do Zastupitelstva města Lovosice. Je jednou ze tří žen do lovosického zastupitelstva zvolených a zároveň je nejmladší lovosickou zastupitelkou, je jí 28 let. Je i členkou finančního výboru Zastupitelstva města Lovosice. Lenka Tomanová je rovněž předsedkyní Místní organizace ČSSD v Lovosicích.

Po studiu na Gymnáziu Lovosice absolvovala v roce 2003 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bakalářské studium oboru Základy humanitní vzdělanosti se zaměřením na politologii a ekonomii. Od roku 2004 pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí v pozici projektového, následně finančního manažera, zabývajícího se problematikou čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Evropské unie jako takové. Nyní je zaměstnancem Hospodářské komory České republiky, kde se podílí na realizaci projektu „Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti“. Od roku 2006 je členkou občanského sdružení Békadilkoš, které pořádá kulturní akce a volnočasové aktivity pro mladé lidi na Lovosicku. Je svobodná a ve svém volném čase se věnuje převážně rodině, relaxaci v přírodě a četbě.

Na okresní konference ČSSD v roce 2007 obsadila za Bc. Janou Ryšánkovou ze Štětí (členkou krajského zastupitelstva od r. 2002) a MUDr. Hassanem Mezianem z Litoměřic třetí místo na připravované kandidátce pro volby do krajského zastupitelstva. Při volbách ve dnech 17. a 18. října 2008 byla do Zastupitelstva Ústeckého kraje zvolena.

Položila jsem Bc. Lence Tomanové, zastupitelce Města Lovosice a nově i krajské zastupitelce, několik otázek, týkajících se její práce v lovosickém zastupitelstvu, jejích životních priorit a života v Lovosicích a Ústeckém kraji.

Než odpovím na Vaše otázky, chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří mi dali svůj hlas v krajských volbách. Udělám maximum proto, abych jejich přízeň nezklamala, říká Lenka Tomanová.

Co Vás přivedlo k zájmu o vstup do politiky?

Byla to souhra náhod. Když jsem si jako svůj studijní obor vybrala ekonomii a politologii, měla jsem v úmyslu politiku sledovat z „nadhledu“ a vysvětlovat a analyzovat politické kroky veřejnosti. Jenže pak vidíte věci, které byste chtěla změnit a lidi, jež potřebují pomoci a k tomu teorie nestačí, musíte do praxe, do aktivní politiky. Věřím, že člověk když chce, tak může měnit svět kolem sebe, a nevadí mi, že jsou to jen malé změny. Je to lepší než někde sedět s rukama v klíně a nadávat.

Uběhly dva roky, můžete tedy už trochu bilancovat. Myslíte si, že se Vám povedlo něco prosadit nebo alespoň ovlivnit?

Sociální demokracie je v Lovosicích v opozici, což nám samozřejmě ztěžuje prosazovat naše návrhy. Přesto se nám podařilo například zavést pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která v Lovosicích nikdy nebyla. Výsledná směrnice není úplně podle našich představ, ale za současné situace je úspěchem i v této formě.

V případě, že uspějeme v příštích komunálních volbách, chceme jít dál a otevřít výběrová řízení všem subjektům. Není podle nás správné, že Rada města vybere tři firmy a pouze ty se mohou ucházet o zakázky z městských peněz. Také strategické plánování prosadili při sestavování rozpočtu na rok 2007 sociální demokraté. Pro mě osobně, jsou ty dva roky především obrovskou zkušeností. Bohužel i obrovským rozčarováním.

Pracovala jste na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako finanční manažer zabývající se čerpáním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Myslíte, že budete moci využít svých zkušeností i jako zastupitelka, abyste pomohla Lovosicím umožnit čerpání finančních prostředků z Evropské unie? Zatím jsme žádné finanční prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad nezískali.

Čerpání finančních prostředků z EU má svá jasná pravidla, která jsou ovšem u každého operačního programu jiná. Regionální operační program v Ústeckém a Karlovarském kraji má pro menší města velmi nepříjemnou podmínku a tou je minimální dotace ve výši 25 milionů korun. To nás limituje v čerpání dotací, protože potřeby středně velkého města jsou o řád nižší. Přesto si myslím, že minimálně projekt Muzea v Pfannschmidtově vile si zaslouží podporu, a pokud budu moci, tak se o to jako krajská zastupitelka zasadím. Má to však i druhou stranu, a tou je obava, zda město zvládne realizaci tak velkého projektu bez potíží. Podle současných investic v Lovosicích to moc nevypadá. V evropských penězích je velmi problematické nedodržet termín nebo prodražit stavbu. To jsou ale právě věci, které se u nás bohužel dějí.

V pondělí 3.11. byl za přítomnosti veřejnosti projednáván v Kulturním středisku Lovoš Strategický plán rozvoje města Lovosice, jehož přípravy jste se zúčastnila. Podle připomínek občanů bude doplněn, pak projednáván na lovosickém zastupitelstvu. Jste s jeho náplní spokojena nebo Vám v něm něco chybí?

Strategický plán v současné době obsahuje rozvojové záměry města na budoucích pět let. Je teď na občanech Lovosic, se kterými nápady budou souhlasit a které odmítnou. Nikoliv politici a úředníci, ale právě občané by měli sehrát klíčovou roli při strategickém plánování. Věřím, že veřejného projednání se účastní velký počet občanů. Jinak připomínek mám celou řadu. Jen namátkou mě napadá, že k realizaci obrovské investiční akce, jakou je multifunkční sportovní hala, nemá nikdo politický mandát. V polovině volebního období něco takového prosazovat, mi přijde krajně nefér. Nechť si to dotyčné osoby, či politické strany, napíšou do předvolebního programu a pak se s ním ucházejí o hlasy voličů; pak uvidíme, zda občané chtějí další sportovní halu za 200 milionů.

Ve svém informaci v seznamu zastupitelů uvádíte jako jeden ze zájmů také četbu – to mě potěšilo, příliš mladých lidí dnes nečte. Jak byste si představovala městskou knihovnu v Lovosicích, co by měla mít za oddělení? Nevím, zda lovosickou knihovnu v současnosti navštěvujete, ale určitě ji znáte z dřívějších let. Kde si knihy půjčujete? Jakému druhu literatury dáváte přednost (historie, literatura faktu, básně …)?

Do městské knihovny bohužel nechodím. Stále ještě studuji a knihovnu potřebuji především kvůli odborné literatuře. Tím však nechci říci, že by lovosická knihovna měla mít studijní oddělení. To není úkolem místních knihoven. Lovosická knihovna by měla především vycházet vstříc těm cílovým skupinám, které ji nejčastěji navštěvují, a to jsou děti a starší lidé. Nebála bych se výraznější specializace na tyto dvě skupiny. Samozřejmě by neměla být knihovna jen skladištěm knih, ale také místem setkávání lidí, kteří mají literaturu rádi. S tím souvisí dostatek prostor.

Jste spokojena s nákupy v Lovosicích? Mně zde některé obchody chybí (knihkupectví, panské oděvy…), naopak přebývají herny a drogérie. Většina lidí si jede nakoupit třeba boty alespoň do Litoměřic, je tam větší výběr.

To je těžká otázka. Město moc neovlivní skladbu a různorodost obchodů. Věřím tomu, že pokud by zde existovala dostatečná poptávka po knihkupectví, nepochybně už tu nějaké je. Je to otázka trhu. To však neplatí u počtu heren v Lovosicích. Tam město může činit spousty kroků. Vytvořit strop počtu hracích automatů, odmítnout herny v městských domech, omezit otvírací dobu apod. My o tom diskutujeme a určité řešení máme připravené do předvolebního programu v rámci komunálních voleb. Odpovědně však musím prohlásit, že nejde jen o omezení počtu heren. Jde také o to nahradit výpadek příjmů do městské pokladny, které z hracích automatů každá herna nebo restaurace odvádí.

Jako jedna z mála zastupitelů máte aktivní zájem o kulturu, od roku 2006 jste jednatelkou občanského sdružení Békadilkoš, které pořádá kulturní akce a volnočasové aktivity pro mladé lidi na Lovosicku. ŽAFEST i minifestival V Sauně už mají tradici. Chystá Vaše o.s. něco nového? Prý jste zase sázeli stromky na Osmičce náhradou za ty zničené vandaly?

Nové stromy jsme ještě nesázeli, ale je pravda, že jsme se ucházeli o finanční prostředky v Nadaci Partnerství společnosti Skanska. Hlavní myšlenkou projektu bylo právě vysazení náhradních stromů za stromy, které poničili vandalové. S trochou nadsázky mohu říci, že jsme si ve sdružení řekli „když vy zničíte pět stromů, my vysadíme deset“. Není to jen o těch stromech, ale je to i signál osobám, které něco tak hloupého, jako je ničení mladých stromků, dělají. Výsadbu plánujeme na polovinu listopadu a půjde o deset lip srdčitých. Jste srdečně zvána… (Pozn. Doufejme, že stromky byly vysázeny, uzávěrka čísla byla 10. listopadu). Co se týče dalších aktivit sdružení, zůstanou stejné jako v tomto roce. Malé akce typu výstavy fotografií, několik hudebních akcí a samozřejmě Lovosický Žafest.

Jste zatím samostatná mladá dáma, ale asi brzy přijde čas, kdy sama nebudete. Víte, že je v Lovosicích, stejně jako jinde v Česku, nedostatek míst ve školkách, vyslechla jsem na toto téma několik maminek, jejichž děti se do MŠ těžko dostávaly (šlo sice vesměs o děti méně než tříleté nebo děti maminek na mateřské dovolené, ale místa zřejmě chybí). Nemělo by se to začít řešit ve větším měřítku řešit?

Přiznám se, že neznám přesná čísla, na základě kterých bych jednoznačně odpověděla. Pokud jsou tu děti, pro které není místo ve školkách, je to přesně oblast, kde by mělo město konat. Víte, tato otázka přesně ilustruje rozdíly, s jakými se dívá na komunální politiku lovosická sociální demokracie a současné vedení. Podle mého soudu má být vedení města dobrým správcem majetku a starat se v první řadě o běžné potřeby obyvatel. Všichni chceme stejné věci: opravené chodníky a místní komunikace, bezpečné a čisté město, dostatek kulturního a volnočasového vyžití, dostupné bydlení a hospodárný a k občanům vstřícný úřad. Teprve v druhé řadě potřebujeme multifunkční sportovní haly nebo lanovky na Lovoš.

Volnou otázku nová krajská zastupitelka ani nevyužila, asi žádná zvláštní přání nemá. Popřeji ji tedy já hodně elánu do dalšího studia i do práce v obou zastupitelstvech, a mnoho štěstí v osobním životě. Vždyť ne jen samou prací živ je člověk. Jsem ráda, že opět máme zastoupení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje a doufám, že se jeho nová členka zasadí i o případnou podporu našich projektů. Výhledově se určitě zeptáme i na zařazení zastupitelky do komisí kraje a na činnost krajského zastupitelstva. Po zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje nás bude Bc. Tomanová o aktualitách informovat.

Děkuji za rozhovor.

Eva Hozmanová
foto (hv)

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš